Compassion och psykoterapi 3 maj 2012 Compassion Dalai

  • Slides: 24
Download presentation
Compassion och psykoterapi 3 maj 2012

Compassion och psykoterapi 3 maj 2012

Compassion (Dalai Lama): a sensitivity to the suffering of self and others with a

Compassion (Dalai Lama): a sensitivity to the suffering of self and others with a deep commitment to try to relieve it

Upplägg �Fenomenet Compassion �Övning: The soothing breathing rhythm �Compassion Focused Therapy (Gilbert)

Upplägg �Fenomenet Compassion �Övning: The soothing breathing rhythm �Compassion Focused Therapy (Gilbert)

Fenomenet Compassion �Viktiga inre tillstånd/egenskaper inom Buddhism �Metta – kärleksfull vänlighet �Mudita – deltagande

Fenomenet Compassion �Viktiga inre tillstånd/egenskaper inom Buddhism �Metta – kärleksfull vänlighet �Mudita – deltagande glädje �Karuna – vilja att minska lidande �Upekkha – sinnesjämvikt

Compassion – neurofysiologiska förutsättningar �Reptilhjärnan - beteendehjärnan �Limbiska systemet - känslohjärnan �Neokortikal nivå -

Compassion – neurofysiologiska förutsättningar �Reptilhjärnan - beteendehjärnan �Limbiska systemet - känslohjärnan �Neokortikal nivå - den tänkande hjärnan (Mac Lean, 1985, 1993)

Compassion – basic emotion systems �SEEKING �FEAR �RAGE �LUST �CARE �PANIC – GRIEF/DISTRESS �PLAY

Compassion – basic emotion systems �SEEKING �FEAR �RAGE �LUST �CARE �PANIC – GRIEF/DISTRESS �PLAY (Panksepp, 1998)

Compassion – tre avgörande affektregleringssystem �Threat protection system – FEAR �The drive system –

Compassion – tre avgörande affektregleringssystem �Threat protection system – FEAR �The drive system – SEEKING, RAGE �The contentment system – CARE, PLAY (Gilbert, 2009)

Threat protection system Threat focused – safety seeking �Affekter: ilska, ångest, avsmak �Beteenden: fight/flight,

Threat protection system Threat focused – safety seeking �Affekter: ilska, ångest, avsmak �Beteenden: fight/flight, freeze, submission �Kognitioner: ”better safe than sorry”, jumping to conclusions

The drive system Incentive/resource focus – seeking and behaviour acivating �Affekter: ilska, glädje, intresse/upphetsning,

The drive system Incentive/resource focus – seeking and behaviour acivating �Affekter: ilska, glädje, intresse/upphetsning, ”energi” �Beteenden: konkurrera, sträva, vinna, uppnå, kontrollera �Kognitioner: förväntningar, begär

The contentment system Affiliative focus – safety seeking �Affekter: ”lugn”, glädje, intresse, välbefinnande �Beteenden:

The contentment system Affiliative focus – safety seeking �Affekter: ”lugn”, glädje, intresse, välbefinnande �Beteenden: öppna, lekfulla, sociala, generösa �Kognition: självförglömd?

Compassion – kulturella/sociologiska förutsättningar �Från välfärdsbygge till att konkurrensutsätta �Från lärlingsskap till entreprenörskap �Jaget

Compassion – kulturella/sociologiska förutsättningar �Från välfärdsbygge till att konkurrensutsätta �Från lärlingsskap till entreprenörskap �Jaget som projekt �Från geografisk tillhörighet till ”världsmedborgare” �Från gemenskap/trygghet till ensamhet/psykisk ohälsa

Compassion – kulturella/sociologiska förutsättningar �Den västerländsk kulturens vetenskapstradition - det enskilda och det självständiga

Compassion – kulturella/sociologiska förutsättningar �Den västerländsk kulturens vetenskapstradition - det enskilda och det självständiga �Den västerländska kulturens barnuppfostran i perspektivet av asiatisk och afrikansk �Barnuppfostran och fysisk närhet som fysiologisk reglering

The soothing breathing rhythm

The soothing breathing rhythm

The soothing breathing rhythm

The soothing breathing rhythm

Compassion focused therapy �Balansera threat protection system, the drive system och the contentment system

Compassion focused therapy �Balansera threat protection system, the drive system och the contentment system �Kliniska utgångspunkter �Compassion ofta mkt svårt vid (ssk psykiatriska) symtom �negativa (traumatiska) erfarenheters betydelse �minnesbilder av dylika erfarenheter behöver närmas �förståelse otillräcklig, affektiv upplevelse nödvändig

Compassion focused therapy �Compassionate Mind Training (Gilbert, 2005): �Inre bilder �Affekttolerans �Sorg/traumabearbetning �Medveten närvaro/mindfulness

Compassion focused therapy �Compassionate Mind Training (Gilbert, 2005): �Inre bilder �Affekttolerans �Sorg/traumabearbetning �Medveten närvaro/mindfulness �Övningar i Compassion �Förmedlade inom och via den terapeutiska relationen

Compassion focused therapy �Pedagogik – teori och metod �Medveten närvaro/mindfulness �Soothing breathing rhythm �Inre

Compassion focused therapy �Pedagogik – teori och metod �Medveten närvaro/mindfulness �Soothing breathing rhythm �Inre bilder

Compassion focused therapy �Inre bilder �Trygg plats �Compassionate self �Compassion flowing out �Compassion flowing

Compassion focused therapy �Inre bilder �Trygg plats �Compassionate self �Compassion flowing out �Compassion flowing into you

Compassion flowing into you

Compassion flowing into you