Comet Sistem za utedu goriva Comet Consulting Group

  • Slides: 23
Download presentation
Comet Sistem za uštedu goriva

Comet Sistem za uštedu goriva

Comet Consulting Group predstavlja Comet sistem za uštedu goriva (CFSS) – jedinstveni sistem za

Comet Consulting Group predstavlja Comet sistem za uštedu goriva (CFSS) – jedinstveni sistem za praćenje, kontrolu i smanjenje potrošnje svih vrsta goriva: benzina, dizela, tečnog naftnog gasa i svih drugih derivata nafte, tečnih i gasovitih.

Zašto izabrati Comet sistem za uštedu goriva ? • • • UŠTEDA GORIVA -

Zašto izabrati Comet sistem za uštedu goriva ? • • • UŠTEDA GORIVA - CFSS reformuliše sve vrste goriva (benzin, dizel, lož-ulje, mazut, propan-butan) i obezbeđuje značajne uštede VEĆA EFIKASNOST – Reformulisano gorivo bolje sagoreva, oslobađa više energije EKOLOŠKI – Značajno umanjena emisija dima, čađi i gasova staklene bašte BRZ POVRATAK INVESTICIJE – u većini slučajeva za manje od godinu dana JEDNOSTAVNA INSTALACIJA - nema održavanja i dug radni vek U rudarskom basenu Bor CFSS je instaliran na 40 dampera BELAZ 75306 pogonjenih motorima CUMMINS QSK-60 C i QSK 45. Ostvarena je ušteda goriva od 7. 75%.

 • CFSS sadrži katalizator (USA patent) koji homogenizuje i reformuliše gorivo na molekularnom

• CFSS sadrži katalizator (USA patent) koji homogenizuje i reformuliše gorivo na molekularnom nivou i tako podstiče porast njegove oktanske ili cetanske vrednosti i bolje sagorevanje, te eliminiše naslage čađi. Kao rezultat, gorivo se manje troši a energija efikasnije koristi. Takođe, period održavanja se značajno produžava, a remont komora za sagorevanje nije potreban. • Garantovana ušteda za gasovita goriva je 5%, dok je za tečna (benzin, dizel, TNG, lož-ulje, mazut, brodska goriva) 12 -15%. U praksi, klijenti su ostvarivali i do 20% uštede.

Comet sistem za uštedu goriva i upravljanje voznim parkom • Comet sistem za ušedu

Comet sistem za uštedu goriva i upravljanje voznim parkom • Comet sistem za ušedu goriva i upravljanje voznim parkom je savršeno rešenje za smanjenje potrošnje goriva i povećanje efikasnosti voznog parka, i moćno oruđe u rukama saobraćajnog menadžmenta.

 • Ugradnja CFSS garantuje redukciju troškova za gorivo i pojednostavljuje planiranje, praćenje i

• Ugradnja CFSS garantuje redukciju troškova za gorivo i pojednostavljuje planiranje, praćenje i fino podešavanje različitih parametara potrošnje. To se postiže kombinovanim delovanjem sledećih komponenti: 1. 2. 3. CFSS jedinica za homogenizaciju i reformulaciju goriva – kompaktni katalizatorski uređaj koji omogućava bolje sagorevanje energenata što kao posledicu ima trajno smanjenje potrošnje CFSS jedinica za kontrolu goriva u rezervoaru - sprečava neovlašćeno istakanje goriva CFSS jedinica za GPS praćenje i kontrolu kretanja vozila u realnom vremenu, sa opcijama panik tastera i crne kutije.

Primer GPS praćenja vozila u realnom vremenu

Primer GPS praćenja vozila u realnom vremenu

Comet sistem za uštedu goriva implementiran u sledećim rudnicima : je - Rudnik bakra,

Comet sistem za uštedu goriva implementiran u sledećim rudnicima : je - Rudnik bakra, zlata i srebra Veliki Krivelj, u okviru Rudarsko topioničarskog basena Bor - Rudnik bakra, zlata i srebra Majdanpek - Rudnik uglja i termoelektrana Ugljevik u Bosni

Rudnik Veliki Krivelj u Boru ima 20 BELAZ 75306 dampera nosivosti 220 tona sa

Rudnik Veliki Krivelj u Boru ima 20 BELAZ 75306 dampera nosivosti 220 tona sa pogonskim agregatima CUMMINS QSK 60 -C. Testirali smo Comet sistem za uštedu goriva (CFSS) tokom 12 meseci i postigli odlične rezultate – prosečnu uštedu goriva od 7, 75%. Tokom meseca avgusta damper BL 60 potrošio je 31. 600 litara dizela tokom 294 radna sata, što daje prosečnu potrošnju od 107. 48 l/rs. Istovremeno, damper BL 65 (sa ugrađenim CFSS) potrošio je 30. 010 l za 306 rč uz prosečnu potrošnju od 98. 07 l/rs. Ostvareno smanjenje potrošnje goriva u avgustu bilo je 8. 75%. .

Rudnik uglja i termoelektrana Ugljevik ima flotu od 35 BELAZ 75135 dampera nosivosti 110

Rudnik uglja i termoelektrana Ugljevik ima flotu od 35 BELAZ 75135 dampera nosivosti 110 tona. Od avgusta do oktobra 2017. na vozilu BL 16 sa ugrađenim Comet sistemom za uštedu goriva izmerena je potrošnja od 75, 450 litara. Istovremeno, potrošnja kontrolnog vozila (bez CFSS) iznosila je 81. 169 litara goriva. Izveden je zaključak da je implementacijom Comet sistema za uštedu goriva potrošnja goriva smanjena za 7%.

U sklopu instaliranja CFSS na vozilo ili uređaj, katalizatorska jedinica se ugrađuje u liniju

U sklopu instaliranja CFSS na vozilo ili uređaj, katalizatorska jedinica se ugrađuje u liniju goriva između rezervoara i komore za sagorevanje. Katalizator nema pokretnih delova i ne zahteva održavanje. Načinjen je od patentirane heterogene legure metala koja, kada je u dodiru sa gorivom, menja molekularnu strukturu tog goriva tako što ga pobuđuje da za sebe snažnije vezuje atmosferski kiseonik, odnosno da bolje i jače sagoreva. A kada imate jače gorivo, trošite manje i goriva i novca. Uz pravilnu instalaciju i eksploataciju CFSS povećava iskorišćenje od najmanje 5% za gasovita i 12% za tečna goriva, smanjuje emisiju štetnih gasova do 60%, produžava intervale i smanjuje troškove održavanja zbog eliminisanja čađi, produžava životni vek motornog maziva i samog motora.

Primer uporedne analize rada motora i kretanja vozila.

Primer uporedne analize rada motora i kretanja vozila.

 • • CFSS jedinica za GPS praćenje i kontrolu kretanja je kompaktan ali

• • CFSS jedinica za GPS praćenje i kontrolu kretanja je kompaktan ali robustan uređaj koji se ugrađuje tako da ne menja ni izgled ni performanse vozila. Pored kretanja, prate se i drugi zadati parametri vozila. Prenos podataka vrši se u realnom vremenu putem GSM mreže. Različite funkcije upravljanja voznim parkom, kao što su nadzor, dijagnostika, rutiranje, dispečing, kontrola brzine i potrošnje goriva, ponašanje vozača (itinerer, obilaznice i zaustavljanja), različite informacije o vozilu ili bezbednosni status, mogu da se prate i fino podešavaju. Garancija na funkcionalnost uređaja u skladu sa garancijskim uslovima je u trajanju ugovorne obaveze koja obuhvata i obuku korisnika i tehničku podršku u periodu trajanja ugovora.

VIŠESTRUKA KONTROLA Comet sistem za uštedu goriva očitava i upoređuje podatke o razduženju pumpe,

VIŠESTRUKA KONTROLA Comet sistem za uštedu goriva očitava i upoređuje podatke o razduženju pumpe, zaduženju rezervoara i stvarnoj potrošnji goriva pri radu motora.

Implementacija CFSS donosi sledeće prednosti : • • Tačno očitavanje količine i evidencija naglih

Implementacija CFSS donosi sledeće prednosti : • • Tačno očitavanje količine i evidencija naglih promena nivoa goriva (istakanje/dopunjavanje) u cilju sprečavanja krađe i preciznijeg praćenja i planiranja potrošnje Optimizacija transporta kroz kontrolu poštovanja zadataka, ruta i dogovorenih lokacija i rokova Očitavanje pređenog puta, obilazaka zadatih lokacija kao i radnih sati u određenom vremenskom intervalu, što znatno smanjuje troškove administracije. SMS ili e-mail izveštaj i upozorenje kada se vozilo kreće van zadatog radijusa ili u nepredviđeno vreme, čime se može sprečiti neovlašćeno korišćenje ili krađa vozila Redukovanje troškova prekovremenog rada i mogućih zloupotreba ovlašćenja od strane zaposlenih U nevolji - korišćenjem panik tastera u sitacijama koje ugrožavaju život klijenta, vrši se dojava Nadzornom centru koji odmah preduzima operaciju za sprečavanje nesreće. Saobraćajna nesreća - u ovakvim slučajevima izvršiće se dojava o sudaru sa tačnom lokacijom vozila, statusom senzora i brzinom vozila prilikom sudara. Analizom generisanih podataka omogućena je rekonstrukcija događaja. GPS šalje klijentu upozorenja o aktiviranju alarma u vozilu - direktno na mobilni telefon, SMS-om ili pozivom. Garantovana ušteda u sistemu u kome je potrošnja goriva dosledno kontrolisana je minimalno 5%, dok je naš najbolji rezultat do sada bio ušteda od 27%

Univerzalnost CFSS uspešno reformuliše sve derivate nafte, uključujući: • • • Benzin, E 10,

Univerzalnost CFSS uspešno reformuliše sve derivate nafte, uključujući: • • • Benzin, E 10, E 85 Dizel, Bio-dizel TNG / LPG (Propan-Butan) CNG (Metan) Lož ulje #2, #4, #6 MDO, Bunker C, Mazut

CFSS poboljšava rad SUS motora kroz: Poboljšavanje kvaliteta goriva i performansi motora Povec anje

CFSS poboljšava rad SUS motora kroz: Poboljšavanje kvaliteta goriva i performansi motora Povec anje iskoristljivosti goriva Smanjenje emisije dima i izduvnih gasova Povec anje obrtnog momenta i snage motora Produžavanje perioda održavanja, sprečavanje taloženja čađi Eliminisanje potrebe za bilo kojim vrstama aditiva Eliminacija rasta bakterija

Partneri i klijenti Fortune 500 kompanije i institucije US Navy (NAVFAC) Air Force National

Partneri i klijenti Fortune 500 kompanije i institucije US Navy (NAVFAC) Air Force National Guard New York City Housing Authority New York City Schools Verizon Communications Vodafone Communications Marquette Transportation Honda Siel Automotive Honda Manufacturing, Thailand Phillips Electronic Conoco Philips Grand Hyatt Resort Sheraton Resort Constellation Energy Power Plant CSX Railways

P R E P O R U K E

P R E P O R U K E

Letter of recommendation to whom it may concern This is to certify that COMET

Letter of recommendation to whom it may concern This is to certify that COMET Fuel Saving System has been installed on vehicle BELAZ 75306 with engine Cummins QSK 60 C (1715/2300 KW/HP) in the Copper mine "Veliki Krivelj" within the Bor Copper Mine. We tested the system for 12 months, the performance of COMET Fuel Saving system has been very good and about 7, 75% saving achieved. In August (01. 08. -31. 08. ), The BL 60 vehicle consumed 31. 600 l of diesel fuel for 294 mhh and had an average fuel consumption of 107. 48 l / mh, while the BL 65 vehicle spent 30. 010 l for 306 mh in the same period and had average consumption in the calculated days from 98. 07 l / mh. In August, savings of 8. 75% were achieved. We appreciate the green energy efforts of COMET Fuel Saving System, toward reducing the fuel consumption, black smoke and carbon emission.

Comet Consulting Group prima nagradu “Top Energy 2017” od ministra za rudarstvo i energetiku

Comet Consulting Group prima nagradu “Top Energy 2017” od ministra za rudarstvo i energetiku Republike Srbije Comet Consulting Group je nominovana za nagradu od strane RTB Bor, za ostvarene izvrsne rezultate u uštedi goriva i smanjenju emisije štetnih gasova nakon ugradnje CFSS u dampere na kopu Veliki Krivelj. Stoje sa leva : Mr. Ljubo Maćić, Preds. Energetskog saveta; Goran Lazić, Gen. Mgr. Comet Consulting Group; Mr. Aleksandar Antić, Ministar za rudarstvo i energetiku; Mr. Tihomir Simić, Phd. Preds. Međunarodnog foruma o čistim energetskim tehnologijama.

Comet Consulting Group Hvala na poverenju ! Autoput za Zagreb 18 11070 Novi Beograd,

Comet Consulting Group Hvala na poverenju ! Autoput za Zagreb 18 11070 Novi Beograd, Srbija +381 11 31 90 232 www. ustedigorivo. com