Code Rules Code Rules Code Rules Bi 11

  • Slides: 27
Download presentation
Code Rules!

Code Rules!

Code Rules!

Code Rules!

Code Rules!

Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Thư mục Đây cũng chính

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Thư mục Đây cũng chính Tệp tin là hình thức tổ chức thông tin của máy tính. Tổ chức thông tin theo hình cây Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hệ điều hành tổ chức

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hệ điều hành tổ chức thông tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm tệp và thư mục. Thư mục Ổ đĩa Tệp tin Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin là đơn

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc có thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày. Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các dạng

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các dạng tệp: - Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ… - Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát… - Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video… - Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác… Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các tệp

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Quy ước đặt tên tệp: Tên . Mở rộng Chỉ ra kiểu tệp tin (văn bản, hình ảnh…), không nhất thiết phải có. Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các tệp

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Tệp tin Các tệp tin cũng được phân biệt với nhau bằng tên tệp: Tên. Mở rộng Tªn tÖp tin Code Rules! KÝch th íc Thêi gian khëi t¹o KiÓu tÖp tin

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sách sắp xếp lộn xộn

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sách sắp xếp lộn xộn Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sắp xếp lại: Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sắp xếp lại: Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sách được sắp xếp theo

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sách được sắp xếp theo khối lớp dễ dàng tìm kiếm. Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục Hệ điều

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục chứa các tệp hoặc các thư mục khác gọi là thư mục con. Tên thư mục Ngày khởi tạo Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục được tổ

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây. Phần mềm “” kí hiệu thư mục gốc của ổ đĩa C Máy tính C: Thư mục mẹ Phần cứng Máy tính Phần cứng Code Rules! C: Phần mềm Thư mục con

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Thư mục mẹ 2. Thư

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Thư mục mẹ 2. Thư mục con Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục Lưu ý:

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2. Thư mục Lưu ý: - Tên các tệp tin trong cùng một thư mục phải khác nhau. - Tên các thư mục con thuộc cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau. Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Bài tập: C:  THUVIEN

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Bài tập: C: THUVIEN KHTN TOAN LI KHXH BAIHAT TROCHOI Code Rules! Dai. bt Hinh. bt 1. Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN 2. Thư mục TOAN chứa gì? 3. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đúng hay sai?

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Đường dẫn:   Lớp

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Đường dẫn: Lớp 6 Tổ 2 Thẻ HS của Nga Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 3. Đường dẫn: Để đến

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 3. Đường dẫn: Để đến được một tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó. C: THUVIEN KHTN TOAN LI KHXH BAIHAT TROCHOI Tổ chức hình cây Code Rules! Dai. bt Hinh. bt Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu , bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 3. Đường dẫn: Đường dẫn

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 3. Đường dẫn: Đường dẫn đến tệp “Tin hoc 6. doc” là: C: HoctapMon TinTin hoc 6. doc Code Rules!

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Bài tập: C:  THUVIEN

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Bài tập: C: THUVIEN KHTN TOAN LI KHXH BAIHAT TROCHOI Code Rules! Dai. bt Hinh. bt 1. Tìm đường dẫn tới thư mục KHXH. 2. Tìm đường dẫn tới tệp Hinh. bt

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 4. Các thao tác chính

Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 4. Các thao tác chính với tệp và thư mục: üXem thông tin về các tệp và thư mục üTạo mới üXóa üĐổi tên üSao chép üDi chuyển Code Rules!

Bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư

Bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết. Máy tính Phần cứng Phần mềm CPU Bàn phím Chuột Trò chơi dua_xe. exe Trò chơi xep_hinh. exe 2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gì? 3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gì? 4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là gì? Code Rules!

Bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư

Bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết. Máy tính Phần cứng Phần mềm CPU Bàn phím Chuột Trò chơi dua_xe. exe Trò chơi xep_hinh. exe 2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gì? 3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gì? 4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là gì? Code Rules!

Chữa bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây

Chữa bài tập 1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết. Máy tính Phần cứng Phần mềm CPU Bàn phím Chuột Trò chơi dua_xe. exe Trò chơi xep_hinh. exe Trả lời: Điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục dưới là có 2 thư mục trùng tên “Trò chơi” trong thư mục “Phần mềm”. Giải quyết: Đổi tên 1 trong 2 thư mục trùng tên đó. Code Rules!

Chữa bài tập Máy tính Phần cứng Phần mềm CPU Bàn phím Chuột Trò

Chữa bài tập Máy tính Phần cứng Phần mềm CPU Bàn phím Chuột Trò chơi dua_xe. exe Trò chơi 2 xep_hinh. exe 2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là thư mục “Phần cứng” và “Phần mềm”. 3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là thư mục “Máy tính”. 4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là thư mục “Trò chơi” có chứa tệp, còn thư mục “Chuột” là thư mục rỗng. Code Rules!

Kết thúc! Code Rules!

Kết thúc! Code Rules!