coal Asociat UNESCO coal Pilot n Programul PhareVET

  • Slides: 6
Download presentation
Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 “BUILDING A BRIGHTING

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 “BUILDING A BRIGHTING FUTURE” LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci sub-programme Projects to test and develop the credit system for vocational education and training

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 PARTNERS: France Finland

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 PARTNERS: France Finland France Romania Hungary Finland France Hungary Romania

ECVET - SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ n Cadrul

ECVET - SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ n Cadrul metodologic al sistemului ECVET include principii şi specificaţii tehnice cheie pentru a permite descrierea calificărilor în termenii unităţilor rezultatelor învăţării şi a punctelor ECVET asociate, cu scopul transferării şi acumulării de credite precum şi pentru susţinerea parteneriatelor. n În ECVET orice credit obţinut de un cursant reprezintă expresia valabilităţii rezultatelor învăţării dobândite cu scopul transferului şi acumulării către o calificare. Aceste rezultate ale învăţării sunt evaluate şi validate astfel încât creditele să poată fi tranferate de la un sistem de calificări la altul şi de la un context de învăţare la altul.

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 Role of GSBG

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 Role of GSBG in the project: Rolul GSGB în proiect: GSGB participă în acest proiect folosind experienţa dobândită anterior în educaţia şi formarea profesională în domeniul automobilelor în vederea susţinerii şi promovării accesului la învăţarea de-a lungul vieţii şi promovarea mobilităţilor transnaţionale. S-au elaborat de către participanţii din FRANŢA, FINLANDA, ROMANIA şi UNGARIA curricula de pregătire pentru patru unităţi reprezentative pentru calificarea “TEHNICIAN ELECTRONIST AUTO” S-a convenit asupra unor schimburi duale de mobilitate transnaţională, GSGB urmând să efectueze schimbul cu EFMA(LYON, FRANŢA) în lunile februarie (Franţa-Romania) şi aprilie (Romania. Franţa)

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 In the project

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405 In the project 4 units has been created: În proiect au fost create 4 unităţi: Unit 1: Vehicle stability management systems Managementul sistemelor de stabilitate ale vehiculului Unit 2: Injection and ignition systems in petrol engines Sisteme de injecţie şi aprindere în motoarele cu benzină Unit 3: Diagnosis and maintenance on alignment wheels Diagnosticarea şi întreţinerea geometriei direcţiei Unit 4: Engine emissions in petrol and diesel engines Emisiile poluante la motoarele cu injecţie de benzină şi Diesel

URMEAZĂ: Pe parcursul anului 2011 vor fi efectuate schimburi de mobilitate în vederea realizării

URMEAZĂ: Pe parcursul anului 2011 vor fi efectuate schimburi de mobilitate în vederea realizării evaluării şi obţinerii creditelor transferabile n