CNG ON XNG DU VIT NAM CNG ON

  • Slides: 30
Download presentation
CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIME

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX STT NỘI DUNG 12/2003 12/2016 1 VỐN CHỦ SỞ HƯU 150 TỶ ĐỒNG 808 TỶ ĐỒNG 2 LAO ĐỘNG 488 NGƯỜI 720 NGƯỜI 3 LỢI NHUẬN 22, 9 TỶ ĐỒNG 256, 6 TỶ ĐỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN: - 03 CĐ CSTV: Hóa dầu, Nhựa đường, Hóa chất - 22 Công đoàn bộ phận - 704 Đoàn viên CĐ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX KHU VỰC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DẦU NHỜN THƯỢNG LÝ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỆ THỐNG BỒN BỂ CỦA CÔNG TY NHỰA ĐƯỜNG VÀ CÔNG TY HÓA CHẤT

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỆ THỐNG PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG ĐIỀU HÀNH PHA CHẾ HIỆN ĐẠI

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX BCH CÔNG ĐOÀN TCT HÓA DẦU PETROLIMEX KHÓA VII, NK 2014 - 2019

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX Vận hành máy bơm bể chứa dầu gốc tại NMDN Thượng Lý

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX Công nhân NMDN Thượng Lý đóng dầu nhờn phuy

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX Dây chuyền đóng dầu nhờn thùng tại NMDN Nhà Bè

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX NHÀ MÁY DẦU NHỜN THƯỢNG LÝ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỆ THỐNG KHO ĐẢM BẢO AN TOÀN , NGĂN NẮP

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2011 TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2011 TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2014 TẠI TP. HẢI PHÒNG

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2014 TẠI TP. HẢI PHÒNG

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP. CẦN THƠ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP. CẦN THƠ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI THAO TOÀN QUỐC PLC NĂM 2016 TẠI TP. CẦN THƠ

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CÔNG ĐOÀN TCT PLC TẶNG QUÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẦM NON SƠN BÌNH - X. SƠN BÌNH - H. TAM ĐƯỜNG - T. LAI CH U THÁNG 11. 2016

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CÔNG ĐOÀN TCT PLC TẶNG QUÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẦM NON SƠN BÌNH - X. SƠN BÌNH - H. TAM ĐƯỜNG - T. LAI CH U THÁNG 11. 2016

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX ĐẠI DIỆN TCT PLC THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI CÁC THỦY THỦ TÀU VP ASPHAL 2 TRONG VỤ BỊ CƯỚP BiỂN TẤN CÔNG TRÊN BiỂN NGÀY 07/12/2014

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX GALA GẶP GỠ MÙA THU PHỤ NỮ PLC- CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH 20. 10. 2016

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20. 10 2015

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN TCT PLC LẦN THỨ 4 TẠI TP. CẦN THƠ 5. 2016

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX RA MẮT BAN LIÊN LẠC HƯU TRÍ TẠI HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN TCT PLC LẦN THỨ 4 TẠI TP. CẦN THƠ 5. 2016

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG ĐOÀN TCT PLC, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX BCH CĐ TCT PLC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHO Đ/C VƯƠNG CHÍ NĂNG - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TCT

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX XIN TRỌNG CẢM ƠN