CLP CLPnin Etkiledii Mevzuat Mutlu Demirkan evre Mhendisi

  • Slides: 48
Download presentation
CLP CLP’nin Etkilediği Mevzuat Mutlu Demirkan Çevre Mühendisi İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi İMMİB

CLP CLP’nin Etkilediği Mevzuat Mutlu Demirkan Çevre Mühendisi İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Sunum içeriği • Aerosol Kaplarda etiketleme gerekleri • Kozmetik Yönetmeliği • Oyuncak Yönetmeliği •

Sunum içeriği • Aerosol Kaplarda etiketleme gerekleri • Kozmetik Yönetmeliği • Oyuncak Yönetmeliği • Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki Zararlı Maddelerin Kısıtlanması • Örnek Çalışmaları İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CLP’den etkilenen ürün mevzuatı • Aerosol kapları: 20 Mayıs 1975 tarih 75/324/AET sayılı Konsey

CLP’den etkilenen ürün mevzuatı • Aerosol kapları: 20 Mayıs 1975 tarih 75/324/AET sayılı Konsey Direktifi. • Kozmetik ürünler: 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü • Oyuncaklar: 93/68/AET Direktifi tadil eden 3 Mayıs 1988 tarih ve 88/378/AET sayılı Konsey Direktifi; • Deterjanlar: 31 Mart 2004 ve (AT) 648/2004 sayılı Tüzük; • AB Eko-Etiketi: Gönüllü uygulama İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

AEROSOL KAPLARI İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

AEROSOL KAPLARI İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Aerosol Kaplar Aerosollerin kullanıldığı sektörler: Otomotiv Ev temizlik ürünleri Endüstriyel ürünler Boya ve cilalar

Aerosol Kaplar Aerosollerin kullanıldığı sektörler: Otomotiv Ev temizlik ürünleri Endüstriyel ürünler Boya ve cilalar Süsleme Ürünleri Kozmetik Gıda Tıbbi Ürünler Cila, buz çözücü, temizlemei, yağlama, motor ve cam temizleme, yağ çözücüler. Cam-sil, fırın temizleyici, halı temizleme ve kokuları, oda spreyleri, böcek ilaçları, mobilya cilası, ahşap koruma spreyleri, banyo-mutfak temizlik köpükleri, ütü (kola) spreyleri, ayakkabı cilası, boyası, vernik Yağlayıcılar, küf çıkarma spreyleri, soğutucular. Sprey boya ve aşınma karşıtı (korozite-önleyici) spreyler Parti buhar spreyleri, renklendirilmiş dekoratif spreyler. Saç spreyleri, traş kremleri, traş jeli, deodorantlar, vücut spreyleri, antiperspirantlar, saç köpükleri Kremalar, sos spreyleri Dezenfektan sprey, astım cihazı, yanık spreyleri İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Aerosol Kaplar Mevzuatı • AB’de: 75/324/EEC Aerosol Kaplar Direktifi • TÜRKİYE’de: Sanayi Bakanlığı’nca hazırlanan

Aerosol Kaplar Mevzuatı • AB’de: 75/324/EEC Aerosol Kaplar Direktifi • TÜRKİYE’de: Sanayi Bakanlığı’nca hazırlanan 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Etiket Her aerosol kap üzerinde görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde; a) Aerosol kapların piyasaya

Etiket Her aerosol kap üzerinde görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde; a) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari markası, b) Bu Yönetmeliğin özelliklerine uygunluğunu belirleyen ters epsilon “ 3 ” sembolü, c) Dolum partisinin ayırt edilebilmesini sağlamak için imal tarihi, seri numarası varsa son kullanma tarihi, d) Bu Yönetmelik Ek’i madde 2. 2 ve madde 2. 3 ünde belirtilen ayrıntılar, e) Ağırlık ve hacim olarak net muhteviyatları, İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CLP Güncellemesi 2013/10/EU Direktifi ile; Her bir aerosol kapta okunaklı ve silinmeyecek biçimde: (i)

CLP Güncellemesi 2013/10/EU Direktifi ile; Her bir aerosol kapta okunaklı ve silinmeyecek biçimde: (i) (iii) (iv) (v) H 229: “Pressurised container: May burst if heated”; P 210 and P 251 - CLP Ek IV P 410 + P 412 - CLP Ek IV Aerosol kap tületiciye yönelikse P 102 - CLP Ek IV Spesifik tehlikeler için uyarılar. Eğer aerosol ‘alevlenir’ değilse ‘Warning’ ibaresi olmalı Eğer ‘alevlenir’ ise ‘Warning’ ibaresi + diğer CLP etiket unsurları Eğer ‘Çok kolay alevlenir’ ise ‘Danger’ + diğer CLP etiket unsurları İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Aerosoller ve CLP • CLP, aerosol direktifinin (75/324/EEC) hükümlerini ortadan kaldırmaz. • Aerosoller için

Aerosoller ve CLP • CLP, aerosol direktifinin (75/324/EEC) hükümlerini ortadan kaldırmaz. • Aerosoller için ayrı ve yeni bir fiziksel tehlike sınıfı getirir. (Flammable Aerosols) İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CLP Tüzüğü Ek I Fiziksel Tehlikeler 2. 3 Alevlenebilir aerosoller 2. 3. 1 Aerosol

CLP Tüzüğü Ek I Fiziksel Tehlikeler 2. 3 Alevlenebilir aerosoller 2. 3. 1 Aerosol tanımı 2. 3. 2 Sınıflandırma kriteri 2. 3. 3 Tehlike iletişimi (Etiket-SDS) 2. 3. 4 İlave sınıflandırma durumu İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Alevlenebilirlik sınıflandırma kriteri 2. 3. 2. 1 Aerosoller, yanıcı/alevlenebilir olarak sınıflandırılan herhangi bir bileşen

Alevlenebilirlik sınıflandırma kriteri 2. 3. 2. 1 Aerosoller, yanıcı/alevlenebilir olarak sınıflandırılan herhangi bir bileşen içeriyorlarsa, yanıcı/alevlenebilir olarak sınıflandırılır. Bu bileşenler şunlar olabilir: – Parlama derecesi ≤ 93 o. C olan sıvılar – Alevlenebilir gazlar – Alevlenebilir katılar İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Karar mantığı İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Karar mantığı İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Sprey aerosoller İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Sprey aerosoller İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Köpük aerosoller İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Köpük aerosoller İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Alevlenebilirlik • İtici gazlardan ötürü aerosoller genelde Yüksek derecede alevlenebilir (‘extremely flammable’) olarak sınıflandırılır.

Alevlenebilirlik • İtici gazlardan ötürü aerosoller genelde Yüksek derecede alevlenebilir (‘extremely flammable’) olarak sınıflandırılır. • CLP: ‘Flammable aerosol Categori 1’ • TR: ‘Alevlenir aerosol Kategori 1’ İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Etiket öğeleri İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Etiket öğeleri İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Diğer sınıflandırmalar Karışım eğer akut toksik, deriyi tahriş edici , ciddi göz hasarı oluşturan,

Diğer sınıflandırmalar Karışım eğer akut toksik, deriyi tahriş edici , ciddi göz hasarı oluşturan, solunum hassalaştırıcı, tek veya tekrarlanan maruziyetlerde belirli bir hedef organ için toksik (STOT-SE ya da STOT-RE) ise Karışımın aerosol hali de aerosol olmayan hali gibi sınıflandırılır. (İtici gazların spreyleme sırasında karışımın tehlikesini etkilemediği ve aerosol haldeki karışımın aerosol olmayan halinden daha zararlı olmadığını gösteren bilimsel kanıtların sunulması gerekir. ) CLP Tüzüğü Ek I - 1. 1. 3. 7 İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Aerosoller / Etiketleme • AB’de: 75/324/EEC Aerosol Kaplar Direktifi • TR’de: Sanayi Bakanlığı -

Aerosoller / Etiketleme • AB’de: 75/324/EEC Aerosol Kaplar Direktifi • TR’de: Sanayi Bakanlığı - 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği ) İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Aerosol Kaplar Yönetmeliği Etiket Kuralları • Piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari

Aerosol Kaplar Yönetmeliği Etiket Kuralları • Piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari markası, • Bu Yönetmeliğe uygunluğunu belirleyen ters epsilon “ 3” sembolü, • Dolum partisinin ayırt edilebilmesini sağlamak için imal tarihi, seri numarası varsa son kullanma tarihi, • Yönetmelik Ek’i madde 2. 2 ve madde 2. 3’ünde belirtilen ayrıntılar, (SEA sınıflandırma-etiketleme kuralları ve “basınca maruz kalmış aerosol kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız” ifadeleri) • Ağırlık ve hacim olarak net muhteviyatları, Kap hacminin küçüklüğü nedeniyle (< 150 ml) bilgiler sığmıyorsa okunaklı ve silinmeyecek biçimde düzenlenmiş bir etiket iliştirilir. Türkçe olmalıdır (iç pazara girecek ürünler) İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Küçük ambalaj Küçük aerosol ambalajları: CLP ile paralel • Tehlikelerin ciddiyetine göre tehlike ibarelerinin

Küçük ambalaj Küçük aerosol ambalajları: CLP ile paralel • Tehlikelerin ciddiyetine göre tehlike ibarelerinin azaltılması mümkün değildir. Buna karşın kullanılan önlem ibareleri azaltılabilir. • Tehlike piktogramlarının tamamı ve gerekli uyarı ibareleri mutlaka kullanılmalı. • Tehlike piktogramları için gerekli olan 1 cm²’lik minimum boyutu elde edebilmek için etiket boyutunun veya şişe hacminin arttırılması gerekebilir. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

KOZMETİK ÜRÜNLER İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

KOZMETİK ÜRÜNLER İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Kozmetik Mevzuatı • AB: 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü, 11 Ocak 2010’da yürürlüğe girdi. •

Kozmetik Mevzuatı • AB: 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü, 11 Ocak 2010’da yürürlüğe girdi. • TÜRKİYE: 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği AB Uyumlaştırması hedefleniyor. Mevcut mevzuat benzer. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

AB Kozmetik Tüzüğü Ekleri • ANNEX I -- Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu • ANNEX

AB Kozmetik Tüzüğü Ekleri • ANNEX I -- Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu • ANNEX II -- Yasaklı maddeler • ANNEX III -- Kısıtlamalı maddeler • ANNEX IV -- İzin verilen renklendiriciler • ANNEX V -- İzin verilen koruyucu maddeler • ANNEX VI -- İzin verilen UV filtreleri • ANNEX VII -- Semboller • ANNEX VIII -- Hayvan deneylerine alternatif yöntemler • ANNEX IX -- Tüzüğün yerine geçeceği direktifler listesi • ANNEX X -- Kozmetik direktifi maddeleriyle korelasyon tablosu İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Temel Gerekler • Kozmetik Sorumlu Kişi • Bildirim (CPNP) • Güvenlik değerlendirmeve raporu •

Temel Gerekler • Kozmetik Sorumlu Kişi • Bildirim (CPNP) • Güvenlik değerlendirmeve raporu • Ürün Bilgi Dosyası (PIF) • İyi İmalat uygulaması • Nanomalzemeler, hayvan deneyleri • CMR maddeler • İstenmeyen yan etkiler İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI • Ürün İddiaları

Kozmetik Mevzuatı etiketleme gerekleri http: //ab. immib. org. tr/Portals/1/AB-Kozmetik-etiketleme. pdf İMMİB REACH ve CLP

Kozmetik Mevzuatı etiketleme gerekleri http: //ab. immib. org. tr/Portals/1/AB-Kozmetik-etiketleme. pdf İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Otoritelere Bilgi İletimi • Kozmetik Tüzüğü PIF dosyası • CPNP Portal Bildirimi Zehir Merkezleri

Otoritelere Bilgi İletimi • Kozmetik Tüzüğü PIF dosyası • CPNP Portal Bildirimi Zehir Merkezleri (Portala sadece otoriteler erişebilir) İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Kozmetik Tüzüğü 15. madde • CMR madde listesi için CLP’ye gönderme yapar. Kanserojen, mutajen

Kozmetik Tüzüğü 15. madde • CMR madde listesi için CLP’ye gönderme yapar. Kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CMR maddeler • CLP uyarınca CMR Kat. 2 olan maddelerin, AB Tüketici Ürünleri Bilimsel

CMR maddeler • CLP uyarınca CMR Kat. 2 olan maddelerin, AB Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesi’nden (SCCS) onay almadıkça endüstride kullanımı yasak. Kategori 1 A ve 1 B olan maddeler de belirli istisnalar dışında yasak. • CLP’de teknik gelişmeler doğrultusunda CMR olarak sınıflandırılan maddeler, ilave yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın AB Kozmetik Tüzüğünün yasaklı maddeleri arasına giriyor. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

AB Kozmetik Etiketler https: //www. youtube. com/watch? v=TJv 4 kdy 7 yr I İMMİB

AB Kozmetik Etiketler https: //www. youtube. com/watch? v=TJv 4 kdy 7 yr I İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CLP Tüzüğü Ek VI AB çapında tüm harmonize sınıflandırmalar https: //echa. europa. eu/regulations/clp/legislation https:

CLP Tüzüğü Ek VI AB çapında tüm harmonize sınıflandırmalar https: //echa. europa. eu/regulations/clp/legislation https: //echa. europa. eu/information-onchemicals/annex-vi-to-clp CLP Tüzüğü ve ATP’leri için web sitemiz: http: //clp. immib. org. tr/tr-tr/CLP-Tuzugu İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Türkiye’deki mevzuat Sağlık Bakanlığı (TİTCK) / http: //www. titck. gov. tr/Kozmetik • Etiket gerekleri

Türkiye’deki mevzuat Sağlık Bakanlığı (TİTCK) / http: //www. titck. gov. tr/Kozmetik • Etiket gerekleri (10. madde) • Bildirim gerekleri (12. madde) • UZEM Bildirimi (15. Madde) • Tam bir uyumlaştırma değil ama etiketambalaj v. b çoğu gerekler uygulanmakta. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

OYUNCAKLAR İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

OYUNCAKLAR İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Oyuncak Mevzuatı • Oyuncak Güvenliği Direktifi / Toy Safety Directive (2009/48/EC) • Oyuncaklar hakkında

Oyuncak Mevzuatı • Oyuncak Güvenliği Direktifi / Toy Safety Directive (2009/48/EC) • Oyuncaklar hakkında yönetmelik 31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Oyuncak Güvenliği Direktifi (TSD - 2009/48/EC) ANNEX I Kapsam ANNEX II - PARTICULAR SAFETY

Oyuncak Güvenliği Direktifi (TSD - 2009/48/EC) ANNEX I Kapsam ANNEX II - PARTICULAR SAFETY REQUIREMENTS I. Physical and Mechanical Properties II. Flammability III. Chemical Properties – – – 3. Madde - CMR 1 a, 1 b, 2 maddelerin kullanımı yasak 4. - 5. ve 6. Maddeler - İstisnalar 10. Madde - Kozmetik oyuncaklar kozmetik tüzüğüne uymalı 11. madde - 55 alerjen maddenin kullanımı yasak - 11 potansiyel alerjen kullanılırsa etikette belirtilmeli) 12. madde istisnai durumlar 13. Madde - Migrasyon limitleri (Ağır Metaller) IV. Electrical Properties V. Hygiene VI. Radioactivity Appendix A - List of CMR substances and their permitted uses in accordance with points 4, 5 and 6 of Part III Appendix B - CLASSIFICATION OF SUBSTANCES AND MIXTURES Appendix C - Specific limit values for chemicals used in toys intended for use by children under 36 months or in other toys intended to be placed in the mouth adopted in accordance with Article 46(2) ANNEX III - EC DECLARATION OF CONFORMITY ANNEX IV - TECHNICAL DOCUMENTATION ANNEX V - WARNINGS İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Yasaklar ve Kısıtlamalar • CMR’lar istisnalar dışında yasak • 19 ağır metal için limitler

Yasaklar ve Kısıtlamalar • CMR’lar istisnalar dışında yasak • 19 ağır metal için limitler • 55 alerjen koku maddesi yasak + 11 tanesi (potansiyel alerjen) etikette yazılmalı • Diğer AB kısıtlamalarına uymalı (ör. REACH) http: //ec. europa. eu/growth/sectors/toys/safety/ İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CMR kuralları • CMR Kategori 1 a, 1 b ve 2 olan maddeler istisnalar

CMR kuralları • CMR Kategori 1 a, 1 b ve 2 olan maddeler istisnalar haricinde kullanılamaz. • Annex II – Belirli Güvenlik Gerekleri – Appendix A – İzin verilen CMR maddeler listesi – Appendix B – Hangi sınıflandırma (Geçiş süreci) – Appendix C- İzin verilen konsantrasyonlar İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Appendix A Muafiyet Commission Directive 2014/84/EU İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Appendix A Muafiyet Commission Directive 2014/84/EU İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Appendix C Üç yaşın altındaki çocuklar ya da ağza alınması muhtemel diğer oyuncaklar için,

Appendix C Üç yaşın altındaki çocuklar ya da ağza alınması muhtemel diğer oyuncaklar için, CLP’den daha düşük ve spesifik limitler belirlenebilir. Not: Oyuncaklar dışında diğer mevzuatlarca belirlenen limitler de olabilir. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Appendix C - Limitler • 21 Aralık 2015’ten bu yana yürürlükte • Commission Directive

Appendix C - Limitler • 21 Aralık 2015’ten bu yana yürürlükte • Commission Directive 2014/81/EU İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

CLP Jenerik Limitleri CLP Ek VI Harmonize sınıflandırma listesinde madde için Spesifik Konsantrasyon Limiti

CLP Jenerik Limitleri CLP Ek VI Harmonize sınıflandırma listesinde madde için Spesifik Konsantrasyon Limiti (SCL) belirlenmediyse kullanılması gereken limitler: İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

İzlenebilirlik • Etikette tip, seri no, model no. herhangi bir şekilde her bir oyuncak

İzlenebilirlik • Etikette tip, seri no, model no. herhangi bir şekilde her bir oyuncak izlenebilir olmalı. • Üreticinin adı, tescilli markası ve irtibat adresi ürün üzerinde mutlaka olmalı. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Güvenlik Uyarıları • Yaş uyarıları • Spesifik uyarılar (maksimum ağırlık, güvenli kullanım şekli, kullanıcı

Güvenlik Uyarıları • Yaş uyarıları • Spesifik uyarılar (maksimum ağırlık, güvenli kullanım şekli, kullanıcı adedi, yetişkin yardımı v. b) İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Oyuncak Güvenliği İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Oyuncak Güvenliği İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

ELEKTRONİK-ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

ELEKTRONİK-ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Ro. HS 2 Direktifi • Elektrik ve elektronik eşyalardaki (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına

Ro. HS 2 Direktifi • Elektrik ve elektronik eşyalardaki (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2011/65/EU sayılı Direktifi (Ro. HS 2) • EEE’de kullanılan zararlı maddelerin tespiti: İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

WEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması konusunda 2012/19/EC sayılı

WEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması konusunda 2012/19/EC sayılı revize WEEE : • “Karışım” “preparasyon”un yerine geçmiştir, • CLP’ye yapılan referanslar DSD’ye yapılan referansların yerine geçmiştir; • “tehlikeli” kavramı CLP tehlike sınıflandırmalarına çevrilmiştir. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

TEŞEKKÜRLER Mutlu. demirkan@immib. org. tr http: //clp. immib. org. tr İMMİB REACH ve CLP

TEŞEKKÜRLER Mutlu. demirkan@immib. org. tr http: //clp. immib. org. tr İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI