Cliciwch y botwm chwith unwaith ar bob label

  • Slides: 3
Download presentation
Cliciwch y botwm chwith unwaith ar bob label a’u llusgo at y graff. Cliciwch

Cliciwch y botwm chwith unwaith ar bob label a’u llusgo at y graff. Cliciwch chwith eto i ollwng y label. Pwyswch Esc pan rydych wedi darfod. . . Astudiwch y graff sy’n dangos sut y symudodd Lloegr a Chymru rhwng bod yn wledydd Pabyddol a Phrotestanaidd. Yna symudwch y labeli i’r man priodol ar y graff.

Protestant yw Elisabeth, y frenhines newydd, ond mae’n ymwybodol nad yw pawb yn cytuno

Protestant yw Elisabeth, y frenhines newydd, ond mae’n ymwybodol nad yw pawb yn cytuno â hi. Pabyddiaeth eithafol Mae’r Pab yn ysgymuno Elisabeth I. Mae Pabyddion i fod i ladd y frenhines felly nawr mae hawl i ladd offeiriaid Pabyddol. Mae Elisabeth yn cyflwyno newidiadau sy’n sicrhau elfennau Pabyddol mewn eglwys sy’n Brotestanaidd yn bennaf. Mae Edward VI a’i gynghorwyr yn gwneud newidiadau enfawr i’r Eglwys Dienyddwyd Piwritaniaid, sef Protestaniad eithafol, gan Elisabeth Am iddo ysgrifennu llyfr yn beirniadu Protestaniaid caiff Harri VIII ei urddo â’r teitl ‘Amddiffynnydd y Ffydd’ gan y Pab. Aflwyddiannus oedd ymdrechion Harri VIII i gael ysgariad felly gwnaeth ei hun yn Ben ar yr Eglwys Protestaniaeth eithafol 1500 A. D Mae Mari I yn adfer y Pab yn Ben ar yr Eglwys ac yn llosgi Protestaniaid wrth y stanc. Bu Lloegr yn wlad Babyddol am dros fil o flynyddoedd gadael 1600 A. D

Pabyddiaeth Eithafol Am iddo ysgrifennu llyfr yn beirniadu Protestaniaid caiff Harri VIII ei urddo

Pabyddiaeth Eithafol Am iddo ysgrifennu llyfr yn beirniadu Protestaniaid caiff Harri VIII ei urddo â’r teitl ‘Amddiffynnydd y Ffydd’ gan y Pab. Mae Mari I yn adfer y Pab yn Ben ar yr Eglwys ac yn llosgi Protestaniaid wrth y stanc. Protestant yw Elisabeth, y frenhines newydd, ond mae’n ymwybodol nad yw pawb yn cytuno â hi. Bu Lloegr yn wlad Babyddol am dros fil o flynyddoedd Dienyddwyd Piwritaniaid, sef Protestaniad eithafol, gan Elisabeth Aflwyddiannus oedd ymdrechion Harri VIII i gael ysgariad felly gwnaeth ei hun yn Ben ar yr Eglwys Mae Elisabeth yn cyflwyno newidiadau sy’n sicrhau elfennau Pabyddol mewn eglwys sy’n Brotestanaidd yn bennaf. Mae Edward VI a’i gynghorwyr yn gwneud newidiadau enfawr i’r Eglwys Protestaniaeth eithafol 1500 A. D gadael Mae’r Pab yn ysgymuno Elisabeth I. Mae Pabyddion i fod i ladd y frenhines felly nawr mae hawl i ladd offeiriaid Pabyddol. 1600 A. D