Civil szervezetek mkdsi krnyezetnek javtsa Kzvlemnykutats 1 A

  • Slides: 38
Download presentation
Civil szervezetek működési környezetének javítása Közvélemény-kutatás 1

Civil szervezetek működési környezetének javítása Közvélemény-kutatás 1

A kutatás módszertana Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a online kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013.

A kutatás módszertana Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a online kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. november 13 -29. között, 20499 civil szervezetet és 5620 közigazgatási dolgozót keresett meg. A kutatás során 1296 civil szervezet és 490 közigazgatásban dolgozó, civilekkel munkakapcsolatot tartó személy válaszait rögzítettük. 2

A kutatás módszertana Kutatásunk mindkét szektorra nézve reprezentatív, a közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 2,

A kutatás módszertana Kutatásunk mindkét szektorra nézve reprezentatív, a közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 2, 6 -2, 7 (civilek), illetve 4, 2 -4, 3 (közigazgatás) százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes civil szervezete, illetve közigazgatási dolgozójának megkérdezése eredményezett volna. A mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével kerültek korrigálásra. 3

A kutatás módszertana Mérésünk célja egy elégedettségmérés jellegű vizsgálat lefolytatása volt, mely alapján átfogó

A kutatás módszertana Mérésünk célja egy elégedettségmérés jellegű vizsgálat lefolytatása volt, mely alapján átfogó kép adható a magyarországi civil szervezetek és a közigazgatási intézményrendszer dolgozóinak véleményéről és igényeiről • • • A szervezetek működési környezetét meghatározó törvényi háttér végrehajtásáról és alkalmazásáról, a civil szervezetek és a közigazgatási intézményrendszer kapcsolatrendszeréről különböző aspektusok mentén, valamint a közigazgatás szakmai és szervezeti működéséről. 4

A civil szervezeteket és a közigazgatási dolgozókat egyaránt érintő kérdések eredményei 5

A civil szervezeteket és a közigazgatási dolgozókat egyaránt érintő kérdések eredményei 5

Mennyire tartja magát tájékozottnak a civil törvény részleteivel kapcsolatban? (%) 0 10 20 30

Mennyire tartja magát tájékozottnak a civil törvény részleteivel kapcsolatban? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0, 7 civil minta 4, 9 28, 4 57, 9 8, 1 Átlag: 2, 71 közigazgatási minta Egyáltalán nem 8, 0 Inkább nem 31, 4 Inkább igen 51, 0 Teljes mértékben tájékozott vagyok 7, 6 2, 0 Nem tudja / nem válaszol 6

Figyelemmel követi a civil szervezetek szabályozását érintő változásokat? (%) 0 10 20 30 40

Figyelemmel követi a civil szervezetek szabályozását érintő változásokat? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0, 9 civil minta közigazgatási minta 18, 7 14, 3 Igen, folyamatosan Nem, mert nem tudja követni a változásokat Nem tudja / nem válaszol 65, 2 60, 6 13, 9 15, 1 7, 3 1, 3 2, 7 Igen, amennyire tudja Nem, mert nem érdekli 7

A Civil törvény 2012. január 1 -jei hatályba lépése óta eltelt 2 év során

A Civil törvény 2012. január 1 -jei hatályba lépése óta eltelt 2 év során szerzett tapasztalatai alapján Ön mennyire ért egyet az alább felsorolt állításokkal? (1 -4 -ig tartó skálák átlagai) 4, 0 3, 5 3, 0 2, 61 2, 81 2, 48 2, 65 2, 25 2, 34 2, 07 2, 24 2, 23 1, 99 2, 15 2, 0 1, 91 1, 5 1, 0 civil minta közig. minta ben zervezetekre alkalmazhatóak vonatkozó Jobbana eligazodnak civil szabályok, szervezetekre ma mint a civil 2 vonatkozó Kevesebb évvel szervezetek ezelőtt. szabályt szabályok, a rájuk kell. Kevesebb mint vonatkozó ismernie 2 évvel ma ma szabályok ezelőtt. aegy civil szervezetekre Kevesebb között, szervezetnek, mint ma aháruló 2 civil éve. mint szervezetekre beszámolási 2 évvel ezelőtt. kötelezettség, háruló adminisztratív mint 2 éve köt 8

Ön szerint az állami támogatások nyomon követésének milyen feladatokat kell leginkább ellátni? (1 -5

Ön szerint az állami támogatások nyomon követésének milyen feladatokat kell leginkább ellátni? (1 -5 -ig tartó skálák átlagai) 3, 5 3, 0 2, 5 2, 0 3, 02 civil minta 3, 16 közig. minta 1, 5 2, 32 civil minta közig. minta 2, 12 civil minta közig. minta 1, 72 1, 0 civil minta 1, 45 közig. minta 1, 65 civil minta közig. minta ályszerű forrásfelhasználás Célszerű forrásfelhasználás ellenőrzése Támogatást ösztönzése, felhasználó támogatása, Kockázatok szervezetek kommunikációja menedzselése, fejlesztése, megvalósítást hatékonyságának akadályozó Információgyűjtés javítása tényezőkaidőben fejlesztésitörténő és felismerése szakpolitikák 1, 11 1, 16 9

Mennyire elégedett Ön az új Civil törvény és 2014 -ben hatályba lépő, a civil

Mennyire elégedett Ön az új Civil törvény és 2014 -ben hatályba lépő, a civil szervezeteket szabályozó új szabályok végrehajtását és megvalósítását segítő kormányzati, szakpolitikai tájékoztatással? (%) 0 civil minta 10 12, 0 20 30 40 50 26, 9 60 70 32, 7 80 4, 1 90 100 24, 3 Átlag: 2, 38 közigazgatási minta 4, 1 19, 4 39, 6 4, 1 32, 9 Átlag: 2, 65 Egyáltalán nem elégedett Inkább nem elégedett Teljes mértékben elégedett Nem tudja / nem válaszol Inkább elégedett 10

A csak a civil szervezeteket érintő kérdések eredményei 11

A csak a civil szervezeteket érintő kérdések eredményei 11

Az új követelményrendszerint is tervezi a közhasznú minősítés megtartását? (közhasznú szervezetek, %, N=817) 6,

Az új követelményrendszerint is tervezi a közhasznú minősítés megtartását? (közhasznú szervezetek, %, N=817) 6, 4 12, 4 81, 2 Igen, az új követelményeket jelenleg is teljesítjük Nem, a közhasznúsággal kapcsolatos adminisztrációt inkább nem vállaljuk, nem közhasznúként kívánunk tovább működni Nem tudja megítélni 12

Készített már Ön, vagy az Ön szervezetében valaki beszámolót (közhasznúsági mellékletet)? (közhasznú szervezetek, %,

Készített már Ön, vagy az Ön szervezetében valaki beszámolót (közhasznúsági mellékletet)? (közhasznú szervezetek, %, N=817) 2, 4 6, 4 91, 2 Igen Nem tudja / nem válaszol 13

Az alábbi állítások közül melyik igaz az Ön szervezetére? (olyan közhasznú szervezetek, amelyek készítettek

Az alábbi állítások közül melyik igaz az Ön szervezetére? (olyan közhasznú szervezetek, amelyek készítettek már beszámolót, % N=744) Sikerült önállóan kitölteni a beszámolót 40, 4 Valamely állami intézmény (pl. minisztérium, bíróság) munkatársának segítsége után sikerült önállóan kitölteni 1, 5 Csak külső segítséggel tudtam kitölteni (pl. könyvelő, jogász) 57, 7 Nem tudja / nem válaszol 0, 3 0 10 20 30 40 50 60 70 14

Az új követelményrendszerint tervezi a közhasznúsági jogállás megszerzését? (nem közhasznú szervezetek, %, N=460) 11,

Az új követelményrendszerint tervezi a közhasznúsági jogállás megszerzését? (nem közhasznú szervezetek, %, N=460) 11, 2 16, 0 72, 9 Igen Nem tudja / nem válaszol 15

Mennyire ért Ön egyet a közhasznú jogállás megszerzésének új követelményrendszerének alább felsorolt szempontjaival? (1

Mennyire ért Ön egyet a közhasznú jogállás megszerzésének új követelményrendszerének alább felsorolt szempontjaival? (1 -4 -ig tartó skálák átlagai) 4, 0 3, 5 3, 0 2, 5 2, 0 2, 89 2, 84 2, 68 1, 5 2, 31 Két év Közhasznú Legalább tíz Átlagos éves egybeszámított tevékenység közérdekű önkéntes bevétele meghaladja adózott eredménye érdekében felmerült segíti a közhasznú az egymillió forintot nem negatív költségek elérik az tevékenységek összes ráfordítás ellátását (kiadás) felét két év átlagában 2, 31 1, 97 1, 0 SZJA 1%-ból Személyi jellegű származó bevétele kiadásai eléri az az államháztartásból összes kiadás befolyt bevételek egynegyedét (vezető (támogatások, tisztségviselők normatíva) eléri az juttatásain kívül) összes bevétel kettő százalékát 16

Fontosnak tartja Ön, hogy a közfeladatot ellátó szervezetek közhasznú jogállásúak legyenek? (%) 9, 7

Fontosnak tartja Ön, hogy a közfeladatot ellátó szervezetek közhasznú jogállásúak legyenek? (%) 9, 7 5, 3 38, 9 46 Igen, mindenképpen Bizonyos esetekben, meghatározott közfeladatok esetén igen Nem tudja / nem válaszol 17

Az Ön szervezete számára inkább előnyös, vagy inkább hátrányos lenne, ha több évre is

Az Ön szervezete számára inkább előnyös, vagy inkább hátrányos lenne, ha több évre is fel lehetne ajánlani a SZJA 1 százalékot? (%) 26, 3 67, 5 Inkább előnyös Inkább hátrányos Nem tudja / nem válaszol 18

Egyetért Ön azzal, hogy az SZJA 1 százalékához való gyorsabb hozzáférés érdekében a civil

Egyetért Ön azzal, hogy az SZJA 1 százalékához való gyorsabb hozzáférés érdekében a civil szervezetek előzetes regisztrációival igazolják jogosultságukat? (%) 11, 2 12 76, 8 Igen Nem tudja / nem válaszol 19

Az alábbiak közül melyik tevékenység gyakoriságát (vagy hatékonyságát) növelné a civil-kormányzati együttműködés erősítéséhez? (az

Az alábbiak közül melyik tevékenység gyakoriságát (vagy hatékonyságát) növelné a civil-kormányzati együttműködés erősítéséhez? (az említések százaléka) 90 77, 4 80 70 60 43, 1 41, 2 50 39, 5 40 30 20 1, 4 3 10 0 Írásban és interneten történő tájékoztatás Társadalmi egyeztetés és annak eredményeiről visszacsatolás Tájékoztató fórum Érdekérvényesítő és országos hatókörű szolgáltató civil szervezettekkel való szakértői egyeztetés Egyéb Nem tudja / nem válaszol 20

Mennyire elégedett az alábbi szervekkel lévő kapcsolatfelvételi lehetőségekkel? (1 -4 -ig tartó skálák átlagai)

Mennyire elégedett az alábbi szervekkel lévő kapcsolatfelvételi lehetőségekkel? (1 -4 -ig tartó skálák átlagai) 4, 0 3, 5 3, 04 2, 9 2, 78 2, 74 3, 0 2, 67 2, 56 2, 5 2, 0 1, 5 ok té r iu at al iv M in i sz yh Ko rm án m or Ö nk m ok EA N M ÁK CI C O BH AV N án yz at o k 1, 0 21

Mennyire elégedett az alábbi szervek civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézésével? (1 -4 -ig tartó skálák

Mennyire elégedett az alábbi szervek civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézésével? (1 -4 -ig tartó skálák átlagai) 4, 0 3, 5 3, 04 2, 98 2, 96 2, 92 2, 81 2, 7 3, 0 2, 64 2, 5 2, 0 1, 5 ok té r iu at al iv M in i sz yh Ko rm án m or nk Ö m ok EA N M ÁK O BH CI C án yz N at ok AV 1, 0 22

Milyen gyakran használja Ön a Civil Információs Portált? (%) 24, 3 12, 8 3,

Milyen gyakran használja Ön a Civil Információs Portált? (%) 24, 3 12, 8 3, 8 11, 4 47, 6 Legalább heti rendszerességgel Soha Havi 1 -2 alkalommal Nem tudja / nem válaszol Ritkábban, alkalmanként 23

Milyen funkciókat használ Ön a Civil Információs Portálon? (az említések százaléka azok körében, akik

Milyen funkciókat használ Ön a Civil Információs Portálon? (az említések százaléka azok körében, akik valamilyen rendszerességgel használják az oldalt, N=1080) 80 69, 8 67 70 58, 6 60 48, 2 50 40 30 19, 7 20 7, 2 0, 3 Pályázatok nyomon követése Hírek olvasása Jogszabályokkal, fogalmakkal kapcsolatos információk Elektronikus Civil Információs Statisztikák ügyintézés, Centrumokkal nyomon követése nyomtatványok (CIC) kapcsolatos letöltése információk követése Egyéb 10 2, 2 Nem tudja / nem válaszol 24 0

Fontosnak tartja-e, hogy a benyújtott pályázatok státusváltozásairól SMS-ben is értesítést kapjon a pályázati kezelőtől?

Fontosnak tartja-e, hogy a benyújtott pályázatok státusváltozásairól SMS-ben is értesítést kapjon a pályázati kezelőtől? (%) 26 5, 6 38, 3 30, 1 Igen, mindenképpen Bizonyos esetekben, meghatározott műveleteknél csak Nem tudja / nem válaszol 25

A csak a közigazgatási dolgozókat érintő kérdések eredményei 26

A csak a közigazgatási dolgozókat érintő kérdések eredményei 26

Tart Ön kapcsolatot más közigazgatási szervezetekkel civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekben? (%) 27

Tart Ön kapcsolatot más közigazgatási szervezetekkel civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekben? (%) 27

Mennyire elégedett Ön a közigazgatási szervezetek közötti információáramlással a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekben? (azok

Mennyire elégedett Ön a közigazgatási szervezetek közötti információáramlással a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekben? (azok körében, akik kapcsolatot tartanak ilyen ügyekben %, N=371) Átlag: 2, 74 2, 7 0 24, 5 10 58, 2 20 30 40 50 6, 2 60 Egyáltalán nem elégedett Inkább nem Teljes mértékben elégedett Nem tudja / nem válaszol 70 80 90 8, 4 100 Inkább elégedett 28

Ön szerint mennyire alkalmasak a civil szervezeteket tartalmazó adatbázisok (KSH, OBH, MÁK, CIP, NAV)

Ön szerint mennyire alkalmasak a civil szervezeteket tartalmazó adatbázisok (KSH, OBH, MÁK, CIP, NAV) az ágazati irányítói, stratégiai tervezői feladatok ellátásában szükséges döntések előkészítésére? (%) Átlag: 2, 75 1, 8 0 18, 8 10 45, 1 20 30 40 4, 9 50 60 Egyáltalán nem alkalmasak Inkább nem Teljes mértékben alkalmasak Nem tudja / nem válaszol 70 29, 4 80 90 100 Inkább igen 29

A civil szervezetekkel való kapcsolattartása során, valamint a szervezetek működésének és elérhetőségének megismeréséhez melyik

A civil szervezetekkel való kapcsolattartása során, valamint a szervezetek működésének és elérhetőségének megismeréséhez melyik interneten elérhető adatbázist használja leginkább? (%) Országos Bírósági Hivatal (OBH) 22, 7 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 14, 7 Magyar Államkincstár (MÁK) 11, 6 Civil Információs Portál (CIP) 18, 6 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) 4, 5 Egyéb 6, 3 21, 6 Nem tudja / nem válaszol 0 10 20 30 30

Ön szerint szükséges-e összehangolni az ágazati irányítói feladat ellátásához szükséges szakfeladati rend, és a

Ön szerint szükséges-e összehangolni az ágazati irányítói feladat ellátásához szükséges szakfeladati rend, és a NSZOR, - a civil szervezetek cél szerinti tevékenységi besorolását? (%) 33, 3 5, 9 Igen 60, 8 Nem tudja / nem válaszol 31

Kapcsolatban áll Ön olyan civil szervezetekkel, amelyek feladatátvállalási szerződéssel közfeladatot látnak el? (%) 9,

Kapcsolatban áll Ön olyan civil szervezetekkel, amelyek feladatátvállalási szerződéssel közfeladatot látnak el? (%) 9, 4 32, 9 57, 8 Igen Nem tudja / nem válaszol 32

Mennyire elégedett a szerződéses formában közfeladat ellátását végző civil szervezetek szolgáltatási minőségével? (akik kapcsolatban

Mennyire elégedett a szerződéses formában közfeladat ellátását végző civil szervezetek szolgáltatási minőségével? (akik kapcsolatban állnak ilyen civilekkel %, N=161) Átlag: 3, 15 , 6 6, 2 0 67, 1 10 20 30 40 21, 7 50 60 Egyáltalán nem elégedett Inkább nem Teljes mértékben elégedett Nem tudja / nem válaszol 70 80 4, 3 90 100 Inkább elégedett 33

Milyen kapcsolattartási és együttműködési mechanizmus erősítését, fejlesztését tartja Ön a legfontosabbnak közfeladatot ellátó civil

Milyen kapcsolattartási és együttműködési mechanizmus erősítését, fejlesztését tartja Ön a legfontosabbnak közfeladatot ellátó civil szervezetekkel? (%) Rendszeres személyes tervezési és értékelési egyeztetések 37, 6 Írásban és interneten történő tájékoztatás 28, 2 Monitoring és minőségbiztosítási tevékenységek 11, 4 Szabályszerűségi ellenőrzések 8, 8 Nem tudja / nem válaszol 14, 1 0 10 20 30 40 34

Megbízhatóbbnak tartja-e a közhasznúsággal rendelkező civil szervezetek feladat ellátását, mint a nem közhasznú szervezetek

Megbízhatóbbnak tartja-e a közhasznúsággal rendelkező civil szervezetek feladat ellátását, mint a nem közhasznú szervezetek általit? (%) 26, 7 38, 0 35, 3 Igen Nem tudja / nem válaszol 35

Mennyire tartaná szükségesnek Ön, hogy a civilekkel foglalkozó közigazgatásban dolgozók továbbképzésben részesüljenek a civil

Mennyire tartaná szükségesnek Ön, hogy a civilekkel foglalkozó közigazgatásban dolgozók továbbképzésben részesüljenek a civil szervezetekre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásáról, magyarázatáról? (%) Átlag: 3, 28 1, 0 4, 7 0 56, 9 10 20 30 34, 3 40 50 60 Egyáltalán nem szükséges Inkább nem szükséges Nagyon szükség van rá Nem tudja / nem válaszol 70 80 3, 1 90 100 Inkább szükséges 36

Ön részt venne egy olyan elektronikus képzésen, amely a civil szervezetekre vonatkozó szabályok gyakorlati

Ön részt venne egy olyan elektronikus képzésen, amely a civil szervezetekre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásáról szólna? (%) 18, 8 17, 3 63, 9 Igen Nem tudja / nem válaszol 37

Amennyiben Ön civil szervezetek bejegyzésével / nyilvántartásával foglalkozó bíró, ésszerűnek tartanáe, ha további „kódexesítésként”

Amennyiben Ön civil szervezetek bejegyzésével / nyilvántartásával foglalkozó bíró, ésszerűnek tartanáe, ha további „kódexesítésként” integrálva lenne a nyilvántartás az Ectv. -ben? (%) 17, 6 6, 1 2, 4 73, 9 Igen Nem vagyok bíró Nem tudja / nem válaszol 38