CIVIL SZERVEZETEK MKDSI CL TMOGATSA NEA16 M ELAD

  • Slides: 17
Download presentation
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16 -M ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL

CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16 -M ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Pályázók köre: o Alapítvány o Egyesület o Szövetség

TÁMOGATÁSI IDŐSZAK Kollégium elnevezése Benyújtási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja:

TÁMOGATÁSI IDŐSZAK Kollégium elnevezése Benyújtási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Közösségi környezet 2016. 01. 04 2016. 03. 31. 2017. 03. 30. Mobilitás és alkalmazkodás 2016. 01. 07. 2016. 03. 31. 2017. 03. 30. Nemzeti összetartozás 2016. 01. 05. 2016. 03. 31. 2017. 03. 30. Társadalmi felelősségvállalás 2016. 01. 05. 2016. 03. 31. 2017. 03. 30. Új nemzedékek jövőjéért 2016. 01. 06. 2016. 03. 31. 2017. 03. 30.

KERETÖSSZEG A rendelkezésre álló forrás: 2 151 308 000 Ft § szövetségek részére 4%.

KERETÖSSZEG A rendelkezésre álló forrás: 2 151 308 000 Ft § szövetségek részére 4%. § egyesületek és alapítványok részére 96 %. A keretösszeg a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra. Szakkollégiumonként: 430 261 600 Ft

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK I. Az elnyerhető támogatás összegének mértéke: • Minimum támogatási összeg: 250 000

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK I. Az elnyerhető támogatás összegének mértéke: • Minimum támogatási összeg: 250 000 Ft • Maximum támogatási összeg: 3 000 Ft

AZ ÖNRÉSZ MÉRTÉKE: minimum a támogatási összeg 10 %-a. Az önrész biztosítása történhet: Térítésmentes

AZ ÖNRÉSZ MÉRTÉKE: minimum a támogatási összeg 10 %-a. Az önrész biztosítása történhet: Térítésmentes hozzájárulás: o közérdekű önkéntes munka o egyéb tárgyi (dologi) feltételek o egyéb szolgáltatások Pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben Erről nyilatkozni kell, amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK II. visszatérítendő támogatás: bárki finanszírozási forma: o előfinanszírozás o utófinanszírozás elszámolható költségek:

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK II. visszatérítendő támogatás: bárki finanszírozási forma: o előfinanszírozás o utófinanszírozás elszámolható költségek: NEAr. 7. sz. melléklet

A PÁLYÁZTATÁS FOLYAMATA Csak EPER-ben lehet benyújtani a pályázatot (elektronikusan) Ehhez érvényes REGISZTRÁCIÓ szüksége

A PÁLYÁZTATÁS FOLYAMATA Csak EPER-ben lehet benyújtani a pályázatot (elektronikusan) Ehhez érvényes REGISZTRÁCIÓ szüksége (EPER- ben ellenőrizhető)

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT FIGYELEM! A regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés)

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT FIGYELEM! A regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407. Amennyiben a szervezet neve, székhelye vagy annak képviselőjének neve, bankja, bankszámlaszáma változik, akkor a regisztrációs nyilatkozat mellé az azt alátámasztó dokumentum(ok) – hivatalos képviselő által hitelesített másolatát is csatolni kell.

FONTOS: MINDEN PÁLYÁZÓNAK BE KELL FIZETNIE A PÁLYÁZATI DÍJAT! 2. 000, - Ft Emberi

FONTOS: MINDEN PÁLYÁZÓNAK BE KELL FIZETNIE A PÁLYÁZATI DÍJAT! 2. 000, - Ft Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000 -01451461 -0000 IBAN HU 1710032000014514610000 Megjegyzés rovatba: „NEA-16 <adószám>” (Az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPERbe feltölteni!)

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Dokumentum megnevezése Benyújtás módja kedvezményezett nyilatkozata a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalt

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Dokumentum megnevezése Benyújtás módja kedvezményezett nyilatkozata a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalt önerőről elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló a www. birosag. hu oldalon vagy elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül utolsó üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül pályázati díj befizetését igazoló banki dokumentum (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitóés záró egyenleggel) elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül

A PÁLYÁZAT FORMAI VIZSGÁLATA Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Jogi státusz A Civil tv. szerinti

A PÁLYÁZAT FORMAI VIZSGÁLATA Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Jogi státusz A Civil tv. szerinti egyesület, szövetség vagy alapítvány Nevesített támogatás A pályázó szervezet a 2015. évi költségvetési törvényben nevesítve nem részesül támogatásban. Tao. tv. alapján nyújtott látvány-csapatsport támogatás mértéke A megelőző lezárt üzleti évben (2014. évben) a Tao. tv. alapján 3. 000 Ft alatti látványcsapatsport támogatásban részesült. Benyújtott pályázatok száma Jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be másik Kollégiumhoz is pályázatot. Regisztráció A szervezet korábban már regisztrált az EPERben, vagy amennyiben nem rendelkezik érvényes regisztrációval vagy a korábbi regisztráció óta adatai módosultak, azt

Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Pályázati díj A pályázati díj (2. 000 Ft) határidőben és

Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Pályázati díj A pályázati díj (2. 000 Ft) határidőben és szabályszerűen történt átutalása a jelen kiírásban szereplő számlaszámra megtörtént Számviteli beszámoló Van (a www. birosag. hu oldalon vagy EPER-ben) az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Letétbe helyezés igazolása EPER-ben elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum. Adatok egyezősége A támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyeznek. Visszatérítendő támogatás Csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti

Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Összeférhetetlenség A támogatási igény benyújtója nem tartozik a NEA Tanács

Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Összeférhetetlenség A támogatási igény benyújtója nem tartozik a NEA Tanács elnökének és tagjainak, bármely Kollégium elnökének vagy tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe továbbá az Áht. 50. § (3) bekezdésében kizáró okok nem állnak fenn. Költségvetés indoklása A költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot a pályázó szövegesen kitöltötte. Benyújtás módja és határideje A támogatást igénylő szervezet az EPER-ben és határidőben nyújtotta be a pályázatát. Saját forrás igazolása A pályázati adatlapjához csatolta a hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 nappal nem régebbi nyilatkozatát a pénzben, rendelkezésre álló saját forrásról. Pályázati adatlap A támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte. Az Alap támogatásaiból A támogatási igény benyújtója a jogosulatlanul

TARTALMI BÍRÁLAT Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó által

TARTALMI BÍRÁLAT Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 A pályázó által vállalt indikátorok értékelése. 6

SEGÍTSÉG Hivatalos honlap: civil. info. hu Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET 06 -1 -795

SEGÍTSÉG Hivatalos honlap: civil. info. hu Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET 06 -1 -795 -2921 06 -1 -795 -2937 nea@emet. gov. hu Pályázati segítségnyújtás, részletes felvilágosítás: Zala Megyei Civil Információs Centrum: info@zalacivil. hu 06/92 -310 384 pályázói

Sok sikert a pályázatokhoz! ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM INFO@ZALACIVIL. HU 06/92 -310 384

Sok sikert a pályázatokhoz! ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM INFO@ZALACIVIL. HU 06/92 -310 384