Circulaire economie als strategie voor systeemverandering John Wante

  • Slides: 12
Download presentation
Circulaire economie als strategie voor systeemverandering John Wante

Circulaire economie als strategie voor systeemverandering John Wante

3/10/2021 | 2

3/10/2021 | 2

2050 90 % minder C 02 eq 2030 40 % minder C 02 eq

2050 90 % minder C 02 eq 2030 40 % minder C 02 eq 1900 10 % van gewenste uitstoot in 2050 Wereldbevolking X 3/10/2021 | 3 6

Materiaalkringlopen en klimaat 55 – 65 % van broeikasgassenuitstoot is materiaal gerelateerd

Materiaalkringlopen en klimaat 55 – 65 % van broeikasgassenuitstoot is materiaal gerelateerd

Hergebruik en recyclage Nieuwe afzetmarkten voor gerecycleerde materialen Industriële symbiose producentenverantwoordelijkheid 3/10/2021 | 5

Hergebruik en recyclage Nieuwe afzetmarkten voor gerecycleerde materialen Industriële symbiose producentenverantwoordelijkheid 3/10/2021 | 5

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Langere levensduur voor producten Diensten bouwen rond

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Langere levensduur voor producten Diensten bouwen rond producten Ontwerp voor demontage/recycleerbaarheid/recycled content 3/10/2021 | 6

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Nieuwe consumptie modellen Gedeeld gebruik Groen aankopen

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Nieuwe consumptie modellen Gedeeld gebruik Groen aankopen Toegang tot belangrijker dan bezit 3/10/2021 | 7

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Nieuwe Lokale productie en re-industrialisatie consumptie modellen

Hergebruik en recyclage Andere producten en diensten Nieuwe Lokale productie en re-industrialisatie consumptie modellen Meer transparantie Herdenken ruimtelijke inrichting 3/10/2021 | 8 Kortere ketens

Huidig systeem Gedeeld gebruik Individueel autobezit Toegevoegde waarde uit autoproductie Hoog ruimte- en materialengebruik

Huidig systeem Gedeeld gebruik Individueel autobezit Toegevoegde waarde uit autoproductie Hoog ruimte- en materialengebruik Niet geïntegreerde mobiliteitsmodi Verspreide bebouwing Files economische stimuli Zelfrijdende auto Elektrisch rijden internet Hoge mobiliteitskost 3/10/2021 | 9 Nieuw systeem Gedeeld/semipubliek autobezit Aangepast vervoer op afroep geconnecteerde mobiliteitsmodi Toegevoegde waarde uit beheer mobiliteitsnetwerk laag ruimte- en materialengebruik verdichting

Verlies aluminium uit Vlaamse consumptie Om trend te keren… BAU Ø Substitutie/lager verbruik van

Verlies aluminium uit Vlaamse consumptie Om trend te keren… BAU Ø Substitutie/lager verbruik van 20 % Ø Levensduur bijna verdubbelen Ø Inzamelpercentage optrekken tot boven 80 % Ø Recyclageefficiëntie verhogen tot boven 90 % Resultaat: CO 2 -uitstoot Al kringloop ligt in 2030 30 % lager dan in 2015 circulair Bron: VITO, 2015 3/10/2021 │ 10

levensduurverlenging Efficiënter ontwerp en productie C O 2 e q 1 0 0 Efficiënter

levensduurverlenging Efficiënter ontwerp en productie C O 2 e q 1 0 0 Efficiënter transport over kleinere afstand Gedeeld gebruik % recyclage 5 0 % 3/10/2021 | 11

3/10/2021 | 12

3/10/2021 | 12