Christelijksociaal Radicaal kiezen voor de burger in gezondheid

  • Slides: 20
Download presentation
Christelijk-sociaal Radicaal kiezen voor de burger in gezondheid en ziekte Dr. Maarten J. Verkerk

Christelijk-sociaal Radicaal kiezen voor de burger in gezondheid en ziekte Dr. Maarten J. Verkerk University College Maastricht

Nederlandse gezondheidszorg “The most striking one is the superiority of the Netherlands. Dutch healthcare

Nederlandse gezondheidszorg “The most striking one is the superiority of the Netherlands. Dutch healthcare seems able to deal with new conditions and deliver top results. Since the start of reform in 2005 there has been radical improvement. ” “The Netherlands is the only country which has consistently been among the top three in the total ranking of any European Index the Health Consumer Powerhouse has published since 2005. ” University College Maastricht

University College Maastricht

University College Maastricht

Opzet studie Hoofdstuk 1 - Inleiding Deel A. Bouwstenen vanuit de christelijk-sociale traditie Hoofdstuk

Opzet studie Hoofdstuk 1 - Inleiding Deel A. Bouwstenen vanuit de christelijk-sociale traditie Hoofdstuk 2 - Zoeken naar een derde weg Hoofdstuk 3 - Elk mens mag er zijn. Bouwstenen van een christelijk-sociale visie Hoofdstuk 4 - Hoge verwachtingen van de zorg. Veranderingen in de samenleving Hoofdstuk 5 - Geef de burger een stem. Een christelijksociale zorgvisie voor het Nederland van nu Hoofdstuk 6 - Om de kwaliteit van leven. Ethische dilemma’s University College Maastricht

Opzet studie Deel B. Speerpunten Hoofdstuk 7 - Preventie als prioriteit Hoofdstuk 8 -

Opzet studie Deel B. Speerpunten Hoofdstuk 7 - Preventie als prioriteit Hoofdstuk 8 - De patiënt centraal: meer verantwoordelijkheid en zeggenschap Hoofdstuk 9 - Inzetten op de eerste lijn Hoofdstuk 10 - Streven naar gepaste zorg Hoofdstuk 11 - Naar een kern-AWBZ Conclusie . . . . . . . University College Maastricht

Elk mens mag er zijn Bouwstenen van een christelijk-sociale visie: • ieder mens is

Elk mens mag er zijn Bouwstenen van een christelijk-sociale visie: • ieder mens is waardevol en mag er zijn • mens-zijn is leven in relaties • oog voor gebrokenheid • eigen verantwoordelijkheid • overheid: machtsevenwicht spelers • overheid: publieke rechtvaardigheid University College Maastricht

Markt van verzekeraars • strijd om de ‘goedkope’ patient bedreigt solidariteit • dekking van

Markt van verzekeraars • strijd om de ‘goedkope’ patient bedreigt solidariteit • dekking van goedkope polissen bedreigt gezondheid University College Maastricht

Veranderingen in de samenleving University College Maastricht

Veranderingen in de samenleving University College Maastricht

Scherp randje En hier kunnen we iets aan doen …… University College Maastricht

Scherp randje En hier kunnen we iets aan doen …… University College Maastricht

Maak werk van preventie University College Maastricht

Maak werk van preventie University College Maastricht

Maak werk van preventie Preventie werkt niet in het huidige systeem • • Aantrekkelijk

Maak werk van preventie Preventie werkt niet in het huidige systeem • • Aantrekkelijk maken dat een verzekeraar investeert in zijn klanten Aantrekkelijk maken dat huisartsen actief preventie bevorderen (vergl. Kaiser Permanente) Preventie financiert zich zelf • • • Gebruik de winst van preventie om preventie te financieren Methodiek Dennis A. Cortese (Mayo Clinic) Apart systeem? Aandacht voor de lage SES University College Maastricht

Versterk de positie van de burger University College Maastricht

Versterk de positie van de burger University College Maastricht

Versterk de positie van de burger University College Maastricht

Versterk de positie van de burger University College Maastricht

Versterk de positie van de burger Transparante informatie over zorg Heldere, eenduidige en toegankelijke

Versterk de positie van de burger Transparante informatie over zorg Heldere, eenduidige en toegankelijke informatie burger Help de burger te kiezen Betrokkenheid bij zorg Stimuleer betrokkenheid van patiënten bij de zorg (SDM) Lokale zorgcoöperaties Zorgverzekeraar als coöperatie Geef betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burger vorm University College Maastricht

Versterk de positie van de burger Health Consumer Powerhouse, report 2012: Here comes the

Versterk de positie van de burger Health Consumer Powerhouse, report 2012: Here comes the speculation: one important net effect of the NL healthcare system structure would be that healthcare operative decisions are taken, to an unusually high degree, by medical professionals with patient coparticipation. Financing agencies and healthcare amateurs such as politicians and bureaucrats seem farther removed from operative healthcare decisions in the NL than in almost any other European country. This could in itself be a major reason behind the NL landslide victory in the EHCI 2012. University College Maastricht

Zet in op de eerstelijn University College Maastricht

Zet in op de eerstelijn University College Maastricht

Zet in op de eerstelijn Zorg dicht bij de burger Chronische zorg Dicht bij

Zet in op de eerstelijn Zorg dicht bij de burger Chronische zorg Dicht bij de patiënt: huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige Ouderenzorg Dicht bij de patiënt: huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige Financiering: vanuit de tweede lijn (afbouw bedden) University College Maastricht

Passende zorg voor kwetsbare ouderen University College Maastricht

Passende zorg voor kwetsbare ouderen University College Maastricht

Passende zorg voor kwetsbare ouderen University College Maastricht

Passende zorg voor kwetsbare ouderen University College Maastricht

University College Maastricht

University College Maastricht