CHONIAKI O mniejszej zoliwoci i nie tylko CHONIAKI

  • Slides: 33
Download presentation
CHŁONIAKI O mniejszej złośliwości i nie tylko. . .

CHŁONIAKI O mniejszej złośliwości i nie tylko. . .

CHŁONIAKI DEFINICJA: Chłoniaki to niejednorodna grupa nowotworów układu limfatycznego obejmująca choroby rozrostowe limfocytów, w

CHŁONIAKI DEFINICJA: Chłoniaki to niejednorodna grupa nowotworów układu limfatycznego obejmująca choroby rozrostowe limfocytów, w tym ziarnicę złośliwą, szpiczaka plazmocytowego i białaczki limfoidalne Ziarnica złośliwa, szpiczak i białaczki zazwyczaj są traktowane odrębnie.

CHŁONIAKI WYSTĘPOWANIE NHL: - 4% wszystkich nowotworów; nowe zachorowania: 19/100 tys osób/rok częściej mężczyźni

CHŁONIAKI WYSTĘPOWANIE NHL: - 4% wszystkich nowotworów; nowe zachorowania: 19/100 tys osób/rok częściej mężczyźni (głównie chłoniaki większej złośliwości) pierwotnie pozawęzłowa choroba – 20 -30% - chłoniaki mniejszej złośliwości 20% - chłoniak grudkowy

CHŁONIAKI ETIOLOGIA: - Immunosupresja (wrodzona, nabyta, jatrogenna) - czynniki infekcyjne (HIV, HTLV, EBV, HCV,

CHŁONIAKI ETIOLOGIA: - Immunosupresja (wrodzona, nabyta, jatrogenna) - czynniki infekcyjne (HIV, HTLV, EBV, HCV, H pylori, B burgdorferi) - występowanie rodzinne - czynniki środowiskowe (zanieczyszczenia: pestycydy, benzen)

CHŁONIAKI • Klasyfikacja REAL • Klasyfikacja WHO

CHŁONIAKI • Klasyfikacja REAL • Klasyfikacja WHO

CHŁONIAKI ROZPOZNANIE - na podstawie obrazu histopatologicznego w węźle chłonnym, szpiku lub narządzie pozawęzłowym

CHŁONIAKI ROZPOZNANIE - na podstawie obrazu histopatologicznego w węźle chłonnym, szpiku lub narządzie pozawęzłowym NIE BAC !!!

CHŁONIAKI DIAGNOSTYKA • wywiad • badanie przedmiotowe • badania dodatkowe (obrazowe, biochemiczne, morfologia +

CHŁONIAKI DIAGNOSTYKA • wywiad • badanie przedmiotowe • badania dodatkowe (obrazowe, biochemiczne, morfologia + rozmaz) • badania histopatologiczne (z cytogenetyką, immunofenotypem)

CHŁONIAKI WYWIAD • • • wiek objawy ogólne (gorączka, poty, chudniecie) czas choroby stan

CHŁONIAKI WYWIAD • • • wiek objawy ogólne (gorączka, poty, chudniecie) czas choroby stan odporności rodzeństwo

CHŁONIAKI • • • BADANIE PRZEDMIOTOWE stan ogólny węzły chłonne, migdałki, wątroba, śledziona objawy

CHŁONIAKI • • • BADANIE PRZEDMIOTOWE stan ogólny węzły chłonne, migdałki, wątroba, śledziona objawy małopłytkowości, niedokrwistości badanie neurologiczne badanie ginekologiczne/andrologiczne

CHŁONIAKI • • BADANIA DODATKOWE morfologia, rozmaz, fenotyp parametry wydolności nerek i wątroby poziom

CHŁONIAKI • • BADANIA DODATKOWE morfologia, rozmaz, fenotyp parametry wydolności nerek i wątroby poziom LDH, beta 2 mikroglobuliny proteinogram

CHŁONIAKI • • BADANIA OBRAZOWE RTG klp CT klp, jamy brzusznej, miednicy małej USG

CHŁONIAKI • • BADANIA OBRAZOWE RTG klp CT klp, jamy brzusznej, miednicy małej USG (monitorowanie leczenia), endosonografia scyntygrafia galem, PET (ocena zmian resztkowych)

CHŁONIAKI BADANIA HISTOPATOLOGICZNE • badanie węzła chłonnego / narządu pozalimfatycznego • trepanobiopsja BADANIA CYTOLOGICZNE

CHŁONIAKI BADANIA HISTOPATOLOGICZNE • badanie węzła chłonnego / narządu pozalimfatycznego • trepanobiopsja BADANIA CYTOLOGICZNE • szpik (mielogram) • płyn mózgowo-rdzeniowy

CHŁONIAKI FENOTYP: PBL: CD 19+, CD 5+, CD 23+, CD 10 Chłoniak strefy płaszcza:

CHŁONIAKI FENOTYP: PBL: CD 19+, CD 5+, CD 23+, CD 10 Chłoniak strefy płaszcza: CD 19+, CD 5+, CD 23, CD 10 Chłoniak grudkowy: CD 19+, CD 23+, CD 10+, CD 5 Chłoniak strefy brzeżnej: CD 19+, CD 23 - CD 10 -, CD 5 -

CHŁONIAKI GENOTYP: PBL: +12 Chłoniak strefy płaszcza: t (11; 14) Chłoniak grudkowy: t(14; 18),

CHŁONIAKI GENOTYP: PBL: +12 Chłoniak strefy płaszcza: t (11; 14) Chłoniak grudkowy: t(14; 18), białko bcl+

CHŁONIAKI OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA: • skala Ann Arbor • skala pierwotnych chłoniaków przewodu pokarmowego

CHŁONIAKI OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA: • skala Ann Arbor • skala pierwotnych chłoniaków przewodu pokarmowego • skala dla chłoniaków skórnych

CHŁONIAKI ROKOWANIE międzynarodowy wskaźnik rokowniczy • • • wiek >60 lat stan ogólny (WHO)

CHŁONIAKI ROKOWANIE międzynarodowy wskaźnik rokowniczy • • • wiek >60 lat stan ogólny (WHO) >=2 Stan zaawansowania (Ann Arbor) >II liczba lokalizacji pozawęzłowych >1 LDH w surowicy >norma

CHŁONIAKI

CHŁONIAKI

CHŁONIAKI Inne czynniki ryzyka: • płeć • obecność zmian masywnych (>10 cm) • zajęcie

CHŁONIAKI Inne czynniki ryzyka: • płeć • obecność zmian masywnych (>10 cm) • zajęcie szpiku i / lub OUN • stężenie beta 2 mikroglobuliny, albumin • niedokrwistość, wielkość leukocytozy w fazie białaczkowej • obecność objawów ogólnych

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • wieloletni wywiad • najczęściej chłoniaki grudkowe z kom B

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • wieloletni wywiad • najczęściej chłoniaki grudkowe z kom B (CD 5 -, CD 10+) • samoistne remisje (5 -10% chorych) • transformacja w agresywniejszego chłoniaka (15 - 30% chorych)

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • • chłoniak limfocytarny chłoniak limfoplazmocytowy chłoniaki strefy brzeżnej /

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • • chłoniak limfocytarny chłoniak limfoplazmocytowy chłoniaki strefy brzeżnej / chłoniaki MALT chłoniak płaszcza białaczka włochatokomórkowa chłoniak grudkowy ziarniniak grzybiasty

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • • Chłoniak limfocytarny: 5% chłoniaków dorosłych guz nowotworowy (bez

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości • • Chłoniak limfocytarny: 5% chłoniaków dorosłych guz nowotworowy (bez limfocytozy, która pojawia się z upływem czasu u 10 -20% chorych - PBL) ekspresja CD 5+, CD 23+ cytogenetyka: +12, 13 q 14, 14 q+ (gorsze rokowanie)

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak limfoplazmocytowy: • małe komórki limfoidalne zróżnicowane w kierunku plazmocytów

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak limfoplazmocytowy: • małe komórki limfoidalne zróżnicowane w kierunku plazmocytów (hipermutacja somatyczna genów regionu zmiennego dla immunoglobulin) • makroglobulinemia Waldenströma (białko monoklonalne Ig. M) • translokacja t(9; 14)

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki strefy brzeżnej: • mogą wywodzić się ze śledziony, tkanki

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki strefy brzeżnej: • mogą wywodzić się ze śledziony, tkanki limfatycznej śluzówek, węzłów chłonnych • CD 5 -, CD 10 -, CD 23 • cytogenetyka: +3 chromosom, w pozawęzłowych t(11; 18)

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki MALT: • żołądek 40%, jelita 20%, przydatki oka 30%,

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki MALT: • żołądek 40%, jelita 20%, przydatki oka 30%, czasem płuca, sutki, tarczyca • skąpoobjawowe, często zlokalizowane (CS I) • przy występowaniu zakażenia H. pylori eradykacja prowadzi do regresji zmian w 60 -80%

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak z komórek płaszcza: • czasami traktowany jako agresywny (szybki,

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak z komórek płaszcza: • czasami traktowany jako agresywny (szybki, nawrotowy przebieg, szybkie narastanie oporności na leczenie) - zwykle uogólniony • 5% chłoniaków dorosłych • w 7 dekadzie życia • mediana czasu przeżycia wynosi 3 -4 lata • CD 5+, CD 10 -, CD 23 • cytogenetyka: t(11; 14)

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak grudkowy • najczęstszy chłoniak o mniejszej złośliwości • skąpoobjawowy

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniak grudkowy • najczęstszy chłoniak o mniejszej złośliwości • skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg • niski wpływ leczenia cytostatycznego na czas przeżycia ( w leczeniu objawowym mediana przeżycia 10 lat) • CD 5 -, CD 10+ • cytogenetyka: t(14, 18); nadekspresja bcl-2

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki z komórek T • ziarniniak grzybiasty (plamki, nacieki, guzy

CHŁONIAKI o mniejszej złośliwości Chłoniaki z komórek T • ziarniniak grzybiasty (plamki, nacieki, guzy skóry bez lub z zajęciem innych narządów) • Zespół Sezary’ego (rumień skóry, łuszczenie dłoni i stóp, nasilony świąd skóry, wczesne zajęcie węzłów chłonnych i krwi - gorsze rokowanie) • rzadkie • powolny przebieg

CHŁONIAKI LECZENIE - cele • poprawa jakości życia • wydłużenie życia • pełne wyleczenie

CHŁONIAKI LECZENIE - cele • poprawa jakości życia • wydłużenie życia • pełne wyleczenie u chorych z ograniczonym zajęciem i u chorych młodych

CHŁONIAKI LECZENIE • obserwacja • resekcja zmiany / napromienianie (I, czasem II stopień wg

CHŁONIAKI LECZENIE • obserwacja • resekcja zmiany / napromienianie (I, czasem II stopień wg Ann Arbor) • chemioterapia (I i wyższe stopnie zaawansowania wg Ann Arbor) • leczenie objawowe

CHŁONIAKI • • LECZENIE chemioterapia leukeran +/- enkorton COP lub CHOP w chłoniakach grudkowych

CHŁONIAKI • • LECZENIE chemioterapia leukeran +/- enkorton COP lub CHOP w chłoniakach grudkowych i chłoniaku płaszcza analogi puryn (2 Cd. A, Fludarabina, pentostatyna); również w skojarzeniach z etopozydem, mitoksantronem, idarubicyną w indukcji remisji przeszczepienia szpiku (autologiczne, allogeniczne od dawcy spokrewnionego)

CHŁONIAKI LECZENIE chemioterapia • przeciwciała monoklonalne (rituximab – anty CD 20 R • •

CHŁONIAKI LECZENIE chemioterapia • przeciwciała monoklonalne (rituximab – anty CD 20 R • • • -COP, R-CHOP jako leczenie I rzutu w chłoniaku grudkowym, limfoplazmocytowym, leczenie choroby resztkowej po ASTC; 131 I tositumomab, Ibritumomab tiuxetan+Y-90 lub In-111) taksany topotekan, irinotekan, oksaliplatyna szczepionki antyidiotypowe (leczenie choroby resztkowej) briostatyna, rapamycyna, flawopirydol bortezomib (chłoniak grudkowy, chłoniak strefy brzeżnej, chłoniak strefy płaszcza) interferon α (INF-CHOP, leczenie podtrzymujące remisję w chłoniakach grudkowych)

CHŁONIAKI OCENA EFEKTÓW LECZENIA: • powtórzyć wszystkie badania, które uprzednio wykazywały zmiany patologiczne po

CHŁONIAKI OCENA EFEKTÓW LECZENIA: • powtórzyć wszystkie badania, które uprzednio wykazywały zmiany patologiczne po III kursach leczenia • ocena remisji: całkowita, częściowa; stabilizacja choroby; nawrót bądź progresja • badania kontrolne - stałe ryzyko nawrotu, niezależne od czasu obserwacji w chłoniaku grudkowym

CHŁONIAKI koniec

CHŁONIAKI koniec