Chobycie unicestwili wszystkie nasze wiadectwa to nawet ciemne

  • Slides: 8
Download presentation

Choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet ciemne słoje drzew, to nawet nasze nieme

Choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet ciemne słoje drzew, to nawet nasze nieme kości powiedzą w jakich żyliśmy czasach. Ryszard Krynicki

Określenie Lubelski Lipiec jest historykom i mieszkańcom Lubelszczyzny dobrze znane, lecz z pewnością w

Określenie Lubelski Lipiec jest historykom i mieszkańcom Lubelszczyzny dobrze znane, lecz z pewnością w innych regionach Polski bardziej znane jest określenie Sierpień na Wybrzeżu. Oba te wydarzenia mają ze sobą wiele wspólnego. Wydarzenia z początku lipca 1980 roku zaskoczyły wszystkich, ponieważ Lubelszczyzna kojarzona była do tamtej pory raczej ze spokojem i pewną uległością wobec władz.

8 lipca 1980 roku na wieść o drastycznych podwyżkach cen żywności pracownicy Wytwórni Sprzętu

8 lipca 1980 roku na wieść o drastycznych podwyżkach cen żywności pracownicy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku odmówili dalszej pracy i rozpoczęli strajk. Stało się to impulsem do fali strajków w całym regionie.

Strajki miały miejsce w dniach 8– 24 lipca 1980 roku i objęły 91 zakładów

Strajki miały miejsce w dniach 8– 24 lipca 1980 roku i objęły 91 zakładów w Lublinie.

Wśród strajkujących w Lublinie zakładów pracę przerwały między innymi: Ø Autoryzowana Stacja Obsługi „Polmozbyt”

Wśród strajkujących w Lublinie zakładów pracę przerwały między innymi: Ø Autoryzowana Stacja Obsługi „Polmozbyt” Ø Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” Ø Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów Ø Fabryka Samochodów Ciężarowych Ø Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Ø Zakłady Mięsne Ø Lubelska Fabryka Wag Ø Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie Ø „Herbapol” Ø Drzewno-Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów Ø Lokomotywownia PKP w Lublinie Ø Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego Ø Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Ø Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Ø Państwowego Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego Ø Lubelska Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Ø MPK w Lublinie Ø Centrala Produktów Naftowych w Lublinie Ø Spółdzielnia Zabawkarska „Bajka” Strajk był wyrazem bardzo dużej odwagi szczególnie tych, którzy pracowali w Spółdzielni Pracy Niewidomych. Ludzi niewidomych, którzy mieli rodziny. Oni mieli prawo się bać…

16 lipca strajk rozpoczęli kolejarze. Pierwszego dnia strajkowało ok. 800 osób. Reprezentacja strajkujących przedstawiła

16 lipca strajk rozpoczęli kolejarze. Pierwszego dnia strajkowało ok. 800 osób. Reprezentacja strajkujących przedstawiła listę swoich postulatów. 1. Podwyżka poborów zasadniczych o 1300 zł miesięcznie dla wszystkich pracowników 2. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót 3. Zrównanie zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem 4. Wprowadzić dodatek drożyźniany 5. Poprawić zaopatrzenie w sklepach w artykuły spożywcze jak na Śląsku 6. Wprowadzić jawność nagród i awansów 7. Wybrać nową Radę Związkową reprezentującą interesy i broniącą ludzi pracy 8. Zagwarantować niewyciąganie konsekwencji wszystkim pracownikom organizującym i biorącym udział w zgromadzeniu robotniczym 9. Osoby występujące w imieniu załogi muszą być szczególnie chronione 10. Generalnie poprawić warunki socjalno-bytowe 11. Funkcjonariusze MO i SB nie mają prawa wstępu do lokomotywowni 12. Przedstawiciele załogi gwarantują ład, porządek i dyscyplinę 13. Wcześniejsze przejście na emeryturę w wieku 55 lat w drużynach trakcyjnych 14. Do chwili wymienienia ww. postulatów nikt nie podejmie pracy

Znaczenie Lubelskiego Lipca Efektem Lubelskiego Lipca i wydarzeń, jakie miały miejsce później na Wybrzeżu

Znaczenie Lubelskiego Lipca Efektem Lubelskiego Lipca i wydarzeń, jakie miały miejsce później na Wybrzeżu było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Trwałą zdobyczą Lubelskiego Lipca, oprócz postulatów socjalnych, płacowych i zaopatrzeniowych, były doświadczenia i postawy działaczy robotniczych. Istotne było też to, że strajkujący domagali się pisemnego zapisu wynegocjowanych osiągnięć. W lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie przełamano barierę strachu i pokazano, że można się porozumieć z władzami państwowymi bez rozlewu krwi. Prezentacja przygotowana na podstawie informacji umieszczonych na stronie www. http: //teatrnn. pl/leksykon/artykuly/lubelski-lipiec-80