CHO MNG QU THY C V D GI

  • Slides: 33
Download presentation
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY NẶN BỘT TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 GV: Phan Thị Nga

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 HÁT

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 HÁT

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 KIỂM TRA

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 KIỂM TRA BÀI CŨ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C Y

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Thảo luận

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Thảo luận nhóm Em hãy nêu đặc điểm rễ cây mà em có.

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 THẢO LUẬN

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 THẢO LUẬN NHÓM

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây Rễ cọc Có 1 rễ chính to và dài, xung quanh rễ đâm ra nhiều rễ con. Cây có hai loại rễ chính Rễ chùm Có rễ mọc đều ra từ gốc tạo thành chùm.

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C Y Rễ phụ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C Y Rễ củ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C Y PH N LOẠI RỄ C Y

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 RỄ C Y RUNG CHUÔNG VÀNG

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây hương

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây hương bài Rễ chùm

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây khoai

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây khoai lang Rễ củ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây đậu

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây đậu Rễ cọc

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây si

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây si Rễ phụ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây lục

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Cây lục bình Rễ chùm

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây MỘT SỐ LOẠI C Y RỄ CỌC: Cây bưởi Cây đậu Cây chanh Rau xà-lách Rau cải xanh Rau cải cúc

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây MỘT SỐ LOẠI C Y RỄ CHÙM Cây lúa Cây hoa thủy tiên Cây tỏi Cây đước Cây hành Cây cau

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây MỘT SỐ LOẠI C Y RỄ PHỤ Cây đa Cây si Cây trầu không Cây thanh long Cây hồ tiêu

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây

TỰ NHIÊN XÃ HỘI Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Rễ cây MỘT SỐ LOẠI C Y RỄ CỦ Củ đậu Củ cải đường Khoai lang Khoai sọ Cây sắn Cây gừng

Cây đa

Cây đa

Cây si

Cây si