Cho mng qu thy c gio v d

  • Slides: 15
Download presentation
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Giáo viên: Nguyễn

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường: THCS Triệu Độ

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: - Thế nào là dùng cụm chủ vị

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: - Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ? - Nêu các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ? Câu 2: Xác định cụm chủ vị trong các câu sau : - Cô giáo mặc chiếc áo dài rất đẹp. - Nam đến khiến tôi rất vui mừng

Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay

Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. […] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm […]. (Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn )

Bài tập nhanh: Tìm phép liệt kê Người ta đi cấy lấy công Tôi

Bài tập nhanh: Tìm phép liệt kê Người ta đi cấy lấy công Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông trời, trông đất, trông mây, Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Ta nắm tay ta xây lại đời ta Ruộng lúa, đồng khoai, nương sắn, vườn cà

Ví dụ 1 a. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả

Ví dụ 1 a. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập. Liệt kê không theo từng cặp b. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. ( Hồ Chí Minh) Liệt kê theo từng cặp

Ví dụ 2 vầu mấy chục loại khác nhau, tre , nứa, trúc, mai,

Ví dụ 2 vầu mấy chục loại khác nhau, tre , nứa, trúc, mai, Vầu a. Tre nhưng cùng một mầm non mọc thẳng. (Thép Mới) -> Liệt kê không tăng tiến b. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình , họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. -> Liệt kê tăng tiến

CÁC KIỂU LIỆT KÊ Xét theo cấu tạo Kiểu liệt kê theo từng cặp

CÁC KIỂU LIỆT KÊ Xét theo cấu tạo Kiểu liệt kê theo từng cặp Kiểu liệt kê không theo từng cặp Xét theo ý nghĩa Kiểu liệt kê tăng tiến Kiểu liệt kê không tăng tiến

Chỉ ra và gọi tên các kiểu liệt kê trong mỗi dòng dưới đây?

Chỉ ra và gọi tên các kiểu liệt kê trong mỗi dòng dưới đây? 1. Nhân dân đã cho ta ý chí và nghị lực, niềm tin và sức mạnh, tình yêu và trí tuệ. LK Theo từng cặp 2. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. ( Nam Cao) LK Tăng tiến 3. . “ Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ , vỗ , vả, ngón bấm, day, chớp , búng, ngón phi, ngón rãi. ” ( Hà Ánh Minh ) LK không tăng tiến 4. Sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng vµ häc tËp theo g ¬ng. B¸c Hå vÜ ®¹i. LK không tăng tiến

[…]. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh

[…]. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. ( Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh)

“ Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ

“ Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, ……”. ( Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh)

a. - Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm -Những cu li

a. - Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm -Những cu li xe kéo tay phóng thật lực, đôi bàn chân trần giẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng, …………hình chữ thập” b. - Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung

TRÒ CHƠI Ô CHỮ: 2 1 T Ă N G T 3 Đ I

TRÒ CHƠI Ô CHỮ: 2 1 T Ă N G T 3 Đ I 4 5 H A I 6 MI L I Ệ T K Ê Ư ỢM Ế N P N GỮ Í N H T Ừ I Ể U U T Ả Câu thơ: “Mai sau, mai sau Văn Câu Tênvề văn một bản : bài “Ho “Sông thơ rũcủa rượi, nước tácho Cà giả như Tố Mau” xé Hữu phổi, được mà em viết không đã theo học ở Xét mặt nghĩa có mấy kiểu liệt kê? (7 ho chữ cái) Các màu sắcđạt thuộc từ loại gì? (6 kê chữ cái) Đất xanh tre mãi, xanh màu trenào xanh. ” còn phương lớp khóc 6 từ(4 chỉ thức chữ được cái). biểu nữa” sửnào dụng là chính? phép liệt (6 chữ cái) ? sử dụng biện pháp tu từ gì? (7 chữ cái)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: + Học thuộc ghi nhớ: trang 105. + Làm lại

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: + Học thuộc ghi nhớ: trang 105. + Làm lại các bài tập + Chuẩn bị bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính.