CHO MNG CC THY C GIO N D

  • Slides: 45
Download presentation
CHÀO MỪNG CÁC THẤY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Môn: Công Nghệ 12 Giáo

CHÀO MỪNG CÁC THẤY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Môn: Công Nghệ 12 Giáo viên: Hoàng Thanh Hiền Tổ: Lý – Hóa – Sinh – CN

Môn Công nghệ 12 Phần hai: KỸ THUẬT ĐIỆN Chương V: MẠCH ĐIỆN XOAY

Môn Công nghệ 12 Phần hai: KỸ THUẬT ĐIỆN Chương V: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Tiết 25 - Bài 22: HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Tổ: Lý - Hóa - Sinh - CN Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Hiền

Nguån ®iÖn HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Nhà máy thủy điện Hòa Bình NĐ

Nguån ®iÖn HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Nhà máy thủy điện Hòa Bình NĐ An Khánh – Đ. Từ - TN NLMTBố Trạch – Quảng Bình NM điện nguyên tử - Đà Lạt NL gió ở Ninh Thuận Nhà máy điện thủy triều

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Lưới điện Truyền tải Đường dây cao ap, hạ

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Lưới điện Truyền tải Đường dây cao ap, hạ áp Phân phối Tr¹m ®iÖn ph©n phèi Tr¹m h¹ ¸p

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA N¬i tiªu thô

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA N¬i tiªu thô

THẢO LUẬN NHÓM Câu hỏi: Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát kết

THẢO LUẬN NHÓM Câu hỏi: Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát kết hợp thông tin SGK hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất về khái niệm hệ thống điện quốc gia? Hệ thống điện quốc gia gồm: A Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Sản xuất điện năng B Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Phân phối và tiêu thụ điện năng C Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng D Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Sản xuất, truyền tải, phân phối Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . )

THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát kết

THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát kết hợp thông tin SGK hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất về khái niệm hệ thống điện quốc gia? Hệ thống điện quốc gia gồm: A Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Sản xuất điện năng B Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Phân phối và tiêu thụ điện năng D Nguồn điện (Các NMĐ) Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Sản xuất, truyền tải, phân phối Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . )

Hệ thống điện quốc gia gồm: Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và

Hệ thống điện quốc gia gồm: Các lưới điện (Truyền tải, phân phối và TBA) Nguồn điện (Các NMĐ) Các tải tiêu thụ (Nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, . . ) Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng Truyền tải NMĐ MBA Tiêu thụ

22 k. V NMĐ số 1 Đường dây 220 k. V Trạm biến áp

22 k. V NMĐ số 1 Đường dây 220 k. V Trạm biến áp 3 Đường dây cấp 110 k. V Trạm tăng áp Đường dây 10, 5 k. V Trạm giảm áp 0. 4 k. V Đường dây tới các hộ tiêu thụ điện H 22. 1 Sơ đồ hệ thống điện quốc gia 10. 5 k. V NMĐ số 2

22 KV NMĐ số 1 Đường dây 220 k. V Trạm biến áp 3

22 KV NMĐ số 1 Đường dây 220 k. V Trạm biến áp 3 cấp Đường dây 110 k. V Trạm tăng áp Theo em, tại sao phải nối nhiều nhà máy điện với nhau trong hệ thống điện? 10. 5 k. V Trạm tăng áp Đường dây 10, 5 k. V Trạm giảm áp 0. 4 k. V NMĐ số 2 Theo em, tại sao phải nối nhiều nhà máy điện với nhau trong hệ thống điện? Đường dây tới các hộ tiêu thụ điện H 22. 1 Sơ đồ hệ thống điện quốc gia

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải, tại sao đường

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải, tại sao đường dây càng dài, công suất càng lớn thì điện áp càng cao? (Giảm hao phí điện năng) * Biện pháp giảm hao phí điện năng: P 2. ρ. ℓ . 100% ∆P% = Từ công thức: U 2. (Cosφ)2 s ↑ S ; ↓ ρ; ↓ ℓ Giảm ∆P% : ↑ (Cosφ)2 ↑ U 2 → Biện pháp giảm hao phí điện năng bằng cách nâng cao điện áp bằng máy biến áp là phương pháp tối ưu nhất. Nhà máy 110 k. V 500 k. V 110 k. V 22 k. V Hộ gia đình HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thảo luận nhóm: Câu hỏi: Khoanh tròn vào số đứng

LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thảo luận nhóm: Câu hỏi: Khoanh tròn vào số đứng trước câu trả lời đúng về khái niệm lưới điện quốc gia? 1. Đường dây dẫn điện (trên không, cáp ngầm) 2. Các mạng điện có công tắc bảo vệ 3. Các trạm điện (trạm biến áp, trạm đóng cắt, . . . ) 4. Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.

Ø Lưới điện quốc gia gồm: Trạm điện (trạm biến áp, trạm đóng cắt)

Ø Lưới điện quốc gia gồm: Trạm điện (trạm biến áp, trạm đóng cắt) Các đường dây (đường dây trên không, đường dây cáp) Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện trên cả nước.

TRÒ CHƠI “XẾP HÀNG THEO THỨ TỰ” Cách chơi như sau: Mỗi bạn chơi

TRÒ CHƠI “XẾP HÀNG THEO THỨ TỰ” Cách chơi như sau: Mỗi bạn chơi đeo thẻ ghi 1 cấp điện áp. Bạn nhóm trưởng lên bảng đứng trước lớp để các bạn nhìn thấy số biển mình đeo và hô: “Các số sắp thứ tự nhỏ hơn 110 k. V đứng bên phải lớn hơn đứng bên trái”, các bạn lên bảng xếp thành hàng. Từng bạn tự tìm vị trí đứng của mình sao cho bạn mang biển số lớn đứng bên trái của bạn mang biển số bé hơn. Ai đứng không đúng vị trí sẽ bị thua cuộc.

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải? Vì sao?

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc: Lưới điện

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc: Lưới điện phân phối vì nó có điện áp thấp (dưới 1000 v)

LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thảo luận nhóm tìm hiểu sơ đồ lưới điện quốc

LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thảo luận nhóm tìm hiểu sơ đồ lưới điện quốc gia: Câu hỏi: Dùng bút vẽ đường dây dẫn nối các phần tử để cấp điện cho các tải ? 66 k. V Máy biến áp 66/22 k. V Máy biến áp 22/0, 4 k. V Máy biến áp 22/6 k. V 0. 4 k. V Tải có điện áp 380/220 v Đ 6 k. V Đ Tải có điện áp 6 k. V Đ Đ

H 22. 2 Sơ đồ lưới điện quốc gia 66 k. V M¸y biến

H 22. 2 Sơ đồ lưới điện quốc gia 66 k. V M¸y biến ¸p 66/22 k. V M¸y biến ¸p 22/6 k. V M¸y biến ¸p 22/0. 4 k. V 6 k. V 0. 4 k. V Tải cã điện ¸p 380/220 v Tải cã điện ¸p Đ 6 k. V Đ Đ Đ

Với mật độ dân cư phát triển nhanh như hiện nay, theo em vấn

Với mật độ dân cư phát triển nhanh như hiện nay, theo em vấn đề đặt ra với lưới điện là gì?

Hãy giải thích tại sao nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc cung

Hãy giải thích tại sao nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc cung cấp phân phối điện được đảm bảo với độ tin cậy cao và kinh tế? Nhờ có hệ thống điện quốc gia mà các nhà máy có thể hỗ trợ nhau về công suất; giảm công suất dự trữ cho từng nhà máy và không bị mất điện cục bộ do thiếu điện hoặc do máy phát điện có sự cố (có các nhà máy khác hỗ trợ). Chất lượng điện nhờ đó cũng được đảm bảo (điện ổn định).

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG – SỬ DỤNG NLTKHQ - Hệ thống điện

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG – SỬ DỤNG NLTKHQ - Hệ thống điện quốc gia một mặt mang lại rất nhiều lợi ích cho con người trong sản xuất và đời sống, . . . Nhưng đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên (Sự truyền điện đi xa có thể gây nên các hiện tượng nhiễm điện ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người), và xã hội (các sự cố tai nạn điện có thể xảy ra khi truyền điện áp cao đi xa, ảnh hưởng của sấm sét đối với hệ thống điện, do đó cần thực hiện các qui định về an toàn điện và có các biện pháp để hạn chế các ảnh hưởng đó) - Chúng ta cần sử dụng điện năng hợp lý để mang lại lợi ích cho gia đình, xã hội và môi trường. Đường dây 500 k. V Bắc Nam, bên trái là mạch 1, bên phải là mạch 2 (mỗi mạch có 3 pha, mỗi pha có 4 dây) Cháy dây điện Ảnh hưởng do sấm sét

Lợi ích của tiết kiệm điện • Tiết kiệm điện để: Bảo vệ khoáng

Lợi ích của tiết kiệm điện • Tiết kiệm điện để: Bảo vệ khoáng sản Tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho gia đình

Lợi ích của tiết kiệm điện - Góp phần hạn chế cắt điện luân

Lợi ích của tiết kiệm điện - Góp phần hạn chế cắt điện luân phiên tại khu vực sinh sống. - Góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường – chính là bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Sử dụng điện năng không hợp lí ảnh hưởng đến môi trường HẠN HÁN

Sử dụng điện năng không hợp lí ảnh hưởng đến môi trường HẠN HÁN KHÍ THẢI LŨ LỤT CHẬP ĐIỆN MẤT MÙA

Sử dụng điện năng không hợp lí ảnh hưởng đến môi trường

Sử dụng điện năng không hợp lí ảnh hưởng đến môi trường

SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG Năng lượng mặt

SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG Năng lượng mặt trời Bố Trạch – Quảng Bình Nhà máy chế biến rác thành điện năng tại Gò Cát thµnh phè Hå ChÝ Minh (5, 097 triệu KWh) Năng lượng gió ở Ninh Thuận

CỦNG CỐ Em hãy khoanh đáp án đúng Câu 1: Để nâng cao công

CỦNG CỐ Em hãy khoanh đáp án đúng Câu 1: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng đi xa, nước ta hiện nay đang sử dụng biện pháp gì? A. Nâng cao dòng điện. B. Nâng cao điện áp. C. Nâng cao công suất. D. Không sử dụng biện pháp gì. Câu 2. HÖ thèng ®iÖn quèc gia gåm: A. Nguån ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p B. C¸c nhµ m¸y ®iÖn, c¸c hé tiªu thô ®iÖn C. Nguån ®iÖn, c¸c l ưíi ®iÖn, c¸c hé tiªu thô ®iÖn D. Tất cả các ý Câu 3. C¸c cÊp ®iÖn nµo sau ®©y lµ cÊp l ưíi ®iÖn ph©n trên. phèi: A. 35 k. V, 22 k. V, 6 k. V, 0. 4 k. V B. 66 k. V, 55 k. V, 37 k. V, 25 k. V C. 800 k. V, 500 k. V, 220 k. V, 110 k. V D. §¸p ¸n khác Câu 4: Tìm hiểu hệ thống điện trong gia đình và địa phương em. (về nhà)

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2,

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk/87. Đọc nghiên cứu trước bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha. Tìm hiểu kiến thức vật lý liên quan đến nội dung bài học

KÝnh chóc c¸c thÇy, c « gi¸o lu «n m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc

KÝnh chóc c¸c thÇy, c « gi¸o lu «n m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái.

Nhà máy điện hạt nhân của VN sẽ được xây dựng tại Ninh Phước

Nhà máy điện hạt nhân của VN sẽ được xây dựng tại Ninh Phước Bình Thuận. (Chấm màu vàng)

CỦNG CỐ BÀI 1 3 t h ® å n g Õ n ¸

CỦNG CỐ BÀI 1 3 t h ® å n g Õ n ¸ 2 m ¸ y B ñ y n g u y Ö ª n 4 H ß a b × i p n H Đây là thiết bị trong truyền tải điện Đây là vật liệu chế tạo ra máy biến áp? Nhàmáy màynhiệt thủy điện của lớns. Hải nhất Phòng trong được khu vực? năng? xây dụng cơ huyện nào ?

Toàn cảnh nhà máy điện chạy bằng rác thải Incheon lớn nhất thế giới

Toàn cảnh nhà máy điện chạy bằng rác thải Incheon lớn nhất thế giới (AFP) (50 MW)

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải, tại sao đường

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải, tại sao đường dây càng dài, công suất càng lớn thì điện áp càng cao? Công suất thiết kế của các nhà máy điện - Nếu tăng I: thì phải tăng tiết diện dây dẫn, tốn kém vật liệu làm dây dẫn. là không đổi P = U. I - Nếu tăng U: thì giảm được I nhờ đó tiết kiệm được vật liệu làm dây dẫn, đồng thời giảm được tổn hao điện năng trên đường dây dẫn truyền tải

Tại sao nguồn điện quốc gia lại sd dòng xoay chiều mà không sd

Tại sao nguồn điện quốc gia lại sd dòng xoay chiều mà không sd dòng 1 chiều ? ? Tần số dđ xoay chiều ở tùy nc' cũng khác nhau àh. Nếu vậy thì tần số của dđ xoay chiều cao có lợi j hơn ko 12 A_Dang. Quang. Huy Oct 26, 2011 Nguồn điện quốc gia sd dòng xoay chiều vì đó là dòng có công suất lớn, dễ sử dụng do có thể tăng hoặc giảm hiệu điện thế nhờ máy biến áp nên thích hợp với nhiều loại đồ dùng điện. Mặt khác ta có thể chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều nhờ dùng cầu chỉnh lưu. Ah, dđ xoay chiều dễ tạo ra nư a : D Nchung là lợi đủ điều ^^ 12 A_Dang. Quang. Huy Oct 26, 2011 Tần số dòng điện xoay chiều trong sinh hoạt đời thường ở Việt Nam và ởChâu u là 50 Hz; trong khi ở Bắc Mỹ, Nhật là 60 Hz. Đây đều là nh~ con số đc. tính toán kĩ, vì f mà thấp quá thì dđ ko liên tục (bóng đèn nhấp nháy) quá cao thì phức tạp trong tạo ra, nguy hiểm hơn, vv. . . Khác biệt chính xác jư a 50 Hz và 60 Hz thì t cũng ko rõ lắm Anw, good question. T cũng đang muốn hỏi cô cái này =)) Các phần tử được nối với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng. > Kết luận : Năng lượng điện do � các nhà máy điện sản xuất ra được truyền tải trên đường dây cao áp về các khu công nghiệp và các thành phố lớn rồi phân phối tới các nơi tiêu thụ.