CHO MNG CC THY C CNG TON TH

  • Slides: 28
Download presentation
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM

CHƯƠNG II NHIỆT HỌC

CHƯƠNG II NHIỆT HỌC

Ø Các chất được cấu tạo như thế nào? Chương II: NHIỆT HỌC Ø

Ø Các chất được cấu tạo như thế nào? Chương II: NHIỆT HỌC Ø Nhiệt năng là gì? Có mấy cách truyền nhiệt năng? Ø Nhiệt lượng là gì? Xác định nhiệt lượng như thế nào? Ø Một trong những định luật tổng quát của tự nhiên là định luật nào?

Rượu Vrượu = 50 ml Nước Vnước = 50 ml Vrượu + Vnước =

Rượu Vrượu = 50 ml Nước Vnước = 50 ml Vrượu + Vnước = 100 ml Vhỗn hợp rượu, nước < Vrượu + Vnước

TIẾT 26 BÀI 19 CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

TIẾT 26 BÀI 19 CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi 1. Vào thời điểm nào con người nghĩ rằng vật chất không

Câu hỏi 1. Vào thời điểm nào con người nghĩ rằng vật chất không liền một khối mà được cấu tạo từ các hạt riêng biệt A. Một nghìn năm. B. Trên một nghìn năm C. Hai nghìn năm. D. Trên hai nghìn năm

Câu hỏi 2 : Đến thời điểm nào con người mới chứng minh được

Câu hỏi 2 : Đến thời điểm nào con người mới chứng minh được vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử A. Đầu thế kỉ XIX. B. Cuối thế kỉ XIX C. Đầu thế kỉ XX. D. Cuối thế kỉ XX

Câu hỏi 3 : Nguyên tử có đặc điểm như thế nào? A. Là

Câu hỏi 3 : Nguyên tử có đặc điểm như thế nào? A. Là hạt chất nhỏ nhất B. Là hạt chất lớn nhất C. Là một nhóm có hai hạt kết hợp với nhau D. Là một nhóm có nhiều hơn ba hạt kết hợp với nhau

Câu hỏi 4 Phải sử dụng thiết bị nào sau đây mới có thể

Câu hỏi 4 Phải sử dụng thiết bị nào sau đây mới có thể quan sát được các nguyên tử, phân tử. A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi C. Kính áp tròng. D. Kính hiển vi hiện đại

Để quan sát nguyên tử và phân tử, người ta dùng kính hiển vi

Để quan sát nguyên tử và phân tử, người ta dùng kính hiển vi hiện đại.

Ảnh chụp các nguyên tử silic qua kính hiển vi hiện đại Ảnh chụp

Ảnh chụp các nguyên tử silic qua kính hiển vi hiện đại Ảnh chụp các nguyên tử sắt qua kính hiển vi hiện đại

Ảnh chụp bề mặt nhẵn của kim loại qua kính hiển vi

Ảnh chụp bề mặt nhẵn của kim loại qua kính hiển vi

Nguyên tử tử đồng sắt Phân muối ăn Phân tửtửHidrô tử nước

Nguyên tử tử đồng sắt Phân muối ăn Phân tửtửHidrô tử nước

Các nguyên tử và phân tử đều vô cùng nhỏ bé HH 1000000 Dấu

Các nguyên tử và phân tử đều vô cùng nhỏ bé HH 1000000 Dấu chấm 1000000 10 Km

Kích thước phân tử nước là: 5. 10 -11 m Kích thước phân tử

Kích thước phân tử nước là: 5. 10 -11 m Kích thước phân tử hiđro là: 23. 10 -11 m. mtrái đất = 5, 9. 1024 kg mquả cam ≈ 0, 15 kg. mtrái đất ≈ 39. 1024. mquả cam ≈ 39. 1024. m. H 2

NGUYÊN TỬ SILIC

NGUYÊN TỬ SILIC

Dụng cụ: Cát - Một bình chia độ đựng 100 cm 3 cát. -

Dụng cụ: Cát - Một bình chia độ đựng 100 cm 3 cát. - Một bình chia độ đựng 100 cm 3 sỏi. Tiến hành thí nghiệm: 100 cm 3 Đổ cát vào sỏi rồi lắc nhẹ không để rơi vãi ra ngoài. 100 80 60 40 20 0 Sỏi 100 80 60 40 20 0

Khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử. NGUYÊN TỬ SILIC Ảnh chụp các

Khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử. NGUYÊN TỬ SILIC Ảnh chụp các nguyên tử silic qua kính hiển vi hiện đại

- Mọi chất đều được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là

- Mọi chất đều được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. - Các ảnh chụp nguyên tử, phân tử qua kính hiển vi điện tử cho thấy giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. CẦN NHỚ

C 3: Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên đường

C 3: Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên đường tan và nước có vị ngọt? Vì: Khi khuấy lên, các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường nên ta thấy có vị ngọt.

C 4: Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có

C 4: Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần? Giải thích: vì thành quả bóng cao su được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa chúng có khoảng cách. Nên các phân tử không khí bên trong quả bóng chui qua khoảng cách này ra ngoài.

C 5: Cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá

C 5: Cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước. Vì: Các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước.

Bài tập 1: Đổ 5 ml đường vào 20 ml nước, thể tích hỗn

Bài tập 1: Đổ 5 ml đường vào 20 ml nước, thể tích hỗn hợp nước – đường là: A. 25 ml. B. 20 ml. C. Nhỏ hơn 25 ml. D. Lớn hơn 25 ml. Tiếc quá ! hô Em chọn sai rồi ! Cố gắng!lần sau ! Hoan ! Đúng rồi

Bài tập 2: Nước biển mặn vì sao? A. Do các phân tử nước

Bài tập 2: Nước biển mặn vì sao? A. Do các phân tử nước biển có vị mặn. B. Do các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau. C. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách. D. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng không có khoảng cách. Tiếc quá ! Em sai rồi ! Cốrồi gắng!lần sau ! Hoan hôchọn ! Đúng

Bài tập 3: Hãy ghép một nội dung ở cột bên trái với một

Bài tập 3: Hãy ghép một nội dung ở cột bên trái với một nội dung phù hợp ở cột bên phải. 1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt a) có khoảng cách. 2. Nguyên tử, phân tử của các chất khác nhau b) gọi là nguyên tử, phân tử. 3. Giữa các nguyên tử, phân tử c) thì không giống nhau. d) đều có thể nhìn thấy được.

v Các em học thuộc phần ghi nhớ. v Đọc phần có thể em

v Các em học thuộc phần ghi nhớ. v Đọc phần có thể em chưa biết v Làm bài tập trong SBT 19. 1 đến 19. 7. v Chuẩn bị bài 20: “Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? ”

N 8 G U Y Ê N T Ử K Í N H H

N 8 G U Y Ê N T Ử K Í N H H I Ể N V I R I Ê N G B I T H Ể T Í C H N T Ử 6 M Ô H Ì N H 7 K H O Ả N G Ạ O C H Ấ T 1 2 3 4 P 5 8 C Ấ U Chìa khoá H T 10 Ệ T 9 7 6 6 C Á C H N H I Ệ T H Ọ C Khichất trộnđược hỗn cấu hợptạo giữa vàohạt nước đại lượng nào bị Các từrượu những như thế nào ? là Dụng cụ dùng để quan sát cấu tạo của các chất gì ? Một Thí nhóm nghiệm các trộn nguyên hỗn tử hợp kết ngô hợp và lại cát tạo gọi thành? là gì? Giữa Bài Hạtcác học chất nguyên hôm nhất tử, nghiên phân trongtử cứu tựcónhiên vấn đặc đề điểm gọigìlà? gì? thiếu hụt ? nhỏnay 10 10

BUỔI HỌC ĐẾN Đ Y LÀ KẾT THÚC. XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ

BUỔI HỌC ĐẾN Đ Y LÀ KẾT THÚC. XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM