Chnh t nh vit Chnh t nh vit

  • Slides: 12
Download presentation

Chính tả (nhớ -viết)

Chính tả (nhớ -viết)

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhớ -

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhớ - viết 3 khổ thơ cuối bài:

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 1 -

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 1 - Tìm hiểu nội dung: + Hình ảnh nào trong đoạn thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe? - Hình ảnh: Không có kính, ừ thì ướt áo. Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay, lái trăm cây số nữa. + Tình đồng chí, đồng đội của các chiến sĩ được thể hiện qua những câu thơ nào? - Câu thơ: Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới. Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đoạn

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đoạn thơ có mấy khổ? Trình bày như thế nào cho đẹp? - Các chữ đầu mỗi dòng thơ phải viết như thế nào?

Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhìn thấy gió vào xoa mắt

Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng Thấy con đường chạy thẳng vào tim Thấy sao trời và đột ngột cánh chim Như sa, như ùa vào buồng lái Không có kính, ừ thì ướt áo Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi Những chiếc xe từ trong bom rơi Đã về đây họp thành tiểu đội Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi H Ó M Ì T TỪ K

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 2. Viết

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 2. Viết từ khó:

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 3 Viết

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính 3 Viết chính tả: Nhớ - viết 3 khổ thơ cuối

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Luyện tập:

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Luyện tập: - Bài 3 a: Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn: Sa mạc đỏ Ở lục địa Ô-xtrây-li-a có một (sa, xa) mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ (sen, xen) kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Luyện tập:

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Luyện tập: - Bài 3 a: Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn: Sa mạc đỏ Ở lục địa Ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Thi tìm

Chính tả (nhớ -viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính Thi tìm từ có âm đầu s / x