Chnh t Kim tra bi c Ch em

  • Slides: 11
Download presentation
Chính tả: Kiểm tra bài cũ:

Chính tả: Kiểm tra bài cũ:

Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn

Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm, Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. Đàn gà ngoan chớ ra vườn, Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. Mẹ về, trán ướt mồ hôi, Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. Trần Đắc Trung

Chính tả: Tập chép Chị em Tìm hiểu nội dung bài: H: Người chị

Chính tả: Tập chép Chị em Tìm hiểu nội dung bài: H: Người chị trong bài thơ làm những việc gì? - Chị trải chiếu, buông màn, ru em ngủ, quét thềm, đuổi gà…

Chính tả: (Tập chép) Chị em H: Bài thơ viết theo thể thơ gì?

Chính tả: (Tập chép) Chị em H: Bài thơ viết theo thể thơ gì? Thể thơ lục bát, dòng trên 6 chữ, dòng dưới tám chữ. -

Chính tả: (Tập chép) Chị em H: Cách trình bày bài thơ lục bát

Chính tả: (Tập chép) Chị em H: Cách trình bày bài thơ lục bát thế nào? - Chữ đầu của dòng 6 viết cách lề 2 ô, chữ đầu dòng 8 cách lề 1 ô.

Chính tả: Tập chép Chị em Hướng dẫn viết từ khó

Chính tả: Tập chép Chị em Hướng dẫn viết từ khó

Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn

Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm, Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. Đàn gà ngoan chớ ra vườn, Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. Mẹ về, trán ướt mồ hôi, Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. Trần Đắc Trung

Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 Chính tả: Tập chép Chị em

Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 Chính tả: Tập chép Chị em VIẾT CHÍNH TẢ

Bài tập chính tả Bài 2: Điền vào chỗ trống ăc hay oăc: ăc

Bài tập chính tả Bài 2: Điền vào chỗ trống ăc hay oăc: ăc ngứ - đọc ng… - ngoăc … tay nhau - dấu ngoăc …. đơn

Bài tập chính tả Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng

Bài tập chính tả Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau: chung - Trái nghĩa với riêng là: … trèo - Cùng nghĩa với leo là: … - Vật đựng nước để rửa mặt, chậu rửa tay, rửa rau là: …

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI !

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI !