Chng SON THO VN BN Bi 13 Bi

  • Slides: 14
Download presentation
Chương SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13

Chương SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Cách tạo văn bản truyền thống Tạo văn bản bằng máy tính Soạn thảo văn bản bằng phần mềm Mircosoft Word

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word trên màn hình nền

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách 2: Chọn Start Programs Microsoft Word

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? Thanh bảng chọn Thanh công cụ Vùng soạn thảo

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Bảng chọn: Em hãy đọc tên các bảng chọn từ trái qua phải? Các lệnh trong bảng chọn FILE

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Nút lệnh: Thanh công cụ Các nút lệnh

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Nút lệnh:

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open.

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open.

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open. Lưu ý: - Em có thể mở đồng thời nhiều văn bản một lúc. Biểu tượng của chúng sẽ xuất hiện trên thanh công việc của Windows. - Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng (phần đuôi) ngầm định là. doc

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5. Lưu văn bản: Lưu

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5. Lưu văn bản: Lưu ý:

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 6. Kết thúc: - Nút

Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 6. Kết thúc: - Nút ở phía dưới có tác dụng đóng văn bản đang soạn thảo. - Nút ở phía trên có tác dụng đóng chương trình soạn thảo Word.

Kết thúc!

Kết thúc!