CHNG IX THN KINH V GIC QUAN TIT

  • Slides: 21
Download presentation
CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN TIẾT 45: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN TIẾT 45: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. 1. Cấu tạo Mô thần kinh gồm những thành phần nào ? Mô thần kinh gồm: 1 Tế bào + Tế bào thần kinh đệm thần kinh + Tế bào thần kinh (nơron) Các Tế bào 2 thần kinh đệm H 4. 4 Mô thần kinh

Quan sát H 43. 1. Em hãy xác định vị trí các thành phần

Quan sát H 43. 1. Em hãy xác định vị trí các thành phần của nơron? 3 nhánh Sợi Eo Răngviê 4 Thân nơron 1 2 Nhân Bao miêlin 5 Sợi trục 6 Cúc xináp 7 H 43. 1: Cấu tạo của nơ ron điển hình

Dựa vào H 43. 1. Em hãy mô tả cấu tạo của 1 nơron

Dựa vào H 43. 1. Em hãy mô tả cấu tạo của 1 nơron ? - Nơron gồm: + Thân (chứa nhân) + Các sợi nhánh Sợi nhánh Chất xám + Một sợi trục thường có bao Chất trắng miêlin bọc ngoài, và dây các bao miêlin được ngăn cách bởi thần kinh eo răngviê, tận cùng là cuc xináp. Eo Răngviê Thân Nhân nơron Bao miêlin Sợi trục Cuc xináp H 43. 1.

Sợi nhánh Chất tế bào Màng Sợi trục Nhân Màng Nhân Chất tế bào

Sợi nhánh Chất tế bào Màng Sợi trục Nhân Màng Nhân Chất tế bào H 3 -1: Cấu tạo tế bào H 43 -1: Cấu tạo nơron điển hình - Về mặt cấu tạo nơron có gì giống và khác với một tế bào bình thường? Tế bào Giống nhau Khác nhau Nơron - Màng - Chất tế bào - Nhân, . . . -Thân có các nhánh và sợi trục

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. 1/ Cấu tạo: - Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh. - Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin, tận cùng có các cuc xináp. 2/ Chức năng:

Sợi nhánh Dựa vào cấu tạo của nơron và kiến thức đã học. Em

Sợi nhánh Dựa vào cấu tạo của nơron và kiến thức đã học. Em hãy nêu chức năng của nơron? Sợi trục + Cảm ứng: Khi có kích thích từ môi trường trong hay môi trường ngoài tác động, nơron có khả năng hưng phấn, tạo ra xung thần kinh. + Dẫn truyền: Xung thần kinh được dẫn truyền theo 1 chiều từ sợi nhánh vào thân nơron và từ thân ra sợi trục Cuc Thân xinap Sợi trục Cuc xinap

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN TIẾT 45: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN TIẾT 45: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. 1/ Cấu tạo: - Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh. - Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin, tận cùng sợi trục có các cuc xináp. 2/ Chức năng: - Cảm ứng. - Dẫn truyền. II/ Các bộ phận của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo:

Thảo Quan sát H 43. 2. Xác địnhluận: vị trí các Hãy chọn các

Thảo Quan sát H 43. 2. Xác địnhluận: vị trí các Hãy chọn các từ và cụm từ: Não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác, bó sợi vận thành phần của hệ thần kinh ? động điền vào chỗ thích hợp ở bài Hộp 1 Não 2 tập sau: sọ Tuỷ sống 3 Dây thần 5 kinh tuỷ Cột 4 sống H 43. 2 Hệ thần kinh - Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. + Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: Hộp sọ não (1) tuỷ (2)sống chứa………; ……………. . . nằm trong ống xương sống. + Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần bó sợi (3)cảm giác kinh do các…………………. . bó sợi (4)vận động và…………………tạo nên. Thuộc bộ phân ngoại biên còn có các hạch thần kinh.

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. 1/ Cấu tạo: 2/ Chức năng: II/ Các bộ phận của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo: Bộ phận trung ương Hệ thần kinh Bộ phận ngoại biên Não Tuỷ sống Dây thần kinh Hạch thần kinh 2/ Chức năng:

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN

CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. 1/ Cấu tạo: 2/ Chức năng: II/ Các bộ phận của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo: Bộ phận trung ương - Hệ thần kinh Bộ phận ngoại biên 2/ Chức năng: Não Tuỷ sống Dây thần kinh Hạch thần kinh Hệ thần kinh vận động - Hệ thần kinh sinh dưỡng

Trò chơi ô chữ 1 2 3 4 5 Chùm chìa khóa Từ chìa

Trò chơi ô chữ 1 2 3 4 5 Chùm chìa khóa Từ chìa khóa N Ơ R O N B A O M I Ê L I N N A O Đ I Ê U K H I Ê N C A M Ư N G O B M Ê A I U H M M U B A O H I Ê M

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + Học bài, trả lời câu hỏi SGK. + Đọc

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + Học bài, trả lời câu hỏi SGK. + Đọc mục “Em có biết. ” + Chuẩn bị thực hành theo nhóm: 1 con Ếch ( Nhái, Cóc ).

Xin chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh

Xin chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh

Ô số 1: Có 5 chữ cái Đây là loại tế bào cấu tạo

Ô số 1: Có 5 chữ cái Đây là loại tế bào cấu tạo nên hệ thần kinh Hết giờ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 987654321

Ô số 2: Có 8 chữ cái Đây là thành phần bọc ngoài sợi

Ô số 2: Có 8 chữ cái Đây là thành phần bọc ngoài sợi trục của nơron Hết giờ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 987654321

Ô số 3: Có 3 chữ cái Là bộ phận của trung ương thần

Ô số 3: Có 3 chữ cái Là bộ phận của trung ương thần kinh Hết giờ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 987654321

Ô số 4: Có 9 chữ cái Đây là một trong những vai trò

Ô số 4: Có 9 chữ cái Đây là một trong những vai trò của hệ thần kinh đối với cơ thể Hết giờ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 987654321

Ô số 5: Có 6 chữ cái Đây là một chức năng của nơron

Ô số 5: Có 6 chữ cái Đây là một chức năng của nơron Hết giờ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 987654321