Chng IV Bin D BI 25 THNG BIN

  • Slides: 13
Download presentation
Chương IV: Biến Dị BÀI 25: THƯỜNG BIẾN

Chương IV: Biến Dị BÀI 25: THƯỜNG BIẾN

THƯỜNG BIẾN hoa đỏ hoa trắng Hoa liên bình ( Primula sinensis)

THƯỜNG BIẾN hoa đỏ hoa trắng Hoa liên bình ( Primula sinensis)

THƯỜNG BIẾN P t/c Hoa đỏ Hoa trắng X F 1 F 2 100%

THƯỜNG BIẾN P t/c Hoa đỏ Hoa trắng X F 1 F 2 100% Hoa đỏ 3 Hoa đỏ 1 Hoa trắng Màu sắc của hoa chịu sự chi phối của những quy luật di truyền nào?

THƯỜNG BIẾN 200 C Cây hoa đỏ thuần chủng 350 C 200 C Cây

THƯỜNG BIẾN 200 C Cây hoa đỏ thuần chủng 350 C 200 C Cây hoa trắng thuần chủng 350 C Hoa trắng trồng ở 2 OOC Màu sắc của hoa còn chịu sự chi phối của những nhân tố nào nữa?

THƯỜNG BIẾN I – Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi

THƯỜNG BIẾN I – Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường Sự biến đổi hình thái lá cây rau mác Lá trên mă t nươ c Lá trên can Lá trong nước

THƯỜNG BIẾN I – Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi

THƯỜNG BIẾN I – Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường Sự biến đổi màu sắc lông của loài cáo bắc cực Mùa hè Mùa đông

THƯỜNG BIẾN I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

THƯỜNG BIẾN I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường * Sự biểu hiện ra kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào kiểu gen và các yếu tố của môi trường sống. Trong các yếu tố đó thì kiểu gen được xem như không biến đổi. Sự biến đổi kiểu hình là do có sự khác nhau về môi trường sống. * Kha i niê m Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường Thường biến biểu hiện đồng loạt. Thường biến không di truyền.

THƯỜNG BIẾN II. Mối quan hệ giữa kiểu gen , môi trường và kiểu

THƯỜNG BIẾN II. Mối quan hệ giữa kiểu gen , môi trường và kiểu hình. - Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. - Kiểu gen quy định mức phản ứng của cơ thể trước môi trường ( tính trạng chất lượng) - Môi trường xác định kiểu hình cụ thể trong giới hạn mức phản ứng do kiểu gen quy định

THƯỜNG BIẾN III- Mức phản ứng: Cùng một kiểu gen quy định tính trạng

THƯỜNG BIẾN III- Mức phản ứng: Cùng một kiểu gen quy định tính trạng số lượng nhưng có thể phản ứng thành nhiều dạng kiểu hình khác nhau tuỳ vào điều kiện môi trường. Tuy nhiên khả năng đó không phải là vô hạn. Vì sao vậy? - Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước môi trường khác nhau, mức phản ứng do kiểu gen qui định. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

THƯỜNG BIẾN Câu 1: Kiểu hình cây rau mác là do: A Kiểu gen

THƯỜNG BIẾN Câu 1: Kiểu hình cây rau mác là do: A Kiểu gen quy định B Môi trường quy định C Kiểu Gen và môi trường tương tác với nhau quy định.

THƯỜNG BIẾN Câu 3: Thường biến chỉ là những biến đổi trên kiểu hình

THƯỜNG BIẾN Câu 3: Thường biến chỉ là những biến đổi trên kiểu hình dưói ảnh hưởng của môi trường, không có biến đổi trong vật chất di truyền nên không có ý nghĩa trong quá trình tiến hoá. A Đúng B Sai

Th êng biÕn Câu 4: Ông cha ta có câu: “Nhất nước, nhì phân,

Th êng biÕn Câu 4: Ông cha ta có câu: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Câu nói này thời ông cha ta là đúng nhưng ngày nay nó không còn phù hợp, hãy giải thích rõ?