CHNG II MI TRNG I N HA HOT

  • Slides: 14
Download presentation

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA * Vị trí: Nằm giữa đới nóng và đới lạnh 1. Khí hậu. - Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh ? Đới ôn hòa nằm ở vị trí như thế nào ? Diện tích đất nổi của đới ôn hòa phân bố như thế nào ? Khí hậu đới ôn hòa có đặc điểm gì.

? Phân tích bảng số liệu để thấy tính chất trung gian của khí

? Phân tích bảng số liệu để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa. Đới Địa điểm Nhiệt độ trung bình năm Đới lạnh Đới ôn hòa Đới nóng Ac-khan-ghen (650 B) Côn (510 B) TP. Hồ Chí Minh (10047’B) -10 C 100 C 270 C - Nhiệt độ: không nóng bằng đới nóng và không lạnh bằng đới lạnh. - Lượng mưa: không nhiều như đới nóng và không ít như đới lạnh. - Vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới ? Giải thích tại sao khí hậu nóng và đới lạnh. đới ôn hòa lại mang tính chất trung gian Lượng mưa trung bình năm 539 mm 676 mm 1931 mm

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA * Vị trí: Nằm giữa đới nóng và đới lạnh 1. Khí hậu. - Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh - Tính thất thường là do: + Vị trí trung gian giữa hải dương và lục địa (khối khí ẩm ướt của biển, khối khí khô lạnh đất liền). + Vị trí trung gian giữa đới nóng và đới lạnh (khối khí nóng chí tuyến khô, khối khí cực lục địa lạnh) ? Phân tích những yếu tố gây sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA 1. Khí hậu. 2. Sự phân hóa của môi trường. - Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian: + Phân hóa theo thời gian: một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa thu (10 -12) Mùa (4 -6) Mùa đông (1 -3) Mùaxuân hạ (7 -9) Trờinóng, mát lạnhtan, và lá khô Nắng ấm, cây cối nẩy Tuyết rơi, tuyết lạnh, câykhô, cốicây ít phát Nắng mưa nhiều, phát vàng rơi rụng. lộc, và ra(trừ hoa. triển, trơ cành cây lá kim) triển, quả chín.

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA 1. Khí hậu. 2. Sự phân hóa của môi trường. - Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian: + Phân hóa theo thời gian: một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. - Phân hóa theo không gian: thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. ? Em hãy nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hòa. ? Thiên nhiên phân hóa theo không gian như thế nào

? Phân tích biểu đồ khí hậu của 3 môi trường từ đó rút

? Phân tích biểu đồ khí hậu của 3 môi trường từ đó rút ra kết luận Biểu đồ khí hậu Ôn đới hải dương (Bret-480 B) Nhiệt độ Lượng mưa Tháng TB 1 7 Năm 6 10, 8 133 62 1126 -Mùa hè mát. - Mùa đông ấm. --Mưa quanh năm Ôn đới lục địa (Matcơva – - 10 560 Bắc) Địa trung hải (Aten – 410 Bắc) 16 Kết luận chung 10 20 4 28 17, 3 31 69 74 560 9 402 - Mùa hè nóng. - Mùa đông lạnh. - Mưa nhiều mùa hạ - Mùa hè nóng. - Mùa đông ấm. - Mưa thu-đông.

? Em hãy nêu vai trò của dòng biển nóng và gió tây ôn

? Em hãy nêu vai trò của dòng biển nóng và gió tây ôn đới đối với khí hậu ở đới ôn hòa. Rừng lá rộng Rừng hỗn giao Rừng lá kim

? Ở những nơi có vĩ độ cao thiên nhiên thay đổi như thế

? Ở những nơi có vĩ độ cao thiên nhiên thay đổi như thế nào Rừng lá kim Rừng hỗn giao Thảo nguyên Rừng cây bụi gai

Ai nhanh hơn? Hãy chọn đáp án đúng nhất cho những câu trả lời

Ai nhanh hơn? Hãy chọn đáp án đúng nhất cho những câu trả lời sau: Câu 1: Khu vực đới ôn hòa nằm ở vị trí: Câu 2: Nét đặc trưng của khí hậu đới ôn hòa là: a. Nằm giữa môi trường đới nóng và đới lạnh. a. Có 2 mùa: mưa và khô. b. Nằm trong khỏang giữa đường chí tuyến và vòng cực b. Có mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nóng. ở 2 bán cầu. c. Có 4 mùa: đông lạnh, xuân ấm, hè nóng, thu mát. c. Cả a và b đều đúng. d. Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, d. Ranh giới không rõ ràng khỏang giữa 2 vĩ tuyến 300 thời tiết thay đổi thất thường. 0 đến 60

Câu Biểuôn hiện giantrường của khínào hậusau đớiđây: ôn Câu 4: 3: Đới hòatính

Câu Biểuôn hiện giantrường của khínào hậusau đớiđây: ôn Câu 4: 3: Đới hòatính gồmchất cáctrung kiểu môi hòa là: a. Ôn đới hải dương; ôn đới lục địa; địa trung hải; cận a. Tính ôn mùa, hòa của hậu: quá nóng nhiệt chất đới gió cậnkhí nhiệt đớikhông ẩm; hoang mạcvà ônmưa đới. nhiều như đới nóng, cũng không quá lạnh và ít mưa như b. Ôn hải dương, ôn đới lục địa. đới lạnh. c. đới dương, ôn 2đới lụckhí địa, ở ôn giólẫn mùa. b. Ôn Chịu táchải động của cả khối đớiđới nóng các khối ở đớicận lạnh. d. khí Ôn đới, nhiệt đới. c. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi tùy thuộc vào vị trí gần biển hay xa biển, vào vị trí gần cực hay gần chí tuyến. d. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn về nhà - Học bài, kết hợp với trả lời câu hỏi

Hướng dẫn về nhà - Học bài, kết hợp với trả lời câu hỏi ở sách giáo khoa. - Chuẩn bị bài 14: “Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa”.