CHNG 7 MC TIU CHNG 7 q Tm

  • Slides: 16
Download presentation
CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7

MỤC TIÊU CHƯƠNG 7 q Tìm hiểu khái quát về vai trò của họat

MỤC TIÊU CHƯƠNG 7 q Tìm hiểu khái quát về vai trò của họat động marketing trực tiếp và giao tế tronh chương trình chiêu thị của công ty q Tìm hiểu các mục đích khác nhau của chương trình marketing trực tiếp và giao tế q Xem xét các hình thức của marketing trực tiếp và giao tế

I. TỔNG QUAN MARKETING TRỰC TIẾP

I. TỔNG QUAN MARKETING TRỰC TIẾP

1. KHÁI NIỆM MARKETING TRỰC TIẾP q Marketing trực tiếp là phương thức truyền

1. KHÁI NIỆM MARKETING TRỰC TIẾP q Marketing trực tiếp là phương thức truyền thông trực tiếp mà doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu ở các phân khúc nhỏ, mong muốn tạo ra các đáp ứng tức thì.

2. MỤC TIÊU CỦA MARKETING TRỰC TIẾP q Tìm kiếm những đáp ứng trực

2. MỤC TIÊU CỦA MARKETING TRỰC TIẾP q Tìm kiếm những đáp ứng trực tiếp (hành vi) q Nhằm xây dựng hình ảnh, duy trì sự thỏa mãn cho khách hàng q Bán nhiều món hàng, kích thích việc mua lập lại

3. CÁC HÌNH THỨC MARKETING TRỰC TIẾP q Quảng cáo đáp ứng trực tiếp

3. CÁC HÌNH THỨC MARKETING TRỰC TIẾP q Quảng cáo đáp ứng trực tiếp q Thư chào hàng q Catalog q Kiosk marketing q Telemarketing, teleshoping q Chào bán hàng trực tiếp với khách hàng q Marketing trực tuyến – truyền thông với khách hàng thông qua tương tác trực tuyến (marketing online)

4. ĐẶC ĐIỂM MARKETING TRỰC TIẾP q ƯU ĐIỂM: – Chọn lọc đối tượng

4. ĐẶC ĐIỂM MARKETING TRỰC TIẾP q ƯU ĐIỂM: – Chọn lọc đối tượng cao – Linh động trong truyền thông – Cá nhân hóa cuộc giao dịch – Chi phí thấp – Dễ định lượng và đánh giá hiệu quả q NHƯỢC ĐIỂM – Tính chính xác không cao – Bị phê phán quấy nhiễu quyền tự do của khách – Thiếu sự hỗ trợ từ các phương tiện kỹ thuật – Khó cập nhật sự thay đổi thông tin

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING TRỰC TIẾP q Xác định mục tiêu q Xây

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING TRỰC TIẾP q Xác định mục tiêu q Xây dựng cơ sở dữ liệu q Kế họach marketing trực tiếp và phương tiện: – Kế hoạch: kế họach một bước; kế họach hai bước – Các phương tiện thực hiện: thư trực tiếp; catalog; phương tiện phát sóng; điện thọai; phương tiện điện tử

II. TỔNG QUAN GIAO TẾ

II. TỔNG QUAN GIAO TẾ

1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TẾ q Giao tế là những họat động quan

1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TẾ q Giao tế là những họat động quan hệ xã hội của doanh nghiệp với các nhóm công chúng, nhằm xây dựng thái độ tốt về doanh nghiệp đối với công chúng.

2. VAI TRÒ CỦA GIAO TẾ q Xây dựng và duy trì một hình

2. VAI TRÒ CỦA GIAO TẾ q Xây dựng và duy trì một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp trong công chúng (đánh bóng công ty) q Tìm cách thiết lập và nâng cao hình ảnh nhãn hiệu hay hình ảnh sản phẩm q Hình ảnh thuận lợi về công ty trong tâm trí khách hàng sẽ trợ giúp trong việc đi đến quyết định mua cuối cùng

3. MỤC TIÊU CỦA GIAO TẾ q Giới q Thông báo về họat động

3. MỤC TIÊU CỦA GIAO TẾ q Giới q Thông báo về họat động công ty cho công chúng biết q Điều chỉnh họat động công ty cho phù hợp thái độ công chúng q Thay đổi quan điểm lỗi thời của công chúng đối cới sản phẩm hay công ty thiệu sản phẩm mới q Tăng uy tín cho nhãn hiệu, sử dụng hình ảnh nhãn cho họat động bảo trợ q Công bố trấn an dư luận

4. GIAO TẾ-HÌNH THỨC THÔNG TIN CHIÊU THỊ q ƯU ĐIỂM – Ít tốn

4. GIAO TẾ-HÌNH THỨC THÔNG TIN CHIÊU THỊ q ƯU ĐIỂM – Ít tốn kém – Có khả năng tiếp cận q NHƯỢC ĐIỂM nhóm công chúng đặc – Tính kông kiểm sóat được biệt các thông điệp – Tính đáng tin cậy – Gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ – Đối tượng rộng cần có cách thức tác động đa dạng

5. ĐỐI TƯỢNG CỦA GIAO TẾ q Khách hàng q Người trung gian, nhà

5. ĐỐI TƯỢNG CỦA GIAO TẾ q Khách hàng q Người trung gian, nhà phân phối q Nhà cung cấp q Giới tài chính q Nhân viên công ty q Cộng đồng dân cư q Chính quyền q Báo giới

6. QUY TRÌNH GIAO TẾ Xác định mục tiêu Nghiên cứu sơ bộ Phát

6. QUY TRÌNH GIAO TẾ Xác định mục tiêu Nghiên cứu sơ bộ Phát triển và thực hiện kế họach Thẩm định

7. HÌNH THỨC CỦA GIAO TẾ q Thông tin báo chí q Họp báo

7. HÌNH THỨC CỦA GIAO TẾ q Thông tin báo chí q Họp báo q Tổ chức sự kiện q Quảng cáo biện hộ q Quảng cáo nhân đạo - tài trợ q Tham gia họat động công cộng q Dàn dựng sản phẩm q Quảng cáo mục đích phục vụ q Hình thức khác