Chng 7 LU TR Mc tiu Chng 7

  • Slides: 50
Download presentation
Chương 7 LƯU TRỮ

Chương 7 LƯU TRỮ

Mục tiêu Chương 7 Phân biệt sự khác nhau giữa các thiết bị lưu

Mục tiêu Chương 7 Phân biệt sự khác nhau giữa các thiết bị lưu trữ và các phương tiện truyền thông lưu trữ? Mô tả các đặc điểm của đĩa từ Phân biệt giữa CD-ROM, đĩa ghi CD, DVD-ROM, đĩa ghi DVD, và các đĩa DVD ghi đè Phân biệt được sự khác nhau giữa các đĩa mềm, đĩa Zip Xác định việc sử dụng băng Mô tả các đặc tính của đĩa cứng Thảo luận về các PC Card và các loại phương tiện lưu trữ di động thu nhỏ Mô tả đặc điểm của đĩa quang học Xác định sử dụng của microfilm và microfiche Next

Lưu trữ là gì? Ø Ø Chứa dữ liệu, hướng dẫn, và các thông

Lưu trữ là gì? Ø Ø Chứa dữ liệu, hướng dẫn, và các thông tin để sử dụng trong tương lai Phương tiện lưu trữ là vật lý vật liệu được sử dụng cho việc lưu trữ § Cũng được gọi là lưu trữ thứ cấp p. 354 Fig. 7 -1 Next

Lưu trữ What is capacity? Ø Số byte (ký tự) một phương tiện lưu

Lưu trữ What is capacity? Ø Số byte (ký tự) một phương tiện lưu trữ có thể giữ Kilobyte (KB) 1 nghìn Megabyte (MB) 1 triệu p. 356 Gigabyte (GB) 1 tỉ Terabyte (TB) 1 nghìn tỉ Petabyte (PB) 1 quadrillion Exabyte (EB) 1 quintillion Zettabyte (ZB) 1 sextillion Yottabyte (YB) 1 septillion Next

Lưu trữ So sánh biến động (volatility) như thế nào ? Nonvolatile Volatile Ø

Lưu trữ So sánh biến động (volatility) như thế nào ? Nonvolatile Volatile Ø Phương tiện lưu trữ là nonvolatile - nội dung được giữ lại khi bị cúp điện Ø Bộ nhớ là volatile – tổ chức dữ liệu và phần giới thiệu tạm thời p. 356 ON OFF Màn hình hiển thị Hiển thị xuất hiện Hiển thị biến mất Bộ nhớ (hầu hết RAM) (Chip trên bo mạch chủ)) Dữ liệu và hướng dẫn có sẵn cho người dùng Dữ liệu và hướng dẫn xóa Phương tiện lưu trữ (đĩa mềm, đĩa Zip, đĩa cứng, đĩa CD) Nội dung sẵn cho người dùng Nội dung giữ lại Next

Lưu trữ Một thiết bị lưu trữ là gì? Đọc Quá trình chuyển giao

Lưu trữ Một thiết bị lưu trữ là gì? Đọc Quá trình chuyển giao thư mục từ phương tiện lưu trữ truyền thông vào bộ nhớ Phần cứng: ghi/xây dựng các items đến/đi từ phương tiện lưu trữ truyền thông Chức năng như là nguồn đầu vào p. 356 Viết Quá trình chuyển giao thư mục từ bộ nhớ đến các phương tiện lưu trữ Tạo đầu ra Next

Lưu trữ Thời gian truy cập là gì? Ø Ø Thời gian cần thiết

Lưu trữ Thời gian truy cập là gì? Ø Ø Thời gian cần thiết bị lưu trữ để xác định vị trí mục trên phương tiện lưu trữ Thời gian cần thiết để cung cấp các mục từ bộ nhớ để xử lý faster transfer rates Lưu trữ … Lưu trữ chính Bộ nhớ (hầu hết RAM) Thư mục chờ đợi để được giải thích và thực hiện bởi các bộ vi xử lý Lưu trữ thứ cấp Ổ đĩa cứng Hệ điều hành, ứng dụng phần mềm, dữ liệu người dùng và các thông tin Thẻ nhớ và USB ổ đĩa Kỹ thuật số hình ảnh hoặc các tập tin được vận chuyển Đĩa CD và DVD slower transfer rates p. 357 Fig. 7 -4 Băng Ổ đĩa mềm Phần mềm, sao lưu, phim ảnh, âm nhạc Sao lưu Các file nhỏ được vận chuyển Next

Đĩa từ What are tracks and sectors? Track: là băng tần ghi âm hẹp

Đĩa từ What are tracks and sectors? Track: là băng tần ghi âm hẹp hình thành đầy đủ vòng tròn trên đĩa Sector: các dữ liệu lưu trữ lên đến 512 byte Định dạng chuẩn bị đĩa để sử dụng và đánh dấu thành phần xấu/không sử dụng được p. 357 Fig. 7 -5 Next

Đĩa từ Đĩa mềm? Ø Phương tiện lưu trữ di động, không tốn kém

Đĩa từ Đĩa mềm? Ø Phương tiện lưu trữ di động, không tốn kém (còn gọi là đĩa mềm) Màn trập đóng ngoài Vỏ trùm lên Miếng lót Lớp phủ từ Mỏng, tròn, linh hoạt phim kèm trong 3, 5” vỏ nhựa rộng Kim loại trung tâm Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Floppy Disks below Chapter 7 p. 358 Màng mỏng linh hoạt Next

Đi a tư Tính toán dung lượng lưu trữ của đĩa? § § Nhân

Đi a tư Tính toán dung lượng lưu trữ của đĩa? § § Nhân số cạnh, số lượng bài hát, số của các thành phần cho mỗi track, và số byte cho mỗi ngành Đĩa mật độ cao: 2 bên x 80 bài hát x 18 lĩnh vực cho mỗi track x 512 byte cho mỗi ngành = 1. 474. 560 byte Công suất : Các đặc điểm của một đĩa mềm 3, 5 -inch mật độ cao? 1. 44 MB Bên: 2 Theo do i: 80 Mỗi lĩnh vực theo dõi : 18 Dung lươ ng cho mô i khu vư c: 512 Mỗi lĩnh vực đĩa : p. 359 2880 Next

Đĩa từ Khă c ghi ba o vê la gi ? Ø Ø Mở

Đĩa từ Khă c ghi ba o vê la gi ? Ø Ø Mở với vỏ bọc nhỏ mà bạn trượt Bảo vệ đĩa mềm được xoá hoàn toàn vô tình Khă c mở cửa có nghĩa là bạn không thể ghi trên đĩa Khă c đóng cửa có nghĩa là bạn có thể viết trên đĩa p. 359 Fig. 7 -7 viết-bảo vệ không viết-bảo vệ lỗ ở phía bên này có nghĩa là đĩa ở mật độ cao Next

Đĩa từ Đĩa Zip là gì? Ø Ø Trung bình từ lưu trữ 100

Đĩa từ Đĩa Zip là gì? Ø Ø Trung bình từ lưu trữ 100 MB đến 750 MB dữ liệu Được sử dụng để sao lưu và chuyển các tập tin § Backup là bản sao của chương trình, tập tin, hoặc đĩa trong trường hợp bản gốc bị mất c Ø Đĩa Zip yêu cầu một ổ đĩa Zip - ổ đĩa dung lượng cao mà đọc từ và viết trên một đĩa Zip Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Zip Disks below Chapter 7 p. 359 Fig. 7 -9 Next

Đi a tư Đi a cư ng la gi ? Ø Ø Dung lượng

Đi a tư Đi a cư ng la gi ? Ø Ø Dung lượng lưu trữ cao Bao gồm không linh hoạt một số tấm ghi này mà các cửa hàng điện tử Ø Linh kiện kèm theo trong trường hợp niêm phong kín, để bảo vệ p. 360 Fig. 7 -10 Đĩa cứng được cài đặt trong hệ thống đơn vị Next

Đi a tư Đặc điểm của một đĩa cứng là gì? Đặc điểm cu

Đi a tư Đặc điểm của một đĩa cứng là gì? Đặc điểm cu a mâ u đi a cư ng Quảng cáo công suất Di a Đầu đọc / ghi Xi lanh Byte trên mỗi giây Mỗi lĩnh vực theo dõi Ngành mỗi ổ đĩa Vòng mỗi phút tốc độ truyền Thời gian truy cập p. 361 Fig. 7 -11 120 GB 3 6 16, 383 512 63 234, 441, 648 thực tế đĩa? công suất 7, 200 133 MB per second 8. 9 ms Next

Đi a tư Làm thế nào để một tác phẩm đĩa cứng? Bước 2:

Đi a tư Làm thế nào để một tác phẩm đĩa cứng? Bước 2: động cơ nhỏ. Quay đĩa cứng trong khi máy tính đang chạy. Bước 1: mạch in. Điều khiển chuyển động của thiết bị truyền động đầu và một động cơ nhỏ. p. 361 Fig. 7 -12 Bước 3 Khi yêu cầu một phần mềm truy cập đĩa, đọc / ghi. Đứng đầu xác định vị trí hiện tại hoặc dữ liệu mới. Bước 4 Head vị trí thiết bị truyền động đọc / viết tay đầu trên vị trí chính xác trên đĩa cứng để đọc hoặc ghi dữ liệu. Next

Video: Cài đặt một ổ cứng mới Tăng tốc độ máy tính của bạn

Video: Cài đặt một ổ cứng mới Tăng tốc độ máy tính của bạn với một ổ đĩa cứng mới chất lượng thấp (Nhấn vào đây để bắt đầu) chất lượng cao (Nhấn vào đây để bắt đầu) Next

Magnetic Disks What is a cylinder? • Ø Vertical section of track through all

Magnetic Disks What is a cylinder? • Ø Vertical section of track through all platters Ø Single movement of read/write head arms accesses all platters in cylinder platter track sector read/write head platter sides p. 362 Fig. 7 -13 cylinder Next

Đi a tư Tai nạn đầu đọc? Ø Ø Xảy ra khi đầu đọc/ghi

Đi a tư Tai nạn đầu đọc? Ø Ø Xảy ra khi đầu đọc/ghi va chạm bề mặt đĩa Quay tạo ra đệm không khí làm nổi đầu đọc / ghi trên đĩa § Giải phóng mặt bằng giữa đầu và đĩa là khoảng hai phần triệu của một inch § Một hạt khói, hạt bụi, hoặc tóc của con người có thể làm cho ổ đĩa không sử dụng được to c Đầu viết/ghi bu i Khoa ng trô ng kho i Va nh đi a p. 362 Fig. 7 -14 Next

Đi a tư Một bộ nhớ cache đĩa là gì? Ø Phần của bộ

Đi a tư Một bộ nhớ cache đĩa là gì? Ø Phần của bộ nhớ mà bộ xử lý sử dụng để lưu trữ các mục thường xuyên truy cập bộ vi xử lý đĩa bộ nhớ cache yêu cầu đầu tiên cho bộ nhớ cache đĩa dữ liệu đến 2 yêu cầu cho dữ liệu vào đĩa cứng Đi a cư ng p. 363 Fig. 7 -15 Next

Đĩa từ Một đĩa cứng thu nhỏ là gì? Ø Ø Ø Cung cấp

Đĩa từ Một đĩa cứng thu nhỏ là gì? Ø Ø Ø Cung cấp cho người dùng với khả năng lưu trữ lớn hơn bộ nhớ flash Một số có một yếu tố hình thức nhỏ hơn 1 inch Khả năng lưu trữ khoảng từ 2 GB đến 100 GB p. 363 Fig. 7 -16 Next

Đĩa từ Ổ đĩa cứng bên ngoài và ổ đĩa cứng di động là

Đĩa từ Ổ đĩa cứng bên ngoài và ổ đĩa cứng di động là gì? Ø Được sử dụng để sao lưu hoặc chuyển các tập tin Đĩa cứng Removable - ổ đĩa cứng đưa vào / lấy ra khỏi Ổ đĩa Đĩa cứng External - freestanding đĩa cứng kết nối với hệ thống đơn vị Nhấn vào đây để xem Web Link, Chương 7, Nhấp vào liên kết Web từ trái? Chuyển hướng, sau đó nhấp vào ổ cứng dưới đây Chương 7 p. 364 Fig. 7 -17 Next

Đĩa từ Một bộ điều khiển đĩa là gì? SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Đĩa từ Một bộ điều khiển đĩa là gì? SATA (Serial Advanced Technology Attachment) điều khiển sử dụng tín hiệu nối tiếp Chip và mạch điều để truyền dữ liệu, hướng dẫn, khiển chuyển giao các thông tin hạng mục từ đĩa SCSI (Small Computer System Interface) điều khiển hỗ trợ lên đến mười EIDE (Enhanced Integrated lăm thiết bị bao gồm cả các Drive Electronics) điều khiển ổ đĩa cứng, CD và ổ đĩa hỗ trợ bốn đĩa cứng, cung cấp DVD, ổ đĩa băng, máy in, kết nối cho các ổ đĩa CD và máy quét, card mạng DVD p. 364 Next

Đĩa từ Lưu trữ trực tuyến là gì? Ø Ø Dịch vụ trên Web

Đĩa từ Lưu trữ trực tuyến là gì? Ø Ø Dịch vụ trên Web cung cấp lưu trữ cho các khoản phí hàng tháng tối thiểu Tập tin có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính nào có truy cập Web Các tập tin lớn có thể được tải về ngay lập tức Những người khác có thể được phép truy cập dữ liệu của bạn Nhấn vào đây để xem Web Link, Chương 7, Nhấp vào liên kết Web từ trái? Chuyển hướng, sau đó nhấp vào ổ cứng dưới đây Chương 7 p. 365 Fig. 7 -18 Next

Đĩa quang là gì? Ø Ø Ø Bằng phẳng, tròn, cầm tay kim loại

Đĩa quang là gì? Ø Ø Ø Bằng phẳng, tròn, cầm tay kim loại đĩa được làm bằng kim loại, nhựa, và sơn mài Có thể chỉ đọc hoặc đọc/ghi Hầu hết các máy tính cá nhân bao gồm một ổ đĩa quang học p. 366 Fig. 7 -19 Nhấn nút trượt ra khỏi khay Đặt đĩa vào, mặt có nhãn ở trên Nhấn nút để đóng khay Next

Đĩa quang Làm thế nào để một laser đọc dữ liệu trên một đĩa

Đĩa quang Làm thế nào để một laser đọc dữ liệu trên một đĩa quang? Nhãn đĩa ống kính pit 0 prism B 1. Laser diode chiếu một chùm ánh sáng về phía đĩa p. 367 Fig. 7 -20 Ánh sáng Cảm biến laser diode lens land B 3. Ánh sáng B 2 Nếu ánh sáng đập vào một vùng đất, nó được phản ánh trở lại diode. 1 prism Ánh sáng Cảm biến laser diode phản xạ là chệch hướng một diode chỉnh ánh sáng, mà sẽ gửi tín hiệu kỹ thuật số trên 1 máy tính? Sự vắng mặt của ánh sáng phản xạ được đọc như là tín hiệu kỹ thuật số từ 0. Next

Đĩa quang Làm thế nào để dữ liệu được lưu trữ trên một đĩa

Đĩa quang Làm thế nào để dữ liệu được lưu trữ trên một đĩa quang? Ø Thường được lưu trữ trong một đường Ø Các mục lưu trữ được chia thành các phần bằng nhau single track spirals to edge of disc sectors p. 367 Fig. 7 -21 Next

Đĩa quang Chăm sóc đĩa quang như thế nào? Không để đĩa ở nhiệt

Đĩa quang Chăm sóc đĩa quang như thế nào? Không để đĩa ở nhiệt độ quá cao hay ánh sáng mặt trời? Không ăn, hút thuốc, hoặc uống gần đĩa không xếp chồng đĩa Không chạm vào Mặt dưới của đĩa p. 368 Fig. 7 -22 Đặt đĩa trong hộp Khi không sử dung Giữ đĩa bằng Mép của nó Next

Đĩa quang Đĩa CD-ROM là gì? Ø Ø Đĩa compact bộ nhớ chỉ đọc

Đĩa quang Đĩa CD-ROM là gì? Ø Ø Đĩa compact bộ nhớ chỉ đọc Không thể xóa hoặc sửa đổi nội dung Thông thường nắm giữ 650 MB đến 1 GB Thường được sử dụng để phân phối phần mềm đa phương tiện và phức tạp Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click CD-ROMs below Chapter 7 p. 369 Fig. 7 -24 Next

Đĩa quang Tốc độ truyền tải dữ liệu của một ổ đĩa CD-ROM bao

Đĩa quang Tốc độ truyền tải dữ liệu của một ổ đĩa CD-ROM bao nhiêu? Từ 48 X đến 75 X hoặc nhanh hơn 75 X is 150 KBps (KB mỗi giây ) 75 X 75 150 KBps = 11, 250 KBps or 12. 25 MBps 48 X: 48 150 KBps = 7, 200 KBps or 7. 2 MBps p. 369 Next

Đĩa quang Đĩa hình là gì? Lưu trữ kỹ phiên bản thuật số của

Đĩa quang Đĩa hình là gì? Lưu trữ kỹ phiên bản thuật số của cuộn phim Có thể chỉnh sửa hình ảnh bằng phần mềm chỉnh sửa Bước 1. Bước 3. Cắt đoạn phim cần phát triển. Đánh dấu vào ô Cd hỉnh ảnh trên phong bì xử lý phim. Ở nhà, hình ảnh in từ cd bằng máy in ảnh của bạn Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Picture CDs below Chapter 7 p. 370 Fig. 7 -25 Các nhà phát triển bộ phim cung cấp dịch vụ hình ảnh cd Bước 2. Khi bạn nhận bản in và âm bản, một đĩa CD hình ảnh chứa các hình ảnh kỹ thuật số của mỗi bức ảnh. Ở cửa hàng, có thể in bằng kiot Next

Đĩa quang CD-Rs và CD-RWs là gì? Phải có CD ghi âm hoặc đĩa

Đĩa quang CD-Rs và CD-RWs là gì? Phải có CD ghi âm hoặc đĩa CD-R? Ổ đĩa CD-R (ghi đĩa nhỏ gọn) Đĩa, bạn có thể viết trên một lần Không thể xóa nội dung đĩa CD-RW (đĩa compact ghi lại) -Cd xóa được đĩa, bạn có thể viết trên nhiều lần Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click CD-Rs and CD-RWs below Chapter 7 p. 371 Phải có phần mềm CD-RW Và ổ đĩa CD-RW Next

Đĩa quang DVD-ROM (đĩa đa năng kỹ thuật sốROM hoặc đĩa video kỹ thuật

Đĩa quang DVD-ROM (đĩa đa năng kỹ thuật sốROM hoặc đĩa video kỹ thuật sốROM) là gì? Ø Ø Ø Đĩa dung lượng cao có khả năng lưu trữ 4, 7 GB đến 17 GB Phải có ổ đĩa DVD-ROM hoặc DVD để đọc DVD-ROM Lưu trữ : Cơ sở dữ liệu, âm nhạc, phần mềm phức tạp, và phim Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click DVDs below Chapter 7 p. 372 Fig. 7 -26 Next

Đĩa quang Ø Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu DVD-ROM? Ø Ø

Đĩa quang Ø Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu DVD-ROM? Ø Ø Ø p. 372 Fig. 7 -27 Hai lớp được sử dụng, lớp thấp trong suốt để laser có thể đọc qua Một số loại có hai mặt Đĩa Blu-ray hiện đang có một dung lượng lưu trữ lên đến 27 GB Next

Băng là gì? Ø Ø Từ trường tráng nhựa băng có khả năng lưu

Băng là gì? Ø Ø Từ trường tráng nhựa băng có khả năng lưu trữ số lượng lớn dữ liệu với chi phí thấp Chủ yếu được sử dụng để sao lưu Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Tape below Chapter 7 p. 374 Fig. 7 -28 Next

Băng Làm thế nào là dữ liệu được lưu trữ trên băng? Ø p.

Băng Làm thế nào là dữ liệu được lưu trữ trên băng? Ø p. 374 Truy cập liên tiếp § Đọc và viết dữ liệu liên tục, như băng âm nhạc § Không giống như truy cập trực tiếp được sử dụng trên đĩa mềm, đĩa Zip, đĩa cứng, đĩa CD, và DVD mà có thể xác định vị trí mục cụ thể ngay lập tức Next

PC Cards PC Card là gì? Ø Ø Thêm khả năng cho máy tính

PC Cards PC Card là gì? Ø Ø Thêm khả năng cho máy tính Thiết bị có kích thước thẻ tín dụng thường được sử dụng trong máy tính xách tay? p. 374 Figs. 7 -29– 7 -30 Next

Phương tiện lưu trữ di động Phương tiện nhỏ lưu trữ di động là

Phương tiện lưu trữ di động Phương tiện nhỏ lưu trữ di động là gì? Ø Lưu trữ cho các thiết bị di động nhỏ p. 375 Fig. 7 -31 Next

Phương tiện lưu trữ di động Các loại thẻ nhớ phổ biến Phương tiện

Phương tiện lưu trữ di động Các loại thẻ nhớ phổ biến Phương tiện the nhơ compact thông minh x. D card hình Thẻ nhớ Hình ảnh Thẻ nhớ Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Flash Memory Cards below Chapter 7 p. 376 Fig. 7 -32 Next

Phương tiện lưu trữ di động Một loại thẻ nhớ flash làm việc như

Phương tiện lưu trữ di động Một loại thẻ nhớ flash làm việc như thế nào? p. 377 Fig. 7 -33 Next

Phương tiện lưu trữ di động loại nhỏ USB Flash Drive là cái gì?

Phương tiện lưu trữ di động loại nhỏ USB Flash Drive là cái gì? Ø Ø Ø Ổ cắm trong một cổng USB trên một máy tính hoặc thiết bị di động Lưu trữ dung lượng lên đến 4 GB Cuối cùng có thể làm cho đĩa mềm lỗi thời p. 377 Fig. 7 -34 Next

Phương tiện lưu trữ di động loại nhỏ Smart card là gì? Ø Ø

Phương tiện lưu trữ di động loại nhỏ Smart card là gì? Ø Ø Cơ sở dữ liệu trên bộ vi xử lý nhúng trong thẻ nhỏ Đầu vào, quá trình, đầu ra, và khả năng lưu trữ Click to view Web Link, click Chapter 7, Click Web Link from left navigation, then click Smart Cards below Chapter 7 p. 378 Fig. 7 -35 Next

Microfilm and Microfiche Microfilm và Microfiche là gì? Lưu trữ hình ảnh hiển vi

Microfilm and Microfiche Microfilm và Microfiche là gì? Lưu trữ hình ảnh hiển vi của tài liệu về cuộn hoặc tờ của bộ phim Hình ảnh ghi lại bằng cách sử dụng máy tính đầu ra vi phim ghi Microfilm - 100 - 215 -foot cuộn phim? p. 379 Fig. 7 -36 Microfiche — tấm của bộ phim, thường là 4 6 " Next

Microfilm and Microfiche Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của các phương

Microfilm and Microfiche Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của các phương tiện truyền thông khác nhau? Ø Microfilm and microfiche có cuộc sống dài nhất của bất kỳ phương tiện lưu trữ nào. p. 379 Fig. 7 -37 Next

Đặt tất cả cùng nhau Thiết bị lưu trữ cho người dùng gia đình

Đặt tất cả cùng nhau Thiết bị lưu trữ cho người dùng gia đình là gì? § § § Đĩa cứng 80 GB Lưu trữ trực tuyến Ổ CD hoặc ổ DVD Đầu đọc thẻ Ổ đĩa flash USB và / hoặc ổ đĩa mềm 3, 5 -inch Nhà p. 380 Fig. 7 -38 Next

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng ở văn phòng nhỏ/văn phòng tại nhà của người sử dụng? Small Office/ Home Office (SOHO) p. 380 Fig. 7 -38 § § § 750 MB ổ nén 120 GB đĩa cứng Lưu trữ trực tuyến Ổ CD hoặc DVD Ổ cứng bên ngoài để lưu trữ Ổ đĩa flash USB và / hoặc ổ đĩa mềm 3, 5 -inch Next

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng dành cho người dùng di động? § § § Mobile p. 380 Fig. 7 -38 80 GB đĩa cứng Lưu trữ trực tuyến Ổ CD hoặc DVD Đầu đọc thẻ Đĩa cứng di động để sao lưu USB flash drive, và / hoặc 2 đĩa cứng PC GB Thẻ và / hoặc ổ đĩa mềm 3, 5 -inch Next

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng cho người sử dụng mạnh (User Power)? § § § Ổ CD hoặc DVD 300 GB Đĩa cứng Lưu trữ trực tuyến Đĩa cứng di động để sao lưu Ổ đĩa flash USB và / hoặc ổ đĩa mềm 3, 5 inch Power p. 380 Fig. 7 -38 Next

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng

Đặt tất cả cùng nhau Những thiết bị lưu trữ nào được khuyên dùng dành cho người kinh doanh lớn? Large Business p. 380 Fig. 7 -38 § Máy tính bàn § 160 GB đĩa cứng §Ổ CD hoặc DVD §Đầu đọc thẻ thông minh §Băng đĩa §Ổ đĩa flash Usb và/ hoặc ổ đĩa mềm 3, 5 -inch § Máy chủ hoặc máy tính lớn §Mạng lưu trữ máy chủ § 40 TB hệ thống đĩa cứng §Máy chủ CD-ROM hoặc DVDROM §Vi phim hoặc vi thẻ Next

Tóm tắt lưu trữ Đĩa mềm Đĩa ghi DVDs Đĩa nén Ghi đĩa DVDs

Tóm tắt lưu trữ Đĩa mềm Đĩa ghi DVDs Đĩa nén Ghi đĩa DVDs Đĩa cứng nội bộ Cuốn băng Đĩa cứng di động Đĩa ghi CDs Thẻ PC Bộ nhớ flash card và USB flash ổ đĩa Ghi lại đĩa CDs Thẻ thông minh, vi phim, vi thẻ DVD-ROMs Chapter 7 Complete