CHA NHT XIII THNG NIN A TP HT

  • Slides: 159
Download presentation

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

ĐK: CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

ĐK: CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

ALLELUIA…ALLELUIA ANH EM LÀ GIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, LÀ HOÀNG TỘC CHUYÊN LO

ALLELUIA…ALLELUIA ANH EM LÀ GIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, LÀ HOÀNG TỘC CHUYÊN LO TẾ TỰ, LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ

LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ CÔNG CỦA THIÊN CHÚA,

LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ CÔNG CỦA THIÊN CHÚA,

ĐẤNG ĐÃ GỌI ANH EM RA KHỎI MIỀN U TỐI, VÀO NƠI ĐẦY ÁNH

ĐẤNG ĐÃ GỌI ANH EM RA KHỎI MIỀN U TỐI, VÀO NƠI ĐẦY ÁNH SÁNG HUYỀN DIỆU CỦA NGÀI. ALLELUIA

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ /

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ /

CHỊU CHẾT VÌ CHÚNG CON / SAU KHI SỐNG LẠI /

CHỊU CHẾT VÌ CHÚNG CON / SAU KHI SỐNG LẠI /

CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH MÔN VỚI ĐỆ HAI TRÊN ĐƯỜNG EM- MAU /

CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH MÔN VỚI ĐỆ HAI TRÊN ĐƯỜNG EM- MAU /

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA /

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA /

CHÚA ĐÃ BẺ BÁNH CHO HỌ THAM DỰ SỰ SỐNG CHÚA / CỦA

CHÚA ĐÃ BẺ BÁNH CHO HỌ THAM DỰ SỰ SỐNG CHÚA / CỦA

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP/ HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP/ HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO MỌI NGƯỜI /

CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA / VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO

CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA / VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO ĐẾN TẬN THẾ. /

 XIN CHO CHÚNG CON NGÀY CÀNG HIỂU BIẾT / VÀ YÊU MẾN LỜI

XIN CHO CHÚNG CON NGÀY CÀNG HIỂU BIẾT / VÀ YÊU MẾN LỜI CHÚA HƠN /

ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC/ LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG

ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC/ LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI. ”/

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON/

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON/

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG/

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG/

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM CHÚA /

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM CHÚA /

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI/ NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU VẮNG

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI/ NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU VẮNG TÌNH THƯƠNG/

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN /

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/

LẠY CHÚA GIÊSU -KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

LẠY CHÚA GIÊSU -KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ /

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ /

VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN CỦA CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN CỦA CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

NHẬP LỄ: VỀ NƠI Đ Y CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG

NHẬP LỄ: VỀ NƠI Đ Y CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA. ĐK:

QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ. SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ **:

QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ. SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ **:

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

VỚI TIẾNG HÁT RẠO RỰC NIỀM TIN, VỚI ÁNH MẮT ĐỌNG LỜI NGUYỆN XIN.

VỚI TIẾNG HÁT RẠO RỰC NIỀM TIN, VỚI ÁNH MẮT ĐỌNG LỜI NGUYỆN XIN. TK 1:

**: CHÚNG CON D NG MUÔN NGÀN Ý TÌNH. YUWFNG LỜI KINH HAY TỪNG

**: CHÚNG CON D NG MUÔN NGÀN Ý TÌNH. YUWFNG LỜI KINH HAY TỪNG CUỘC SỐNG.

**: CÙNG HÒA CHUNG TRONG TÌNH HIỆP NHẤT NGUYỆN D NG LÊN THIÊN CHÚA

**: CÙNG HÒA CHUNG TRONG TÌNH HIỆP NHẤT NGUYỆN D NG LÊN THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.

 CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON

CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y D NG NGÀN TIẾNG CA, CHÚNG CON VỀ NƠI Đ Y ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA. ĐK:

QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ. SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ **:

QUA BAO THÁNG NĂM MONG CHỜ. SAY SƯA THÁNH N VÔ BỜ **:

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

**: ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN CHÚA THỎA LÒNG CON ƯỚC MƠ.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA TOÀN NĂNG.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA TOÀN NĂNG. CHA

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA CHA.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A –

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A – MEN.

ĐÁP CA THÁNH VỊNH 88 04 câu

ĐÁP CA THÁNH VỊNH 88 04 câu

ĐK: CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

ĐK: CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA MUÔN ĐỜI CON CA TỤNG, VẠN KIẾP MIỆNG CON SẼ

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA MUÔN ĐỜI CON CA TỤNG, VẠN KIẾP MIỆNG CON SẼ CAO RAO LÒNG THÀNH TÍN CỦA NGÀI. TK 1:

VÌ CHÚA PHÁN: TÌNH THƯƠNG ĐÓ X Y DỰNG ĐẾN THIÊN THU. ĐỨC TÍN

VÌ CHÚA PHÁN: TÌNH THƯƠNG ĐÓ X Y DỰNG ĐẾN THIÊN THU. ĐỨC TÍN THÀNH CỦA CHÚA THIẾT LẬP TRÊN CUNG TRỜI.

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

TK 2: LẬP GIAO ƯỚC VỚI NGƯỜI TA Đ Y TUYỂN CHỌN. THỀ HỨA

TK 2: LẬP GIAO ƯỚC VỚI NGƯỜI TA Đ Y TUYỂN CHỌN. THỀ HỨA CÙNG ĐA-VÍT TÔI TRUNG RẰNG: DÒNG DÕI CỦA NGƯƠI BỀN VỮNG MÃI

VÌ TA MUỐN X Y DỰNG ĐẾN THIÊN THU, MUỐN THIẾT LẬP CŨNG CỐ

VÌ TA MUỐN X Y DỰNG ĐẾN THIÊN THU, MUỐN THIẾT LẬP CŨNG CỐ NGAI VÀNG NGƯƠI MUÔN ĐỜI.

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

THẬT VINH PHÚC, D N NÀO TUNG HÔ CA NGỢI. LẠY CHÚA NGÀI SOI

THẬT VINH PHÚC, D N NÀO TUNG HÔ CA NGỢI. LẠY CHÚA NGÀI SOI ÁNH TÔN NHAN ĐỂ HỌ TIẾN ĐỀU TK 3:

NHỜ BIẾT RÕ ĐƯỢC DANH CHÚA, SUỐT NGÀY SẼ H N HOAN. BỞI VÌ

NHỜ BIẾT RÕ ĐƯỢC DANH CHÚA, SUỐT NGÀY SẼ H N HOAN. BỞI VÌ NGÀI CÔNG CHÍNH, KHIẾN HỌ HIÊN NGANG HOÀI.

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

NGƯỜI THƯA CHÚA: TH N PHỤ CON NAY LÀ NGÀI, LÀ CHÚA MÀ CON

NGƯỜI THƯA CHÚA: TH N PHỤ CON NAY LÀ NGÀI, LÀ CHÚA MÀ CON KÍNH TIN LUÔN LÀ NÚI ĐÁ ĐỘ TRÌ. TK 4:

VÀ CHÚA PHÁN: VÀ TA SẼ THƯƠNG NGƯỜI ĐẾN MUÔN NĂM. SẼ GIỮ HOÀI

VÀ CHÚA PHÁN: VÀ TA SẼ THƯƠNG NGƯỜI ĐẾN MUÔN NĂM. SẼ GIỮ HOÀI GIAO ƯỚC VỚI NGƯỜI LUÔN KHÔN RỜI.

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

CON SẼ CA TỤNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI. ĐK:

ALLELUIA…ALLELUIA ANH EM LÀ GIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, LÀ HOÀNG TỘC CHUYÊN LO

ALLELUIA…ALLELUIA ANH EM LÀ GIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, LÀ HOÀNG TỘC CHUYÊN LO TẾ TỰ, LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ

LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ CÔNG CỦA THIÊN CHÚA,

LÀ D N THÁNH ĐỂ LOAN TRUYỀN NHỮNG KỲ CÔNG CỦA THIÊN CHÚA,

ĐẤNG ĐÃ GỌI ANH EM RA KHỎI MIỀN U TỐI, VÀO NƠI ĐẦY ÁNH

ĐẤNG ĐÃ GỌI ANH EM RA KHỎI MIỀN U TỐI, VÀO NƠI ĐẦY ÁNH SÁNG HUYỀN DIỆU CỦA NGÀI. ALLELUIA

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

ĐƯỢC SINH RA MÀ PHẢI KHÔNG ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐƯỢC SINH RA MÀ PHẢI KHÔNG ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH.

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ.

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ MARIA, VÀ ĐÃ LÀM NGƯỜI.

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI TRONG QUANG ĐẾN VINH

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI TRONG QUANG ĐẾN VINH

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CON; CHÚA

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CON; CHÚA

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

D NG LỄ: D NG NGUYỆN D NG CHÚA LỄ TÌNH YÊU CH N

D NG LỄ: D NG NGUYỆN D NG CHÚA LỄ TÌNH YÊU CH N THÀNH NẦY TẤM BÁNH Đ Y RƯỢU NHO THƠM TK 1:

**: NGUYỆN D NG CHÚA ĐÔI BÀN TAY CON HIẾN CHÚA THƯƠNG CHẤP NHẬN

**: NGUYỆN D NG CHÚA ĐÔI BÀN TAY CON HIẾN CHÚA THƯƠNG CHẤP NHẬN BAN PHƯỚC LÀNH THÁNG NĂM

ĐK: NGUYỆN D NG CHÚA T M TÌNH CON THIẾT THA, XIN CHA THƯƠNG

ĐK: NGUYỆN D NG CHÚA T M TÌNH CON THIẾT THA, XIN CHA THƯƠNG Ủ ẤP TRÁI TIM HỒNG.

**: NGUYỆN D NG CHÚA BÁNH RƯỢU THƠM TRẮNG TRONG, XIN TRUNG KIÊN MẾN

**: NGUYỆN D NG CHÚA BÁNH RƯỢU THƠM TRẮNG TRONG, XIN TRUNG KIÊN MẾN YÊU NGÀI HẾT LÒNG.

CA HIỆP LỄ: NẾU MỘT LẦN TK 1: NẾU MỘT LẦN CON ĐI TÌM

CA HIỆP LỄ: NẾU MỘT LẦN TK 1: NẾU MỘT LẦN CON ĐI TÌM TÌNH YÊU TRONG CUỘC SỐNG. VÀ NẾU MỘT LẦN BƯỚC ĐI BAO Ê CHỀ CON NAY TÌM THẤY.

**: NẾU MỘT LẦN ĐƠN CÔI VÌ TRẦN GIAN LUÔN GIẢ DỐI, VÀ NẾU

**: NẾU MỘT LẦN ĐƠN CÔI VÌ TRẦN GIAN LUÔN GIẢ DỐI, VÀ NẾU ĐỜI LÀ BỂ D U CON ĐI TÌM TÌNH YÊU Ở Đ U.

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

NẾU MỘT LẦN SAY MÊ TRỌN TÌNH SUY CHO NGƯỜI DƯƠNG THẾ, VÀ NẾU

NẾU MỘT LẦN SAY MÊ TRỌN TÌNH SUY CHO NGƯỜI DƯƠNG THẾ, VÀ NẾU ĐỜI LÀ BẾN MÊ CON XIN NGƯỜI CHO NHAU HẠNH PHÚC TK 2:

**: NẾU CUỘC ĐỜI THƯƠNG ĐAU MỘT MÌNH CON KHÔNG ĐỦ ÔM ẤP. THÌ

**: NẾU CUỘC ĐỜI THƯƠNG ĐAU MỘT MÌNH CON KHÔNG ĐỦ ÔM ẤP. THÌ XIN CẬY TRÔNG CHÚA THÔI CHÚA CHÍNH LÀ TÌNH YÊU NỖI VUI

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

TK 3: NẾU CUỘC ĐỜI HÔM NAY TÌNH NHẠT PHAI MUÔN VÀN NGANG TRÁI,

TK 3: NẾU CUỘC ĐỜI HÔM NAY TÌNH NHẠT PHAI MUÔN VÀN NGANG TRÁI, VÀ NẾU ĐỜI CHỈ ĐẮNG CAY BAO CON NGƯỜI BÊN NHAU HỜN OÁN.

**: NẾU MỘT LẦN CON ĐI TÌM TÌNH YÊU TRONG CUỘC SỐNG. CHỈ MƠ

**: NẾU MỘT LẦN CON ĐI TÌM TÌNH YÊU TRONG CUỘC SỐNG. CHỈ MƠ TÌM VỀ CHÚA THÔI CHÚA CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CON.

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

CHÍNH CHÚA LÀ TÌNH YÊU CHÍNH CHÚA LÀ MÙA XU N ĐK:

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

**: CHO CON TIA NẮNG ẤM, CHO CON HƯƠNG HỒNG N.

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG /

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG /

CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU NGUYỆN /

CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU NGUYỆN /

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT/

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT/

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT /

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT /

XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI /

ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI DỊCH BỆNH ĐANG HOÀNH HÀNH. /

ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI DỊCH BỆNH ĐANG HOÀNH HÀNH. /

XIN CŨNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON/

XIN CŨNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON/

CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN THÁC VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA /

CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN THÁC VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA /

LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT/

LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT/

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT /

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT /

XIN THƯƠNG CHO CÁC BỆNH NH N SỚM ĐƯỢC CHỮA LÀNH /

XIN THƯƠNG CHO CÁC BỆNH NH N SỚM ĐƯỢC CHỮA LÀNH /

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. /

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. /

XIN CHO LỜI CHÚNG CON KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN/

XIN CHO LỜI CHÚNG CON KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN/

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA/ XIN GIẢM BỚT GÁNH

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA/ XIN GIẢM BỚT GÁNH NẶNG KHỔ ĐAU/

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN N

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN N NG ĐỠ CHÚNG CON /

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU/

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU/

XIN SOI SÁNG CÁC VỊ HỮU TRÁCH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG/

XIN SOI SÁNG CÁC VỊ HỮU TRÁCH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG/

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH /

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH /

XIN BAN CHO CÁC BÁC SĨ VÀ NH N VIÊN Y TẾ /

XIN BAN CHO CÁC BÁC SĨ VÀ NH N VIÊN Y TẾ /

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI /

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI /

LUÔN TẬN T M TẬN LỰC PHỤC VỤ CÁC BỆNH NH N /

LUÔN TẬN T M TẬN LỰC PHỤC VỤ CÁC BỆNH NH N /

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA /

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA /

NHỮNG LỜI KHẨN NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI NẠN /

NHỮNG LỜI KHẨN NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI NẠN /

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU/ XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU/ XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

CA KẾT LỄ: TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ ĐK: CHÚNG CON XIN TẠ ƠN

CA KẾT LỄ: TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ ĐK: CHÚNG CON XIN TẠ ƠN CHÚA UY QUYỀN TOÀN NĂNG. TÌNH YÊU CHÚA NÀO BIẾT CHI BÁO ĐỀN.

**: CHÚA MUÔN ĐỜI LÀ CHÚA, KHẮP VŨ TRỤ TRỜI ĐẤT NGÀN VINH QUANG

**: CHÚA MUÔN ĐỜI LÀ CHÚA, KHẮP VŨ TRỤ TRỜI ĐẤT NGÀN VINH QUANG CAO CHIẾU HIỂN TRỊ ĐỜI.

ĐK: VÌ TÌNH CHÚA ĐÃ CHẤT CHỨA TRONG TRÁI TIM MẸ HIỀN, LUÔN TRÌU

ĐK: VÌ TÌNH CHÚA ĐÃ CHẤT CHỨA TRONG TRÁI TIM MẸ HIỀN, LUÔN TRÌU MẾN MÃI CỨU GIÚP CHỞ CHE NGUYỆN CẦU.

**: NGÀN PHÚC N VẪN NHỜ MẸ NGÀN KHỔ ĐAU CŨNG NHỜ MẸ THƯƠNG

**: NGÀN PHÚC N VẪN NHỜ MẸ NGÀN KHỔ ĐAU CŨNG NHỜ MẸ THƯƠNG D NG CHÚA TRÓT ĐỜI TẠ

ĐK: CHÚNG CON XIN TẠ ƠN CHÚA UY QUYỀN TOÀN NĂNG. TÌNH YÊU CHÚA

ĐK: CHÚNG CON XIN TẠ ƠN CHÚA UY QUYỀN TOÀN NĂNG. TÌNH YÊU CHÚA NÀO BIẾT CHI BÁO ĐỀN.

**: CHÚA MUÔN ĐỜI LÀ CHÚA, KHẮP VŨ TRỤ TRỜI ĐẤT NGÀN VINH QUANG

**: CHÚA MUÔN ĐỜI LÀ CHÚA, KHẮP VŨ TRỤ TRỜI ĐẤT NGÀN VINH QUANG CAO CHIẾU HIỂN TRỊ ĐỜI.