CHA NHT CHA THNH THN HIN XUNG TP

  • Slides: 180
Download presentation
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

TẬP HÁT CỘNG ĐOÀN

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

C U XƯỚNG TRƯỚC PHÚC M

C U XƯỚNG TRƯỚC PHÚC M

Alleluia… Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu

Alleluia… Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu

Được nhuần thắm muôn ơn và cháy lửa, cháy lửa mến yêu Ngài. Alleluia…

Được nhuần thắm muôn ơn và cháy lửa, cháy lửa mến yêu Ngài. Alleluia… Alleluia:

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

KINH NGUYỆN GIỚI TRẺ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ/ LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON/

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ/ CHẾT VÌ CHÚNG CON/

CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI/ CHỊU ĐAU KHỔ/ CHẾT VÌ CHÚNG CON/

SAU KHI SỐNG LẠI/ CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG

SAU KHI SỐNG LẠI/ CHÚA ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EM- MAU /

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA / CHÚA ĐÃ

VÀ SOI TRÍ MỞ LÒNG CHO HỌ HIỂU BIẾT LỜI CHÚA / CHÚA ĐÃ BẺ BÁNH CHO HỌ THAM DỰ SỰ SỐNG CỦA CHÚA /

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/ NHỜ ƠN

VÀ LÀM CHO MẮT HỌ SÁNG RA ĐỂ HỌ NHẬN BIẾT CHÚA/ NHỜ ƠN CHÚA GIÚP/

HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO MỌI NGƯỜI/ CHÚNG CON

HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NH N TRUNG TÍN CHO MỌI NGƯỜI/ CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA

VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO ĐẾN TẬN THẾ / XIN CHO

VÌ CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON CHO ĐẾN TẬN THẾ / XIN CHO CHÚNG CON NGÀY CÀNG HIỂU BIẾT /

VÀ YÊU MẾN LỜI CHÚA HƠN / ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN

VÀ YÊU MẾN LỜI CHÚA HƠN / ĐỂ LỜI CHÚA LUÔN LÀ “NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC/ LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI. ”/

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

XIN CHO CHÚNG CON SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC THAM DỰ SỰ SỐNG ĐỜI CỦA CHÚA /

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

NGAY TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY/

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

XIN CHO CON HĂNG SAY LOAN BÁO TIN MỪNG BÌNH AN CỦA CHÚA /

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON /

TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG CON /

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

XIN CON CHO CHÚNG LUÔN NGHIỆM CẢM ĐƯỢC LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG /

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG /

VÀ DẤN TH N GIỮA DÒNG ĐỜI BẰNG TÌNH YÊU VÀ HÀNH ĐỘNG /

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI Ti. M CHÚA /

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRÁI Ti. M CHÚA /

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI / NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU

ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI / NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ / VÀ THIẾU VẮNG TÌNH THƯƠNG /

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT YÊU MẾN MUÔN VẬT MUÔN LOÀI CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN /

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/ LẠY CHÚA GIÊSUKITÔ /

VÀ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO/ LẠY CHÚA GIÊSUKITÔ / LÀ THẦY VÀ LÀ BẠN GIỚI TRẺ CHÚNG CON /

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ VÀ TÔNG ĐỒ TRUNG TÍN CỦA CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ NÀY /

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA TRÊN QUÊ TRỜI. AMEN.

CA NHẬP LỄ XIN THÁNH THẦN

CA NHẬP LỄ XIN THÁNH THẦN

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời.

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. Ha-lelu-ia.

Tk 1: Xin Người đến trong luồng gió thần, xin Người đến trong ngọn

Tk 1: Xin Người đến trong luồng gió thần, xin Người đến trong ngọn lửa thiêng. Soi sáng chốn tối tăm âm thầm,

nâng lòng yếu đuối vững vàng lên. Đem hạnh phúc cho người cơ bần,

nâng lòng yếu đuối vững vàng lên. Đem hạnh phúc cho người cơ bần, đem niềm vui cho người khổ đau.

Mưa gội những nơi đang khô cằn, rửa sạch những chốn còn bợn nhơ.

Mưa gội những nơi đang khô cằn, rửa sạch những chốn còn bợn nhơ.

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời.

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. Ha-lelu-ia.

Tk 2: Xin Người giúp con dựng nước Trời, nơi trần thế trong lòng

Tk 2: Xin Người giúp con dựng nước Trời, nơi trần thế trong lòng anh em. Đem hạnh phúc đến cho mọi người,

sống đạo đúng thánh ý Người liên. Biết làm chứng trung thực Tin Mừng,

sống đạo đúng thánh ý Người liên. Biết làm chứng trung thực Tin Mừng, sáng ngời yêu thương và hy sinh.

Ơn huệ Chúa Thánh Linh trong lòng, mỗi niềm khó tăng màu quang vinh.

Ơn huệ Chúa Thánh Linh trong lòng, mỗi niềm khó tăng màu quang vinh.

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ

Đk: Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời.

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu

Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. Ha-lelu-ia.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

KINH VINH DANH CHỦ TẾ: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A+B: VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI T M THIỆN

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA. B: CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. B: CHÚNG CON TÔN VINH CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

A: CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA CHA TOÀN

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ VUA TRÊN TRỜI, LÀ CHÚA CHA TOÀN NĂNG.

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

A: LẠY CON MỘT THIÊN CHÚA, CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ.

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA

B: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA, LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA LÀ CON ĐỨC CHÚA CHA.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

B: CHÚA XÓA TỘI TRẦN GIAN, XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

A: CHÚA NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

B: VÌ LẠY CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

CHỈ CÓ CHÚA LÀ CHÚA, CHỈ CÓ CHÚA LÀ ĐẤNG TỐI CAO.

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A –

A+B: CÙNG ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG VINH QUANG ĐỨC CHÚA CHA. A – MEN.

ĐÁP CA THÁNH VỊNH 103 03 C U

ĐÁP CA THÁNH VỊNH 103 03 C U

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Tk 1: Hồn tôi hỡi nào chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa Đấng

Tk 1: Hồn tôi hỡi nào chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa Đấng con thờ kính Ngài cao cả muôn trùng.

Quá nhiều việc đều do tay Chúa làm, địa cầu đầy dẫy những vật

Quá nhiều việc đều do tay Chúa làm, địa cầu đầy dẫy những vật Chúa tạo ra.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Tk 2: Vừa khí Chúa rút lại khí thiêng, và thân chúng trở lui

Tk 2: Vừa khí Chúa rút lại khí thiêng, và thân chúng trở lui bụi cát vì tắt hơi thở rồi.

Muốn tạo lại Ngài ban sinh khí vào, bởi Ngài đổi mới bộ mặt

Muốn tạo lại Ngài ban sinh khí vào, bởi Ngài đổi mới bộ mặt của trần gian.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Tk 3: Nguyện muôn kiếp Chúa hằng hiển vinh, và mong ước những công

Tk 3: Nguyện muôn kiếp Chúa hằng hiển vinh, và mong ước những công trình Chúa làm Chúa mãi vui mừng.

Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài, bởi Ngài là chính hoan lạc

Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài, bởi Ngài là chính hoan lạc đời tôi.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

Đk: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

CA TIẾP LIÊN LẠY THÁNH LINH 04 câu

CA TIẾP LIÊN LẠY THÁNH LINH 04 câu

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn.

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.

Tk 1: Thánh Thần chính Tình Yêu, nên ân thiên ban tặng con người.

Tk 1: Thánh Thần chính Tình Yêu, nên ân thiên ban tặng con người. Chúa là đấng ủi an, nên nguồn vui những ai lệ rơi.

Đây thượng khách dịu dàng. Đây chính vị Hiền Lương. Ai nặng gánh cơ

Đây thượng khách dịu dàng. Đây chính vị Hiền Lương. Ai nặng gánh cơ cùng, nương bóng Ngài Nghỉ ngơi

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn.

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.

Tk 2: Chúa là Ánh thiều quang đem tinh trong cho hồn nhân trần.

Tk 2: Chúa là Ánh thiều quang đem tinh trong cho hồn nhân trần. Con người đâu khiết thanh, khi Ngài không đỡ nâng phù giúp.

Xin rửa hết tội trần. Xin tưới nơi cằn khan. Xin chữa vết thương

Xin rửa hết tội trần. Xin tưới nơi cằn khan. Xin chữa vết thương hồn, xin uốn mềm nội tâm.

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn.

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.

Tk 3: Chúa mạch sống trường sinh, xin canh tân tâm hồn con người.

Tk 3: Chúa mạch sống trường sinh, xin canh tân tâm hồn con người. Ôi Thần Linh chí tôn, xin Ngài ban sức thiêng bồi dưỡng

Tim lạnh giá tội đời. Xin Chúa hong tình yêu. Xin chỉ nẻo sai

Tim lạnh giá tội đời. Xin Chúa hong tình yêu. Xin chỉ nẻo sai lầm, nên chính lộ quang minh.

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn.

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.

Tk 4: Trót cuộc sống phù vân xin tình yêu trông cậy vững vàng.

Tk 4: Trót cuộc sống phù vân xin tình yêu trông cậy vững vàng. Xin Ngài luôn đỡ nâng, ban hồng ân chứa chan hồn xác

Cho tình mến đượm nồng. Thêm đức tin cậy trông. Sau giờ phút ly

Cho tình mến đượm nồng. Thêm đức tin cậy trông. Sau giờ phút ly trần, hưởng phúc trời hằng mong.

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây

Đk: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn.

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy

Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.

Alleluia… Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu

Alleluia… Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu

Được nhuần thắm muôn ơn và cháy lửa, cháy lửa mến yêu Ngài. Alleluia…

Được nhuần thắm muôn ơn và cháy lửa, cháy lửa mến yêu Ngài. Alleluia… Alleluia:

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

KINH TIN KÍNH TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG,

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

ÐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA,

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

SINH BỞI ÐỨC CHÚA CHA TỪ TRƯỚC ĐỜI. MUÔN

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

NGƯỜI LÀ THIÊN CHÚA BỞI THIÊN CHÚA, ÁNH SÁNG BỞI ÁNH SÁNG,

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

THIÊN THẬT, CHÚA BỞI CHÚA

ĐƯỢC SINH RA MÀ KHÔNG PHẢI ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐƯỢC SINH RA MÀ KHÔNG PHẢI ĐƯỢC TẠO THÀNH,

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO

ĐỒNG BẢN THỂ VỚI ÐỨC CHÚA CHA: NHỜ NGƯỜI MÀ MUÔN VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH.

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ

VÌ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA, VÀ ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA, NGƯỜI ĐÃ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ.

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ

BỞI PHÉP ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ MARIA, VÀ ĐÃ LÀM NGƯỜI.

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

NGƯỜI CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VÌ CHÚNG TA,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

THỜI QUAN PHONG-XI-Ô PHILA-TÔ; NGƯỜI CHỊU KHỔ HÌNH VÀ MAI TÁNG,

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGÀY THỨ BA NGƯỜI SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH.

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

NGƯỜI LÊN TRỜI, NGỰ BÊN HỮU ÐỨC CHÚA CHA,

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI ĐẾN TRONG VINH QUANG

VÀ NGƯỜI SẼ LẠI ĐẾN TRONG VINH QUANG

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

NƯỚC NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÙNG.

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN

TÔI TIN KÍNH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA VÀ LÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA,

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

NGƯỜI ĐƯỢC PHỤNG THỜ VÀ TÔN VINH

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON;

CÙNG VỚI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON;

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

NGƯỜI ĐÃ DÙNG CÁC TIÊN TRI MÀ PHÁN DẠY.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA ĐỂ THA TỘI.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

TÔI TRÔNG ĐỢI KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU. AMEN.

CA D NG LỄ Bánh Thơm, Rượu Nồng

CA D NG LỄ Bánh Thơm, Rượu Nồng

Tk 1: Dâng lên Ngài này bánh thơm với ly rượu nồng là lễ

Tk 1: Dâng lên Ngài này bánh thơm với ly rượu nồng là lễ dâng con dâng lòng thành.

Con góp về từ ruộng nương từ đôi tay vun xới tháng ngày, cùng

Con góp về từ ruộng nương từ đôi tay vun xới tháng ngày, cùng nắng mưa bao nhiêu nhọc nhằn giọt mồ hôi đổ trên nương đồng.

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao,

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao, lòng yêu thương con vời vợi

 mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài

mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài cuộc đời con làm lễ toàn thiêu với bao tình yêu.

Tk 2: Đây muôn người cùng hát vang câu ca rộng ràng lời chúc

Tk 2: Đây muôn người cùng hát vang câu ca rộng ràng lời chúc khen tri ân nồng nàn.

Dâng tiến Ngài tựa trầm hương ngào ngạt bay hương thơm ngất trời, người

Dâng tiến Ngài tựa trầm hương ngào ngạt bay hương thơm ngất trời, người nắm tay chung xây cuộc đời cùng dâng lên lễ dâng cuộc đời.

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao,

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao, lòng yêu thương con vời vợi

 mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài

mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài cuộc đời con làm lễ toàn thiêu với bao tình yêu.

Tk 3: Yêu thương người là lễ dâng Cha luôn nhậm lời là trái

Tk 3: Yêu thương người là lễ dâng Cha luôn nhậm lời là trái ngon hoa thơm đầu mùa. Cha đón nhận lòng con vui,

 lòng con vui con dâng lễ vật, là lễ dâng hy sinh cuộc

lòng con vui con dâng lễ vật, là lễ dâng hy sinh cuộc đời ngợi khen Cha đến muôn đời.

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao,

Đk: Ôi ! Chúa toàn năng, Chúa ngự trên cao trên các vì sao, lòng yêu thương con vời vợi

 mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài

mà con biết lấy chi đáp đền ! Xin, xin nguyện dâng Ngài cuộc đời con làm lễ toàn thiêu với bao tình yêu.

CA HIỆP LỄ Nếu Vắng Thánh Linh

CA HIỆP LỄ Nếu Vắng Thánh Linh

Tk 1: Nếu trần gian hôm nay đây mà không có Thánh Linh, thì

Tk 1: Nếu trần gian hôm nay đây mà không có Thánh Linh, thì tựa như con thuyền mà không lái trôi giữa đại dương.

Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh, như đêm mịt mù u tối con

Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh, như đêm mịt mù u tối con nào biết lối mà đi.

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài đến cùng con. Để từ đây con vững trong niềm tin.

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi,

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi, để giảng rao Chúa Trời cao.

Tk 2: Nếu trần gian hôm nay đây mà không có Thánh Linh, thì

Tk 2: Nếu trần gian hôm nay đây mà không có Thánh Linh, thì tựa như con người mà không có linh hồn ở trong.

Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh, như chim mù lòa không cánh đâu

Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh, như chim mù lòa không cánh đâu còn sức sống mà mong.

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài đến cùng con. Để từ đây con vững trong niềm tin.

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi,

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi, để giảng rao Chúa Trời cao.

Tk 3: khắp trần thế hôm nay đây cầu xin Chúa Thánh Linh. Ngài

Tk 3: khắp trần thế hôm nay đây cầu xin Chúa Thánh Linh. Ngài thương ban cho đời này đổi mới tuôn tràn hồng ân.

Nếu thành tâm kính Chúa Thánh Linh, bao nhiêu buồn phiền tan biến, như

Nếu thành tâm kính Chúa Thánh Linh, bao nhiêu buồn phiền tan biến, như thuyền no gió trùng dương.

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài đến cùng con. Để từ đây con vững trong niềm tin.

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi,

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi, để giảng rao Chúa Trời cao.

Tk 4: Nhờ mạch suối nơi Ngôi Ba là chan chứa thánh ân. Thầm

Tk 4: Nhờ mạch suối nơi Ngôi Ba là chan chứa thánh ân. Thầm nguyện xin cho đời này đổi mới bao trùm tình yêu.

Xin tạ ơn với Chúa Thánh Linh, xin cho mọi người yêu Chúa trong

Xin tạ ơn với Chúa Thánh Linh, xin cho mọi người yêu Chúa trong niềm tin mến ngàn thu.

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài

Đk: Hãy đến trong con Ngài ơi. Lạy Ngôi Ba Thánh Thần. Xin Ngài đến cùng con. Để từ đây con vững trong niềm tin.

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi,

Trọn tình yêu Thiên Chúa luôn từ nhân. Cùng nhịp bước khắp muôn nơi, để giảng rao Chúa Trời cao.

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG / CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG / CHÚNG CON ĐANG HỌP NHAU CẦU NGUYỆN /

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT. /

THA THIẾT NÀI XIN CHO CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT. /

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT / XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ

LẠY CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT / XIN NHÌN ĐẾN NỖI THỐNG KHỔ /

CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, / ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI

CỦA ĐOÀN CON CHA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, / ĐẶC BIỆT TẠI NHỮNG NƠI DỊCH BỆNH ĐANG HOÀNH HÀNH. /

XIN CỦNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON, / CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN

XIN CỦNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON, / CHO CHÚNG CON HOÀN TÍN THÁC /

VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA. / LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU

VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA. / LẠY CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT, /

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT/ XIN THƯƠNG CHO

LÀ VỊ LƯƠNG Y ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT/ XIN THƯƠNG CHO CÁC BỆNH NH N SỚM ĐƯỢC CHỮA LÀNH/

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. / XIN

VÀ AN ỦI CÁC GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN THỬ THÁCH. / XIN CHO LỜI CHÚNG CON KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN /

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA / XIN GIẢM BỚT

ĐƯỢC CHẠM TỚI TRÁI TIM NH N LÀNH CỦA CHÚA / XIN GIẢM BỚT GÁNH NẶNG KHỔ ĐAU /

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC / BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN

VÀ CHO CHÚNG CON CẢM NHẬN ĐƯỢC / BÀN TAY CHÚA ĐANG N CẦN N NG ĐỠ CHÚNG CON. /

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU, / XIN SOI SÁNG

LẠY CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TÌNH YÊU, / XIN SOI SÁNG CÁC VỊ HỮU TRÁCH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG, /

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH, / XIN BAN

GIÚP HỌ SỚM TÌM RA PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH, / XIN BAN CHO CÁC BÁC SĨ VÀ NH N VIÊN Y TẾ /

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI, / LUÔN TẬN

SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHIỆT THÀNH QUẢNG ĐẠI, / LUÔN TẬN T M TẬN LỰC PHỤC VỤ CÁC BỆNH NH N. /

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA, / NHỮNG

CHÚNG CON XIN TRAO VÀO ĐÔI TAY TỪ MẪU CỦA MẸ MARIA, / NHỮNG LỜI KHẨN NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI NẠN, /

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU, / XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

NHỜ LỜI ĐỨC MẸ CHUYỂN CẦU, / XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. AMEN

CA KẾT LỄ Đoàn Con Hôm Nay

CA KẾT LỄ Đoàn Con Hôm Nay

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến thánh hóa hồn con, Ngài đến đổi mới hồn con.

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa Thánh Thần tỏa ra, ơn thánh Chúa ban chan hòa.

Tk 1: Con xin dâng lên niềm vui hôm nay, ngày đất trời mở

Tk 1: Con xin dâng lên niềm vui hôm nay, ngày đất trời mở hội giao duyên, ngày Chúa Thánh Linh thương tình ngự đến.

Con xin dâng lên niềm vui hôm nay, ngày đất trời mở hội giao

Con xin dâng lên niềm vui hôm nay, ngày đất trời mở hội giao duyên, ngày Chúa Thánh Linh ban phúc lâu bền.

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến thánh hóa hồn con, Ngài đến đổi mới hồn con.

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa Thánh Thần tỏa ra, ơn thánh Chúa ban chan hòa.

Tk 2: Xin Cha thương ban Thánh Thần đổi mới, rửa trí lòng mỗi

Tk 2: Xin Cha thương ban Thánh Thần đổi mới, rửa trí lòng mỗi ngày thêm trong, đổi sức sống con mỗi ngày thêm nóng.

Xin Cha thương ban Thần Linh đổi mới, mặt đất này sáng ngời ơn

Xin Cha thương ban Thần Linh đổi mới, mặt đất này sáng ngời ơn thiêng, lửa mới chiếu soi muôn nước mọi miền.

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến

Đk: Đoàn con hôm nay đây được Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đến thánh hóa hồn con, Ngài đến đổi mới hồn con.

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa

Con xin dâng lời cảm tạ, dâng lời cảm tạ thiết tha ngọn lửa Thánh Thần tỏa ra, ơn thánh Chúa ban chan hòa.