CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO w Kielcach witokrzyski Urzd Wojewdzki

  • Slides: 16
Download presentation
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 11 lutego 2017 r. - Europejski

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 11 lutego 2017 r. - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach funkcjonuje od 18 czerwca 2012 r. w strukturach Wydziału

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach funkcjonuje od 18 czerwca 2012 r. w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

CPR w Kielcach przyjmuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 112 z terenu województwa świętokrzyskiego,

CPR w Kielcach przyjmuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 112 z terenu województwa świętokrzyskiego, jak również z innych województw w ramach wdrożonego mechanizmu wzajemnej zastępowalności centrów.

Obecny stan osobowy CPR w Kielcach: q 46 etatów operatorów numerów alarmowych q Kierownik

Obecny stan osobowy CPR w Kielcach: q 46 etatów operatorów numerów alarmowych q Kierownik Centrum q Zastępca Kierownika Centrum q 2 inżynierów serwisu technicznego q Pracownik obsługi administracyjno-biurowej q Psycholog (1/4 etatu)

Zgłoszenia alarmowe odbierane są codziennie, całodobowo, na dwunastu dedykowanych stanowiskach operatorskich:

Zgłoszenia alarmowe odbierane są codziennie, całodobowo, na dwunastu dedykowanych stanowiskach operatorskich:

Każde zgłoszenie telefoniczne jest w czasie rzeczywistym ukazywane na mapie, pozwalając na określenie geopołożenia

Każde zgłoszenie telefoniczne jest w czasie rzeczywistym ukazywane na mapie, pozwalając na określenie geopołożenia osoby dzwoniącej po pomoc.

Na kolejnych slajdach zostaną zaprezentowane statystyki obsłużonych zgłoszeń z CPR w Kielcach z 2016

Na kolejnych slajdach zostaną zaprezentowane statystyki obsłużonych zgłoszeń z CPR w Kielcach z 2016 roku:

Porównanie liczby połączeń anulowanych (rozłączonych przed odebraniem), fałszywych oraz zasadnych w 2016 r. Zasadne

Porównanie liczby połączeń anulowanych (rozłączonych przed odebraniem), fałszywych oraz zasadnych w 2016 r. Zasadne 95308 Anulowane 160432 (19, 16%) (32, 26%) Fałszywe 241564 (48, 57%)

Liczba zgłoszeń fałszywych oraz przekazanych do służb 100, 00% 95308 28% 80, 00% 70,

Liczba zgłoszeń fałszywych oraz przekazanych do służb 100, 00% 95308 28% 80, 00% 70, 00% 60, 00% 241564 50, 00% 40, 00% 30, 00% 20, 00% 10, 00% Zgłoszenia przekazane do służb Zgłoszenia fałszywe 72%

Liczba zgłoszeń w poszczególnych miesiącach 2016 r. 35000 30000 8451 9373 25000 7225 6935

Liczba zgłoszeń w poszczególnych miesiącach 2016 r. 35000 30000 8451 9373 25000 7225 6935 7777 9071 8668 8418 7968 7680 7756 20000 5986 15000 10000 20422 22330 19485 19577 19706 20324 21161 23087 19705 21250 19587 14930 5000 0 Zgłoszenia przekazane do służb Zgłoszenia fałszywe Styczeń 7225 20422 Luty 6935 19485 Marzec 7777 19577 Kwiecień 7680 19706 Maj 8418 20324 Czerwiec 9373 22330 Lipiec 8668 21161 Sierpień 8451 23087 Wrzesień Październik Listopad 7968 7756 5986 19705 19587 14930 Grudzień 9071 21250

Liczba zgłoszeń przekazanych do poszczególnych służb w 2016 r. 12877 13% 32764 33% 50640

Liczba zgłoszeń przekazanych do poszczególnych służb w 2016 r. 12877 13% 32764 33% 50640 50% 4493 4% Zgłoszenia przekazane do Policji Zgłoszenia przekazane do PSP Zgłoszenia przekazane do PRM Zgłoszenia przekazane do służb pomocniczych

Łącznie w 2016 r. operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrali 336872 zgłoszenia, czyli średnio 920

Łącznie w 2016 r. operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrali 336872 zgłoszenia, czyli średnio 920 dziennie. Do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego i służb pomocniczych przekazanych zostało 95308 zgłoszeń, czyli średnio 260 dziennie. Na jednej zmianie dyżuruje zwykle 8 -10 operatorów numerów alarmowych.

Średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wynosi ok. 9, 5 sek. (w tym automatyczna

Średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wynosi ok. 9, 5 sek. (w tym automatyczna zapowiedź ok. 5 sek. ) Średni czas prowadzenia połączenia alarmowego (rozmowy ze zgłaszającym) wynosi ok. 70 sek. Średni czas trwania połączenia fałszywego wynosi ok. 36 sek.

W ramach dalszego rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego, w październiku 2016 r. na terenie całego

W ramach dalszego rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego, w październiku 2016 r. na terenie całego kraju została uruchomiona tzw. funkcjonalność formatkowa – umożliwiająca bezpośrednią, wzajemną komunikację pomiędzy systemem teleinformatycznym CPR a systemami wsparcia dowodzenia Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Komunikat kończący etap pilotażu i ogłaszający pełne wdrożenie integracji systemów podpisał w kieleckim centrum minister Mariusz Błaszczak w dniu 26. 09. 2016 r.

Obecnie trwają przygotowania do integracji systemu teleinformatycznego CPR z powstającym SWD Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Obecnie trwają przygotowania do integracji systemu teleinformatycznego CPR z powstającym SWD Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Europejski Numer Alarmowy Dziękujemy za uwagę !

Europejski Numer Alarmowy Dziękujemy za uwagę !