Centrum NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpoarowej im Jzefa Tuliszkowskiego Pastwowy

  • Slides: 10
Download presentation
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Usprawnienia we współpracy z

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Usprawnienia we współpracy z klientami 7 kwietnia 2016 r. Zdjęcie: www. google. pl mgr inż. Julia Mazur mgr Weronika Kucharska mgr Justyna Gawłowska

Podsumowanie roku 2015 Statystyka obsługi Klienta COK: • około 4 -5 pism dziennie (921)

Podsumowanie roku 2015 Statystyka obsługi Klienta COK: • około 4 -5 pism dziennie (921) • około 100 -120 e-maili dziennie • około 60 -80 telefonów dziennie Statystyka obsługi Klienta CNBOP-PIB: • 9910 pism wchodzących • 9654 pism wychodzących • około 50 -60 dziennie • około ? e-maili dziennie • około ? telefonów dziennie 2

Podsumowanie roku 2015 • Korespondencja wyjściowa @ • Upoważnienia dla Kierowników • Sprawozdanie z

Podsumowanie roku 2015 • Korespondencja wyjściowa @ • Upoważnienia dla Kierowników • Sprawozdanie z badań @ • Faktury @ - wg życzenia • Wydane dokumenty @ • Komunikacja wewnętrzna • Obustronna współpraca http: //wzoryankiet. bas 67. pl 3

Badania identyfikacyjne Do wartości 4000 zł Źródło: www. lubelska. policja. pl www. elpigaz. pl

Badania identyfikacyjne Do wartości 4000 zł Źródło: www. lubelska. policja. pl www. elpigaz. pl www. infor. pl 4

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. • CNBOP-PIB 0001: 2015 przeciwpożarowych • CNBOP-PIB 0004:

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. • CNBOP-PIB 0001: 2015 przeciwpożarowych • CNBOP-PIB 0004: 2015 Kontrola dopuszczeń • CNBOP-PIB 0016: 2015 Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB • CNBOP-PIB 0021: 2015 Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń 5

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. - cd. • CNBOP-PIB 0024: 2015 Instrukcje użytkowania

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. - cd. • CNBOP-PIB 0024: 2015 Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej • CNBOP-PIB 0025: 2015 Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) − wymagania • CNBOP-PIB 0026: 2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych • CNBOP-PIB 0027: 2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi • CNBOP-PIB 0028: 2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych 6

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. - cd. • CNBOP-PIB BW 01 P: 2015

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. - cd. • CNBOP-PIB BW 01 P: 2015 Przygotowywanie pyłów do badań przy wykorzystaniu metod analizy sitowej • CNBOP-PIB BA 04 P: 2015 Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41 • CNBOP-PIB BA 05 P: 2015 Badania laboratoryjne zasilaczy do zasilania elementów systemów sygnalizacji pożarowej według PN-EN 54 -4 • CNBOP-PIB BA 07 P-2015 Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101 -10 i p. 12. 2 załącznika do rozporządzenia MSWi. A (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm. ) • CNBOP-PIB-BA 08 P: 2015 Weryfikacja wielkości i porównanie symbolu graficznego znaku bezpieczeństwa ze wzorcem 7

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2016 r. • CNBOP-PIB 0032: 2016 Ręczny przycisk oddymiania •

STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2016 r. • CNBOP-PIB 0032: 2016 Ręczny przycisk oddymiania • CNBOP-PIB BW 02 P: 2016 Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych 8

Podsumowanie roku 2015 Wdrażane udoskonalenia: - Trwają intensywne prace nad wdrożeniem i usprawnieniem systemu

Podsumowanie roku 2015 Wdrażane udoskonalenia: - Trwają intensywne prace nad wdrożeniem i usprawnieniem systemu informatycznego - Sukcesywne szkolenia pracowników z różnych obszarów i grup wyrobów (kompleksowe zajęcie się Klientem) - Elektroniczna wysyłka dokumentów - krótki czas reakcji ze strony COK - Bieżąca analiza potrzeb Klienta i właściwe dostosowanie rozwiązań - Spotkanie z klientami… 9

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta +48 22 789 11 11 +48 22 769 33

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta +48 22 789 11 11 +48 22 769 33 45 +48 22 769 32 47 E-mail: [email protected] pl [email protected] pl 10