Centrum Ksztacenia i Wychowania w Wiechlicach Centrum Ksztacenia

  • Slides: 16
Download presentation
Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul. Jesionowa 3 Wiechlice 67 -300 Szprotawa tel/fax:

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul. Jesionowa 3 Wiechlice 67 -300 Szprotawa tel/fax: (068. . . ) 376 22 55 tel: (068. . . ) 376 00 87 Dyrektor CKi. W: Dorota Szatkowska Zastępca Dyrektora CKi. W: Piotr Sikorski Dyrektor Zespołu Szkół: Jan Suchecki Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego: Tadeusz Kosmatka CKi. W: [email protected] pl

Nasza oferta Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach jest ponadwojewódzką jednostką kompleksowo realizującą

Nasza oferta Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach jest ponadwojewódzką jednostką kompleksowo realizującą wszystkie zadania statutowe, szczególnie w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z rodzin nie spełniających funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Oferujemy młodzieży:

Oferujemy młodzieży:

Dobrze wyposażony internat

Dobrze wyposażony internat

Pracownię komputerową

Pracownię komputerową

Wspaniałą szkołę

Wspaniałą szkołę

Sala gimnastyczna Jedna ze szkolnych klas Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna Jedna ze szkolnych klas Sala gimnastyczna

Kompleks sportowy

Kompleks sportowy

Stołówka

Stołówka

Miejsce do organizowania spotkań i wypoczynku

Miejsce do organizowania spotkań i wypoczynku

A także: Gwarantujemy młodzieży stały kontakt z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym

A także: Gwarantujemy młodzieży stały kontakt z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym

Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy BEZPŁATNIE: - pobyt w

Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy BEZPŁATNIE: - pobyt w ośrodku - trzy posiłki dziennie - zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach oraz - gwarantujemy zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego z wynagrodzeniem 4% średniej krajowej

Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy: Naukę w dwuletniej Zasadniczej

Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy: Naukę w dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - kucharz małej gastronomii - sprzedawca 2. Naukę w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - murarz - stolarz 3. Naukę w Gimnazjum przysposabiającym do pracy w następujących zawodach: - kucharz małej gastronomii - ogrodnik - krawiec - stolarz - murarz

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU - Podanie i życiorys. - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasy

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU - Podanie i życiorys. - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasy VI) lub świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum. - Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania i numerem PESEL. - Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w Centrum. - Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia. - 5 zdjęć. - Opinia kuratora sądowego ( w przypadku posiadania nadzoru). - Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy. - Odpis arkusza ocen. - Numer NIP (decyzja nadania) z Urzędu Skarbowego

Serdecznie zapraszamy!!!

Serdecznie zapraszamy!!!