CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK Dipl soc radnica

  • Slides: 14
Download presentation
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK Dipl. soc. radnica JELICA KLOBUČAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK Dipl. soc. radnica JELICA KLOBUČAR

 • Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja • se osniva za

• Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja • se osniva za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije Centar na temelju javnih ovlasti rješava u prvom stupnju o: - pravima iz socijalne skrbi - obiteljsko pravne zaštite - kazneno-pravne zaštite - o drugim pravima u skladu s posebnim zakonom

 • Osim prava iz javnih ovlasti (preko 140 različitih poslova) Centar obavlja i

• Osim prava iz javnih ovlasti (preko 140 različitih poslova) Centar obavlja i druge stručne poslove kao što su: - poticanje i provođenje aktivnosti za sprječavanje i suzbijanje socijalnih problema - poticanje dobrovoljnog rada, dobrosusjedske pomoći i samopomoći - predlaže mjere unaprjeđenja politike socijalne skrbi na lokalnoj razini - predlaže i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom

 • Stručni radnici u Centru su socijalni radnici, • • psiholozi, pravnici i

• Stručni radnici u Centru su socijalni radnici, • • psiholozi, pravnici i defektolozi, a zbog složenosti socijalno patoloških pojava i problema s kojima se susreću najveći broj poslova se obavlja timski Pri radu sa korisnicima poštuju se načela socijalnog rada koja se temelje na načelima ljudskih prava i socijalne pravde Socijalni rad promiče društvene promjene i rješavanje problema u međuljudskim odnosima, te OSNAŽUJE osobe kako bi se povećala njihova dobrobit i kvaliteta života

 • Korisnici socijalne skrbi Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalno-ekonomskih prilika, narušenih

• Korisnici socijalne skrbi Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalno-ekonomskih prilika, narušenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć članova obitelji: - zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe - postići skladne odnose sa članovima obitelji ili drugim osobama iz vlastitog okruženja - uspješno ispunjavati svoje obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti

Prava u sustavu socijalne skrbi - Stalna pomoć - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Prava u sustavu socijalne skrbi - Stalna pomoć - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - Doplatak za pomoć i njegu - Pomoć i njega u kući - Osobna invalidnina - Naknada do zaposlenja - Skrb izvan vlastite obitelji - Status roditelja njegovatelja

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć (može se odobriti samcu ili • obitelji koji

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć (može se odobriti samcu ili • obitelji koji zbog trenutnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe) Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća (sustavna stručna pomoć sa svrhom uspješnijeg rješavanja životnih nedaća i poteškoća i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu (osnaživanje korisnika)

Centar za socijalnu skrb Osijek • djeluje na području bivše općine Osijek, a •

Centar za socijalnu skrb Osijek • djeluje na području bivše općine Osijek, a • • • danas je to grad Osijek i 7 manjih općina na tom području živi 161. 000 stanovnika u prošloj godini smo imali 7. 600 korisnika različitih materijalnih oblika zaštite, te 4. 000 korisnika različitih usluga socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije djeluje još pet Centara za socijalnu skrb i to Valpovo, Donji Miholjac, Našice, Beli Manastir i Đakovo

 • u Centru za socijalnu skrb Osijek zaposlen je 61 • radnik od

• u Centru za socijalnu skrb Osijek zaposlen je 61 • radnik od toga je 42 stručna radnika osim Centara za socijalnu skrb na području naše Županije, djeluje: - Dom za djecu „Klasje“ - Dom za odgoj Osijek - Dom za psihički bolesne osobe Osijek - SOS dječje selo Ladimirevci - 3 Doma za stare i nemoćne osobe kojih je osnivač Županija - nekoliko privatnih obiteljskih domova za stare - nedostaje Centar za rehabilitaciju

Poteškoće i problemi u radu • u našoj regiji prisutan je kronični nedostatak •

Poteškoće i problemi u radu • u našoj regiji prisutan je kronični nedostatak • • stručnih radnika – socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, defektologa različitih usmjerenja dugo ostajanje korisnika u sustavu materijalnih oblika zaštite (novčane pomoći više generacija) otežana mogućnost zapošljavanja i nedovoljna motivacija za rad korisnika proširena „siva ekonomija“ neprilagođeni pozitivni propisi – imovinski cenzus zbog doplatka za pomoć i njegu, pomoć u kući

 • očekivanja korisnika od sustava i njihov • • • „pasivan odnos“ nedovoljna

• očekivanja korisnika od sustava i njihov • • • „pasivan odnos“ nedovoljna edukacija stručnih radnika i informiranost vezano uz promjene u drugim sustavima još uvijek nepovezanost srodnih sustava i ne mogu se razmjenjivati podaci (HZZO, HZMIO, HZZZ) nedovoljna povezanost i suradnja različitih pružatelja socijalnih usluga u zajednici

 • • • ŠTO BI POBOLJŠALO SITUACIJU u skladu sa reformskim ciljevima socijalne

• • • ŠTO BI POBOLJŠALO SITUACIJU u skladu sa reformskim ciljevima socijalne skrbi što prije informatizirati sustav i voditi jedinstvenu evidenciju korisnika i podataka međusobno se povezati sa srodnim sustavima zbog razmjene podataka o korisnicima aktivirati socijalno planiranje na lokalnoj razini provesti decentralizaciju sustava socijalne skrbi na regionalnu razinu bolje riješiti obveze općina i gradova u provođenju socijalnih programa

 • • stimulirati zapošljavanje ciljanih skupina (duže nezaposlenih, osoba sa posebnim potrebama, žena)

• • stimulirati zapošljavanje ciljanih skupina (duže nezaposlenih, osoba sa posebnim potrebama, žena) postići bolju komunikaciju vladinog i nevladinog sektora, interesnih skupina (vodoravnu i vertikalnu) pratiti i ocjenjivati rezultate rada svih uključenih nagrađivati „najbolja postignuća“

HVALA NA POZORNOSTI

HVALA NA POZORNOSTI