Centar za pruanje pravne pomoi u borbi protiv

  • Slides: 20
Download presentation
Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije - tehnički i funkcionalni zahtjevi

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije - tehnički i funkcionalni zahtjevi projekta-

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Unutrašnje okolnosti projekta: – projekat

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Unutrašnje okolnosti projekta: – projekat ima utvrđene ciljeve, – mandat projekta je ograničen, – projekat ima finansijsku vrijednost, – projekat ima unutrašnju ekspertizu i kompetentno osoblje, – organizacija imidž, – organizacija ima etičke principe, – organizacija ima operacionu definiciju i projekat utiče i na druge projekte.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Vanjske okolnosti projekta: – povoljno

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Vanjske okolnosti projekta: – povoljno zakonodavstvo koje reguliše pravne/sudske aktivnosti, – stepen saradnje između javnih zvaničnika i nevladinih organizacija, – adekvatan obrazovni sistem, – povoljan stepen aktivizma građana.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Minimalni zahtjevi za planiranje pomoći

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Minimalni zahtjevi za planiranje pomoći pružanja pravnih savjeta: – operaciona definicija korupcije, – usluge centra su besplatne, – učešće u rješavanju slučajeva ne znači predstavljanje na sudu, – sadržaj je ograničen onim slučajevima koji su opisani kao korisni/upotrebljivi, – kriterijumi analize slučajeva su isključivo u službi legalnih/zakonskih principa i nikako u službi mogućih principa i prilika.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć u aktivnostima pravnog savjetovanja Minimalni zahtjevi za planiranje

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć u aktivnostima pravnog savjetovanja Minimalni zahtjevi za planiranje pomoći u pružanju pravnih savjeta: – podrška koju Centar pruža sačinjena je od niza pravila uspostavljenih i prihvaćenih od uključenih strana, – rezultati aktivnosti pravnog savjetovanja i analiza pojedinačnih slučajeva korupcije trebaju generisati nove aktivnosti javnog zagovaranja protiv korupcije, – određivanje uvjeta za sprječavanje sukoba interesa, – određivanje granica da bi se izbjegli loši primjeri iz prakse.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Granice mandata/o mandatu: – Aktivnosti

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Granice mandata/o mandatu: – Aktivnosti pravnog savjetovanja se moraju dešavati van bilo kakve pravne procedure; ne uključivati organizaciju u pravni slučaj niti u odbranu u sudskom procesu korisnika kojima se pruža pomoć, – Pomoć i pravni savjet moraju biti ponuđeni samo u slučaju korupcije, kako je i definirano u operativnim aktivnostima, – Aktivnosti u pravnom savjetovanju ne mogu biti ponuđene u slučajevima gdje postoji konačna i neopoziva sudska odluka; ne preostaje niti jedno pravno sredstvo za reagovanje, – Centar neće sprovoditi sopstvena ispitivanja ili istrage na zahtjev korisnika, nego će ih samo savjetovati na koji način da dođu do potrebnih dokaza, – Centar ne pruža pravnu pomoć sudijama, advokatima niti drugim kategorijama pravne profesije.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije - Procjena izvora (finansijskih,

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije - Procjena izvora (finansijskih, ljudskih, logističkih)

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Određivanje mandata – Ciljevi:

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Određivanje mandata – Ciljevi: odgovoriti potrebama iz kojih je proizašao projekat, – Ciljane grupe: obezbijediti ostvarivost predloženog programa i ‘pokriti’ dobro definisani segment korisnika usluga, – Projektne aktivnosti: odlučno uticati na koncept internih procedura, – Projektni budžet: odrediti troškove projekta kroz gore navedene uticaje.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Određivanje mandata PAŽNJA –

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Određivanje mandata PAŽNJA – apsolutno je neophodno imati u obziru slijedeće minimalne standarde u mandatu programa ‘Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije’ (ALAC): - Centar pomaže i savjetuje žrtve i svjedoke u djelima korupcije, - Centar informiše o sredstvima kako da se obavijeste i kako da se uloži žalba svakom javnom predstavniku vlasti koji ima direktnu ili indirektnu kompetenciju u borbi protiv korupcije.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Objavljivanje priručnika za pravne

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Objavljivanje priručnika za pravne savjetnike i asistente – – – Operacione definicije; Pravne definicije; Lista svih institucija koje imaju direktnu ili indirektnu kompetenciju u borbi protiv korupcije (uključujući polje djelovanja, kompetentnosti, osobe za kontakt, kako ih informisati); Sva sredstva o informisanju vlasti, od administrativnih peticija do pravnih žalbi; Prezentaciju zakona koji se tiču prekršaja o korupciji, sukobu interesa, inkopatibilnosti, kao i posebne zakone koji se tiču zaštite od korupcije;

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Objavljivanje priručnika za pravne

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Preliminarne faze implementacije Objavljivanje priručnika za pravne savjetnike i asistente – Prezentacija zakona koji se tiču zaštite svjedoka tokom sudskih procesa i zaštite dojavljivača informacija; – Mehanizmi o disciplinskoj odgovornosti javnih zaposlenika javne uprave, zvaničnika i sudija (disciplinski uslovi, komisije za ispitivanje disciplinske odgovornosti, otvaranje i razvijanje procedura); – Ostale nevladine organizacije specijalizirane za borbu protiv korupcije, zaštitu ljudskih prava i pružanje pravne pomoći (njihove stručne djelatnosti jasno precizirati); – Skupina najvažnijih zakona.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Odrediti tok slučaja od

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Odrediti tok slučaja od dobivenih informacija do preduzete aktivnosti Građani Osoblje Savjetnik Proslijeđivanje Vlasti Povratno Mediji “Kako? ” Obrazovanje/informisanje Zagovaranje

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Odrediti tok slučaja od

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Odrediti tok slučaja od dobivenih informacija do preduzete aktivnosti Javna praksa Nivo zagovaranja Slučajevi korupcije Nivo vlasti Nivo ALAC slučaja Nivo pravnih savjetnika Ukupan broj poziva Nivo volontera

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Uspostavljanje odjela i određivanje

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Uspostavljanje odjela i određivanje kompetencija Radne procedure i birokratija § § § Korisnički fajl Zabilježeni pozivi Sastanci sa klijentima Elektronska baza podataka Arhiva

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješenje slučaja–kako odrediti? a.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješenje slučaja–kako odrediti? a. Idealna situacija: – Partnerska javna vlast rješava slučaj bez dodatnih procedura, – Partnerska javna vlast rješava slučaj slijedeći dugotrajne procedure koje upućuju na druge administrativne ili sudske autoritete, – Sud vodi proceduru u korist klijenta/korisnika, – Slučaj je riješen zahvaljujući aktivnostima zagovaranja iako ni partnerska javna vlast niti autoritet unutar kojeg je korupcija i počinjena nije sankcionisao čin korupcije.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješavanje slučaja – kako

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješavanje slučaja – kako odrediti? b. Srednja situacija: – Korisnik odustaje od slučaja i aktivnosti predloženih od strane pravnog savjetnika; slučaj je prema tome odbačen, – Slučaj ima naklonost suda, nezavisno od reagovanja ili ne reagovanja nadležne institucije, – Slučaj nije u mandatu projekta i dostavljen je drugoj instituciji, bez obzira bio odbačen ili ne.

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješavanje slučaja ili gušenje

Funkcionalni zahtjevi za pomoć aktivnostima pravnog savjetovanja Početna faza implementacije Rješavanje slučaja ili gušenje – kako odrediti? c. Najgori mogući slučaj: – Slučaj ne može biti riješen zato što vlasti ne žele da ga riješe; kao posljedicu mediji preuzimaju slučaj, – Centar je zloupotrebljen, – Centar je tužen za klevetu ili za ugrožavanje imidža zbog lošeg vođenja slučaja.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima obrazovanja i informisanja Informacije i relevantne činjenice se

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima obrazovanja i informisanja Informacije i relevantne činjenice se arhiviraju na dva načina: 1. Direktno, tokom sastanaka sa pravnim savjetnicima i asistentima, 2. Indirektno, kroz medije, web stranicu, biblioteku i mišljenje pretpostavljenih.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima zagovaranja Aktivnosti zagovaranja moraju biti dostignuta na dva

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima zagovaranja Aktivnosti zagovaranja moraju biti dostignuta na dva nivoa: • Zagovaranje za konkretne slučajeve • Proslijedjivanje i podržavanje antikorupcijske javne prakse (akcioni planovi i pravne mjere) Od velike važnosti za aktivnosti zagovaranja je da budu pokrenuta kroz slijed aktivnosti pravnog savjetovanja, a ne kroz aktivnosti drugih projekata i programa organizacije.

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima zagovaranja Poželjni instrumenti od strane centra znače partnerstva

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za aktivnostima zagovaranja Poželjni instrumenti od strane centra znače partnerstva sa: – Nadležnim institucijama; – Koalicija sa drugim NGO; – TI-Sekretarijat u Berlinu; – Parlamentarne poluge; – Profesionalne asocijacije; – Mass medijima.