Centar za pruanje pravne pomoi u borbi protiv

  • Slides: 10
Download presentation
Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije - praćenje i izvještavanje -

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije - praćenje i izvještavanje -

Stalno praćenje i izvještavanje o slučajevima korupcije donijet će projektu nove dodatne vrijednosti Implementacija

Stalno praćenje i izvještavanje o slučajevima korupcije donijet će projektu nove dodatne vrijednosti Implementacija projekta centra jednostavno zahtijeva stalno nadgledanje i kontrolu svakog od stubova projekta: pravno savjetovanje, obrazovanje i zagovaranje. Od kvaliteta pravnog savjetovanja tj. proizvoda projekta, zavisi kako će baza podataka biti struktuirana, i kako je nadgraditi i pratiti u toku samog procesa. Sama sposobnost centra da stvori istinsku i preciznu reflekciju po prijavljenim žalbama građana dat će projektu nove dodatne vrijednosti i povećati kapacitete centra u aktivnostima obrazovanja i zagovaranja protiv korupcije.

Centar u svom radu od građana zahtijeva primanje adekvatnih socio-demografskih informacija o: – –

Centar u svom radu od građana zahtijeva primanje adekvatnih socio-demografskih informacija o: – – – polu godinama adresi stanovanja obrazovanju prihodima poslu kojim se bave Centar u svom radu selektuje izlazne informacije i kreira posebne profile korisnika usluga. Takav vid selekcije proizvodi nekoliko vrsta ciljnih grupa za obrazovne aktivnosti centra. Bez obzira, tako se proizvode najbolji kanali komunikacije za svaku ciljnu grupu. Takođe, takvim radom centar postaje osposobljen da identifikuje partnere u medijima i linkuje ih sa najkvalifikovanijim ciljnim grupama, kako bi se uspješno provodile obrazovne aktivnosti.

Centar vrši registar baze podataka građana koji prijavljuju slučajeve i u bazu unosi: –

Centar vrši registar baze podataka građana koji prijavljuju slučajeve i u bazu unosi: – datum posjete centru – telefon – e-mail – adresu i poštanski broj Rezultati iz baze podataka stvaraju profile građana koji su se obraćali u centar. Na osnovu njih se može definisati nekoliko kategorija ciljnih grupa za obrazovne aktivnosti centra. Bez obzira, tako će se stvarati najbolji putevi komunikacije među različitim ciljnim grupama. Takođe, centar će biti u mogućnosti da prepozna partnere u medijima u liniji sa najviše kvalifikovanim ciljnim grupama za obrazovne aktivnosti protiv korupcije.

Centar registruje sve javne institucije koje se dovode u vezu sa mogućom korupcijom: –

Centar registruje sve javne institucije koje se dovode u vezu sa mogućom korupcijom: – – – Pravosuđe Zdravstveni sistem Obrazovni sistem Carine Finansijska administracija Policija Javna administracija Javne nabavke Privatizacija Političke partije Inspekcijske službe Rezultati baze podataka pokazuju koji sektor je najviše korumpiran. Takođe, rezultati pokazuju gdje su potrebne i posebne, specifične intervencije u obrazovnim aktivnostima i inicijativama zagovaranja.

Centar prati zakone koji su uspješni ili manje uspješni u borbi protiv korupcije Rezultati

Centar prati zakone koji su uspješni ili manje uspješni u borbi protiv korupcije Rezultati projekta ukazat će na propuste u pojedinim zakonskim rješenjima. Prepoznavanjem zakonskih slabosti mogu se definisati aktivnosti obrazovanja i zagovaranja. Centar prati rad institucija putem mjesečnih izvještaja Rezultati pokazuju koje su lokalne i državne institucije najosjetljivije na korupciju. Svejedno, treba širiti mrežu kancelarija po cijeloj zemlji kako bi rezultati projekta bili što realniji, a usluga brža i kvalitetnija.

Centar prati koje korake su građani već poduzeli prije nego su došli u centar

Centar prati koje korake su građani već poduzeli prije nego su došli u centar Rezultati projekta pokazuju oblike borbe protiv korupcije od strane građana. Inicijative protiv korupcije od strane građana mogu itekako uticati na veću motivaciju prijavljivanja slučajeva korupcije.

Centar razvrstava slučajeve koji pristižu u centar Građanske žalbe koje se podnose u centar

Centar razvrstava slučajeve koji pristižu u centar Građanske žalbe koje se podnose u centar mogu biti: – odbijene – slučaj nije u vezi sa mandatom projekta ili je već u sudskom postupku – prihvaćene na reviziju a zatim odbijene – predočeni podaci odbacuju sumnju na korupciju – pod analizom – slučaj prevazilazi mandat centra i traži dodatne provjere – dostavljen nadležnoj instituciji – slučaj prevazilazi mandat projekta i proslijeđen je nadležnima na postupanje Rezultati projekta pokazuju vrste javnih i zakonskih mogućnosti građana da prijavljuju korupciju. Oni predstavljaju osnovni pokazatelj institucionalnog učinka centra

Praćenjem i registracijom slučajeva centar upućuje slučajeve na nadležne institucije i time pokazuje: –

Praćenjem i registracijom slučajeva centar upućuje slučajeve na nadležne institucije i time pokazuje: – – rezultate koji su ostvareni kao zadovoljavajući rezultate koji su djelimično ostvareni rezultate koji ne zadovoljavaju rezultate koji su nepoznati (označeni kao zakonske prepreke i pravne prepreke) Do nekih podataka je teško doći. Iskustva centra pokazuju da značajan broj usluženih građana nema dobre ishode po svojim slučajevima. Takođe, mnogi građani odustanu od dugog procesa. U nekim situacijama najbolje rješenje je potpisivanje protokola sa nadležnim institucijama u kojem se one obavezuju reagovati po dostavljenim slučajevima iz centra. Primljeni podaci mogu poslužiti pri evaluaciji saradnje centra i nadležnih institucija.

Centar registruje koliko su građani zadovoljni uslugama centra: – kvalitet pravnih savjeta – kvalitet

Centar registruje koliko su građani zadovoljni uslugama centra: – kvalitet pravnih savjeta – kvalitet osoblja – spremnost građana da preporuče usluge centra i drugim osobama Centar registruje obim interesovanja za obrazovne sadržaje: – učestalost posjeta web servisu centra – učestalost i vrste dokumenata skinutih sa web servisa centra – učestalost reakcija na pružene informacije