Centar za pruanje pravne pomoi u borbi protiv

  • Slides: 5
Download presentation
Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije -program-

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije -program-

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije • Pravna pomoć • Obrazovanje

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije • Pravna pomoć • Obrazovanje i informisanje • Zagovaranje

Ciljevi projekta Ponuditi alternativni instrument saradnje građana i nadležnih javnih institucija u suzbijanju pojedinačnih

Ciljevi projekta Ponuditi alternativni instrument saradnje građana i nadležnih javnih institucija u suzbijanju pojedinačnih slučajeva korupcije Informisanje i obrazovanje građana, te njihovo veće aktivno učešće u borbi protiv korupcije Uočavanje, razmjena i obrada korisnih informacija o pojavama korupcije Saradnja sa nadležnim javnim institucijama prilikom procesuiranja slučajeva korupcije Zaštita identiteta građana koji prijavljuju korupciju Pružanje praktičnih informacija kroz besplatnu pravnu pomoć Otvoreni dijalog sa nadležnim javnim institucijama na entitetskim i državnom nivou radi sistemske i organizovane borbe protiv korupcije Monitoring rada nadležnih javnih institucija prilikom procesuiranja slučajeva korupcije

Mediji Građani Izvještaji za medije • Besplatna linija 0800 - 55555 • On-line www.

Mediji Građani Izvještaji za medije • Besplatna linija 0800 - 55555 • On-line www. ti-bih. org • Biblioteka obrazovna literatura izvještaji i izvori vodiči i brošure zakoni i procedure Mjesečni Izvještaji Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Baza podataka Analiza slučajeva Konsultacije Praćenje Izvještavanje Memorandumi o razumijevanju/saradnji Vladine institucije Javni zvaničnici i javne institucije Međunarodne organizacije i institucije Nevladine organizacije TI-Sekretarijat u Berlinu Parlamenti Profesionalne asocijacije Praćenje i evaluacija Tužilaštva

Rezultati projekta • Mjesečni izvještaji za javnost • Analiza slučajeva građana koji prijavljuju korupciju,

Rezultati projekta • Mjesečni izvještaji za javnost • Analiza slučajeva građana koji prijavljuju korupciju, koristeći statistiku i kvalitativne pokazatelje (koji su slučajevi i o čemu govore, koje agencije i institucije su uključene, koji predstavnici vlasti pridaju najveću pažnju problemima korupcije, itd. ); • “Trebam li prijaviti ? ” etička brošura namijenjena građanima, o njihovoj ulozi i značaju prijavljivanja korupcije; • Trening vodič za vladine agencije, kako sarađivati sa građanima i primjenjivati Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o sukobu interesa; • Saradnja sa novinarima, radio i TV kućama i realizacija malih programa i emisija o slučajevima korupcije. • Obrazovanje protiv korupcije, promocija etike i borba protiv korupcije u saradnji sa fakultetima i srednjim školama