Camilla HagstrmLindell Reuma sjuksktare Inremedicinska polikliniken 10 1

  • Slides: 22
Download presentation
Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10. 1. 2011

Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10. 1. 2011

AGENDA 10. 1. 2011 10: 45 -12: 00 DEL 1 12: 00 -13: 00

AGENDA 10. 1. 2011 10: 45 -12: 00 DEL 1 12: 00 -13: 00 LUNCH 13: 00 -14: 00 DEL 2 PROGRAM: § § § § § MEDLEMSKOMMUNERNA REUMA PATIENTBESÖK 2010 INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN REUMAKLINIKEN PATIENTGRUPPERNA REUMANÄT & REUMATEAM STEG FÖR STEG VÅRDPROCESS MINA UPPGIFTER TRYGGHETS PROV UPPFÖLJNING AV TRYGGHETSPROVEN TRYGGHETS LAB PROV VID KONTR. BESÖK DIAGNOS BIOLOGISKA MEDICINER REUMAMEDICINER ANNAT, DISKUSION, FRÅGOR…

MEDLEMSKOMMUNERNA Larsmo Jakobstad Pedersöre Nykarleby Korsholm VASA Vörå Lillkyro Malax Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster

MEDLEMSKOMMUNERNA Larsmo Jakobstad Pedersöre Nykarleby Korsholm VASA Vörå Lillkyro Malax Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Laihela Korsnäs Närpes Kaskö I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 14 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991. Kristinestad c

REUMA PATIENTBESÖK 2010 Totalt: 1361 c

REUMA PATIENTBESÖK 2010 Totalt: 1361 c

INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN AVDELNINGSSKÖTARE Barbro Björklund BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE Monika Storsved SPECIALOMRÅDEN PERSONAL Hematologi Endokrinologi 8

INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN AVDELNINGSSKÖTARE Barbro Björklund BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE Monika Storsved SPECIALOMRÅDEN PERSONAL Hematologi Endokrinologi 8 Sjukskötare Infektionssjukdomar Kardiologi Gastroenterologi 3 Kliniskasjukskötare Endoskopier Reumatologi Nefrologi 6, 5 Sekreterare Diabetes (2) Fotterapeut Näringsterapeut (2) Infusion pkl. c

REUMAKLINIKEN Till dessa hör inflammationssjukdomar i muskler, benstomme, bindvävnader och blodkärl, inflammatoriska och degenerativa

REUMAKLINIKEN Till dessa hör inflammationssjukdomar i muskler, benstomme, bindvävnader och blodkärl, inflammatoriska och degenerativa (erosions-) sjukdomar i leder och ryggrad samt stöd- och rörelseorganens ämnesomsättningsstörningar. Största delen av dessa sjukdomar kan man diagnostisera och sköta inom primärhälsovården. Reumatologiska kliniken koncentrerar sig på patientgrupper som genom reumatologiskt specialkunnande får den största hälsomässiga nyttan för befolkningen. Reumaklinikens resurser räcker inte till för vård av degenerativa stöd- och rörelseorgansjukdomar eller för vård av smärta från stöd- och rörelseorgan (ifall inte ingår inflammationsförändringar). c

PATIENTGRUPPERNA De största patientgrupperna inom reumakliniken är personer med: Ledgångsreuma och andra långvariga led-

PATIENTGRUPPERNA De största patientgrupperna inom reumakliniken är personer med: Ledgångsreuma och andra långvariga led- eller kotinflammatoriska sjukdomar Bindvävnadssjukdomar Blodkärlsinflammatoriska sjukdomar c

REUMANÄT & REUMATEAM Reumanät är en vårdkedja där centralsjukhusets reumatolog, reumasjukskötare, rehabiliteringshandledare, ergoterapeut, fysioterapeut

REUMANÄT & REUMATEAM Reumanät är en vårdkedja där centralsjukhusets reumatolog, reumasjukskötare, rehabiliteringshandledare, ergoterapeut, fysioterapeut samt fotterapeut tillsammans med hälsovårdscentralläkare, reumasjukskötare, fysioterapeut möjligen ergoterapeut, fotterapeut och sosialskötare, anhöriga och reumaföreningen fungerar som stöd för reumapatienten. Målet är att vården av en reumapatient fungerar snabbt, effektivt och tryggt. c

STEG FÖR STEG NT IE PAT Rtg LAB SJUKSKÖTARE A K LÄ LÄKARE SEKRETERARE

STEG FÖR STEG NT IE PAT Rtg LAB SJUKSKÖTARE A K LÄ LÄKARE SEKRETERARE PATIENTREMISS ID T R - KÖ - LÄKAR BESÖK - LABORATORIE PROV - RÖNTGEN - ORTOPED - ANNAT c

n tge Rö n g tnin amä ) Dex iläinen h (Me a um

n tge Rö n g tnin amä ) Dex iläinen h (Me a um d Re tope or AV 4 P D E 3 lat se r IV-pk l. A 0 VÅRDPROCESS e ri o t a or b a L Rehab handled Barnpkl. ut a - D iab. - Ca. rd. ut e ap em g er t go Er yk olo eut rap te Fot - H Fysi o terap e Ps Apotek Övrig verksamhet r. - Gast nt. . e - G do n n io - E ekt f - In efr. - N REUMA PATIENT c

MINA UPPGIFTER 50% Läkare Camilla Hagström-Lindell Sjukskötare PAT. HANDLEDNING Allmän rådgivn. Glädje o sorg

MINA UPPGIFTER 50% Läkare Camilla Hagström-Lindell Sjukskötare PAT. HANDLEDNING Allmän rådgivn. Glädje o sorg Vikten motion Berätta om sjukd. Stöda pat+handleda Preventivmedel Vaccinationer Arkada-Hfors Heinola Konsulter Reumaortoped FORTSATT VÅRD Remisser AVD. Tidsbokning A 0 Kontroll över kön IV Lab beställning Pat. helhetsvård Rtg beställning Dexa beställning Anhöriga Info. Text hantering Föreskrifter Vidare undsök. Uppföljning Förb. läk. mott. c

TRYGGHETS PROV Lab remiss – Stående remiss HVC lab Sjukskötare Läkare c

TRYGGHETS PROV Lab remiss – Stående remiss HVC lab Sjukskötare Läkare c

UPPFÖLJNING AV TRYGGHETSPROVEN Trygghetsprovers ändamål är att följa upp: 1. Benmärg 2. Levern 3.

UPPFÖLJNING AV TRYGGHETSPROVEN Trygghetsprovers ändamål är att följa upp: 1. Benmärg 2. Levern 3. Njurarnas funktion c

TRYGGHETS LAB PROV § § § TVK – Fullständig blodbild PVK (VCS) ALAT AFOS

TRYGGHETS LAB PROV § § § TVK – Fullständig blodbild PVK (VCS) ALAT AFOS KREA U-PROT U-KEM Screening c

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (1/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN LA Inflammationsmätare <30 CRP Inflammationsmätare

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (1/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN LA Inflammationsmätare <30 CRP Inflammationsmätare <10 HB Ofta nedsatt vid aktiv led inflammation, 117 - 155 oftast fråga om inflammationsanemi som ei korrigeras av järnprep. Järn medicinering kan även förorsaka mera symptom i lederna, när järn samlas i vävnaden. Salazopyrin kan förorsaka tillfalligt låg HB efter 2 -8 veckor efter insatt sasp. Leukocyter Vita blodkroppar höjs vid inflammation och av kortison verkan. Uppföljs under medicineringens gång. Vid vissa virussjukdomar sjunker leukocytvärde. 3. 40 - 8. 20 c

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (2/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN Trombocyter Blodplättar. Höjs vid aktiv

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (2/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN Trombocyter Blodplättar. Höjs vid aktiv reumasjukdom. Blödningsrisk vid låga värden. <100: blödningstendens ökar – följ upp ev. slemhinne eller näsblödning, blåmärken eller mörk avföring. 150 - 360 Neut Ökad risk för infektioner. § 1. 5: kolla upp § <1. 0: immunosuppressiv medicinering avslutas genast. pat. uppmanas gå till dejour pkl. om feber. 2. 1 - 6. 5 Ly Vid reumasjukdom hör det till den är en aning lägre. § <0. 6: kontroll 1. 3 – 3. 6 Mono Avvikande resultat har oftast inte samband med reumamedicinering. 0. 2 – 0. 8 E 9/l ; 1 -11% c

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (3/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN Alat Levervärde Reumamed + antiinflammatoriska

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (3/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN Alat Levervärde Reumamed + antiinflammatoriska läkemedel + alkohol + inflammatorisk sjukdom höjer värdet. § <100: medicinen ej på paus. § 100 – 120: halvera medicinering. § >150: medicinen på paus. 10 -45 U/l kvinnor; 10 -70 U/l män. Afos Enzym, behövs även som byggnadsmaterial Om värdet förhöjt-läkaren uppskattar ifall det är fråga om lever eller ben sjukdom på basen av andra provsvar och patientens tillstånd. 35 – 105 U/l Krea Njurvärde 50 – 90 µmol/l kvinnor; 60 – 100 µmol/l män. MCV Mycket förhöjt kan bero på (över 100) Metotrexat eller sasp. även alkohol. c

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (4/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN MCH Röda blodkroppens genomsnittliga hemoglobinvärde.

LAB PROV VID KONTR. BESÖK (4/4) LAB INFO REFERENSVÄRDEN MCH Röda blodkroppens genomsnittliga hemoglobinvärde. Berättar hur mycket hemoglobin en enda röd blodkroppe innehåller. - MCHC Röda blodkroppens genomsnittliga hemoglobin konsentration. - Eos Ökar vid allergiska reaktioner och i samband med parasit-infektioner. 0. 03 – 0. 44 E 9/l; 1 -6%; U-prot Myocrisin, kollas upp före varje guldinjektion. c

DIAGNOS § § § § Kliinisk undersökning Led status HLB 27 ANA CCP PVK,

DIAGNOS § § § § Kliinisk undersökning Led status HLB 27 ANA CCP PVK, LA, CRP, KREA, ALAT, AFOS, U-PROV Röntgen (Händer, fötter) c

BIOLOGISKA MEDICINER Namn Dos Verksamma medlet HUMIRA 40 mg Adalimumab ENBREL 25 mg, 50

BIOLOGISKA MEDICINER Namn Dos Verksamma medlet HUMIRA 40 mg Adalimumab ENBREL 25 mg, 50 mg Etanercept SIMPONI 50 mg Golimumab CIMZIA 200 mg Certolizumab pegol KINERET 100 mg Anakinra EBETREX 10 mg/ml Metrotrexat METOJEKT 10 mg/ml Metrotrexat REMICADE - Infliximab ORENCIA - Abatasepti ROACTEMRA - Tosilitsumabi MABTHERA - Rituximab Användning Pat. injiserar själv Ges som infusion på IV pkl, A 0 c

REUMAMEDICINER Namn Dos Verksamma medlet RIDAURA 3 mg Auranofin, guldpreparat AZAMUN, IMUREL 25 mg,

REUMAMEDICINER Namn Dos Verksamma medlet RIDAURA 3 mg Auranofin, guldpreparat AZAMUN, IMUREL 25 mg, 50 mg Azatioprin SENDOXAN 50 mg Syklofosfamid TREXAN 2. 5 mg, 10 mg Metrotrexat SALAZOPYRIN 500 mg Sulfasalazin OXICLORIN 100 mg, 300 mg Hydroxiclorokin SANDIMUN, NEORAL 25 mg, 50 mg, 100 mg Cyklosporin PREDNISOLON 5 mg Glukokortikoider ARAVA 20 mg Leflunomid MYOCRISIN 10 mg, 50 mg Natriumaurotio REUMACON 300 mg Cytostatika prep. c

TACK ! Reumasjukskötare Camilla Hagström-Lindell Reumapkl, VCS Tel. 323 2653 / 323 2632 camilla.

TACK ! Reumasjukskötare Camilla Hagström-Lindell Reumapkl, VCS Tel. 323 2653 / 323 2632 camilla. hagstrom-lindell@vshp. fi