c tn cc con sng ln trn bn

  • Slides: 17
Download presentation

Đọc tên các con sông lớn trên bản đồ? Nhận xét chung về mạng

Đọc tên các con sông lớn trên bản đồ? Nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố sông ngòi châu Á?

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều, chế độ nước phức tạp.

- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Bắc Á? Xác định một

- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Bắc Á? Xác định một số sông lớn trên lược đồ? - Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Đông á , Đông nam á và Nam Á? Xác định một số sông lớn trên lược đồ?

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. + Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan gây lũ. + Đông á , Đông nam Á và Nam Á : sông ngòi phát triển mạnh. + Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp

Quan sát hình và hiểu biết. Nêu giá trị của sông ngòi Châu Á?

Quan sát hình và hiểu biết. Nêu giá trị của sông ngòi Châu Á? Bg

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. + Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan gây lũ. + Đông á , Đông nam Á và Nam Á : sông ngòi phát triển mạnh. + Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2. Các đới cảnh quan tự nhiên:

Lược đồ các đới khí hậu Châu Á Lược đồ các đới cảnh quan

Lược đồ các đới khí hậu Châu Á Lược đồ các đới cảnh quan Châu Á Tên các đới cảnh quan Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 800Đ? Tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa?

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. + Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan gây lũ. + Đông á , Đông nam Á và Nam Á : sông ngòi phát triển mạnh. + Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: - Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng. - Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.

Cho biết tên các cảnh quan ở châu Á

Cho biết tên các cảnh quan ở châu Á

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. + Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan gây lũ. + Đông á , Đông nam Á và Nam Á : sông ngòi phát triển mạnh. + Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: - Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng. - Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích. 3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á

Quan sát các hình ảnh , kết hợp với kiến thức đã học ,

Quan sát các hình ảnh , kết hợp với kiến thức đã học , hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với sản xuất và đời sống ?

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc

Tiết 3. Bai 3. SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CH U Á 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước phức tạp. + Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng, mùa xuân băng tan gây lũ. + Đông á , Đông nam Á và Nam Á : sông ngòi phát triển mạnh. + Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nước sông do băng tuyết tan từ núi cao cung cấp 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: - Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng. - Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích. 3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á Thuận lợi : Thiên nhiên đa dạng , tài nguyên phong phú: Khoáng sản, đất, nước, khí hậu, động vật, thực vật, rừng… Khó khăn : Núi non hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt , thiên tai thất thường.

Bài Tập A. Mùa hạ B. Mùa xuân C. Mùa thu D. Mùa Đông

Bài Tập A. Mùa hạ B. Mùa xuân C. Mùa thu D. Mùa Đông Cácsông ở Bắc Á thường có lũ vào mùa:

Bài Tập A. Mê Công B. Xưa Đa ri a C. Ô bi D.

Bài Tập A. Mê Công B. Xưa Đa ri a C. Ô bi D. Trường Giang Con sông dài nhất châu Á là:

Xác định trên lược đồ và đọc tên các đới cảnh quan từ đông

Xác định trên lược đồ và đọc tên các đới cảnh quan từ đông sang tây theo vĩ tuyến 400 B ? Giải thích nguyên nhân làm cho cảnh quan thay đổi từ đông sang tây ?