BUNN CYKLUS MITZA Vzdlvac materil byl vytvoen v

  • Slides: 17
Download presentation
BUNĚČNÝ CYKLUS MITÓZA Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky

BUNĚČNÝ CYKLUS MITÓZA Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

ŽIVOT BUŇKY- BUNĚČNÝ CYKLUS • • • Jako buněčný cyklus označujeme život buňky od

ŽIVOT BUŇKY- BUNĚČNÝ CYKLUS • • • Jako buněčný cyklus označujeme život buňky od jejího vzniku při rozdělení mateřské buňky, až do jejího vlastního dělení na buňky dceřinné. Je to tedy cyklus ohraničený dvěma mitotickými děleními. Buněčné dělení je základem rozmnožování, růstu a hojení: • • • u jednobuněčných organismů rozdělení 1 buňky znamená zároveň rozmnožování celého organismu všem mnohobuněčným organismům množícím se pohlavně umožňuje vyvinout se z jediné buňky - zygoty při narostení organismu do své velikosti nadále umožňuje obnovu a hojení náhradou odumřelých a poškozených buněk. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Buněčný cyklus • zahrnuje několik fází: M, G 1, S, G 2 interfáze •

Buněčný cyklus • zahrnuje několik fází: M, G 1, S, G 2 interfáze • Mitotická fáze (M) • • zahrnuje dělení jádra (mitózu, karyokinezi) a dělení cytoplazmy (cytokinezi) obvykle nejkratší část cyklu (1/10) S G 1 G 2 M Obr. 1 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Interfáze • Zahrnuje 3 dílčí fáze: • G 1 fáze (Předsyntetická) : buňka má

Interfáze • Zahrnuje 3 dílčí fáze: • G 1 fáze (Předsyntetická) : buňka má možnost opravit poškozené části; zde hlavní kontrolní bod buň. cyklu; některé buňky jsou trvale v G 1 fázi a znovu se nedělí (př. nervové buňky v G 0 fázi) • S fáze (Syntetická) : syntéza (replikace) DNA; zdvojování jaderných chromozomů, které zůstávají spojeny v místě centromery až do anafáze mitózy • G 2 fáze (Postsyntetická) : buňka stále roste; přibývá struktur; příprava na jaderné dělení; syntéza specifických proteinů; zde také kontrolní bod buněčného cyklu (oprava mutací) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Interfáze G 1 S G 2 Mitotická fáze Obr. 1 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál

Interfáze G 1 S G 2 Mitotická fáze Obr. 1 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Pozn. : • Buněčný cyklus je řízen na molekulární úrovni. • • • Vnitřní

Pozn. : • Buněčný cyklus je řízen na molekulární úrovni. • • • Vnitřní a vnější podněty pomáhají řídit buněčný cyklus. • • opakující se změny hladin řídících proteinů fungují jako „mitotické hodiny“ cykliny a kinázy studium buněčných kultur Buněčný cyklus rakovinných buněk unikl regulaci. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Buněčné dělení rozděluje stejnou sadu chromozomů do dceřinných buněk • • • veškerou DNA,

Buněčné dělení rozděluje stejnou sadu chromozomů do dceřinných buněk • • • veškerou DNA, kterou buňka obsahuje označujeme jako genom (průměrná buňka lidského těla obsahuje 3 metry DNA!) předtím, než se buňka rozdělí, dojde ke zdvojení DNA a obě kopie jsou přesně odděleny tak, že obě nově vzniklé dceřinné buňky dostanou úplný genom zdvojování a rozdělování je možné díky kondenzaci DNA do chromozomů • • každý chromozom se skládá ze dvou sesterských chromatid, které obsahují totožné kopie DNA chromozom má místo zúžení, tzv. centromeru Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

sesterské chromatidy centromera zdvojování chromozomů oddělení sesterských chromatid a umístění nových chromozomů do dceřinných

sesterské chromatidy centromera zdvojování chromozomů oddělení sesterských chromatid a umístění nových chromozomů do dceřinných buněk Obr. 2 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

MITÓZA = ROZDĚLENÍ BUNĚČNÉHO JÁDRA (KARYOKINEZE) • ačkoliv se jedná o plynulý děj, z

MITÓZA = ROZDĚLENÍ BUNĚČNÉHO JÁDRA (KARYOKINEZE) • ačkoliv se jedná o plynulý děj, z popisných důvodů je členěna na 4 (5) dílčích fází: • • • profáze (prometafáze) metafáze anafáze telofáze Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

PROFÁZE • • • chromatin kondenzuje ve viditelné chromozomy, každý zdvojený chromozom se jeví

PROFÁZE • • • chromatin kondenzuje ve viditelné chromozomy, každý zdvojený chromozom se jeví jako dvě sesterské chromatidy mizí jadérko v cytoplazmě se vytváří dělící (mitotické) vřeténko z mikrotubulů G 2 - KONEC INTERFÁZE PROFÁZE dělící vřeténko jadérko chromatin jaderný obal chromozom ze dvou sesterských chromatid Obr. 3 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

PROMETAFÁZE • • • rozpadá se jaderný obal mikrotubuly dělícího vřeténka se připojují na

PROMETAFÁZE • • • rozpadá se jaderný obal mikrotubuly dělícího vřeténka se připojují na chromozomy se ještě více zahušťují PROFÁZE PROMETAFÁZE dělící vřeténko rozpadající se jaderný obal Obr. 4 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

METAFÁZE • • chromozomy se shromažďují v centrální rovině buňky v tzv. metafázové destičce

METAFÁZE • • chromozomy se shromažďují v centrální rovině buňky v tzv. metafázové destičce centromery všech chromozomů se nachází v této rovině PROMETAFÁZE dělící vřeténko metafázová destička Obr. 5 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

ANAFÁZE • • párové centromery každého chromozomu se rozdělí, dojde tak k oddělení sesterských

ANAFÁZE • • párové centromery každého chromozomu se rozdělí, dojde tak k oddělení sesterských chromatid zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka putují chromozomy k opačným pólům buňky, kde je na konci anafáze úplná a totožná sada chromozomů METAFÁZE ANAFÁZE dceřinné chromozomy Obr. 6 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

TELOFÁZE • • prodlužování buňky, v obou pólech se vytváří dceřinná buň. jádra mizí

TELOFÁZE • • prodlužování buňky, v obou pólech se vytváří dceřinná buň. jádra mizí dělící vřeténko, tvoří se jadérka a jaderné obaly chromozomy se rozvolňují na chromatin → mitóza je dokončena následuje rozdělení cytoplazmy (cytokineze) → vznik 2 dceř. buněk ANAFÁZE TELOFÁZE tvořící se jadérko tvořící se jaderný obal Obr. 7 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Shrnutí PROFÁZE PROMETAFÁZE TELOFÁZE PŘI MITOTICKÉM DĚLENÍ SE POČET CHROMOZOMŮ V DCEŘINNÝCH BUŇKÁCH SHODUJE

Shrnutí PROFÁZE PROMETAFÁZE TELOFÁZE PŘI MITOTICKÉM DĚLENÍ SE POČET CHROMOZOMŮ V DCEŘINNÝCH BUŇKÁCH SHODUJE S POČTEM CHROMOZOMŮ V PŮVODNÍ MATEŘSKÉ BUŇCE MATEŘSKÁ B. diploidní (2 n) ANAFÁZE 2 DCEŘINNÉ B. diploidní (2 n) Obr. 8 (Dvořáčková, 2013) Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Doplň text: Život buňky od jejího vzniku až po další dělení nebo smrt buněčný

Doplň text: Život buňky od jejího vzniku až po další dělení nebo smrt buněčný cyklus označujeme ………………. Dobu mezi dvěma mitotickými interfáze děleními nazýváme ………. Ke zdvojení DNA dochází v S fázi ………… buněčného cyklu. Mitotická fáze se dělí na dílčí profáze, prometafáze, anafáze, telofáze: ……. . . . Sesterské chromatidy jsou centromera spojeny v místě zvaném …………. Seřazení chromozomů v metafázi centrální rovině buňky probíhá v ……………. . Pohyb chromozomů k pólům buňky zkracováním dělícího vřeténka anafázi 2 dceřinné probíhá v …………. Výsledkem mitózy jsou ………… diploidní buňky s ………… sadou chromozomů. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088

Zdroje informací: • • CAMPBELL, N. A. , REECE, J. B. Biologie. 1. vyd.

Zdroje informací: • • CAMPBELL, N. A. , REECE, J. B. Biologie. 1. vyd. Brno: Computer Press, a. s. , 2008. ISBN 8025111784. s. 215 -219. Obr. 1 - 8 : ilustrace autora : Pavla Dvořáčková 2013 Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 1088