Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako czci Wydziau

  • Slides: 10
Download presentation
„Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej

„Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach” Uniwersytet Humanistyczno. Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 i budżetu państwa, Działanie 5. 2 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Tytuł projektu: „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy

Tytuł projektu: „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej w Kielcach” Oś V Działanie 5. 2 Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Przedmiot projektu: budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej o powierzchni użytkowej 1116, 64 m 2 Wartość projektu: 10 mln 200 tys. zł Źródła finansowania: 60 % RPO WŚ środki EFRR, 40 % wkład własny UJK – środki publiczne Okres realizacji: III kw. 2010 – IV kw. 2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

CEART będzie służyć zarówno studentom, w szczególności kierunków artystycznych i pedagogicznych, jak i wszystkim

CEART będzie służyć zarówno studentom, w szczególności kierunków artystycznych i pedagogicznych, jak i wszystkim mieszkańcom regionu. Powstający obiekt wraz z wyposażeniem zagwarantuje znaczącą poprawę warunków i jakości kształcenia poprzez dostęp do wysokiej jakości bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych, na bazie których będą mogły być świadczone usługi edukacyjne na poziomie europejskim. CEART to również nowe miejsce na mapie kulturalnej regionu oraz nowy ośrodek uniwersyteckiej aktywności intelektualnej i artystycznej, w którym będą mogły odbywać się zdarzenia o charakterze artystycznym i społecznym: konferencje, sympozja, pokazy, wystawy, performance, eventy, koncerty, recitale, spotkania, a także inne formy aktywności artystycznej i społecznej, które wpłyną pobudzająco na rozwój intelektualny, artystyczny i kulturalny Kielc oraz całego województwa. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Aula główna - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Aula główna - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Hall główny - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Hall główny - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Hall główny - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

Hall główny - wizualizacja … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .

BUDOWA AKTUALNIE 06 -06 -2011 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. . .