BUDOWA OKNA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL Arkusz kalkulacyjny znajduje

  • Slides: 41
Download presentation
BUDOWA OKNA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

BUDOWA OKNA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

Arkusz kalkulacyjny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zbiera się i przelicza dużo danych liczbowych.

Arkusz kalkulacyjny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zbiera się i przelicza dużo danych liczbowych. Wykorzystuje się go np. do sporządzania kalkulacji finansowych, obliczeń statystycznych, matematycznych, a także przygotowania listy zakupów czy też planowania i kontrolowania wydatków. Zaletą arkusza kalkulacyjnego jest szybkość obliczeń, możliwość ich przechowywania na dysku oraz wielokrotnego zmieniania danych, np. w celu ich uaktualnienia. Ponadto dane i wyniki obliczeń można prezentować w przejrzystych tabelach, a także w postaci wykresów i diagramów co znacznie ułatwia ich odczytywanie i analizowanie.

Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania

Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników. Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy także utworzony w tym programie dokument, zawierający dane, ich opisy i wyniki obliczeń.

Odpowiedz na pytanie: czy arkusz kalkulacyjny służy do? a) rysowania b) pisania c) wykonywania

Odpowiedz na pytanie: czy arkusz kalkulacyjny służy do? a) rysowania b) pisania c) wykonywania obliczeń

 Niestety wybrałeś złą odpowiedź. Aby dowiedzieć się co to jest arkusz kalkulacyjny przeczytaj

Niestety wybrałeś złą odpowiedź. Aby dowiedzieć się co to jest arkusz kalkulacyjny przeczytaj dokładnie jeszcze raz jego definicję.

 Bardzo dobrze, wybrałeś poprawną odpowiedź. Wiesz już co to jest arkusz kalkulacyjny więc

Bardzo dobrze, wybrałeś poprawną odpowiedź. Wiesz już co to jest arkusz kalkulacyjny więc możesz przejść do dalszej części programu aby zapoznać się z wyglądem i budową jego okna.

Wszystkie arkusze kalkulacyjne mają niemalże takie same podstawowe możliwości. Każdy z nich po uruchomieniu

Wszystkie arkusze kalkulacyjne mają niemalże takie same podstawowe możliwości. Każdy z nich po uruchomieniu wyświetla podobnie wyglądające okno i oferuje podobne narzędzia.

W oknie arkusza kalkulacyjnego znajdują się elementy znane np. z edytora tekstu: pasek menu,

W oknie arkusza kalkulacyjnego znajdują się elementy znane np. z edytora tekstu: pasek menu, standardowy pasek narzędzi, pasek formatowania. pasek menu pasek narzędzi pasek formatowania

Obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego wypełnia tabela podzielona na pionowe rubryki, nazywane kolumnami. Kolumny oznaczane

Obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego wypełnia tabela podzielona na pionowe rubryki, nazywane kolumnami. Kolumny oznaczane są wielkimi literami alfabetu łacińskiego: A, B, C itd. kolumna

Tabela arkusza jest bardzo duża, więc po wyczerpaniu alfabetu do opisu kolumn stosuje się

Tabela arkusza jest bardzo duża, więc po wyczerpaniu alfabetu do opisu kolumn stosuje się oznaczenia dwuliterowe. Dlatego kolumna znajdująca się po kolumnie Z ma oznaczenie AA, a kolejne AB, AC aż do AZ, po której następują kolumny BA, BB, BC … aż do IV.

Odpowiedz na pytanie: jak oznaczone są kolumny w arkuszu kalkulacyjnym? a) liczbami naturalnymi b)

Odpowiedz na pytanie: jak oznaczone są kolumny w arkuszu kalkulacyjnym? a) liczbami naturalnymi b) wielkimi literami alfabetu c) małymi literami alfabetu

 Ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się jeszcze raz ze sposobem oznaczania kolumn

Ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się jeszcze raz ze sposobem oznaczania kolumn w arkuszu kalkulacyjnym.

 Odpowiedziałeś bardzo dobrze. Wiesz jak się oznacza kolumny w arkuszu kalkulacyjnym więc możesz

Odpowiedziałeś bardzo dobrze. Wiesz jak się oznacza kolumny w arkuszu kalkulacyjnym więc możesz przejść do dalszej części tego programu.

Obszar roboczy arkusza jest podzielony również na poziome rubryki określane mianem wierszy. Wiersze arkusza

Obszar roboczy arkusza jest podzielony również na poziome rubryki określane mianem wierszy. Wiersze arkusza kalkulacyjnego oznaczone są kolejnymi liczbami naturalnymi: 1, 2, 3 itd. Ostatni wiersz arkusza ma numer 65536. wiersz

Odpowiedz na pytanie: jak oznaczone są wiersze w arkuszu kalkulacyjnym? a) literami alfabetu b)

Odpowiedz na pytanie: jak oznaczone są wiersze w arkuszu kalkulacyjnym? a) literami alfabetu b) liczbami naturalnymi 1, 2, 3 … c) cyframi rzymskimi I, III, IV …

 Ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się jeszcze raz ze sposobem oznaczania wierszy

Ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się jeszcze raz ze sposobem oznaczania wierszy w arkuszu kalkulacyjnym.

 Odpowiedziałeś bardzo dobrze. Wiesz jak się oznacza wiersze w arkuszu kalkulacyjnym więc możesz

Odpowiedziałeś bardzo dobrze. Wiesz jak się oznacza wiersze w arkuszu kalkulacyjnym więc możesz przejść do dalszej części tego programu.

Podstawowym elementem arkusza kalkulacyjnego jest komórka, która powstaje na przecięciu kolumny i wiersza. komórka

Podstawowym elementem arkusza kalkulacyjnego jest komórka, która powstaje na przecięciu kolumny i wiersza. komórka Nazwa kolumny (jej oznaczenie literowe) i numer wiersza jednoznacznie określają położenie komórki w arkuszu, np. A 5 oznacza komórkę położoną w kolumnie A i w wierszu 5. Jest to jej identyfikator, nazywany adresem komórki.

Odpowiedz na pytanie: jaki adres posiada komórka wskazywana przez strzałkę? a) 5 D b)

Odpowiedz na pytanie: jaki adres posiada komórka wskazywana przez strzałkę? a) 5 D b) F 1 c) D 5

 Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. Wróć do slajdu informującego w jaki sposób

Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. Wróć do slajdu informującego w jaki sposób powstaje adres komórki.

 Bardzo dobrze, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Tak więc możesz przejść do

Bardzo dobrze, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Tak więc możesz przejść do dalszej części programu.

Mimo że arkusz składa się z bardzo dużej liczby komórek, tylko jedna z nich

Mimo że arkusz składa się z bardzo dużej liczby komórek, tylko jedna z nich jest w danej chwili komórką aktywną, tzn. taką, do której odnoszą się wykonywane operacje, np. wprowadzanie danych. komórka aktywna Komórka aktywna otoczona jest czarną ramką, pełniącą funkcję kursora.

W oknie arkusza znajduje się także drugi wskaźnik – kursor myszy. Wykorzystuje się go

W oknie arkusza znajduje się także drugi wskaźnik – kursor myszy. Wykorzystuje się go do wyboru komórki aktywnej, polecenia bądź przycisku. kursor myszy

Klikając w różnych miejscach arkusza, każdorazowo w polu nazwy pojawia się adres komórki aktywnej.

Klikając w różnych miejscach arkusza, każdorazowo w polu nazwy pojawia się adres komórki aktywnej. pole nazwy

Odpowiedz na pytanie: co pojawia się w polu nazwy arkusza kalkulacyjnego? a) dane zawarte

Odpowiedz na pytanie: co pojawia się w polu nazwy arkusza kalkulacyjnego? a) dane zawarte w komórce b) adres komórki aktywnej c) nazwa dokumentu d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

 Niestety udzieliłeś błędnej odpowiedzi. Musisz jeszcze raz zapoznać się z informacją dotyczącą pola

Niestety udzieliłeś błędnej odpowiedzi. Musisz jeszcze raz zapoznać się z informacją dotyczącą pola nazwy w arkuszu kalkulacyjnym.

 Gratuluję, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Możesz teraz śmiało przejść do dalszej

Gratuluję, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Możesz teraz śmiało przejść do dalszej części programu.

Wpisując do komórki dane przekonasz się, że wyświetlają się one na pasku formuły, jak

Wpisując do komórki dane przekonasz się, że wyświetlają się one na pasku formuły, jak i odwrotnie – wpisywane do paska formuły pojawiają się w komórce. pasek formuły

Odpowiedz na pytanie: gdzie można wpisywać dane w arkuszu kalkulacyjnym? a) tylko w aktywnej

Odpowiedz na pytanie: gdzie można wpisywać dane w arkuszu kalkulacyjnym? a) tylko w aktywnej komórce b) tylko w pasku formuły c) w aktywnej komórce oraz w pasku formuły d) w polu nazwy

 Podana odpowiedź nie jest poprawna. Wróć i przeczytaj jeszcze raz informacje dotyczące wpisywania

Podana odpowiedź nie jest poprawna. Wróć i przeczytaj jeszcze raz informacje dotyczące wpisywania danych do arkusza kalkulacyjnego.

 Bardzo dobrze, podana odpowiedź jest prawidłowa. W celu uzyskania dalszych informacji przejdź do

Bardzo dobrze, podana odpowiedź jest prawidłowa. W celu uzyskania dalszych informacji przejdź do dalszej części programu.

Niekiedy obiektem działań w arkuszu jest, zamiast pojedynczej komórki, spójny blok komórek – obszar

Niekiedy obiektem działań w arkuszu jest, zamiast pojedynczej komórki, spójny blok komórek – obszar

Każdy obszar komórek ma swój adres, nazywany inaczej zakresem komórek. Do jego określenia używa

Każdy obszar komórek ma swój adres, nazywany inaczej zakresem komórek. Do jego określenia używa się adresu pierwszej i ostatniej komórki – w przypadku kolumny lub wiersza. obszar A 3: E 3 obszar B 2: B 10

Odpowiedz na pytanie: jaki zakres komórek (adres) posiada zaznaczony obszar arkusza? a) C 9:

Odpowiedz na pytanie: jaki zakres komórek (adres) posiada zaznaczony obszar arkusza? a) C 9: C 1 b) C 2: C 9 c) C 1: C 9

 Niestety ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się dokładnie z zasadą adresowania bloku

Niestety ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się dokładnie z zasadą adresowania bloku komórek. W tym celu wróć do okna z tą informacją.

 Bardzo dobrze, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Tak więc możesz przejść do

Bardzo dobrze, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Tak więc możesz przejść do dalszej części programu.

W przypadku obszaru prostokątnego do określenia zakresu komórek używa się adresu dwóch komórek leżących

W przypadku obszaru prostokątnego do określenia zakresu komórek używa się adresu dwóch komórek leżących w przeciwległych rogach. obszar B 2: F 10

Odpowiedz na pytanie: jaki zakres komórek (adres) posiada zaznaczony obszar arkusza? a) C 3:

Odpowiedz na pytanie: jaki zakres komórek (adres) posiada zaznaczony obszar arkusza? a) C 3: C 11 b) G 11: C 3 c) G 3: C 11 d) C 3: G 11

 Niestety ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się dokładnie z zasadą adresowania bloku

Niestety ta odpowiedź nie jest poprawna. Zapoznaj się dokładnie z zasadą adresowania bloku komórek. W tym celu wróć do okna z tą informacją.

 Gratuluję, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na ostatnie pytanie. Zapoznałeś się również z budową okna

Gratuluję, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi na ostatnie pytanie. Zapoznałeś się również z budową okna arkusza kalkulacyjnego.

Prezentację wykonała: Elwira Nowak

Prezentację wykonała: Elwira Nowak