Budget overview Interoperability summary of expenditures 120 000

  • Slides: 6
Download presentation

Budget overview Interoperability: summary of expenditures 120. 000 261, 3 100. 000 80. 000

Budget overview Interoperability: summary of expenditures 120. 000 261, 3 100. 000 80. 000 60. 000 461, 1 40. 000 2019 2020 Member States 2021 18. 02. 07 - eu-LISA 2022 18. 02. 04 - Europol 2023 18. 02. 05 - CEPOL 2024 2025 18. 02. 03 - EBCG The expenditures over these 2 years (just) fit within the MFF: € 32, 1 m (vs € 32, 9 m left) 2026 2027 Heading 5 - DG Home 2

Költségvetés Áttekintés Interoperabilitás: kiadások összefoglalása 120. 000 261, 3 100. 000 80. 000 60.

Költségvetés Áttekintés Interoperabilitás: kiadások összefoglalása 120. 000 261, 3 100. 000 80. 000 60. 000 461, 1 40. 000 2019 2020 Member States 2021 18. 02. 07 - eu-LISA 2022 18. 02. 04 - Europol 2023 18. 02. 05 - CEPOL 2024 2025 18. 02. 03 - EBCG 2026 2027 Heading 5 - DG Home A költségvetés ez alatt a két év alatt éppen hogy belefér az MFF keretbe: € 32, 1 m (€ 32, 9 m) 3

Budget details • How is the € 461, 1 m spent over 2019 -2027?

Budget details • How is the € 461, 1 m spent over 2019 -2027? • (see proposal's EM page 20 + LFS section 3. 2. 1) – € 136, 3 m for Member States: Changes to national systems, update of NUI, end-user training. – € 261. 3 m for eu-LISA: development & maintenance of the five components. (36. 3 m added for SIS upgrade) – € 48, 9 m for Europol: upgrade of IT systems; – € 2, 0 m for CEPOL: preparation and delivery of training to operational staff. – € 4, 8 m for EBCG: temporary team to validate links between identities at the moment MID goes live – € 7, 7 m for DG Home: responsibility for committee dealing with UMF 4

Költségvetés részletezése • Hogyan használjuk fel a 461, 1 millió eurót 2019 -2027 között?

Költségvetés részletezése • Hogyan használjuk fel a 461, 1 millió eurót 2019 -2027 között? • (Lásd a EM 20. oldal javaslatát+ LFS 3. 2. 1) – € 136, 3 m tagállamoknak: nemzeti rendszerek változásai, NUI frissítése, végfelhasználók képzése. – € 261. 3 m eu-LISA-nak: az öt komponens fejlesztése és karbantartása (36. 3 m hozzáadva a SIS frissítéséhez) – € 48, 9 m Europolnak: az informatikai rendszerek korszerűsítése; – € 2, 0 m CEPOL-nak: az operatív személyzet számára kialakított képzések előkészítése és bemutatása – € 4, 8 m EBCG-nek: az ideiglenes csoport közreműködése az identitások közötti kapcsolatok hitelesítésére, addig amíg a MID használatba kerül – € 7, 7 m DG Home-nak: az UMF-fel foglalkozó bizottság felelőssége 5

Költségvetési rész finanszírozás Tagállamok a 3. 2. 1. szakasz összefoglaló - a működési előirányzatok

Költségvetési rész finanszírozás Tagállamok a 3. 2. 1. szakasz összefoglaló - a működési előirányzatok 3. 2. 2. 5. szakasza (3. cím) • Testreszabás NUI: amikor az ESP és a MID elérhetővé válik. Becsült erőforrás: 150 embernapra @ 700 € átlag 30 MS számára. • Integrációs költség: 4 millió EUR / MS 30 tagállamnak az EES-vel való analógia útján történő elosztása. Költségek "A meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrációja, annak az egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódása" érdekében. (60. cikk) • (Ezek nem az NUI fejlesztésére vagy végrehajtására vonatkoznak!) • A tagállamok által szervezett képzés a végfelhasználók számára: 10 000 résztvevő képzésére 1000 euró a költségvetési keret • Használja az ISF-et (határok és rendőrség) arra, hogy kérjen társfinanszírozást további nemzeti integrációs és alkalmazkodási problémák megoldására. 6