BU SUNUDA retme Nedir Etkili retmenin zellikleri deal

  • Slides: 33
Download presentation

BU SUNUDA • • Öğretme Nedir? Etkili Öğretmenin Özellikleri İdeal öğretmenin Nitelikleri Öğrencilerin Derse

BU SUNUDA • • Öğretme Nedir? Etkili Öğretmenin Özellikleri İdeal öğretmenin Nitelikleri Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları Mesleki Açıdan Etkili Öğretmen Öğrenciler Hangi Öğretmenleri Sever İstenmeyen Öğretmen Davranışları Öğretmen Öğrenci İlişkilerinde Önemli Olan Nedir?

ÖĞRETME NEDİR? Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti. Buna göre öğretme, bireyin davranışında

ÖĞRETME NEDİR? Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti. Buna göre öğretme, bireyin davranışında değişiklik meydana getirmek için, yani öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Buna ilaveten iyi öğretmeyi şöyle tanımlayabiliriz.

İyi Öğretme Öğrencide istenilen ve kalıcı izli davranış değişiklikleri, düşünme, değerlendirme, muhakeme, sebep gösterme,

İyi Öğretme Öğrencide istenilen ve kalıcı izli davranış değişiklikleri, düşünme, değerlendirme, muhakeme, sebep gösterme, iletişim, icatçılık, tutum, değer, kavrama ve psiko–motor becerilerinde değişmeler meydana getirmektir.

Etkili Öğretmeni Şöyle Tanımlayabiliriz 1 -Konusunu bilen, bildiklerini öğrencisine etkin bir şekilde aktarabilen 2

Etkili Öğretmeni Şöyle Tanımlayabiliriz 1 -Konusunu bilen, bildiklerini öğrencisine etkin bir şekilde aktarabilen 2 -Öğrencisini anlayan, onların ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları hazırlayan, öğrencisini çalışmaya karşı güdüleyen 3 -Bireysel farklılıkları kabul edip, her öğrenci ile tek ilgilenebilen, öğrenci sorunlarının farkında olan, 4 -Elinden geldiğince yardım eden, öğrencisini yönlendirebilen, 5 -Öğrencisini ve öğretmeyi seven,

6 -Ruh sağlığı yerinde, tutarlı, olgun ve dengeli olan, 7 -Tepkileri çocuklar için anlaşılmaz

6 -Ruh sağlığı yerinde, tutarlı, olgun ve dengeli olan, 7 -Tepkileri çocuklar için anlaşılmaz ve şaşırtıcı olmayan 8 -Esnek ve hoşgörülü olan, korku ve dayağa gerek duymayan, sınıfta düzeni sağlayabilen, 9 -Kendi kişiliği, özellikleri ve öğretim becerileriyle çocuktaki ilgiyi canlı tutabilen, 10 - Bilgide akıcı olmaktan çok, çocuğun öğrenme, araştırma ve incelemesine yol gösteren,

11 -Sınıfta demokratik bir çalışma ve ilişki ortamı meydana getiren, 12 - Sorumlulukları vererek

11 -Sınıfta demokratik bir çalışma ve ilişki ortamı meydana getiren, 12 - Sorumlulukları vererek öğrencilerinde kendilerini denetleme yeteneklerini geliştirebilen, 13 - Öğrencilerini sınıf içinde yarışmaya sokmayan, 14 - Sınıfın iyi öğrencilerini seçip diğerlerini bir kenara itmeyen, 15 - Başarılı öğrencileri diğerlerine örnek göstermeyen, 16 - Başarısız öğrencileri destekler ve en ufak bir başarılarını görüp bunu onlara hissettiren, 17 - Öğrencinin başarısızlık nedenlerini araştırır, aile işbirliği yaparak nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışan etkili ve iyi öğretmedir.

İdeal Öğretmenin Nitelikleri Her şeyden önce öğretmen mesleğini sevmeli ve kendi sahasında söz sahibi

İdeal Öğretmenin Nitelikleri Her şeyden önce öğretmen mesleğini sevmeli ve kendi sahasında söz sahibi olmalıdır. "İdeal öğretmen bir muhabbet fedaisidir. " "İdeal öğretmen hassas bir terazi gibidir. "

"İdeal öğretmen öğrencilerini teşvik eder, onların cesaretini kırmaz. " "İdeal öğretmen anlatan değil rehberlik edendir. " ”Dersini öğrenciyi merkeze alarak yürütür” “Öğrencilerin öğrenme ihtiyacı hissetmelerine yardımcı olur”

"Derse öğrencinin ilgisini çeker ve korur" "Öğrencilerin düşünmesini ve eleştirmesini sağlar" "İlgi çeken ve bu ilgiyi koruyan öğretim araç-gereçleri kullanır. " "Öğrencilerle tam ve etkili iletişim kurar"

Öğrencilerin

Öğrencilerin "Bu dersi neden görüyoruz? ", "Bize ne faydası var? " sorularına cevap verir ve konulara günlük hayattan örnekler vererek somutlaştırır. Ailelerle görüşmekten çekinmez. Zaman buldukça onları arar. Hiç okula gelmeyen ve onunla görüşmeyen velilerin ilgisiz olduklarını düşünmez ve onlarla irtibata geçer. Her öğrenci için bir dosya tutar. Bu dosyada telefonu, aile bilgileri, sevdiği şeyler, zayıf ve güçlü olduğu yönler, dersteki tutumu ve başarısı bulunur.

Dersi anlatırken kısa ve öz konuşur, öğrencilerin anlamadığı yerleri farklı kelimeler kullanarak sabırla tekrar

Dersi anlatırken kısa ve öz konuşur, öğrencilerin anlamadığı yerleri farklı kelimeler kullanarak sabırla tekrar eder. Ders boyunca bütün öğrencilerin mümkünse derse aktif olarak katılımlarını sağlar. Bunun için konuyla ilgili düşündürücü sorular hazırlar. Ders anlatırken öğrencilerin gözlerinin içine bakar ve anlayışlı, sabırlı olur.

Sınıfında bir takım ruhu oluşturmaya çalışır. “Öğrenciler sorulan bir soruya yanlış cevap verdiğinde kesinlikle

Sınıfında bir takım ruhu oluşturmaya çalışır. “Öğrenciler sorulan bir soruya yanlış cevap verdiğinde kesinlikle sınıf içerisinde onu küçük düşürecek tavırlar sergilemez. ” “Öğrencilerin sıkıldıklarını veya dikkatlerinin dağıldığını gözlerinden anlayabilir, böyle anlarda fıkralar veya kısa anekdotlarla derse ara vererek dersin ağır havasını dağıtır. ”

İlk intiba çok önemlidir. Ders yılına nasıl başlanırsa öyle devam edilir, bu yüzden sınıf

İlk intiba çok önemlidir. Ders yılına nasıl başlanırsa öyle devam edilir, bu yüzden sınıf içerisindeki hal ve davranışlarını çok iyi ayarlamasını bilir. Sınıfta her öğrenciye eşit davranır. Sınıftaki sessiz öğrenciyi görmemezlikten gelmez, onlara görevler verir ve derse katılmalarını sağlar, vakit buldukça onlarla konuşur.

Öğrencilerle

Öğrencilerle "öğretmen tonu“ diyebileceğimiz otoriter ses tonuyla konuşmaz. Öğrencilerden ne istediğini açıkça ifade eder, sınıf kuralları belirler ve bunlara uymalarını sağlar. Öğrencilerle iletişim kurabilmek için isimlerini bilir, ve onlara isimleriyle hitap eder.

DERSİNİZİ DAHA MÜKEMMEL NASIL VERİRSİNİZ? BAŞARININ İLK ŞARTI, UĞRAŞILAN KONUYA EGEMEN OLMAKTIR.

DERSİNİZİ DAHA MÜKEMMEL NASIL VERİRSİNİZ? BAŞARININ İLK ŞARTI, UĞRAŞILAN KONUYA EGEMEN OLMAKTIR.

1. Görsel Ve İşitsel Materyal Kullanın 2. Soru Sormalarını İsteyerek Öğrencileri Cesaretlendirin 3. Not

1. Görsel Ve İşitsel Materyal Kullanın 2. Soru Sormalarını İsteyerek Öğrencileri Cesaretlendirin 3. Not Alma İşlemine Rehberlik Edin

4. Tartışmayı Teşvik Edin 5. Öğrencilerin Yazılı Olarak Katılımını Sağlayın 6. Bir Kavram Şeması

4. Tartışmayı Teşvik Edin 5. Öğrencilerin Yazılı Olarak Katılımını Sağlayın 6. Bir Kavram Şeması Oluşturun

7. ‘… Öğrendim’ Ve ‘…Merak Ediyorum’ İfadelerini Kullanmalarını İsteyin 8. Ek Çalışmalara Rehberlik Edin

7. ‘… Öğrendim’ Ve ‘…Merak Ediyorum’ İfadelerini Kullanmalarını İsteyin 8. Ek Çalışmalara Rehberlik Edin

Mesleki Açıdan Etkili Öğretmen 1. Olumlu davranışlar kazandırın Sen görevini yap, ışık ol, yol

Mesleki Açıdan Etkili Öğretmen 1. Olumlu davranışlar kazandırın Sen görevini yap, ışık ol, yol göster, deniz feneri gibi fırtınaya aldırma çünkü vicdanın uyanamayacağı saat yoktur. Gerçeğin tohumu yeter ki kalbe bir kez düşsün. 2. Hedef ve gaye aşılayın

3. İç başarıya önem verin 4. Cesaret ve umut aşılayın 5. Taktir ve teşvik

3. İç başarıya önem verin 4. Cesaret ve umut aşılayın 5. Taktir ve teşvik edin

6. Onları kabiliyetlerine göre yönlendirin 7. Öz güven kazandırın 8. Okuma alışkanlığı kazandırın Gençliğini

6. Onları kabiliyetlerine göre yönlendirin 7. Öz güven kazandırın 8. Okuma alışkanlığı kazandırın Gençliğini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. 9. Sorumluluk bilinci kazandırın 10. Yaptıkları hataları hoş görün 11. Hayata hazırlayın

Ümmetimden 2 sınıf vardır ki onlar iyi olduklarında, toplumda iyi olur; Onlar kötü olduklarında

Ümmetimden 2 sınıf vardır ki onlar iyi olduklarında, toplumda iyi olur; Onlar kötü olduklarında toplumda bozulur: Onlar idareciler ve öğretmenlerdir. Hz. Muhammed (s. a. v)

ÖĞRENCİLER HANGİ ÖĞRETMENLERİ SEVER? • • • Kendilerini zorlayan Başarısız olduklarında onları cesaretlendiren Sürprizler

ÖĞRENCİLER HANGİ ÖĞRETMENLERİ SEVER? • • • Kendilerini zorlayan Başarısız olduklarında onları cesaretlendiren Sürprizler yapan Kendilerine düzenli ödev veren Kendilerinden yüksek başarı bekleyen

BİR ARAŞTIRMA Bu konuyla ilgili kontrollü bir deney yapılmıştır. Aynı düzeyde ve aynı yaş

BİR ARAŞTIRMA Bu konuyla ilgili kontrollü bir deney yapılmıştır. Aynı düzeyde ve aynı yaş grubunda öğrencilerden meydana gelen iki sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıflardan A sınıfına giren öğretmenler buradaki öğrencilerden yüksek beklentiler içine girmişler ve bu şekilde davranmışlardır. B sınıfına giren öğretmenler ise "siz adam olmazsınız" havası içerisinde derse girmişlerdir. Sonuçta, aynı düzeyde olmalarına rağmen A sınıfı öğrencileri sınavlarda B sınıfı öğrencilerinden daha başarılı olmuşlardır

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI u Notla Tehdit etme u Ceza olarak ödev verme u Sadece

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI u Notla Tehdit etme u Ceza olarak ödev verme u Sadece anlatım yöntemini kullanma derse güdülememe, cesaretlendirmeme, espiritüel olmama u Ödevleri kontrol etmeme u Sınıfa sırtını dönme u İstenmeyen davranışları düzeltmeme u Sadece başarılı olanlara söz hakkı verme u Yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştirme, olumsuz sözlerle etiketleme u Öğretmediği konularda sınav yapma

u u u u u Dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma Zorlama ile disiplin

u u u u u Dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma Zorlama ile disiplin sağlama Sınıfta herkesin görebileceği yerde durmama Öğrencilerin psikolojik, sosyal, akademik yeterlik ve gelişim dönemleri gibi özelliklerini tanımama İstenen davranış hakkında bilgilendirmeme Öğretmenin kendi davranışları ve diğer öğretmenlerin davranışları arasındaki tutarsızlık Öğrencinin davranışı yerine kişiliğini eleştirme İstenen davranış için uygun ortam oluşturmama İstenen davranış için uygun pekiştireci zamanında vermeme

Haklı ile haksız öğrenciyi ayırt edememe u Cinsel, sosyal, ekonomik ve başarı durumu vb.

Haklı ile haksız öğrenciyi ayırt edememe u Cinsel, sosyal, ekonomik ve başarı durumu vb. özelliklere göre ayrım yapma, sürekli aynı öğrencilere sosyal alanlarda görev verme u Başarı zevkini tattıramama u Derse girip dersi işleyip dersten çıkma; kitap öğretmeni olma, dersi soğuk atmosferde işleme u İstenmeyen davranışlar üzerinde istenenlerden daha fazla durma, an konuyu kesip ayrıntılarla fazla ilgilenme u u Bazı öğrencilere ismi ile hitap ederken diğerlerine hitap etmeme Ödül ve cezayı adil kullanmama u Körü körüne itaate alıştırmak için disiplin cezası verme, başarısız olarak değerlendirme u Ana dilini iyi kullanmama ( örn. Argolu konuşma ) u Başarılı ile başarısız öğrencileri akademik açıdan ayırt edememe ( örn. Her ikisine de aynı notu verme ) u Fiziksel ceza verme u

Korkma hiçbir öğrenci şımarmaz ve hiçbiri tepene çıkmaz. Hiç insan sevdiğini üzmek ister mi?

Korkma hiçbir öğrenci şımarmaz ve hiçbiri tepene çıkmaz. Hiç insan sevdiğini üzmek ister mi?

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNDE ÖNEMLİ OLAN NEDİR? Öğretme ve öğrenmenin iki değişik işlev olduğu aşikardır. Çünkü

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNDE ÖNEMLİ OLAN NEDİR? Öğretme ve öğrenmenin iki değişik işlev olduğu aşikardır. Çünkü öğretme bir kişi tarafından gerçekleştirilirken, öğrenme bir başkasında oluşur. Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için o iki kişi arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir. Bir başka deyişle öğretmen-öğrenci arasında bir tür özel bağ kurulmalıdır.

Öğretmenlerin Öğrencilerle İlişkilerini Güçleştiren 5 Tipik İnanç Vardır

Öğretmenlerin Öğrencilerle İlişkilerini Güçleştiren 5 Tipik İnanç Vardır

 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Açıklık Önemsenmek Birbirine ihtiyaç duymak Birbirinden ayrı olmak

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Açıklık Önemsenmek Birbirine ihtiyaç duymak Birbirinden ayrı olmak İhtiyaçlarını karşılıklı olarak giderebilmek