Bu slayt 7 snf nite 4 konusunda hazrlanmtr

  • Slides: 15
Download presentation
Bu slayt 7. sınıf ünite 4 konusunda hazırlanmıştır…

Bu slayt 7. sınıf ünite 4 konusunda hazırlanmıştır…

A r O r B v Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine

A r O r B v Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.

 Yüzük, araba lastiği, simit çembere örnektir.

Yüzük, araba lastiği, simit çembere örnektir.

v YARIÇAP: Çember üzerinde alınan bir noktayı çember merkezine birleştiren doğru parçasına yarıçap denir.

v YARIÇAP: Çember üzerinde alınan bir noktayı çember merkezine birleştiren doğru parçasına yarıçap denir. r harfi ile gösterilir. v ÇAP: Çemberin orta merkezinden geçen kirişe çap denir. Çap R harfi ile gösterilir.

yarıçap L r K r r O merkez Çap, yarıçapın iki katıdır. R=2 r

yarıçap L r K r r O merkez Çap, yarıçapın iki katıdır. R=2 r

v Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. r

v Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. r A C o B D çap kiriş v En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.

3600 o v Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür. v Çember

3600 o v Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür. v Çember yayının açısal değeri 360° dir.

Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir 1800 parça 180° dir. A

Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir 1800 parça 180° dir. A o B 1800 Çemberi kesen en uzun kiriş çemberin çapıdır.

ÇEMBERDE AÇILAR MERKEZ AÇI DEĞERLENDİRME ÇEVRE AÇI

ÇEMBERDE AÇILAR MERKEZ AÇI DEĞERLENDİRME ÇEVRE AÇI

v Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. v Bir merkez açının ölçüsü,

v Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. v Bir merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. B o a a A m(AOB)=m(AB)=a

v Köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı denir. C v Çevre açının ölçüsü

v Köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı denir. C v Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın açı ölçüsünün yarısına eşittir. B a=b/2 o b b A

v Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan biri majör(büyük) çember

v Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan biri majör(büyük) çember yayı diğeri minör(küçük) çember yayı dır. v Merkez açının gördüğü yay minör yaydır. C v Yandaki çemberde ACB yayı minör yay, ADB yayı A B ise majör yaydır. Minör yayın ölçüsü, kendisini gören merkez açının ölçüsüne O eşittir. D s(ACB)=s(AOB) Majör yayın ölçüsü ise s(ADB)=360 -s(ACB)

DEĞERLENDİRME: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz… Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine. . denir.

DEĞERLENDİRME: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz… Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine. . denir. Çemberin orta merkezinden geçen kirişe …… denir. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya ……… denir.

ü Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder. ü Çemberde merkez açı ve

ü Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder. ü Çemberde merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler. ü Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.

v 7. sınıf ders kitabı v http: //egitek. meb. gov. tr/aok_kitaplar/aolkitapl ar/geometri_2/4. pdf v

v 7. sınıf ders kitabı v http: //egitek. meb. gov. tr/aok_kitaplar/aolkitapl ar/geometri_2/4. pdf v http: //www. webobur. com/matematikgeometri/4016 -cemberde-acilar. html ESRA GÜÇLÜ 2/B (GECE) 110404002