BRIGA O ZDRAVLJU PROJEKT MEDICINSKE KOLE PULA I

  • Slides: 25
Download presentation
BRIGA O ZDRAVLJU PROJEKT MEDICINSKE ŠKOLE PULA I ŠKOLE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IZ

BRIGA O ZDRAVLJU PROJEKT MEDICINSKE ŠKOLE PULA I ŠKOLE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IZ PULE

Nositelji aktivnosti: • Medicinska škola Pula – nositelji projekta • Škola za odgoj i

Nositelji aktivnosti: • Medicinska škola Pula – nositelji projekta • Škola za odgoj i obrazovanje – partneri u projektu

Realizatori projekta: • Učenici 3. razreda Medicinske škole Pula • Ljiljana Rotar, dipl. pedagoginja

Realizatori projekta: • Učenici 3. razreda Medicinske škole Pula • Ljiljana Rotar, dipl. pedagoginja – mentorica iz Medicinske škole Pula • Gordana Hosni – Hrvatin, ravnateljica Škole za odgoj i obrazovanje Pula

Ciljana skupina: Odgojno-obrazovna tema “Briga o zdravlju“ namijenjena je i metodički prilagođena: • učenicima

Ciljana skupina: Odgojno-obrazovna tema “Briga o zdravlju“ namijenjena je i metodički prilagođena: • učenicima koji imaju slabije intelektualne i socijalne kompetencije Škole za odgoj i obrazovanje, • učenicima Medicinske škole Pula za zanimanje medicinska sestra-tehničar opće njegekoji u konkretnoj aktivnosti - neposrednim radom s osobama s teškoćama u razvoju mijenjaju svoje psihološke i emocionalne barijere prema drugačijima i usvajaju nove kompetencije.

Obrazloženje: • razvoj osobnih i stručnih kompetencija kroz životno iskustvo je najdjelotvornije učenje zbog

Obrazloženje: • razvoj osobnih i stručnih kompetencija kroz životno iskustvo je najdjelotvornije učenje zbog toga već godinama izlazimo iz školskih učionica i odlazimo na teren s ciljem da učenici upoznaju brojne skupine drugih i drugačijih koji će jednog dana biti korisnici njihovih usluga. • projekt godinama realiziramo u raznim oblicima već prema dogovoru sa našom školom partnerom.

Ciljevi projekta (ishodi): 1. Učenici pulske Škole za odgoj i obrazovanje će usvojiti znanja

Ciljevi projekta (ishodi): 1. Učenici pulske Škole za odgoj i obrazovanje će usvojiti znanja o sljedećem: • briga o zdravlju kao prioritetu u svakodnevnom životu, • kada se i kako obratiti liječniku, • što treba ponijeti sa sobom na liječnički pregled, • kako opisati simptome bolesti, • upoznati ih s planom i programom zanimanja medicinska sestra – medicinski tehničar opće njege i usvojiti vještine i naviku: • mjerenja tjelesne težine, visine i krvnog tlaka, • vještine komunikacije i socijalizacije u novim sredinama s nepoznatim osobama.

Ciljevi projekta (ishodi): 2. Učenici Medicinske škole Pula će u konkretnoj aktivnosti - neposrednim

Ciljevi projekta (ishodi): 2. Učenici Medicinske škole Pula će u konkretnoj aktivnosti - neposrednim radom i druženjem s osobama s teškoćama u razvoju: • usvojiti stručna znanja i kompetencije u radu s drugačijima te • razbiti predrasude, psihološke i emocionalne barijere.

Naš se projekt sastojao od tri dijela: PRVI DIO „Neprimjereno ponašanje u liječničkoj ordinaciji“

Naš se projekt sastojao od tri dijela: PRVI DIO „Neprimjereno ponašanje u liječničkoj ordinaciji“ - zabavno - edukativni skeč o NEPRIMJERENOM ponašanju u liječničkoj ordinaciji. Krivo su prikazani: • neprimjeren izgled zdravstvenih djelatnica, raščupana kosa, napadna šminka, prljave tenisice, • neprimjeren izgled stola na kojem se nalaze: oho ljepilo, vegeta, čačkalice, žvakaće, sve je porazbacano i neuredno. • neprimjereno ponašanje i odnos zdravstvenih djelatnica prema bolesnoj osobi.

Dobrodošlica…

Dobrodošlica…

Naši dragi gosti Škole za odgoj i obrazovanje

Naši dragi gosti Škole za odgoj i obrazovanje

Predstavljanje aktivnosti i zadataka…

Predstavljanje aktivnosti i zadataka…

Zbunjić, (ne)dr. školske medicine

Zbunjić, (ne)dr. školske medicine

Dok bolesnik kuca one se zabavljaju…

Dok bolesnik kuca one se zabavljaju…

Od bolesnika važniji je dobar izgled i mobilni telefon…

Od bolesnika važniji je dobar izgled i mobilni telefon…

DRUGI DIO Nakon skeča učenici su zamoljeni nabrojati uočene krive postupke liječnice i medicinske

DRUGI DIO Nakon skeča učenici su zamoljeni nabrojati uočene krive postupke liječnice i medicinske sestre. Tada im je predstavljeno pravilno postupanje liječnika i medicinske sestre prema pacijentu s apsolutnim uvažavanjem ljudskih prava o: • • • pravovremenom zdravstvenom pregledu, individualiziranom pristupu, profesionalnoj komunikaciji, dostojanstvenom i humanom pristupu pacijentu, adekvatnoj zdravstvenoj skrbi i liječenju.

TREĆI DIO • U trećem dijelu projekta učenicima je izmjerena visina, težina i krvni

TREĆI DIO • U trećem dijelu projekta učenicima je izmjerena visina, težina i krvni tlak čije su vrijednosti upisivane u za to pripremljene brošurice. Navedene su vrijednosti upisivane u obrazac i izračunate srednje vrijednosti koje su djelatnici gostujuće Škole dobili na uvid. Brošurice su sadržavale poruke o pravilnoj prehrani te osnovnom načinu brige o zdravlju. • Na poleđini su učenici - gosti napisali što će pozitivnoga promijeniti u idućoj godini.

Mjerenje krvnog tlaka

Mjerenje krvnog tlaka

Mjerenje krvnog tlaka

Mjerenje krvnog tlaka

Mjerenje tjelesne visine

Mjerenje tjelesne visine

Mjerenje tjelesne visine

Mjerenje tjelesne visine

Osobni zdravstveni kartoni sa najnovijim mjernim pokazateljima

Osobni zdravstveni kartoni sa najnovijim mjernim pokazateljima

ČETVRTI DIO • Učenici su sa svojim nastavnicima posjetili učionice Medicinske škole Pula te

ČETVRTI DIO • Učenici su sa svojim nastavnicima posjetili učionice Medicinske škole Pula te se upoznali s budućim medicinskim djelatnicima i njihovim nastavnicima. • Zajedničkim slikanjem završeno je prekrasno druženje u kojem smo se svi dobro zabavili, ali i puno naučili.

U kabinetu za anatomiju…

U kabinetu za anatomiju…

U kabinetu za anatomiju…

U kabinetu za anatomiju…

Hvala!

Hvala!