Breedtesport discussie 17 april 2010 Hanneke Rossino KNAS

  • Slides: 38
Download presentation
Breedtesport discussie 17 april 2010 Hanneke Rossino KNAS bestuurslid Breedtesport 17 april 2010 Breedtesport

Breedtesport discussie 17 april 2010 Hanneke Rossino KNAS bestuurslid Breedtesport 17 april 2010 Breedtesport discussie

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jaarplan 2009 Resultaten uit jaarplan 2009 Jaarplan

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jaarplan 2009 Resultaten uit jaarplan 2009 Jaarplan 2010: de focus Resultaten uit de enquête Discussie over uitslagen enquête Uitleg keuzes 17 april 2010 Breedtesport discussie

Jaarplan Breedtesport 2009 De 4 kernpunten waarover de KNAS de regie wil voeren kunnen

Jaarplan Breedtesport 2009 De 4 kernpunten waarover de KNAS de regie wil voeren kunnen als volgt worden aangeduid: 1. een goede communicatie tussen KNAS, vereniging, leden en NAS en promotie; 2. een breder schermaanbod: nadruk op overbrugging tussen jeugd – senioren - veteranen; 3. opzet van kwaliteitsborging en evaluatie opleidingstraject schermleraren; 4. versterken verenigingen en uitbreiding dekkingsgebied schermverenigingen. 17 -04 -2010 Breedtesport discussie

1. Goede communicatie Resultaten: ü Opzet nieuwe website KNAS ü Inventarisatie bij verenigingen; de

1. Goede communicatie Resultaten: ü Opzet nieuwe website KNAS ü Inventarisatie bij verenigingen; de enquête ü Bezoeken vereniging door bestuurslid breedtesport en/of commissie breedtesport 17 april 2010 Breedtesport discussie

2. Breder schermaanbod Resultaten: ü voortzetting en vervolmaking Brassard systeem: het rode boekje werd

2. Breder schermaanbod Resultaten: ü voortzetting en vervolmaking Brassard systeem: het rode boekje werd uitgebracht ü voortzetting Jeugdpuntentoernooi ü voortzetting Jeugd schermkamp ü ontwikkelen regionale en nationale seniorencompetitie (> 17 jaar): het Ferrum Vetum Futuri ü vastlegging dat minimaal EUR 25. 000 jaarlijks wordt besteed aan Breedtesport! 17 april 2010 Breedtesport discussie

3. Meer en beter kader: opleiding Resultaten: ü Scheidsrechter opleiding tijdens JPT ü Evaluatie

3. Meer en beter kader: opleiding Resultaten: ü Scheidsrechter opleiding tijdens JPT ü Evaluatie opleiding schermleraar 2 en 3 ü Opleidingsplan gemaakt voor Schermleraar 1 t/m 5 ü Start (oude) opleiding Schermleraar 2 17 april 2010 Breedtesport discussie

4. Versterken vereniging en dekkingsgraad in NL verhogen Resultaten: ü Materiaal depot uitbreiden: is

4. Versterken vereniging en dekkingsgraad in NL verhogen Resultaten: ü Materiaal depot uitbreiden: is beschikbaar voor school clinics en Witte Vlekken Plan ü Verhogen scherm dekkingsgraad in Nederland: twee verenigingen zijn gestart met Witte Vlekken Plan ü Op gang brengen communicatie netwerk tussen verenigingen: door website en regiotrainingen ü Start pilot in Noord Nederland met regiotraining vanuit breedtesport 17 april 2010 Breedtesport discussie

Jaarplan 2010 Focus op: ü Voortzetting van alle acties en initiatieven van 2009 ü

Jaarplan 2010 Focus op: ü Voortzetting van alle acties en initiatieven van 2009 ü Afronding nieuwe opleidingen: Ø Schermleraar 2 en 3 vernieuwd Ø Schermleraar 1 en 4 aanbieden voor kwalificatiegoedkeuring ü Start opleidingen Schermleraar 1, 2, 3 en 4 in najaar 2010! ü Introductie Schermpaspoort: er is een sponsor gevonden!!! ü Rolstoelschermen uitproberen 17 juni 2010 Breedtesport discussie

Enquête 2009 resultaten Input voor de discussiedag 17 -4 -2010 KNAS

Enquête 2009 resultaten Input voor de discussiedag 17 -4 -2010 KNAS

Participatie enquête ü 19 verenigingen en 3 KNAS leden ü Kleinste vereniging heeft 25

Participatie enquête ü 19 verenigingen en 3 KNAS leden ü Kleinste vereniging heeft 25 en grootste 161 leden ü Gemiddeld 54 leden ü Totaal 1053 leden = 41% van alle leden ü 17 x degen en floret, 13 x sabel ü 12 verenigingen zowel recreatief/topsport en 7 verenigingen uitsluitend recreatief ü 96, 2 % is recreatief schermer!

Contributie versus trainingen ü Jeugd gemiddeld EUR 18. 50 p. m. ü Senioren gemiddeld

Contributie versus trainingen ü Jeugd gemiddeld EUR 18. 50 p. m. ü Senioren gemiddeld EUR 25. 40 p. m. ü 9 verenigingen trainen 1 x per week ü 7 verenigingen trainen 2 x per week ü 3 verenigingen > 2 x per week Belangrijkste speerpunten: Gezelligheid naast sport, schermsport promotie Zoveel mogelijk schermen.

Alle verenigingen willen groeien! Acties welke werken zijn: ü Kranten, websites, clinics, lessen op

Alle verenigingen willen groeien! Acties welke werken zijn: ü Kranten, websites, clinics, lessen op basisscholen, proeflessen, flyers, demonstratie op locale markt/sportevenementen. Redenen voor vertrek: ü Niet meer leuk, studeren, verhuizen, werkdruk, onvrede met trainer en/of accommodatie, andere sport, gebrek aan interesse

Structuur verenigingen ü Bestuur bestaat gemiddeld uit 4, 5 bestuursleden ü Voorzitter, penningmeester, secretaris,

Structuur verenigingen ü Bestuur bestaat gemiddeld uit 4, 5 bestuursleden ü Voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijd functionaris, wapenmeester, technische zaken, PR, recreatie, jeugdzaken, activiteiten, communicatie. ü Communicatie intern via: e-mail, nieuwsbrieven, trainers, publicatiebord, clubblad.

Accommodatie en materiaal ü 42% van de verenigingen heeft eigen zaal ü 50% beschikt

Accommodatie en materiaal ü 42% van de verenigingen heeft eigen zaal ü 50% beschikt over een kantine ü 52% heeft materiaal regeling voor leden ü 36% heeft gebrek aan materiaal ü 26% zou tijdelijk materiaal kunnen gebruiken ü 16% zou gebruik willen maken van aanschaf materiaal dat gefaseerd kan worden betaald

Schermactiviteiten ü 89% van de verenigingen organiseren activiteiten naast de trainingsavond ü 63% organiseert/neemt

Schermactiviteiten ü 89% van de verenigingen organiseren activiteiten naast de trainingsavond ü 63% organiseert/neemt deel aan gezamenlijke activiteiten met andere verenigingen Ø Jeugd punten toernooi (JPT) 74% Ø Veteranen toernooi 58% Ø Invitatie toernooien (recreatief) 74% Ø NJK / NK / EK 84% Ø Schermkamp voor de jeud Ø Best of Six 63% 11% Ø Regio training voor schermtalenten 63% Ø Brassard systeem 37% Anders: in buitenland (internationaal), WK’s, Wereldbeker, KNASCup, open toernooien, B-circuit internationaal.

Jeugdpuntentoernooi ü ü 63% vindt de frequentie goed (10 x per jaar) 63% heeft

Jeugdpuntentoernooi ü ü 63% vindt de frequentie goed (10 x per jaar) 63% heeft moeite (voldoende) scheidsrechters te leveren 58% levert ook loper en heeft niet tot problemen geleid 57% geeft score zeer tevreden en tevreden Voorstellen: Ø instroommogelijkheid elektrisch niveau, Ø uitdaging creëren voor > 2500 punten, N, Z, M + JPT landelijk voor toppers, competitie element met ranglijst + prijs, doorstroming naar andere toernooien door nauwere samenwerking KNAS, Ø afstappen systeem leveren 1 scheidsrechter bij 1 deelnemer, Ø niveau van scheidsrechters verbeteren Ø regels KNAS hanteren m. b. t. Leeftijden en lengte wapens.

Ferrum Vetum ü 68% kent dit veteranen toernooi ü 53% vindt frequentie (4 x

Ferrum Vetum ü 68% kent dit veteranen toernooi ü 53% vindt frequentie (4 x pj) goed ü 11% wil hogere frequentie ü 39% is (zeer) tevreden, 17% neutraal Opmerkingen: te weinig veteranen bij verenigingen, voor velen is de ontspanning op vereniging voldoende.

Invitatietoernooien ü 78% neemt deel aan invitatietoernooien ü 37% organiseert zelf invitatietoernooien ü over

Invitatietoernooien ü 78% neemt deel aan invitatietoernooien ü 37% organiseert zelf invitatietoernooien ü over het algemeen goede waardering ü 42% heeft behoefte aan een seniorencompetitie Wedstrijdkalender in relatie tot invitatietoernooi: Ø Onderscheid maken topsport/talent/recreatief (5%), Ø lokale toernooien respecteren (32%), Ø beter afstemmen (17%), Ø spreiding toernooien op wapen (5%), Ø vrij laten (15%), zelf keuze maken tussen toernooien (5%), buiten KNAS agenda houden (5%).

NJK / NK ü 42% is geïnteresseerd in organisatie hiervan ü 53% is van

NJK / NK ü 42% is geïnteresseerd in organisatie hiervan ü 53% is van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen aan NJK (geen ranglijst), ü 11% vindt dat het via ranglijst moet ü 26% is van mening dat het centraal in NL moet worden georganiseerd, ü 44% vindt dat het niet centraal moet worden geregeld, rest maakt het niet uit

Schermkamp ü 89% kent het schermkamp! ü 42% is (zeer) tevreden, 33% neutraal/geen mening

Schermkamp ü 89% kent het schermkamp! ü 42% is (zeer) tevreden, 33% neutraal/geen mening Redenen om niet (meer) mee te doen: Ø veel jongens + degen, te kinderachtig voor oudere kinderen, Ø te intensief, te militaristisch, te strak programma Ø andere activiteiten, onbekendheid en het tijdstip. Voorstellen tot verbetering: Ø schermleraren uit buitenland + nog een schermkamp in najaar Ø meer uitdaging, activiteiten en individueel les, Ø afstemmen leeftijdgroepen, meer tijd voor een lolletje.

Best of Six ü Bekend bij 47% van de verenigingen ü 22% is (zeer)

Best of Six ü Bekend bij 47% van de verenigingen ü 22% is (zeer) tevreden, rest veelal neutraal omdat zij niet meedoen (= Noord NL) ü Reden succes is laagdrempeligheid, blije kinderen en goede sfeer ü Wenselijkheid soortgelijke competitie in eigen regio: 33% en is er in sommige gevallen al ü Wenselijkheid landelijke competitie + finale: 17% voor en 17% tegen en 67% geen mening

Overige wedstrijden Gebrek aan gelicenseerde scheidsrechters: ü beter communiceren hoeveel er nodig zijn en

Overige wedstrijden Gebrek aan gelicenseerde scheidsrechters: ü beter communiceren hoeveel er nodig zijn en beter belonen, rol scheidsrechter aantrekkelijk maken, te beperkt aanbod, ü betaalbare cursus, cursus voor ouders, ü roulatie systeem grote wedstrijden, ü actief opleiden en begeleiden scheidsrechters en schermers op jonge leeftijd leren jureren, ü doorgaan met scheidsrechtercursus bij JPT, ü gebrek laagdrempelige informatie voor beginnend scheidsrechter: wedstrijdreglement is onleesbaar en leest niet als leerboek. Vaste kalenderdata voor wedstrijden: nee 39%, ja 17%, neutraal 28%

Regiotraining ü 84% is bekend met de regiotrainingen ü 67% heeft deelnemers aan regiotrainingen

Regiotraining ü 84% is bekend met de regiotrainingen ü 67% heeft deelnemers aan regiotrainingen ü 50% scoort (zeer) goed, 5% scoort niet goed ü Geen behoefte aan opzet voor senioren: de focus moet op de jeugd blijven ü 5% heeft behoefte aan spreekbuis zoals regio bestuur. ü Afstand naar de regiotraining locatie soms breekpunt

Brassard systeem ü 95% verenigingen kent het brassard systeem ü 26% verenigingen gebruikt het

Brassard systeem ü 95% verenigingen kent het brassard systeem ü 26% verenigingen gebruikt het systeem ü 42% gebruikt het systeem niet omdat het niet aansluit bij hun eigen lesstructuur ü 32% vindt dat het voorziet in opleidingsbehoefte ü 39% gebruikt brassard systeem voor de jeugd ü 33% vindt de kwaliteit van boekjes goed Opm: boekjes moeten wel tijdig elkaar opvolgen!

Opleidingen (1) ü 53% van vereniging heeft iemand in (oude) opleiding schermleraar 2 of

Opleidingen (1) ü 53% van vereniging heeft iemand in (oude) opleiding schermleraar 2 of 3 gehad Schermleraar 2 (zaalassistent): ü 39% geeft voldoende ü 11% geeft onvoldoende Opmerkingen: Ø duidelijker communiceren inhoud naar verenigingen, Ø stage bij andere verenigingen, Ø verschillende leraren/wapens, organisatie door NAS Ø meer structuur in lesgeven aan groepen.

Opleidingen (2) Schermleraar 3: ü 22% scoort de opleiding onvoldoende ü 22% scoort de

Opleidingen (2) Schermleraar 3: ü 22% scoort de opleiding onvoldoende ü 22% scoort de opleiding voldoende ü Onvoldoendes worden gescoord op inhoudelijke kennis in de opleiding en communicatie naar verenigingtrainer Opmerkingen: Ø verwachtingen staan haaks op inhoud dus lager rendement opleiding, Ø meer leraren/wapens en stage bij andere verenigingen, Ø organisatie door NAS.

Scheidsrechter opleiding ü 27% van de verenigingen heeft deelgenomen aan de opleiding tijdens het

Scheidsrechter opleiding ü 27% van de verenigingen heeft deelgenomen aan de opleiding tijdens het JPT Redenen om niet deel te nemen: Ø te hoge kosten, Ø leden te kort lid, of te jong Ø te druk met studie, gebrek aan tijd, Ø slechte communicatie over opleiding, Ø geen interesse

Communicatie KNAS communiceert naar leden: ü 58% onvoldoende, 17% zwaar onvoldoende Dit ligt aan:

Communicatie KNAS communiceert naar leden: ü 58% onvoldoende, 17% zwaar onvoldoende Dit ligt aan: ü Bestuur: 47% ü Bondsbureau: 37% ü Website: 28% (de oude website) ü Touche: 16% Anders: Ø niet duidelijk wie wat doet en verantwoordelijk is en met wie samengewerkt kan worden, Ø mix van alles bij elkaar Ø geen contact en communicatie met verenigingen, Ø schermers moeten teveel zelf actief op zoek gaan naar info: er gebeurt te weinig vanuit de KNAS naar schermers die niet in het wedstrijdcircuit zitten.

Communicatie bestuur Voorstellen betere communicatie door bestuur: ü Open en gelijkwaardige wijze, ü meer

Communicatie bestuur Voorstellen betere communicatie door bestuur: ü Open en gelijkwaardige wijze, ü meer op website plaatsen, ü luisteren naar verenigingen en leden, ü langskomen bij verenigingen, ü Communicatief sterker bestuur, minder regelgeving, meer breedtesport, behoud topsport, meer faciliteren ü Bestuurder erbij voor belangrijke toernooien, ü Minder adhoc, weloverwogen, niet terugkomen op zaken, beleid delen, helderheid geven, ü Ouders mee laten praten

Communicatie Bondsbureau Voorstellen communicatie door Bondsbureau: ü E-mails snel beantwoorden of doorsturen naar bestuurslid

Communicatie Bondsbureau Voorstellen communicatie door Bondsbureau: ü E-mails snel beantwoorden of doorsturen naar bestuurslid (wel in cc aan zender!) ü Professionaliseren: afspraken nakomen, op tijd betalen, helderheid verschaffen ü Terugbellen en reageren ü Bekend maken wat ze doen en wie er voor wat te benaderen is

Touché ü 22% vindt Touché niet boeiend/weinig informatief ü 26% neutraal maar weinig informatief

Touché ü 22% vindt Touché niet boeiend/weinig informatief ü 26% neutraal maar weinig informatief ü 11% goed en informatief Voorstellen: ü Opheffen en digitaal maken/website: 72% ü Inhoud informatief maken door interviews met schermleraren, vereniging bestuurders, schermers, ü Bezoeken aan verenigingen en evenementen, ü Eventueel samenwerken met NAS en thema groepen maken en dan frequenter uitbrengen.

Witte Vlekken Plan ü 37% is geïnteresseerd in dit plan ü 47% van de

Witte Vlekken Plan ü 37% is geïnteresseerd in dit plan ü 47% van de verenigingen heeft ‘witte vlekken’ als omliggende gemeenten (>20. 000 inwoners) ü 32% van de verenigingen hebben leden die opgeleid willen worden voor Schermleraar 2 om te participeren in dit plan ü 32% is geïnteresseerd in begeleiding bij dit plan

Knelpunten verenigingen ü Organisatie: 1% ü Jeugdbeleid: 14% ü Werving jeugd: 24% ü Werving

Knelpunten verenigingen ü Organisatie: 1% ü Jeugdbeleid: 14% ü Werving jeugd: 24% ü Werving senioren: ü Behoud jeugd: 48% 38% ü Behoud senioren: 29% ü Accommodatie: 24% ü Materiaal: 24% ü Kader: 33% ü Talentontwikkeling: 24% ü Nevenactiviteiten: 1% ü Anders: contributie lijkt alleen voor topsport te worden besteed.

Kader knelpunten ü Ontbreken vrijwilligers: 33% ü Onvoldoende kader: 17% ü Ontbreken kennis en

Kader knelpunten ü Ontbreken vrijwilligers: 33% ü Onvoldoende kader: 17% ü Ontbreken kennis en vaardigheden: 17% Te weinig scheidsrechters en trainers en vaak ook groot verloop binnen bestuur en dit is een extra probleem bij studentenverenigingen.

Prioriteiten voor de KNAS (1) ü Aanbieden jeugdgericht sportaanbod: 48% ü Aanbieden seniorengericht sportaanbod:

Prioriteiten voor de KNAS (1) ü Aanbieden jeugdgericht sportaanbod: 48% ü Aanbieden seniorengericht sportaanbod: 24% ü Aanbieden niet-technische scholing: 14% ü Aanbieden technische scholing: 48% ü Informatievoorziening: 43% ü Verspreiding goede praktijkvoorbeelden: 19% ü 1 -op-1 verenigingsondersteuning: 19% ü Organisatie sportactiviteiten: 19%

Prioriteit 1 voor de KNAS ü samenwerken, meer competenties van andere mensen gebruiken, ü

Prioriteit 1 voor de KNAS ü samenwerken, meer competenties van andere mensen gebruiken, ü goede opleiding schermleraren maken, ü sponsoring en fondsenwerving, ü topsport in zijn algemeenheid, ü op nationaal niveau schermport promoten, goed PR beleid, ü neem vereniging serieus: elke vereniging heeft andere behoeften, ü slim gebruik internet, ü voor alle toernooien de scheidsrechters laten regelen door de KNAS.

Prioriteit 2 voor de KNAS: ü ü ü ü ü Initiatieven regio/verenigingen steunen, voorbeeld

Prioriteit 2 voor de KNAS: ü ü ü ü ü Initiatieven regio/verenigingen steunen, voorbeeld materiaal voor beginnende schermer, regionale competitie (recreatief), aanbieden technisch wapen en materiaal onderricht, minder focus op voorkeur schermers, betere verdeling geld: meer naar breedtesport, meer jeugdwedstrijdsport promoten, ontwikkelen topsporters voor behoud sporters, opleiden en aanzetten tot kwaliteitsdenken, scheidsrechters opleiden

Prioriteit 3 voor de KNAS: ü Voorwaarde creërend bezig zijn vanuit heldere visie en

Prioriteit 3 voor de KNAS: ü Voorwaarde creërend bezig zijn vanuit heldere visie en doelen, ü betere aansluiting tussen breedtesport en topsport door extra trainingen op hoger niveau, ü jeugdgericht sportaanbod, jeugd moet sporten/bewegen op plezierige wijze, ü bond moet zichtbaar worden voor kleine verenigingen, ü verspreiden goede praktijkvoorbeelden, ü pro actiever voor laagdrempelige opleiding voor ouders.