Brazil ile i Argentina Brazil Brazilija Najvea je

  • Slides: 7
Download presentation
Brazil, Čile i Argentina

Brazil, Čile i Argentina

Brazil • • ( Brazilija ) Najveća je država latinske Amerike i peta u

Brazil • • ( Brazilija ) Najveća je država latinske Amerike i peta u svijetu. Prostire se na Gvajanskom i Brazilskom visočju i Amazonskoj niziji. Rijetko naseljena zemlja, najnaseljeniji je JI dio Brazila. Složena etnička i rasna struktura stanovništva. – Brazilci, Portugalci, Japanci, Nijemci, Kinezi, . . . – 53% su bjelci; 40% su mješanci; ostalo crnci, azijati, . . . • Službeni jezik je portugalski a više od 80% stanovništva živi u gradovima. • Brazil pripada grupi zemalja u razvoju sa velikim privrednim usponom ( ima velike prirodne resurse koji nisu iskorišteni ). • Najvažnije privredne grane Brazila su: – poljoprivreda ( najvažnija kafa ), – industrija ( metalurgija, autoindustrija, prehrambena, hemijska, . . . ) i – rudarstvo( zlato, dijamanti, željezo, boksit, nikl, bakar, . . . ).

Argentina ( Buenos Aires ) • Prostire se na jugu J/A a između Anda

Argentina ( Buenos Aires ) • Prostire se na jugu J/A a između Anda na zapadu i Atlantika na istoku. • Reljefne cjeline su : Andi na Z, Gran Čako na S, Međurječje u cen. dijelu, Pampe na I, visoravan Patagonija na J. • Najnaseljeniji dio i privredno najrazvijeniji dio su Pampe. • Stanovništvo: 85% su bjelci evropskog porijekla. • Sredinom prošlog vijeka Argentina je bila jedna od najrazvijenijih zemalja Latinske Amerike. • Privreda: – Poljoprivreda ( ostvaruje ¼ BDP, ratarstvo i stočarstvo ) – Industrija ( petrohemijska, mašinska, automobilska, elektrotehnička, prehrambena ) – Turizam ( više miliona stranih turista )

Čile ( Santjago ) • Prostire se uz Pacifičku obalu Južne Amerike ( dužina

Čile ( Santjago ) • Prostire se uz Pacifičku obalu Južne Amerike ( dužina 4500 km i širina 74 – 430 km ) • Reljef uglavnom planinski. • Klima zavisi od nadmorske visine i hladne Humboltove struje. Sjever države ima pustinjsku klimu, centralni suptropsku i južni okeansku sa obilnim padavinama. • Rijeke kratke i brze sa velikim hidropotencijalom. • Stanovništvo uglavnom čine mješanci. Oko 75% stanovnštva je skoncentrisano u centralnom dijelu države. • Privreda se zasniva na: – industriji ( obojena i hemijska industrija ) – rudarstvu ( bakar, željezo, cink, litijum, molibden, . . ).