BOSNA I HERCEGOVINA Vijee ministra Direkcija za evropske

  • Slides: 13
Download presentation
BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministra Direkcija za evropske integracije STRATEGIJA ZA UVOĐENJE DECENTRALIZIRANOG SISTEMA

BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministra Direkcija za evropske integracije STRATEGIJA ZA UVOĐENJE DECENTRALIZIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA POMOĆI EVROPSKE UNIJE U Bi. H Trg Bosne i Hercegovine 1/I, 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 296 457 ; Fax: +387 33 296 473 Sektor za koordinaciju programa pomoći EU E-mail : [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba

STRATEGIJA ZA UVOĐENJE DECENTRALIZIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA POMOĆI EVROPSKE UNIJE U Bi. H BOSNA

STRATEGIJA ZA UVOĐENJE DECENTRALIZIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA POMOĆI EVROPSKE UNIJE U Bi. H BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 2 Na 99 Sjednici Vijeća ministara Bi. H dana 01. 12. 2005. godine donešene su sljedeće Odluke : Ø Ø Usvaja se potpuna “STRATEGIJA ZA UVOĐENJE DECENTRALIZIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA POMOĆI EVROPSKE UNIJE U Bi. H” Imenuje se gospodin Osman Topčagić, Direktor Direkcije za evropske integracije “NACIONALNIM KOORDINATOROM PROGAMA POMOĆI EVROPSKE UNIJE U Bi. H”

Nosioci potpune uspostave DIS-a BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA

Nosioci potpune uspostave DIS-a BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 3 § § § Državni koordinator pomoći (NAC) Državni fond (NF), Državni službenik (NAO) Centralna jedinica-ugovaranje/finansiranje (PAO) Voditelji programa ”SPO-i” Korisnici Zajednički odbor za praćenje

Uredba o finansiranju br. 1605/2002 predmet decentralizacije BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara Član 164.

Uredba o finansiranju br. 1605/2002 predmet decentralizacije BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara Član 164. Uredbe o finansiranju definiše dvije oblasti decentralizacije : § Postupak nabavki i dodjela grantova § Plaćanje krajnjih korisnika DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 4 Uredba koja se primjenjuje na zajednički budžet Evropske zajednice, pogledati : http: europa. eu. int/comm/healt/ph_programme/howtoapply/proposal_docs/finreng 2005_en_pdf

Upravljački uslovi decentralizacije BOSNA I HERCEGOVINA § Vijeće ministara § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE

Upravljački uslovi decentralizacije BOSNA I HERCEGOVINA § Vijeće ministara § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 5 § § Razdvojene dužnosti službenika koji odobrava i vrši plaćanje Efikasan sistem interne kontrole Podrška projektu – odvojen račun, zvanično ovjeren godišnji izvještaj utroška prezentiran i dostavljan Zajednici Nezavisna revizorska kuća na državnom nivou Transparentni, nediskriminatorski postupci javnih nabavki, isključenje mogućeg sukoba interesa

Kriteriji ocjenjivanja za DIS BOSNA I HERCEGOVINA 1. Vijeće ministara 2. DIREKCIJA ZA EVROPSKE

Kriteriji ocjenjivanja za DIS BOSNA I HERCEGOVINA 1. Vijeće ministara 2. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 6 3. 4. 5. Kontrola okruženja (osoblje/organizacija: etika, misija, obuka, uloga i pravna osnova) Učinak i upravljanje rizikom (ciljevi: procjena rizika, indikatori, itd. ) Informiranje i komunikacija (sistem izvještavanja i arhiviranja) Aktivnosti kontrole (kontrola transakcija, rukovođenja, dokumentiranja, info. sistem i zaštita) Revizija i ocjena (učinak i nadgledanje)

Državni koordinator pomoći (NAC) BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA

Državni koordinator pomoći (NAC) BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 7 § Imenovan (od Vijeća ministara) funkcioner U ime Bi. H odgovoran za koordinaciju (nivoa programiranja i formuliranja projekata, nivoa praćenja i ocjene korištenja fondova) Odgovoran za programiranje, izradu i koordinaciju godišnjeg fin. memoranduma u saradnji sa ostalim učesnicima, a na osnovu sporazuma sa Evropskom komisijom Glavni saradnik DEK-a, koordinator institucija Bi. H u svim fazama programiranja i provođenja

Državni fond (NF) i državni službenik sa posebnim ovlastima (NAO) § BOSNA I HERCEGOVINA

Državni fond (NF) i državni službenik sa posebnim ovlastima (NAO) § BOSNA I HERCEGOVINA § Vijeće ministara § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE § Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba § 8 NF je kanal za protok sredstava Zajednice NAO rukovodi NF, odgovoran za cjelokupno finansijsko upravljanje, posebno ovlašten za upravljanje sredstvima Zajednice NAO pomoćnik ministra MFT-a, finansijska protuteža NAC-u, osigurava poštivanje pravila DEK-a Odgovoran za sljedeće zadatke: podnosi zahtijev za sredstva, imenuje službenika za ovjeru programa(PAO), sklapa sporazume sa CFCU, ažurira sistem izvještavanja (CRIS), doznačava sredstva CFCU, učestvuje u radu svih odbora sa DEK, NAC-om, PAO-om, vrši povrat sredstava NAO obavlja dužnost u skladu sa Pravilnikom MTF-a

Ured državnog fonda BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Ured državnog fonda BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE § § Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 9 § Tijelo Ministarstva finansija i trezora Bi. H Sredstva razdvojena od ostalih budžetskih sredstava na posebnom računu NAO sa računovođom vrši prenos sredstava CFCU Reviziju računa fonda obavlja nezavisni revizor Vanjsku reviziju radi Revizorski sud EU-a

Centralna jedinica za sklapanje ugovora i finansiranje (CFCU) BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara §

Centralna jedinica za sklapanje ugovora i finansiranje (CFCU) BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 10 § Agencija ze implementaciju Obaveze su : organizacija javnih nabavki/tendera, sklapanje ugovora, izrada budžeta, isplata sredstava Zajednice, potpisivanje ugovora i plaćanje PAO rukovodi CFCU-om, imenovan od nadležnog organa, odobren od NAC-a i NAO-a uz saglasnost Evropske komisije Dužnosti su : uspostavljanje strukture za realizaciju, provođenje Memoranduma o finansiranju, poštivanje i primjena pravila DIS-a, transparentnost, ugovaranje i odobravanje plaćanja, riješavanje konflikta u realizaciji, efikasan računovodstveni sistem, izvještavanje, rad u organima i imenovanje komisije za ocjenu projekta

Voditelj programa pomoći “SPO” BOSNA I HERCEGOVINA § Vijeće ministara § 1. DIREKCIJA ZA

Voditelj programa pomoći “SPO” BOSNA I HERCEGOVINA § Vijeće ministara § 1. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 2. 3. 4. 5. 6. 11 Ima cjelokupnu odgovornost za upravljanje i tehničko provođenje projektnih aktivnosti Glavni zadaci SPO-a : Utvrđivanje i formuliranje potrebne pomoći Izrada i odobravanje idejnih projekata, izvedbenih projekata Praćenje realizacije Nadzor i izvještavanje o realizaciji Predsjedavanje sastancima upravnog odbora Izvještavanje o rezultatu projekata

§ BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg

§ BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara § § § DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 12 § § § Struktura Bi. H za DIS Formiranje strukture na osnovu usvojene strategije za uvođenje DIS-a NAC - imenovan direktor DEI-a Bi. H NAO - u pripremi odluka za menovanje, odgovorno MFi. T Bi. H NF - u pripremi prijedlog odluke za uspostavljanje unutar MFi. T Bi. H PAO – u pripremi prijedlog odluke za imenovanje, odgovorno MFi. T Bi. H CFCU – u pripremi odluka za uspostavljanje unutar MFi. T Bi. H SPO (Voditelji programa) – usposavljena struktura, daljnje jačanje

BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III

BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 59 Fax: +387 33 22 01 57 Odsjek za promociju evropskih integracija E-mail: [email protected] gov. ba Web page: http: //www. dei. gov. ba 13 HVALA NA PAŽNJI