Boot P Ing Ji Ledvina CSc 24 3

  • Slides: 19
Download presentation
Boot. P Ing. Jiří Ledvina, CSc. 24. 3. 2009

Boot. P Ing. Jiří Ledvina, CSc. 24. 3. 2009

Úvod Původně používání RARP l Reverse Address Resolution protocol l Dovoluje pouze distribuci adres

Úvod Původně používání RARP l Reverse Address Resolution protocol l Dovoluje pouze distribuci adres na lokálním segmentu l Neposkytuje masku podsítě l Pro identifikaci stanice používá její fyzickou adresu l Při přidávání nové stanice je třeba zásah administrátora 24. 3. 2009 2

Boot. P l l l Bootstrap protokol (1985) Definováno v RFC 951 a RFC

Boot. P l l l Bootstrap protokol (1985) Definováno v RFC 951 a RFC 1048 Port serveru 68 Port klienta 67 Představuje statické řešení problému Dovoluje zadat mnoho parametrů 24. 3. 2009 3

Boot. P Cíl l Klienti požadují IP adresy a ostatní parametry od serveru l

Boot. P Cíl l Klienti požadují IP adresy a ostatní parametry od serveru l l l l 24. 3. 2009 IP adresa Jméno počítače Maska podsítě Adresa implicitního směšovače Adresa jmenného serveru Adresa bootovacího serveru Jméno bootovaného souboru 4

Boot. P Server na lokálním segmentu l Boot request l l l Fyzická cílová

Boot. P Server na lokálním segmentu l Boot request l l l Fyzická cílová adresa – bcast Fyzická zdrojová adresa samé nuly IP cílová adresa lim. Bcast IP zdrojová adresa samé nuly Klíčem je fyzická adresa uzlu zadaná v těle zprávy Boot response l l l 24. 3. 2009 Odpovídá na bcast adresu Zdrojová fyzická adresa i IP adresa patří BOOTP serveru Posílá konfigurační parametry 5

Boot. P Server na lokálním segmentu l Volba adresy odpovědi (bcast/ucast) l l 24.

Boot. P Server na lokálním segmentu l Volba adresy odpovědi (bcast/ucast) l l 24. 3. 2009 Pro ucast server zná IP adresu, ale v ARP cache není fyzická adresa Pokud může derver zasáhnout do ARP cache – přidá položku Pokud ne, použije bcast. Volba se dá nastavit (DF bit – kompatibilita s DHCP) 6

Boot. P Server v jiném segmentu sítě l Na lokálním segmentu musí být RELAY

Boot. P Server v jiném segmentu sítě l Na lokálním segmentu musí být RELAY AGENT l l 24. 3. 2009 Funguje jako zástupný BOOTP server Obsahuje tabulku s adresami BOOTP serverů Posílá požadavky klienta jako ucast zprávy všem BOOTP serverům Příchozí odpovědi vrací klientům na segmentu sítě 7

Boot. P Princip bootování l Oddělení BOOTP a TFTP (zavádění OS) l BOOTP a

Boot. P Princip bootování l Oddělení BOOTP a TFTP (zavádění OS) l BOOTP a TFTP server mohou být různé počítače l Počítač v bootovací EEPROM má BOOTP i TFTP klienta l Na BOOTP klientovi závisí zpracování poskytnutých parametrů Chyba při bootování l Klient na počátku nastavuje timeout náhodně (0 až 4 s) l po vypršení timeoutu BOOTP klient opakuje požadavek l Timeout se s počtem opakování požadavku exponenciálně prodlužuje 24. 3. 2009 8

Boot. P OP = 1/2 HTYPE = 1/6 HLEN=6 HOPS TRANSACTION ID SECONDS FLAGS

Boot. P OP = 1/2 HTYPE = 1/6 HLEN=6 HOPS TRANSACTION ID SECONDS FLAGS CLIENT IP ADDRESS YOUR IP ADDRESS SERVER IP ADDRESS ROUTER IP ADDRESS CLIENT HARDWARE ADDRESS (16 oktetů) SERVER HOST NAME (64 oktetů) BOOT FILE NAME (128 oktetů) 99 130 83 99 VENDOR SPECIFIC AREA (64 oktetů) 24. 3. 2009 9

Boot. P l l l OP – request/response HTYPE – 1 – Ethernet, 6

Boot. P l l l OP – request/response HTYPE – 1 – Ethernet, 6 – IEEE 802. 3 HLEN – délka adresy HOPS – počet průchodů přes směrovač TRANSACTION ID – párování request/response SECONDS – doba čekání na odpověď FLAGS – bit 15 = 1 … bcast CLIENT IP ADDRESS – IP adresa, doplňovaná klientem (může být i nenulová) YOUR IP ADDRESS – IP adresa vrácená serverem SERVER IP ADDRESS – adresa BOOTP serveru. Je-li pole nenulové, může odpovědět pouze tento server ROUTER IP ADDRESS – adresa implicitního směšovače 24. 3. 2009 10

Boot. P ROUTER IP ADDRESS – adresa implicitního směšovače l CLIENT HARDWARE ADDRESS –

Boot. P ROUTER IP ADDRESS – adresa implicitního směšovače l CLIENT HARDWARE ADDRESS – fyzická adresa klienta podle které se vyhledávají parametry v BOOTP serveru l SERVER HOST NAME – jméno nebo adresa bootovacího serveru l BOOT FILE NAME – jméno bootovacího souboru včetně cesty k němu l MAGIC COOKIE – 99. 130. 83. 99 – počátek oblasti pro další parametry Vendor specific area l Obsahuje parametry ve tvaru l l 24. 3. 2009 Kód, délka, hodnota 0 – výplň (zaplnění oblasti parametrů na násobek 32 bitů) 255 – konec seznamu parametrů 11

Boot. P parametr kód délka hodnota výplň 0 maska subsítě 1 4 maska čas

Boot. P parametr kód délka hodnota výplň 0 maska subsítě 1 4 maska čas 2 4 čas implicitní směrovače 3 vol. IP adresa časové servery 4 vol. IP adresa DNS servery 6 vol. IP adresa tiskový servery 9 vol. IP adresa jméno počítače 12 vol. IP adresa velikost bootovacího souboru 13 2 integer konec seznamu 255 Volitelné parametry 128 -254 vol. dle kódu 24. 3. 2009 12

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Ing. Jiří Ledvina, CSc. 24. 3. 2009

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Ing. Jiří Ledvina, CSc. 24. 3. 2009

Úvod Principy l Podobný Boot. P l l l Používá UDP l l l

Úvod Principy l Podobný Boot. P l l l Používá UDP l l l Klientská strana port 67 Serverová strana port 68 Založeno na myšlence pronájmu adres l l Rozšíření počtu zpráv Vice parametrů Dynamická konfigurace RFC 22131 a RFC 2132 24. 3. 2009 14

Principy Přidělování adres l Manuálně – přidělení adresy administrátorem l Automaticky – přidělení permanentní

Principy Přidělování adres l Manuálně – přidělení adresy administrátorem l Automaticky – přidělení permanentní adresy l Dynamicky – přidělení adresy na dobu určitou 24. 3. 2009 15

Typy DHCP zpráv (TYP 53) l DHCPDISCOVER (1) l l l DHCPOFFER (2) l

Typy DHCP zpráv (TYP 53) l DHCPDISCOVER (1) l l l DHCPOFFER (2) l l l Odpověď od DHCP serveru (bcast) Obsahuje nabízenou IP adresu DHCPREQUEST (3) l l l Hledání DHCP serveru (bcast) Vysílání opakuje po 9, 13, 16 s, dále náhodně Požadavek zaslání parametrů od vybraného serveru (bcast) Odmítnutí všech ostatních nabídek Ověření, že nabídka zůsává nezměněna Požadavek prodloužení doby pronájmu pro danou adresu DHCPINFORM (8) l l 24. 3. 2009 Získání vice informací klientem (ucast) Používá se they, pokud má klient přidělenou adresu (nebo manuálně nakonfigurovanou) pro získání dalších konfiguračních parametrů 16

Typy DHCP zpráv (TYP 53) l DHCPACK (5) l l DHCPNACK (6) l l

Typy DHCP zpráv (TYP 53) l DHCPACK (5) l l DHCPNACK (6) l l Odmítnutí registrace adresy (bcast/ucast) Např. Při prodlužování registrace a přechodu na jiný segment Nebo při vypršení doby pronájmu adresy DHCPDECLINE (4) l l l Potvrzení registrace adresy a nastavení parametrů (bcast/ucast) Odmítnutí z důvodu chyby Např. klient zjistí, že nabídnutá adresa je již používána jiným klientem DHCPRELEASE (7) l 24. 3. 2009 Rušení pronájmu adresy klientem (ucast) 17

Časovače l l Pronájem adresy se počítá od DHCPACK V DHCPACK je l l

Časovače l l Pronájem adresy se počítá od DHCPACK V DHCPACK je l l Čas pronájmu Počítá se 0, 5 x čas pronájmu – začátek intervalu obnovení adresy Počítá se 0. 875 x čas pronájmu – začátek intervalu obnovení adresy od jiného serveru Pokud se nepodaří adresu obnovit, musí se začít process přidělování od počátku 24. 3. 2009 18

Vazba na okolí Ovládání DHCP l ipconfig /release l ipconfig /renew Vazba na DNS

Vazba na okolí Ovládání DHCP l ipconfig /release l ipconfig /renew Vazba na DNS l DDNS – dynamic DNS l Dovoluje opravovat databázi (update) l DHCP klient registruje jméno (záznam A) l DHCP server registruje IP adresu (záznam PTR) l Nebo obojí z DHCP serveru 24. 3. 2009 19