BONSAI Mintys emocijos elgesys pradj prietarauti Visatos harmonijai

  • Slides: 26
Download presentation
BONSAI Mintys, emocijos, elgesys, pradėję prieštarauti Visatos harmonijai, deformuoja biolauko struktūras.

BONSAI Mintys, emocijos, elgesys, pradėję prieštarauti Visatos harmonijai, deformuoja biolauko struktūras.

Bet koks žmogaus poelgis, geras ar blogas, per vieningą energetinį Visatos biolauką grįžta pas

Bet koks žmogaus poelgis, geras ar blogas, per vieningą energetinį Visatos biolauką grįžta pas jį.

Negatyvūs jausmai ir emocijos, įsiskverbę į pasąmonę, liaujasi būti žmogaus kontroliuojami, o kadangi fizinė

Negatyvūs jausmai ir emocijos, įsiskverbę į pasąmonę, liaujasi būti žmogaus kontroliuojami, o kadangi fizinė sveikata gludžiai susijusi su pasąmone, atsiranda labai sudėtinga priklausomybė ir pasekmės.

Blogio priežastys glūdi pačiame žmoguje, norėdami pakeisti pasaulį, pirmiausia turime pasikeisti mes patys.

Blogio priežastys glūdi pačiame žmoguje, norėdami pakeisti pasaulį, pirmiausia turime pasikeisti mes patys.

Etika ir pasaulio suvokimas yra aukščiausia apsaugos sistema.

Etika ir pasaulio suvokimas yra aukščiausia apsaugos sistema.

Nuoskauda yra vienas iš labiausiai paplitusių Visatos dėsnių pažeidimų, galintis sukelti įvairių nemalonumų ne

Nuoskauda yra vienas iš labiausiai paplitusių Visatos dėsnių pažeidimų, galintis sukelti įvairių nemalonumų ne tik nuskriaustojo, bet atitinkamai ir skriaudiko gyvenime.

Mes visada pasąmonės lygmenyje pirmi įžeidžiame tą, kuris po to savo elgesiu įžeidžia mus.

Mes visada pasąmonės lygmenyje pirmi įžeidžiame tą, kuris po to savo elgesiu įžeidžia mus.

Kai žmogus pernelyg prisirišęs prie žemiškų dalykų, tas prisirišimas deformuoja biolaukų struktūras ir sukelia

Kai žmogus pernelyg prisirišęs prie žemiškų dalykų, tas prisirišimas deformuoja biolaukų struktūras ir sukelia ligas.

Kuo mes save įsivaizduojame, tuo ir tampame

Kuo mes save įsivaizduojame, tuo ir tampame

Liga ne blogis, o būdas sustabdyti dvasios irimo programą.

Liga ne blogis, o būdas sustabdyti dvasios irimo programą.

Žmogui galima padėti, jį atjausti, bet gailėtis jo negalima. Gailestis nukreiptas į kūną ir

Žmogui galima padėti, jį atjausti, bet gailėtis jo negalima. Gailestis nukreiptas į kūną ir gali pakenkti žmogaus dvasiai ir sielai.

Neatsakingumas energetiniame lygmenyje baigiasi tragedija.

Neatsakingumas energetiniame lygmenyje baigiasi tragedija.

Reikia peržiūrėti savo gyvenimą ir visas pažeminimo akimirkas priimti kaip apvalymą. Reikia liautis gailestavus

Reikia peržiūrėti savo gyvenimą ir visas pažeminimo akimirkas priimti kaip apvalymą. Reikia liautis gailestavus praeities ir bijojus atities.

Kuo labiau dievinate kokias nors mylimo žmogaus savybes, tuo greičiau tas žmogus jų netenka.

Kuo labiau dievinate kokias nors mylimo žmogaus savybes, tuo greičiau tas žmogus jų netenka.

Svarbiausia stengtis išsiugdyti meilę savo sieloje.

Svarbiausia stengtis išsiugdyti meilę savo sieloje.

Bet kuri mūsų organizmo ląstelę, kad tinkamai egzistuotų, turi ne tik nuolat dirbti, bet

Bet kuri mūsų organizmo ląstelę, kad tinkamai egzistuotų, turi ne tik nuolat dirbti, bet ir laikytis vienybės su visu organizmu.

Kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį, kad įveikdamas žemiškas pagundas ir nelaimes, vystytų ir

Kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį, kad įveikdamas žemiškas pagundas ir nelaimes, vystytų ir tobulintų savo sielą ir dvarsią.

Etiškai raštingo žmogausuždavinys niekuomet neįsileisti į pasąmonę negatyvių jausmų.

Etiškai raštingo žmogausuždavinys niekuomet neįsileisti į pasąmonę negatyvių jausmų.

Bet kokia mintis apie savižudybę pakankamai pavojinga ir pražūtinga žmogui ir jo palikuonims.

Bet kokia mintis apie savižudybę pakankamai pavojinga ir pražūtinga žmogui ir jo palikuonims.

Nenuilstantis sąmoningas darbas tobulinant dvasią -vienintelis išsigelbėjimo būdas.

Nenuilstantis sąmoningas darbas tobulinant dvasią -vienintelis išsigelbėjimo būdas.

Galima pakeisti požiūrį į stresą ir nuvertinti jo reikšmę.

Galima pakeisti požiūrį į stresą ir nuvertinti jo reikšmę.

Dideli sugebėjimai be etikos ir pasaulio suvokimo, užuot atnešę laimę, pražudo.

Dideli sugebėjimai be etikos ir pasaulio suvokimo, užuot atnešę laimę, pražudo.

Žmonės, kurių agresyvumas ir piktų kėslų turėjimas yra padidėjęs, plačiąją laiko prasme, stokoja gyvbingumo.

Žmonės, kurių agresyvumas ir piktų kėslų turėjimas yra padidėjęs, plačiąją laiko prasme, stokoja gyvbingumo.

Žmonės reaguoja į jūsų elgesį, į tai koks jūs esate viduje, vadinasi, jų elgesys

Žmonės reaguoja į jūsų elgesį, į tai koks jūs esate viduje, vadinasi, jų elgesys adekvatus jūsų vidinių dvasinių struktūrų švara.

Keisdami savo pasaulėjautą, keičiame ir savo pasaulėžiūrą, o būtent pasaulėžiūra keičia mūsų likimą ir

Keisdami savo pasaulėjautą, keičiame ir savo pasaulėžiūrą, o būtent pasaulėžiūra keičia mūsų likimą ir karmą plačia šio žodžio prasmw.

PABAIGA PPS Inga

PABAIGA PPS Inga