Boh a utrpenie viera skan ohom Mgr Natlia

  • Slides: 28
Download presentation
Boh a utrpenie (viera skúšaná ohňom) Mgr. Natália Kacianová, Ph. D. Biblická škola, Martin

Boh a utrpenie (viera skúšaná ohňom) Mgr. Natália Kacianová, Ph. D. Biblická škola, Martin

V kontexte pastorálnej pomoci pri smrteľnej chorobe alebo strate blízkeho človeka

V kontexte pastorálnej pomoci pri smrteľnej chorobe alebo strate blízkeho človeka

Cieľová skupina a cieľ pastorálnej pomoci: • Ľudia, ktorí veria v • Boha a

Cieľová skupina a cieľ pastorálnej pomoci: • Ľudia, ktorí veria v • Boha a ktorých viera je „skúšaná ohňom“ Cieľom je umožniť im otvorenú komunikáciu s Bohom

Cieľové otázky: • PREČO trpia veriaci • • ľudia? Môže človek, aj napriek utrpeniu,

Cieľové otázky: • PREČO trpia veriaci • • ľudia? Môže človek, aj napriek utrpeniu, naďalej veriť v milujúceho Boha? AKO môžem byť, pre veriaceho človeka, v čase utrpenia oporou?

Cesta, ktorou sa vydáme: • Kniha Jób – Prečo trpia • • dobrí ľudia?

Cesta, ktorou sa vydáme: • Kniha Jób – Prečo trpia • • dobrí ľudia? Žalm 73 – Prečo sa zlým ľuďom darí? Moltmannova teológia – odstraňovanie utrpenia v utrpení Utrpenie Martina Luthera Otázky do diskusie. . .

Kniha Jób – utrpenie spravodlivých • Úvodné kapitoly 1 -2 • • (. .

Kniha Jób – utrpenie spravodlivých • Úvodné kapitoly 1 -2 • • (. . . bude sa Jób, aj napriek utrpeniu, naďalej pridŕžať Boha? . . . ) Jadro 3 -38 (Prečo trpia verní a spravodliví? ) Záver 38 -42 (Božia odpoveď, epilóg)

Prečo trpia spravodliví? Odpovede Jóbových priateľov: • JÓB MUSEL ZHREŠIŤ • Elífazova odpoveď: •

Prečo trpia spravodliví? Odpovede Jóbových priateľov: • JÓB MUSEL ZHREŠIŤ • Elífazova odpoveď: • „Len sa rozpomeň, kto kedy nevinný zahynul a kde boli zničení čestní ľudia? Nakoľko som videl: tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať. “ (4: 7 -8) „Hospodin ťa bude trestať zhubnými vredmi, od spodu nôh až po temeno hlavy. “ (Dt 28: 35)

Odpoveď č. 2 • ĽUDSKÁ BYTOSŤ JE HRIEŠNA • • OD PRIRODZENOSTI Nikto nemôže

Odpoveď č. 2 • ĽUDSKÁ BYTOSŤ JE HRIEŠNA • • OD PRIRODZENOSTI Nikto nemôže vyhovieť Božím štandardom Si iba človek, a preto, nech sa stane čokoľvek, zaslúžiš si to • „Či môže byť človek spravodlivý • pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? Veď svojim sluhom nedôveruje, i svojim anjelom vytýka chyby. Tým viac obyvateľom hlinených domov, čo v prachu majú svoj základ. “ (Elífaz, 4: 17 -19, porovnaj 15: 14 -16) „Ako môže byť čistý ten, čo sa narodil zo ženy? Ani mesiac nesvieti jasne, ani hviezdy nie sú čisté v Jeho očiach, tým menej človek, ktorý je červom a ľudský syn, ktorý je hmyzom. “ (Bildad, 25: 4 -6)

Odpoveď č. 3 • BOH ŤA SKRZE UTRPENIE • • VYCHOVÁVA Utrpenie je trest,

Odpoveď č. 3 • BOH ŤA SKRZE UTRPENIE • • VYCHOVÁVA Utrpenie je trest, ale spôsob výchovy Kto takúto výchovu vydrží, znovu získa Božie požehnanie • „Blahoslavý človek, ktorého • Boh kára, nepohŕdaj teda kázňou Všemocného. Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale jeho ruky aj liečia. “ (Elífaz, 5: 17 -18) „Ešte ti naplní ústa smiechom a tvoje pery zvučným jasotom. “ (Bildad, 8: 21)

Odpoveď č. 4 • POROVNÁVANIE SA S • • • HRIEŠNIKMI NIKAM NEVEDIE Prečo

Odpoveď č. 4 • POROVNÁVANIE SA S • • • HRIEŠNIKMI NIKAM NEVEDIE Prečo ostávajú bezbožníci nažive? Svoje dni trávia v blahobyte. . . (Jób 21: 7 -13) Nemáme dávať do protikladu vlastné utrpenie s prosperitou hriešnikov Zdravie a úspech hriešnikov je len márnosť, neostanú nepotrestaní • „Vinník sa chveje strachom, • násilníkovi je vymedzený počet rokov. Nezbohatne a jeho imanie neobstojí, ani jeho klas sa k zemi skláňať nebude. Bude sklamaný, lebo odmenou mu bude márnosť. Lebo spoločenstvo bohaprázdnych bude neplodné. . . “ (Elífaz, 15: 17 -35) Žalm 73

Odpoveď č. 5 • BOHA A BOŽÍ ZÁMER • „Ajhľa, Boh je veľký a

Odpoveď č. 5 • BOHA A BOŽÍ ZÁMER • „Ajhľa, Boh je veľký a my ho • • NEMôŽEME POZNAŤ A PRETO HO NEMôŽEME BRAŤ NA ZODPOVEDNOSŤ Akýkoľvek pokus pochopiť Božie konanie v otázke spravodlivosti a utrpenia je bezvýznamný • nepoznáme, počet Jeho rokov nemožno vyskúmať. (Elihú, 36: 26) „Všemohúceho nenájdeme, veľký je v moci a práve. “ (37: 23) „Ajhľa, Boh je veľký vo svojej moci. . . Kto mu určil Jeho cestu a kto povedal: Dopustil si sa krivdy? “ (36: 22 -23)

Zhrnutie – argumenty Jóbových priateľov • Jób trpí dôsledkom svojej viny, • • hriechu

Zhrnutie – argumenty Jóbových priateľov • Jób trpí dôsledkom svojej viny, • • hriechu Všetci ľudia trpia, Jób nemôže byť výnimka Boh Jóba skúša Boh zasiahne aj proti tým, ktorí žijú bezbožne Boha nemôžeme brať na zodpovednosť, On je spravodlivý, On vie, čo robí • Boh ťa skrze utrpenie tresce • Utrpenie nechodí po horách, • • • ale po ľuďoch (rodíme sa do sveta, v ktorom trpíme) Boh skrze utrpenie skúša našu vieru Porovnávanie sa s bezbožníkmi je „hriech“, pretože ich koniec je blízko Nemôžeme porozumieť Božím cestám, musíme sa s utrpením zmieriť

Jóbova obhajoba: • Jób musel zhrešiť. . • „Poučte ma a umĺknem, • Ukážte

Jóbova obhajoba: • Jób musel zhrešiť. . • „Poučte ma a umĺknem, • Ukážte mi, ako som sa prehrešil a ja si hriech priznám • • vysvetlite mi, v čom som poblúdil! Vaše reči sú pôsobivé, lež na čo mieri vaša výčitka? “ (6: 24 -25) „obráťte sa, prosím, nech sa krivda nedeje, obráťte sa, v tomto mám ešte pravdu. Či je neprávosť na mojom jazyku? “ (6: 29 -30) Jób bol „bezúhonný, (ideálny, dokonalý), bohabojný, stránil sa zlého. . . “ (1: 8, 2: 3)

Jóbova obhajova: • Človek je hriešny od prirodzenosti. . . • Trpíme, pretože sme

Jóbova obhajova: • Človek je hriešny od prirodzenosti. . . • Trpíme, pretože sme ľudia, prach. . . • Jób tento argument použije ako protiargument – ak je to naozaj tak, tak potom je to Božia vina – a človek v Jeho očiach nemá žiadnu cenu • „Čo je človek, že si ho tak veľmi ceníš, že mu venuješ pozornosť? Že ho každé ráno navštevuješ a skúšaš ho každú chvíľu? Dokedy ma neprestaneš sledovať a nedovolíš prehltnúť mi slinu? Prečo si ma vystavil za cieľ útoku, takže som si sám sebe bremenom? “ (7: 16 -20)

Jóbova obhajoba: • Boh nás skrze utrpenie vychováva. . . • Utrpenie je skúškou

Jóbova obhajoba: • Boh nás skrze utrpenie vychováva. . . • Utrpenie je skúškou viery • Utrpenie je dobré, pretože z človeka môže urobiť ešte lepšieho, pevnejšieho vo viere, vernejšieho Božieho služobníka • „Ale ak muž zomrie, je po ňom, ak človek skoná, kdeže je? Keď človek umrie, či môže ožiť? Ak jeho synovia dôjdu cti, on už o tom nevie, ak budú bezvýznamní, on to už nezbadá. “ (14: 10, 14, 21)

Jóbova obhajoba: • Porovnávanie sa s hriešnikmi a ich blahobytom je nesprávne. . .

Jóbova obhajoba: • Porovnávanie sa s hriešnikmi a ich blahobytom je nesprávne. . . • „Patria medzi nepriateľov svetla, • Ich prosperita je len dočasná, ich utrpenie ešte len príde. . . • nedbajú na Jeho cesty a neostávajú na Jeho chodníkoch. Boh im svojou silou predlžuje život a oni povstanú, hoci už v svoj život neverili. On im dá istotu, aby sa mohli spoľahnúť a Jeho oči bdejú nad ich cestami. (24: 13, 22, 23) „Koľkokrát vyhasne svieca bezbožných a príde na nich nešťastie? Odkladá Boh nešťastie pre ich synov? Nech im samým odplatí. . (ak je spravodlivý? ) (21: 17 -19)

Jóbova obhajoba: • Boh je spravodlivý a nemôžeme ho brať na zodpovednosť. . .

Jóbova obhajoba: • Boh je spravodlivý a nemôžeme ho brať na zodpovednosť. . . • Bohu nemôžeme nič vytýkať, musíme sa s utrpením jednoducho zmieriť • „Keby som bol aj v práve, nevedel by som odpovedať, svojho Sudcu by som mohol iba prosiť. Ak ide o súd, kto ho predvolá? Ak som aj v práve, vlastné ústa ma obvinia, ak som aj nevinný, On ma vyhlási za vinného. . . Preto si myslím: Všetko jedno, nevinnému i vinnému on strojí koniec. Keď Jeho bič náhle usmrcuje, vysmieva sa zo zúfalstva nevinných. AK TO NIE JE ON, KTO JE TO TEDA? “ (9: 15 -24)

Božia odpoveď: • Boh nedáva Jóbovi žiadnu odpoveď • „Kde si bol, keď som

Božia odpoveď: • Boh nedáva Jóbovi žiadnu odpoveď • „Kde si bol, keď som kládol • Boh uznáva Jóbove obvinenia • Boh sa hnevá „na svojich obhajcov“, pretože nehovorili o ňom správne - tak ako Jób • „Môj hnev vzplanul proti Vám, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Jób. “ (42: 7) • základy zeme? . . . Kto pustil zebru na slobodu? . . Ty dávaš silu koňovi a odievaš hrivou jeho šiju? . . Či na tvoj povel zdvíha sa orol a vysoko si stavia svoje hniezdo? . . Nech na to odpovie ten, kto obviňuje Boha!“ (38 -41) Jóbova reakcia: „Doteraz som len počul o Tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. “

Niekoľko pastorálnych dôrazov: • Dôraz na komunikáciu s Bohom • Vybudovanie dôvery, vzťahu •

Niekoľko pastorálnych dôrazov: • Dôraz na komunikáciu s Bohom • Vybudovanie dôvery, vzťahu • Pochybovanie o Božej láske a • Uvedomovanie si vlastných limitov • Dôraz na vytrvalosť • Dlhodobé sprevádzanie • Dôraz na „unesenie“ hĺbky bolesti, • Vypočutie, reflexia spravodlivosti nie je „rúhaním sa“, prejavom nedostatočnej viery bez snahy obhajovať Boha ako dobrého a spravodlivého (nebáť sa povedať neviem)

ŽALM 73 – prosperita bezbožných • Prečo sa dobré veci dejú • zlým ľuďom?

ŽALM 73 – prosperita bezbožných • Prečo sa dobré veci dejú • zlým ľuďom? „Lebo som závidel pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú, veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. . . naozaj, takí sú bezbožníci, stále bez obáv hromadia majetok. “ (3 -12) • „Ja však zostávam stále s • • tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy. . . Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. . . Mňa však blaží Božia blízkosť. “ (23 -28) Čo je skutočným utrpením? Odlúčenie od Boha. . . Božia blízkosť je spravodlivou výmenou za úspech zlých ľudí. (Barton: The Original Story)

Moltmannova teológia – odstraňovanie utrpenia v utrpení • Teológia nie je veda, ktorá visí

Moltmannova teológia – odstraňovanie utrpenia v utrpení • Teológia nie je veda, ktorá visí • vo vzduchoprázdne, „teológia je teológiou iba vtedy, ak sa podieľa na utrpení svojej doby. “ (The Crucified God) Prekážkou pri prekonávaní utrpenia je práve apatia, ktorú Moltmann nazýva aj nedostatkom lásky. „Ideál života bez utrpenia robí ľudí apatickými. . . “ (The Way of Jesus Christ) • „Ježiš na kríži je začiatkom • špecificky kresťanskej teológie. . . “ – Moltmannova teológia, podobne ako Lutherova, je teológiou kríža. (The Crucified God) Boh nie je voči utrpeniu apatický. Boh utrpenie rieši tak, že do neho vstupuje – „zabíja, aby mohol oživiť, súdi, aby mohol oslobodiť. “ (The Crucified God)

Moltmannova teológia – odstraňovanie utrpenia v utrpení • Moltmannova teológia smeruje • od výkladu

Moltmannova teológia – odstraňovanie utrpenia v utrpení • Moltmannova teológia smeruje • od výkladu biblických textov k transformovaniu trpiaceho sveta. „V trpiacich a zatratených tohto sveta na nás čaká Kristus. “ (Political Theology) Veriaci majú participovať na bolesti sveta. Solidarita v utrpení trpiacim prináša oslobodenie, NÁDEJ, radosť, lásku, prijatie, silu vytrvať. • Moltmann nekladie dôraz na • • Božiu všemohúcnosť, ale na Božiu lásku a súcit. Božia moc nespočíva v odstránení utrpenia, ale v ochote spoluzdieľať ho – Božia moc odstraňuje utrpenie v utrpení „Utrpenie v utrpení je spôsobené nedostatkom lásky, rany v ranách opustením. . . “ (The Crucified God)

Utrpenie Martina Luthera • 1542 – smrť trinásťročnej dcéry • • • Magdalény Keď

Utrpenie Martina Luthera • 1542 – smrť trinásťročnej dcéry • • • Magdalény Keď si je istý, že už pre ňu niet záchrany, berie ju do náručia a rozpráva jej o tom, ako už čoskoro bude s Pánom Bohom. Magdalénka mu odpovedá, že odchod k Bohu jej vôbec nenaháňa strach. Luther sa za ňu modlí a usedavo plače • Svoj zármutok opisuje slovami: • „Moja drahá a milovaná dcéra Magdaléna sa zrodila do večného kráľovstva Kristovho a ja a moja žena by sme sa mali radovať, že jej odchod bol šťastný a jej koniec požehnaný. Sila prirodzenej lásky je však tak veľká, že sme toho schopní iba s veľkým sebazaprením, vzlykaním a nárekom srdca. “ „V duchu sa radujem, ale podľa tela som veľmi zarmútený. “

Lutherove duchovné listy útechy • Svojmu otcovi: „Nech je vaše • srdce plné dôvery

Lutherove duchovné listy útechy • Svojmu otcovi: „Nech je vaše • srdce plné dôvery i v nemoci, pretože aj tam, v budúcom živote, máme u Boha pravého a verného pomocníka, Ježiša Krista, ktorý pre nás zničil smrť. “ „Naša viera je istá, a preto nepochybujeme, že sa onedlho opäť uvidíme v Kristovej prítomnosti. “ • Svojej matke: „Ak nás desia myšlienky na hriech a smrť, musíme sa im postaviť a povedať: Či neviete, že ste boli porazené? Či ty smrť nevieš, že si úplne mŕtva? Či nepoznáš toho, kto hovorí: Ja som premohol smrť? “

Lutherove predstavy vzkriesenia • K stavu zosnulých sa Luther skoro • • vôbec nevyjadruje

Lutherove predstavy vzkriesenia • K stavu zosnulých sa Luther skoro • • vôbec nevyjadruje Luther sa pridŕža toho, čo je isté – Kristova smrť na kríži, jeho pohreb a zmŕtvychvstanie pre MŇA – hovorí Luther vyznáva, že je dôležité žiť a zomrieť v istote svojho spasenia. • Na otázku, či sa v nebi budeme poznať, Luther odpovedá: „Adam Evu nikdy nevidel. Keď sa však prebudil zo spánku, neopýtal sa Boha: Odkiaľ sa vzala a kto to je? Ale povedal: Toto je telo z môjho tela a kosť z mojich kostí. Ako vedel, že je to jeho žena? Pretože bol naplnený Duchom Božím a verne videl Boha. Takto si predstavujeme aj naše obnovenie v Kristovi. V budúcom živote poznáme svojich rodičov, aj jeden druhého, a dokonca ešte lepšie ako sa poznali Adam a Eva. “ (Michael Albrecht: Sme žobráci. Martin Luther – o smrti a zomieraní)

Lutherove „pastorálne rady“ v príprave na vlastnú smrť • „Všetkých si nás vyžiadala smrť

Lutherove „pastorálne rady“ v príprave na vlastnú smrť • „Všetkých si nás vyžiadala smrť • Modlitba za tých, ktorých • a nikto nemôže zomrieť za niekoho druhého. Každý z nás si zápas so smrťou a diablom musí vybojovať sám. Druhému človeku môžeme kričať do ucha, povzbudzovať ho k trpezlivosti, boju, zápasu, ale nemôžeme bojovať (zomierať) na jeho mieste. “ Človek by sa na smrť mal pripraviť už počas života. • milujeme: „Nemám dom, majetok, ani peniaze. Dal si mi však manželku a deti a tie vkladám do Tvojich rúk. Sýť ich, vyučuj a zachovávaj tak, ako zachovávaš mňa, Otče detí a vdov. “ Prosba o modlitbu za „dobrú smrť. “ Svojich študentov na univerzite Luther prosí: „Modlite sa, aby mi Boh doprial dobrú a požehnanú poslednú hodinu. “

Otázky do diskusie. . . • Akým spôsobom môžeme participovať na bolesti (mne zverených)

Otázky do diskusie. . . • Akým spôsobom môžeme participovať na bolesti (mne zverených) ľudí? • Ako môžeme odstraňovať ich utrpenie v utrpení? (samotu, žiaľ, pochybovanie, pocity hnevu, pocity viny) • Ako môžeme v utrpení sprostredkovať nádej? • Z pastorálnej praxe: Akým spôsobom prežívajú ľudia v utrpení (pred svojou smrťou) Božiu blízkosť? Ako zdieľajú svoju nádej?

Ďakujem za Vašu pozornosť

Ďakujem za Vašu pozornosť