BO CO TUN TH 18 K HOCH TUN

  • Slides: 51
Download presentation
BÁO CÁO TUẦN THỨ 18 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 19 NĂM 2017

BÁO CÁO TUẦN THỨ 18 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 19 NĂM 2017

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 10 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Chuẩn bị các nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ 2. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Ban hành quy chế công tác dân vận chính quyền của Sở. III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ 2. Tiếp tục đôn đốc rà soát TTHC 3. Về việc tham gia bình chọn Logo của tỉnh gửi Sở

4. Báo cáo nội dung phục vụ đoàn kiểm tra cải cách hành chính

4. Báo cáo nội dung phục vụ đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của Chính phủ 5. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Ban hành quy chế công tác dân vận chính quyền của Sở. 6. Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 7. Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng 8. Tiếp nhận, xử lý văn bản đi - đến của Sở.

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 18

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 04 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Tổng hợp thẩm định quyết toán năm 2016, ban hành các biên bản, quyết định phê duyệt 2. Làm việc với Sở Tài chính thẩm định quyết toán năm 2016 của Sở, ngành (ngày 08, 09/5/2017) 3. Rà soát, điều chỉnh đơn giá dự án xây dựng hồ sơ địa chính

5 Thanh toán kinh phí đào tạo Vilis; tạm ứng kinh phí thực hiện

5 Thanh toán kinh phí đào tạo Vilis; tạm ứng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường năm 2017 6. Trình thẩm định dự toán thực hiện dự án thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Ninh Thuận 7. Thanh toán đo đạc xã Nhị Hà, Phước Hà 8. Triển khai lập phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 9. Đăng ký tham gia Hội thi Cụm thi đua số V

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 18

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 18 II. Hoàn thành 36 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Báo cáo Giải quyết vướng mắc tại các dự án K 1, K 2 và Đập dâng Tân Mỹ, Đập hạ Lưu sông Dinh 2. Tiếp tục thẩm định các hồ cấp giấy cho các tổ chức đủ điều kiện cấp giấy cho các tổ chức do Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận. 3. Theo dõi ký hợp đồng cho các tổ chức khi có đơn giá thuê đất; .

5. Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất để xác định

5. Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu và trạm tăng áp của Nhà máy điện gió Phước Hữu, xã Phước Hữu 6. Thẩm định, phê duyệt phương án giá đất đối với Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Nam 7. Thẩm định phương án giá bán đấu giá căn nhà số 623/3 đường Thống Nhất, phường Kinh Dinh 8. Thẩm định, trình duyệt phương án giá đất cụ thể để bồi thường, GPMB thực hiện dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K 2) 9. Thẩm định các Hồ sơ Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A (BOT); 10. Làm Văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận lập Hồ sơ thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị

Xuân thuộc Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A (BOT), để triển khai

Xuân thuộc Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A (BOT), để triển khai việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Trần Thị Xuân theo quy định; 11. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Lại Hồng Vân thuộc Dự án Cụm công nghiệp Tháp Chàm; 12. Tổng hợp, báo công việc phòng 13. Hướng dẫn Phòng TNMT huyện Ninh Hải vướng mắc trong công tác xử lý hồ sơ đất đai (CV 541/PTNMT). 14. Tổ chức họp và báo cáo UBND tỉnh về kiến nghị của Ninh Phước thu hồi đất Công ty CP Hòa Việt thuê để làm cơ sở sản xuất thu mua, sản xuất chế biến thuốc lá tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. 15. góp ý kiến, chọn phương án thành lập lực lượng chuyên trách quản lý trật tự xây dựng, đất đai của các huyện

16. tham gia y kiê n vê viê c hu y chu trương dư

16. tham gia y kiê n vê viê c hu y chu trương dư a n Trang tra i trô ng cây công nghiê p va chăn nuôi gia su c cu a Công ty TNHH Nhi Ha. 17. rà soát, báo cáo toàn bộ nội dung liên quan đến dự án muối Quán Thẻ 18. Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thu hút đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao. 19. Đề xuất giao đất ở tại dự án khu đô thị mới Đông bắc thành phố PRTC (khu K 1), (gia hạn theo công văn 940/VPUB-NC) 20. BC hồ sơ thu hồi, bồi thường, GPMB tại dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ 21. Thẩm định HS quy hoạch 03 huyện BA, NP,

22. Cung cap tài liệu cho TCQLĐĐ để lap DA XDCSDLĐĐ (dân tộc cham)

22. Cung cap tài liệu cho TCQLĐĐ để lap DA XDCSDLĐĐ (dân tộc cham) và DA Điều tra đánh giá đất 23. Hoàn thành đáp áp CB nội dung sát hạch TTQĐ

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 07 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19: 1. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính các xã thuộc huyện Bác Ái 2. Tham mưu Điều chỉnh Quyết định số 47/2016/QĐUBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh để gửi các Sở, Ban, Ngành lấy ý kiến sau khi có Văn bản chấp thuận của

3. Giám sát đơn vị tư vấn – Trung tâm Tư vấn và phát

3. Giám sát đơn vị tư vấn – Trung tâm Tư vấn và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại các Phường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại các xã Phước Bình, Phước Hòa, Phước Thành, Phước Thắng và Phước Chính, huyện Bác Ái; 4. Thẩm định kết quả đo đạc địa chính lập hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất để xây dựng công trình Thu y điê n ti ch năng Ba c A i; thẩm định kết quả đo đạc địa chính lập hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất để xây dựng công trình đường giao thông đi khu sản xuất nối dài khu Trà Co 1 dọc theo sông Trà Co, xã Phước

Thẩm định Phương án thi công trình đo đạc, lập bản đồ phục vụ

Thẩm định Phương án thi công trình đo đạc, lập bản đồ phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, GPMB, giao đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại giai đoạn 1, tỉnh Ninh Thuận. 5. Tham gia Hội đồng định giá tài sản theo Giấy mời của Tòa án tỉnh (sáng ngày 10, 11, 12/5/2017) 6. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 18

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 21 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19: 1. Tiếp tục tham gia, phối hợp làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước 2. Tham gia làm việc với Đoàn giám sát 1125 về thực hiện Chương trình hành động 113 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3. Tổ chức họp thẩm định 03 Đề án thăm dò và 01 báo cáo kết quả thăm dò

4. Tham mưu báo cáo bổ sung các nội dung về kết quả 05

4. Tham mưu báo cáo bổ sung các nội dung về kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động 113 5. Tổ chức kiểm tra thực địa việc khai thác khoáng sản đất san lấp tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn của Công ty TNHH XD và TM Tấn Quân 6. Tổ chức kiểm tra thực địa vị trí đề nghị tiếp tục thu hồi đất san lấp của Công ty TNHH MTV khai thác và xây dựng 737 7. Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện việc phòng chống vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông 8. Kiểm tra, giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 18

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Tô ng hơ p va lâ p ba o ca o hiê n tra ng trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên đi a ba n ti nh 2. Tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Kê hoa ch va Đâ u tư Khi thâ m đi nh Đê cương nhiê m vu va dư toa n kinh phi Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19:

1. Hoa n chi nh dư tha o Nghi quyê t HĐND ti nh

1. Hoa n chi nh dư tha o Nghi quyê t HĐND ti nh vê phi thâ m đi nh trong hô sơ đê nghi câ p giâ y phe p ta i nguyên nươ c tri nh la nh đa o Sơ đê tri nh UBND ti nh (khi co văn ba n thâ m đi nh cu a Sơ Tư pha p) 2. Ho p ta i Sơ Nông nghiê p va Pha t triê n nông thôn vê đề nghị của Công ty Đầu tư Xây dựng khai thác khoáng sản Ninh Thuận đăng ký nhu cầu sử dụng nước từ hồ Núi Một, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 3. Chuâ n bi nô i dung ho p theo đê nghi cu a Viê n Khoa ho c Khi tươ ng thu y văn va biê n đô i khi hâ u vê Ba n đô nguy cơ lu que t ti nh Ninh Thuâ n. 4. Tri nh la nh đa o Sơ Ba o ca o thâ m đi nh va Tơ tri nh đề nghị UBND ti nh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận.

5. Tham mưu văn ba n go p y dư tha o Kê hoa

5. Tham mưu văn ba n go p y dư tha o Kê hoa ch đâ u tư pha t triê n hê thô ng câ p nươ c phu c vu nhu câ u sinh hoa t, du li ch, công nghiê p cu a ti nh giai đoa n 2018 - 2025. 6. Tô ng hơ p va lâ p ba o ca o hiê n tra ng trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên đi a ba n ti nh. . 7. Tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Kê hoa ch va Đâ u tư thâ m đi nh Đê cương nhiê m vu va dư toa n kinh phi Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh (khi co y kiê n thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh cu a Sơ Ta i chi nh). 8. Phô i hơ p vơ i ca c pho ng, đơn vi liên quan va tư vâ n chuâ n bi ca c công viê c đê triê n khai dư a n “Hê thô ng thu y lâm kê t hơ p đê pho ng chô ng hoang ma c ho a va thi ch ư ng vơ i biê n đô i khi hâ u trên đi a ba n huyê n Ninh Phươ c va huyê n Thuâ n Nam, ti nh Ninh Thuâ n”.

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 15 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2. Tham mưu Ban hành kết luận về việc thanh tra việc bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ

3. Tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà

3. Tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà ở và các công trình trái pháp luật ở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh 4. Thực hiện các thủ tục tiếp theo sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tình hình thanh tra toàn diện về tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hồ Sông Biêu, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 5. Tham mưu ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận 6. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thanh tra về việc chấp hành pháp luật lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần Hòa Việt 7. Tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời theo quy định

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 18. Hoàn thành 22 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19: 1. Tổ chức hai lớp đào tạo và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho 88 học viên. 2. Văn bản trả lời Báo Thanh niên về mùi hôi tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Fococev.

3. Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính triển khai Dự án “Xây dựng,

3. Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính triển khai Dự án “Xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận, quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 4. Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 5. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới của 05 xã được công nhận năm 2016 và 02 xã dự kiến công nhận năm 2017. 6. Kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Trang trại chăn nuôi gà đẻ chuồng lạnh tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước của ông Đoàn Quốc Hưng. 7. Thông báo kết quả hai cuộc họp thẩm định: - Phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ cát

Phước Thiện 5 của Công ty TNHH XNK TM XD DV Thuận Tiến. -

Phước Thiện 5 của Công ty TNHH XNK TM XD DV Thuận Tiến. - Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá xây dựng mỏ đá Tây Bắc Núi Hòn Giài của Công ty Cổ phần Việt Ren. 8. Xem xét hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy chế biến tinh bột sắn công suất 200 tấn thành phẩm/ngày của Công ty Cổ phần Fococev Ninh Thuận. 9. Các Văn bản gửi: - Công ty TNHH Năng lượng Hải An hướng dẫn hồ sơ môi trường đối với Dự án đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá Đông Hải và Cà Ná.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt

- Các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2017.

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 để hoàn thiện trình UBND tỉnh III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19. 1. Tham mưu UBND tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Ninh Thuận 2. Tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành góp ý hồ sơ về kế hoạch UPSCTD của công ty TNHH năng lượng Hải An

3. Trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai

3. Trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2014/QĐUBND ngày 07/01/2014 để hoàn thiện trình UBND tỉnh 4. Hoàn chỉnh báo cáo bổ sung nội dung ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 5. Tổng hợp các nhiệm vụ, dự án để xây dựng chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 19 việc theo kế hoạch và việc phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Tập trung giải quyết hồ sơ theo quy trình “một cửa” kịp thời 2. Kiểm tra, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại, cấp đổi GCN cho Hộ gia đình, cá nhân do các Chi nhánh chuyển về (khoảng 230 hồ sơ). 3. Scan Giấy chứng nhận hộ gia đình cá nhân, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận.

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh. 5. Chuyển thông tin địa chính và trích sao hồ sơ địa chính của các tổ chức được thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất trên địa bàn tỉnh; Cung cấp hồ sơ địa chính; 6. Kiểm tra hiện trạng, trích lục bản đồ địa chính phục vụ việc lập hồ sơ thuê đất cho Công ty Cổ phần muối và Thương mại Ninh Hải. 7. Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn hóa BĐĐC cho 06 xã điểm (xã Tân Hải; xã Công Hải; xã Nhơn Sơn; xã Phước Hậu; xã Phước Hải; xã Phước Diêm). 8. Xây dựng Phương án triển khai mô hình tài chính “một cấp”

9. Hướng dẫn thao tác trên phần mềm Vilis 2. 0 của 2 xã

9. Hướng dẫn thao tác trên phần mềm Vilis 2. 0 của 2 xã điểm (Phước Đại và Phước Thuận) 10. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại Văn phòng và các Chi nhánh của Văn phòng. 11. Thực hiện công việc hành chính quản trị khác của Văn phòng. 12. Thực hiện những công tác khác theo chỉ đạo của Sở

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 13 việc theo kế hoạch. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu các lớp bản đồ quy hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2017, cụ thể: cập nhật 09 hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt và nước dưới đất lên Phần mềm Tổng hợp tài nguyên và môi trường.

3. Tiếp tục triển khai thu thập và quét 05 hồ sơ giao đất,

3. Tiếp tục triển khai thu thập và quét 05 hồ sơ giao đất, cho thuê, cấp giấy chứng nhận QSD đất và biến động đất đai của các tổ chức sử dụng đất để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu. 4. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 5. Theo dõi, quản lý khai thác sử dụng, nâng cấp phần mềm đang triển khai ứng dụng tại Sở; duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng của Sở. 6. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra văn bản qua mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm TDOffice; 7. Chỉnh sửa và hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa cho tất cả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 8. Tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm theo dõi hồ

chức vi phạm tiến độ sử dụng đất. 9. Quản lý, cập nhật, khai

chức vi phạm tiến độ sử dụng đất. 9. Quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng thông tin về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trên Website của Sở.

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàn thành 16 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Công việc phát sinh: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19 1. Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp: Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án; công tác văn thư, lưu trữ; Chuẩn bị tham gia Hội thao, Hội thi “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện công việc khác do lãnh đạo giao.

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị cấp vốn các dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (khi có đề xuất). Dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Lập kế hoạch chi trả tiền các dự án. Lập hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ các dự án; Tổng hợp trình thẩm định quyết toán chi phí thực hiện các dự án: Hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ các dự án. 3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT: Tiếp tục phối hợp với đơn vị lập dự toán hỗ trợ đối với 106 hộ có nhà bị nứt còn lại. Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Dự án Khu K 1: Tiếp tục phối hợp vận động các hộ bàn giao mặt bằng. Lập hồ sơ đề nghị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ có không chấp hành bàn giao mặt

bằng; tiếp tục mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền bổ

bằng; tiếp tục mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền bổ sung chênh lệch giá nhà, vật kiến trúc cho các hộ gia đình. Phối hợp tổ chức bốc thăm giao đất ở cho các hộ gia đình. Phối hợp cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ. . Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Làm việc với Chủ đầu tư vể việc bàn giao lại kết quả đo đạc điều chỉnh để thực hiện dự án. Kiểm kê tài sản trên đất thu hồi đối Công ty Lâm Nghiệp Tân Tiến. Dự án Thao trường huấn luyện Núi Đỏ: Tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất của 04 hộ có đơn khiếu nại về quy chủ sử dụng đất. Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng.

Dự án khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh: Tiếp

Dự án khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh: Tiếp tục phối hợp vận động hộ gia đình bàn giao mặt bằng. Dự án đường N 9 thuộc khu Quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K 2): ): Phối hợp vận động các hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, chuyển xác nhận nguồn gốc đất; Khảo sát, lập dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ kênh mương các hộ. . Dự án đường Minh Mạnh (phường Đô Vinh): Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng, vận động chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình còn lại chưa nhận tiền và lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế.

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông Hải): Chuyển xác nhận nguồn gốc đất các trường hợp đề nghị thu hồi hết thửa. Niêm yết lại phương án chi tiết. Dự án Trạm y tế phường Mỹ Hải: Đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Dự án Công viên trước bệnh viện tỉnh: Tiếp tục mời vận động và hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Trình thẩm định phương án chi tiết cho 24 hộ còn lại. Dự án xây dựng Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016 -2017 (hạng mục cầu Vĩnh Hy và đường dẫn hai đầu cầu): Tiếp tục phối hợp thu thập hồ sơ và đề nghị xác định tính pháp lý và trình thẩm định nguồn gốc đất của 34 hộ.

Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở BQL dự án

Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở BQL dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi tiết từng hộ để trình ban hành Quyết định cưỡng chế đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng. Lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ bổ sung chênh lệch giá cây nha đam. Dự án Đê bờ Bắc sông Dinh: Bàn giao đất của 8 hộ cho chủ đầu tư. Dự án Mở rộng Trụ sở Điện lực Ninh Thuận: (08 hộ / 1. 623 m 2) Tiếp tục niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 08 hộ; tìm chủ sử dụng đất đối với 01 hộ (diện vắng chủ). Dự án Khu dân cư Chí Lành: Kiểm kê tài sản trên đất, trình thẩm định phương án giá đất cụ thể. Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ: Kiểm kê tài sản trên đất đối với các hộ còn lại.

Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1: Phối hợp đề nghị ban hành

Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1: Phối hợp đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất công do phường Đô Vinh quản lý; Tiếp tục niêm yết Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 29 hộ (04 hộ có đất thu hồi + 25 hộ có tài sản trên đất). Dự án điện gió Đầm Nại: Trình thẩm định phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ. Dự án Ecopark, xã Phước Dinh, Thuận Nam: Khảo sát giá đất chuyển nhượng; lập phương án hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể, tiếp tục kiểm kê đất, tài sản trên đất. Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền: Khảo sát giá đất chuyển nhượng; lập phương án hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể, tiếp tục kiểm kê đất, tài sản trên đất. Dự án Xây dựng trụ sở UBND xã Thành Hải: Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ của 04 hộ gia đình.

Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 04 dự án

Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 04 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước: Tiếp tục thực hiện 06 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Chi nhánh Ninh Hải – Thuận Bắc: Tiếp tục thực hiện 04 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại.

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 18

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàng thành 19 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19: 1. Nhiệm vụ trọng tâm: - Duy trì kiểm soát số liệu phân tích theo phần mềm kiểm soát số liệu phân tích trong phòng thí nghiệm bằng biểu đồ kiểm soát. - Tiếp tục bổ sung các khu nuôi trồng thủy sản và khu trồng trọt tập trung vào đề cương Báo các nguồn xả thải có lưu lương từ 200 m 3/ng. đêm trở lên.

2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp, phát hành phiếu kết quả phân

2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp, phát hành phiếu kết quả phân tích mẫu. - Hoàn thành báo cáo quan trắc nước dưới đất và nước dưới đất xung quanh khu vực đồng muối Quán Thẻ quý II/2017. - Tìm quy luật diễn biến kênh Nam cho các thông số: NO 2 -, NO 3 - Tiếp tục thư c hiê n ba o ca o quan tră c nươ c biển ven bờ đợt I/2017: Xử lý số liệu. - Thực hiện nhận mẫu, mã hóa mẫu, bảo quản mẫu. Thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu các hợp đồng dịch vụ môi trường và phát sinh; tiếp tục duy trì kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm. - Viết hướng dẫn lâ y mâ u không khi xung quanh cho

thông sô kim loại, formaldehyt va phương pháp phân tích thông số clorua trong

thông sô kim loại, formaldehyt va phương pháp phân tích thông số clorua trong đất, phenol trong nước đăng ký bổ sung Nghị định 127/2014/NĐ-CP. Tiếp tục liên lạc khách hàng ký hợp đồng va thông báo lịch lấy mẫu giám sát môi trường quý II và 6 tháng đầu năm 2017. 3. Hoạt động dịch vụ môi trường: - T Tiê p tu c thực hiện Báo cáo ĐTM dự án Đập hạ lưu sông Dinh của Chi cục thủy lợi: Chương 3 (mục 3. 2. 4 và 3. 3. 1); Báo cáo ĐTM dự án Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước: Chương 3 (mục 3. 2. 1 và 3. 2. 2). - Khảo sát thực tế khu vực dự án Đập hạ lưu sông Dinh. - Lập Báo cáo GSMT cho các tổ chức :

4. Nhiệm vụ khác: - Thực hiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III

4. Nhiệm vụ khác: - Thực hiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (20152017) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (20172020) của Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường. - Báo cáo tình hoạt động dịch vụ quý I/2017. - Xử lý hợp đồng trên phần mềm quản lý công việc của Trung tâm. Soạn hợp đồng thuê mướn bên ngoài tháng 4/2017 và tiếp tục nghiệm thu hợp đồng kinh tế năm 2017. - Tiếp tục liên lạc các doanh nghiệp, cơ sở ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện giám sát môi trường năm 2017. Triển khai luyện tập thuyết trình và tiểu phẩm phục vụ Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo.

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 18 Hoàng thành 03 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: không. III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 19: 1. Công tác tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã: Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đã đăng ký, phân nhóm và lập danh sách để bàn giao cho UBND các xã để họp xét; tiếp tục nhập CSDLĐC.

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: Kênh cấp II,

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: Kênh cấp II, III hồ Lanh Ra: Tiếp tục biên tập bản đồ 05 kênh (khi chủ đầu tư giao HS thiết kế. - Thủy điện tích năng Bác Ái: Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt bản đồ. - Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha), khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): + Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha): Đo đạc ngoại nghiệp được 7/49, 9 ha (hiện đang tạm dừng do chủ đầu tư chưa có HS pháp lý). + Khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): Đo đạc ngoại nghiệp, điều tra tên chủ sử dụng đất xong (chưa biên tập được bản đồ do chưa có thiết kế).

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long Bình): Tiếp tục ký nhận diện tích tại xã An Hải. - Dự án điện năng lượng mặt trời tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn: Tiếp tục đo đạc chi tiết thửa đất. - Dự án thành phần xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn xã An Hải, huyện Ninh Phước: Tiến hành đo đạc chi tiết thửa đất. - Bệnh viện Y học cổ truyền: Hoàn thiện việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đo đạc theo kết quả thẩm định của phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám. - Tuyến cống hộp thoát nước TT. Khánh Hải: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật, ký duyệt bản đồ.

- Khu dân cư Chí Lành: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình

- Khu dân cư Chí Lành: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật, ký duyệt bản đồ. - Kè Sông Lu 3 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định. - Kè Phước Sơn 1, 5 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định. - Kè Bờ Râu 1, 4 km: Lập hoàn thiện Phương án đo đạc, trình Sở TNMT thẩm định.